[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='avfall' gav 2 träffar


 
1. Rotkirch, Allan : Tapaus Enskeri, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Tapaus Enskeri / Rotkirch, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansainvälistyvä oikeus : juhlakirja : professori Kari Hakapää / Koivurova, T. (toim.) - (Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja : sarja C ; 41), p. 441-460. - Rovaniemi : Lapin yliopiston oikeustieteen tiedekunta, 2005. - ISSN 0788-7671

ISBN 951-634-989-7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* miljörätt = environmental law = ympäristöoikeus
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* avfall = waste = jätteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
2. Lester, Simon : World trade law, 2008
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

World trade law : text, materials and commentary / Lester, Simon ; Mercurio, Bryan ; with Arwel Davies and Kara Leitner. - repr. 2011., xiv, 892 p.. - Oxford : Hart publ., 2008.

ISBN 978-1-84113-660-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* WTO = WTO = WTO
* avfall = waste = jätteet
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* upphovsrätt = copyright = tekijänoikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen
* narkotika = drugs = huumeet
* EU = EU = EU
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* globalisering = globalisation = globalisaatio
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* ICJ = ICJ = ICJ
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* försiktighetsprincipen = precautionary principle = varovaisuusperiaate
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* ECJ = ECJ = ECJ
* IMF = IMF = IMF

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Australia / Austria / Bangladesh / Brazil / Canada / Cambodia / Chile / China / Croatia / Cuba / Czechoslovakia / France / Germany / Ghana / Hong Kong / Hungary / India / Indonesia / Japan / Libya / Liechtenstein / Malaysia / Mali / Mexico / Morocco / Norway / Nicaragua / New Zealand / Netherlandds / Nigeria / Norway / North Korea / Pakistan / Panama / Peru / Philippines / Portugal / Singapore / Slovakia / South Korea / USSR / Spain / Sri Lanka / Sweden / Switzerland / Taiwan / Tanzania / Thailand / Turkey / United Kingdom / USA / Uruguay / Venezuela

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties; UDHR;

URL http://www.hartpub.co.uk/books/details.asp?isbn=9781841136608


24.11.1999