[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('internationella avtal') gav 2 träffar


 
1. Hannikainen, Lauri : De folkrättsliga grunderna för Ålands självstyrelse och svenskskpråkighet, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

De folkrättsliga grunderna för Ålands självstyrelse och svenskskpråkighet / Hannikainen, Lauri, viii, 106 p.. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 2004.

ISBN 952-12-1228-4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* skyddet av språk och kultur = protection of language and culture = kielen ja kulttuurin suojelu
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* internationella avtal = international treaties = kansainväliset sopimukset
* finlandssvenskar = swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* EU = EU = EU
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* NATO = NATO = NATO
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one´s own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* finskspråkiga = Finnish-speaking = suomenkieliset
* OSSE = OSCE = ETYJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Framework convention on the protection of national minorities;

 
2. Guzman, Andrew T. : The design of international agreements, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The design of international agreements / Guzman, Andrew T.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European journal of international law : vol. 16; no. 4., p. 579-612. - Oxford : Oxford U. P., 2005. - ISSN 0938-5428

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella avtal = international treaties = kansainväliset sopimukset
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* brott mot folkrätten = breach of international law = kansainvälisen oikeuden rikkomus
* tolkning = interpretation = tulkinta
* soft law = soft law = soft law

URL http://ejil.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/16/4/579


24.11.1999