[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='itsemääräämisoikeus' gav 1755 träffar


 
1. Rontu, Helge : Demokraattisten lakimiesten maailmanliitto 30-vuotias, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Demokraattisten lakimiesten maailmanliitto 30-vuotias / Rontu, Helge

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 6., p. 34-36. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1977. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: IADL perustettiin Pariisissa 1946.Sen päätehtävänä on ollut ihmisoikeuksien puolustaminen.Erityisen tärkeäksi katsottiin siirtomaajärjestelmän purkamisen ja kansallisen itsemääräämisoikeuden puolesta taistelu.Artikkeli esittelee IADL:n työtä 30 vuoden aikana. IADL was founded in Paris in 1946.It's main task has been to defend human rights.The demolition of the colonial system and the fighting for self-government were regarded as matters of special importance.This article reviews the work of IADL during 30 years.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* avkolonisering = decolonization = siirtomaavallan purkaminen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

 
2. Pellonpää, Matti : Quebec ja itsemääräämisoikeus, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Quebec ja itsemääräämisoikeus / Pellonpää, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p. 83-92. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1980. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelin aiheena on Kanadan federaatioon kuuluvan Quebecin provinssin suunnitelma poliittisesta itsenäisyydestä.Juridiset argumentit on tuotu esille keskustelussa, jonka kuluessa Quebecin suvereenisuuden kannattajat ovat m.m. vedonneet YK:n perusasiakirjassa ilmaistuun kansojen itsemääräämisoikeuteen. Artikkelissa todetaan, että YK:n peruskirjan lisäksi m.m. ETYK:in päätösasiakirjassa julkituotu kansojen itsemääräämisoikeus sisältyy voimassaolevaan kansainväliseen oikeuteen oikeuksia ja velvollisuuksia luovana periaatteena. Artikkeli käsittelee Quebecin oikeutta itsenäisyyteen ja lopuksi Quebecin separatismia ja Kanadan valtiosääntöä. The article deals with the Quebec (part of the Canada Federation) plan to gain political independence.The legal arguments have been brought forth in a debate during which the supporters of Quebec sovereignty have appealed to the Right of Peoples to Self-Determination in the UN Charter. The writer says that apart from the UN Charter, the self-determination introduced in the CSCE Final Act is included in international law in force as a principle for creating rights and obligations.The article deals with the right of Quebec to claim independence, Quebec seperatism and the Canadian Constitution.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada : 6322

NOTE (GENERAL): UN charter

 
3. Lehtimaja, Lauri : Suomen linja ja Strasbourgin hyssyttelyt, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen linja ja Strasbourgin hyssyttelyt / Lehtimaja, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 3., p. 281-283. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee Suomen mahdollista liittymistä Euroopan ihmisoikeussopimukseen.Kirjoittaja arvostelee eri käsityksiä siitä että liittyminen loukkaisi kansallisvaltion itsemääräämisoikeutta ja vaatii rehellisyyttä argumentoihin. The author discusses Finland's potential joining to the European Convention on Human Rights.He criticizes different opinions which say that a joining would violate the right to national self-determination.Honest argumentation is needed.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
4. Hannikainen, Lauri : Folkens självbestämmanderätt under FN-tida folkrätt, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Folkens självbestämmanderätt under FN-tida folkrätt / Hannikainen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: De nya mänskliga rättigheterna - (Publikation av Finlands Unesco-kommission ; No. 34), p. 24-32. - Helsinki : Finlands Unesco-kommission (D), 1986. - ISSN 0357 - 1106

ISBN 951 46 9807 X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar de två mest centrala formerna av folkens självbestämmanderätt:. 1) Folkens rätt att välja sitt eget samhällssystem och rättsliga status i förhållande till de andra subjekten för självbestämmanderätten. 2) Folkets rätt att upprätthålla och utveckla (och ändra) det samhällssystem det har valt. The article deals with the two most central forms of people's self-determination 1) people's right to choose government form and the legal status in relation to the other subjects of self-determination. 2) people's right to maintain and develop (and change) the form of government they have chosen. SERIES STARTED: 1973

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

 
5. Kourula, Pirkko : Kansallinen itsemääräämisoikeus, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Kansallinen itsemääräämisoikeus / Kourula, Pirkko

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansat ja oikeus : aikamme kehittyvä kansainvälinen oikeus / Joutsamo, K.; Rosas, A.; Rotkirch, H. (eds.), p. 153 - 166. - Helsinki : Tammi (D), 1980.

ISBN 951 30 5133 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään itsemääräämisoikeusperiaatteen kehitystä, sen sisältöä, kohdetta ja luonnetta, sen merkitystä kansainvälisessä oikeudessa, väkivallan kieltoa koskevia sääntöjä sekä puuttumattomuusperiaatetta. The article deals with the development of the principle of self-determination: its content, objectives and character, importance for international law, regulations on prohibition of violence, and finally the principle of non-intervention.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate

GEOGRAPHICAL TERMS: universal : 0

 
6. Fischer, Dietrich : Winning peace , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Winning peace : strategics and ethics for a nuclear-free world / Fischer, Dietrich ; Notte, Wilhelm ; Öberg, Jan, xi, 272 p.. - New York : Crane Russak, 1989.

ISBN 0 8448 15 75 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* förorening = pollution = saastuminen
* växthuseffekt = greenhouse effect = kasvihuoneilmiö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* stjärnornas krig = star wars = tähtien sota

 
7. Hannikainen, Lauri : Peremptory norms (jus cogens) in international law , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Peremptory norms (jus cogens) in international law : historical development, criteria, present status / Hannikainen, Lauri - (Lapin Korkeakoulun oikeustieteellisiä julkaisuja.Sarja A. University of Lapland Publications in Law.Series A. ; No.1), 781 pp.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus - Finnish Lawyers' Publishing company (D), 1988. - ISSN 0785-4447

ISBN 951 640 349 8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The main focus of the study is on the criteria of peremptory norms and their application in present-day international law, but the author also dis- cusses the historical development of international jus cogens.In part III the author examines the existence of peremptory obligations within five cate- gories of norms regulating: 1) the use of force between states 2) the self-determination of peoples 3) human rights 4) international areas beyond the limits of national jurisdiction and 5) armed conflicts.

INDEX WORDS:
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Lapland, Rovaniemi, 19880908 (T).

NOTE (GENERAL): Reviewed in Human Rights, Communication and Culture.University of Tampere. Department of Journalism and Mass Communication.Publications, Series B 1989 : 28 Hannikainen, L : Vastine vastaväittäjän lausuntoon (21.11.1988) Virallisen vastaväittäjän, apulaisprofessori Kari Hakapään Lapin Korkeakoulun oikeustieteiden osaston osastoneuvostolle antama 14.11.1988 päivättylausunto. Reviewed by professor Ted Orlin in The Finnish yearbook of International Law 1990 : vol.I p. 528-537 Reviewed by Olivier Corten in Revue belge de droits international 1989:2; Reviewed by Stanislaw E.Nahlik in The American Journal of International Law, 1990: vol. 84 :3

 
8. Hannikainen, Lauri : The right to self-determination in contemporary international law, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to self-determination in contemporary international law / Hannikainen, Lauri - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja.Osasto C ; No. 6), 41 p.. - Helsinki : University of Helsinki (D), 1973.

ISBN 951 45 0234 5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author discusses the rules of the Charter of the UN concerning self- determination, goes through the resolutions of the General Assembly and the Security Council in relation to self-determination and evaluates the legal value of these resolutions.The last chapter deals with the contents of the right to self-determination.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): UN charter

 
9. Rosas, Allan : Nordic human rights policies, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nordic human rights policies / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Current research on peace and violence : No. 9(4)., p.167-182. - Tampere : TAPRI (D), 1986. - ISSN 0356-7895

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article looks at the Nordic human rights policies by studying the commitment to UN treaties; the European Convention; national implementation of human rights norms; voting behaviour in the UN; collective and new human rights and the Nordic Countries in relation to control, critisism and sanctions.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR;

SHELF CODE: Offprints (A.R.)

 
10. Meriboute, Zidane : La codification de la succession d'etats aux traites, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

La codification de la succession d'etats aux traites : decolonisation, secession, unification / Meriboute, Zidane - (Publications de l'institut universitaire de hautes etudes internationales Geneve), 272 p.. - Paris : Presses Universitaires de France (D), 1984.

ISBN 2 13 038912 0

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: En faisant une analyse de la succession d'Etats l'auteur a traite les articles de la convention de Vienne de 1978 mais etant donne que les aspects sont autant politique qu'economique il a aussi donne de l'importance au droit des peuples a disposer d'eux-meme. Les conceptions des pays du tiers monde sont mis en lumiere aussi bien que les pays occidentaux et socialistes.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties

 
11. Bothe, Michael : New rules for victims of armed conflicts , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

New rules for victims of armed conflicts : commentary on the two 1977 protocols additional to the Geneva conventions of 1949 / Bothe, Michael ; Partsch, Karl-Josef ; Solf, Waldemar A., 746 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 2537 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book is a commentary on the two protocols additional to the Geneva Conventions regarding the protection of victims of armed conflicts.It may be seen as a guide to the two protocols mainly based on the drafting history as the authors experienced it.The volume also contains an account for the relevant literature.

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* offer = victims = uhrit
* krigföring = warfare = sodankäynti
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* utlämning = extradition = karkotus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional Protocols to the Geneva Conventions;

 
12. Buchheit, Lee C. : Secession , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Secession : the legitimacy of self-determination / Buchheit, Lee C., 260 p.. - New Haven : Yale U.P.(D), 1978.

ISBN 0 300 02182 8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The presence of a separatist movement is typically a matter of acute concern to the unified state likely to be disembered by the secession of the disaffected province.The focus of this book is on the implications for the international community of appeals to the principle of self-determination by secessionist groups within independant states.The status within international law of claims to secessionist self-determination and a collective decision regarding the legitimacy of such claims is examined.As case studies are following examined: the Congo, the Kurds, Biafra, the Somalia-Kenya / Ethiopia Dispute. the Nagas and Bangla Desh.The principle of Equal Rights and Self-determination from declaration on friendly relations 1970 is in the book.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* kurder = Kurds = kurdit

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Somalia / Congo / Central Africa / East Africa : 5000

 
13. Hersch, Jeanne (prep. by) : Birthright of man, 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Birthright of man / Hersch, Jeanne (prep. by), 589 p. : ill.. - Paris : UNESCO (D), 1969.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The aim of this collection of texts was to assemble a collection anticipating the philosophy implicit in the Universal Declaration of 1948, nothing published after that date has been included.The quotations are drawn from a wide variety of traditions and periods which would illustrate how human beings everywhere, throughout the ages and all over the world, have asserted and claimed the birthright of man

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* slaveri = slavery = orjuus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* språkliga minoriteter = linguistic minorities = kielivähemmistöt
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
14. Crawford, James (ed.) : The rights of peoples, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The rights of peoples / Crawford, James (ed.), viii, 232 p.. - Oxford : Clarendon Press (D), 1988.

ISBN 0 19 82 5624 8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Questions of collective or group rights have been contentious questions in international law and politics for a long time-arguably for as long as have individual rights. As a contribution to the discussion of these questions and to help to clarify its position before the 23rd General Conference of UNESCO in October 1985, the Australian National Commission for UNESCO sponosored two symposia in Australia in March and June 1985. There is also a select bibliography, the main declarations, treaties and other instruments referred to.

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet

 
15. Johansson, K. : Islands utrikes- och säkerhetspolitik, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Islands utrikes- och säkerhetspolitik / Johansson, K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Utrikespolitik i Norden : fem inlägg om vår roll i världen / SAMAK, p. 47-64. - Stockholm : SAMAK (D), 1988.

ISBN 91 532 0254 6

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I Islands bidrag om dess utrikes- och säkerhetspolitik behandlar Kjartan Johansson målen och förutsättningarna för Islands utrikes- och säkerhetspolitik.Till närmare behandling tar han upp självbestämmande över havets resurser och närmare bestämt de fem isländska torskkrigen, som utspelats alltsedan 1950-talet.

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Iceland : 8230

 
16. States of emergency , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

States of emergency : their impact on human rights / ; International Commission of Jurists, iii; 477 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1983.

ISBN 92 9037 019 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this study of states of emergency undertaken by the Commission of Jurists, over 15 countries are selected which have had experienced states of emergency in the 1960's and 1970's.The section covers differnt kinds of emergency under different regimes and in different regions.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Canada / Colombia / Eastern Europe / Ghana / Greece / India / Malaysia / Northern Ireland / Peru / Syrian Arab Republic / Thailand / Turkey / Uruguay / Zaire / South America / Latin America / Central Africa / West Africa

NOTE (GENERAL): OAS charter; AMR; Geneva conventions; ECHR; ACHPR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
17. Schwarzenberger, Georg : International law, 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International law : as applied by international courts and tribunals : vol. III / Schwarzenberger, Georg, 680 p.. - London : Stevens & Sons Ltd., 1976.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The material in this book is limited to international law as applied by international courts and tribunals, including the internal tribunals of the international institutions considered.The volume is a presentation in international judicial perspective of the fundamentals of the law of international institutions and of the universalist type of international institutions.The book examines fundamental facts of international law, the United Nations, and inter-governmental United Nations agencies.

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* FN = UN = YK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

 
18. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of international law , 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

African yearbook of international law : vol 10 / Yusuf, Abdulqawi (ed.), viii, 776 p.. - Leiden : Martinus Nijhoff publ., 2004.

ISBN 90-04-13872-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS: The Ghost of Berlin Still Haunts Africa! The ICJ Judgment on the Land and Maritime Boundary Dispute Between Cameroon and Nigeria, by Nsongurua J. Udombana. 2. The Interplay Between Environmental Protection and Human and Peoples’ Rights in International Law, by Federico Lenzerini. 3. Diversion of International Watercourses Under International Law, by Mohamed S. Amr. 4. The Interplay Between the Right to Development and the Protection of the Environment: Patterns and Instruments to Achieve Sustainable Development in Practice, by Massimiliano Montini. 5. The Protection of Copyrights and Related Rights in Africa: Challenges to Protection in the Internet Age, by Robin Ramcharan & Mpazi Sinjela. 6. Etude sur l’occupation et sur l’Article 47 de la IVème Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre : le degré d’intangibilité des droits en territoire occupé, by Robert Kolb. 7. La liberté d’aller et venir dans la sous-région du Golfe de Guinée, by Léopold Donfack Sokeng. 8. La Déclaration de l’Organisation internationale du Travail du 18 juin 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail : une technique juridique singulière de relance des conventions fondamentales, by Mouloud Boumghar. 9. The Cairo-Arusha Principles on Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offences: Developing the Frontiers of the Principle of Universal Jurisdiction, by Edward Kwakwa. 10. Quelques réflexions sur la communauté internationale, by Robert Kolb. 11. Chronique des activités de la Cour internationale de Justice en 2001, by Ludivine Tamiotti. 12. Chronique de la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda (1995-2002), by Roland Adjovi & Florent Mazeron.

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* CEDAW Committee = CEDAw Committee = CEDAW Committee
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* CRC Committee = CRC Committee = CRC Committee
* CESCR Committee = CESCR Committee = CESCR Committee
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* folkmord = genocide = kansanmurha
* tortyr = torture = kidutus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU = EU = EU
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* FAO = FAO = FAO
* folkmord = genocide = kansanmurha
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ekonomisk utveckling = economic development = taloudellinen kehitys
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ICJ = ICJ = ICJ
* rådgivande yttrande = advisory opinion = neuvoa-antava mielipide
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* IMF = IMF = imf
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* hållbar utveckling = sustainable development = kestävä kehitys
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* OAU = OAU = OAU
* interima åtgärder = interim measures = väliaikaiset toimenpiteet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso

GEOGRAPHICAL TERMS: Algeria / Argentina / Australia / Austria / Bangladesh / Belgium / Burundi / Cambodia / Cameroon / Canada / Congo / Croatia / Cyprus / Czechoslovakia / Egypt / Ethiopia / Finland / France / Germany / Ghana / Guinea / Hungary / Israel / Italy / Japan / Jordan / India / Philippines / Chile / Canada / Kenya / Korea / Lesotho / Madagascar / Malawi / Mauritius / Morocco / Nepal / Netherlands / New Zealand / Niger / Nigeria / Pakistan / Poland / Portugal / Rwanda / Sierra Leone / Singapore / Slovakia / South Africa / Somalia / Spain / Sudan / Syria / Taiwan / Thailand / Togo / Turkey / USA / Uruguay / Viet Nam / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of child; Protocol on the rights of women in Africa; AMR; ICESCR; ICCPR; Vienna convention on the law of treaties; UN charter; UDHR; Declaration on friendly relations; Rio declaration; Stockholm declaration on the human environment;

URL http://www.brill.nl/m_catalogue_search.asp?sub=6&converted_subtitle=african+%3CAND%3E+yearbook&subtitle=african+yearbook

 
19. Emerson, Rupert : Self-determination revisited in the era of decolonization., 1964
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Self-determination revisited in the era of decolonization. / Emerson, Rupert

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International affairs : No. 9., 64 p.. - Cambridge, Mass. : Harward University U.P.(D), 1964.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The publication consists of the following chapters:. 1. the new higher law of anticolonialism. 2. the post-colonial years or self-determination denied.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

 
20. Pour un droit des peuples, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pour un droit des peuples : essais sur la declaration d'Alger publies sous la direction de Antonoio Cassese et Edmond Joure / - (Collection "Tiers Monde en bref"), 217 p.. - Paris : Berger-Lebrault (D), 1978. - ISSN 0397-4324

ISBN 2701301599

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Les autrur de l'ouvrage presentent la Declaration d'Alger en sachant que la declaration ne comprened pas un texte exposant, une fois pour toutes, les droits fondamentaux des peuples mais que le texte restera vivant et susceptible a l'evolution des rapports internationaux.Dans la premiere partie la declaration est donne une analyse critique par d'emanant hommes politique, des jusitles et des polititologues.La seconde partie est cansacree a des aspects particuliere de la declaration.Pour terminer il y a des essayes sur la declaration d'Alger et som utilisation dans le droit interne des Etats: (Terrorisme d'Etat et genocide Eccenercigue en Amerique Latin, la declaration d'Alger et l'Afrique).

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

 
21. Sohn, Louis B. (ed.) : International organization and integration , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International organization and integration : notated basic documents of international organizations and arrangements (student edition) / Sohn, Louis B. (ed.), XXVIII, 1082 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 0 89838 915 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* FN = UN = YK
* integration = integration = yhdentyminen
* EG = EC = EY
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* OAS = OAS = OAS
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR-OP; ESC; ACMR; AMR

 
22. Kiwanuka, Richard N. : The meaning of "people" in the African charter on human and people's rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The meaning of "people" in the African charter on human and people's rights / Kiwanuka, Richard N.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 80-101. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Americas : 5000 / 6000

NOTE (GENERAL): ACHPR

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
23. Doehring, Karl : Zum "Recht auf Leben" aus nationaler und internationaler Sicht, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Zum "Recht auf Leben" aus nationaler und internationaler Sicht / Doehring, Karl

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 145-158. - Berlin : Springer - Verlag (D), 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR ; ICCPR ; UN Charter ;Convention on the prevention and punishment of the crime of genocide

 
24. Barsh, Russell Lawrence : Revision of ILO convention no. 107, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Revision of ILO convention no. 107 / Barsh, Russell Lawrence

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 756-762. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* integration = integration = yhdentyminen
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* rasism = racism = rasismi
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* ras = race = rotu
* FN = UN = YK
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ILO = ILO = ILO
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

NOTE (GENERAL): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (ILO convention no. 107);

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
25. Gasser, Hans-Peter : The appeal for ratification by the United States, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The appeal for ratification by the United States / Gasser, Hans-Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 81., p. 912-925. - New York : The American Society of International Law, 1987. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* gerilla = guerrilla = sissiliike
* militär = military = sotaväki

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
26. Pomerance, Michla : Self-determination in law and practice , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Self-determination in law and practice : the new doctrine in the United Nations / Pomerance, Michla, 154 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 2594 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): UN Charter; Declaration on colonialism; Geneva conventions ; New UN law of self-determination.

 
27. Yusuf, Abdulqawi (ed.) : African yearbook of interational law, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

African yearbook of interational law : vol. 8 : Special Theme : Refugees and displaced persons in Africa. / Yusuf, Abdulqawi (ed.), xi, 541 p.. - Hague : Kluwer Law, 2001.

ISBN 90-411-1659-1

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* asyl = asylum = turvapaikka
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* internationell sedvanerätt = customary international law = kansainvälinen tapaoikeus
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* EU = EU = EU
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* folkmord = genocide = kansanmurha
* AIDS = AIDS = AIDS
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* invandring = immigration = maahanmuutto
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* ICRC = ICRC = ICRC
* ICJ = ICJ = ICJ
* IMF = IMF = IMF
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* tortyroffer = torture victims = kidutusuhrit
* NGO = NGO = NGO
* icke-inblandning = non-interference (principle) = puuttumattomuusperiaate
* OAU = OAU = OAU
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* terrorism = terrorism = terrorismi
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* afrikanska unionen = African Union = Afrikan Unioni
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Algeria / Bosnia-herzegovina / Brazil / Botswana / Burkina Faso / Burundi / Cameroon / Canada / Chad / Chile / Croatia / Egypt / Eritrea / Ethiopia / Finland / Gabon / germany / Guinea Bissau / Hungary / India / Indonesia / Irak / Italy / Ivory Coast / Kenya / Lesotho / Liberia / Madagascar / Malawi / Malaysia / Mali / Morocco / Netherlands / North America / Norway / Pakistan / Paraguay / Russian Fedeartion / Rwanda / Senegal / Sierra Leone / Spain / Sri Lanka / Sudan / Swaziland / Taiwan / Togo / Uganda / USA / Uruguay / Western Sahara / Yugoslavia / Zaire / Zambia / Zimbabwe

NOTE (GENERAL): ACHPR; African charter on the rights and welfare of the child; UN charter; Charter of economic rights and duties of states; OAU charter; CEDAW; CAT; OAU refugee convention USED FOR OAU convention governing the specific aspects of refugee problems in Africa; Refugee convention; Vienna convention on consular relations; OAU convention on the status of refugees; Geneva conventions; Cartagena declaration; UDHR;

 
28. Rosas, Allan : Stat, statsmakt, statsförvaltning ; några konstitutionella iakttagelser, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Stat, statsmakt, statsförvaltning ; några konstitutionella iakttagelser / Rosas, Allan. - p. 337-360 - Helsinki : Kansaneläkelaitos, 1989.

ISBN 951 669 264 8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* statsförvaltning = public administration = julkinen hallinto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): Särtryck (=off-print) ur festskriften "Juhlakirja Jaakko Pajula, I osa" p. 337 ; Ihminen ja yhteiskunta. ICCPR-1; ICESCR-25

 
29. Welch, Claude E. : Protecting human rights in Africa, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Protecting human rights in Africa : roles and strategies of non-governmental organizations / Welch, Claude E. - (Pennsylvania studies in human rights), xiii, 356 p.. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1995.

ISBN 0-8122-3330-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. The context of human rights in Africa : issues in four countries. 2. Civil society and human rights NGOs : themes for the 1990s in Africa. 3. Education and long-term change : the Inter-African Committee ontraditional pratices. 4. Empowerment and group rights : Ogoni, Oromo and Casamancais claims for autonomy. 5. Enforcement by reports and complaints : the African Commission and the ICJ. 6. Building the ruleof law :legal aid and enforcement in Namibia and Nigeria. 7. Documenting human rights problems : Ethiopian, Namibian and Nigerian examples. 8. Democratization and the saerch for civil society : political pressures in Nigeria. 9. Development and the Quest for social equity. 10. The "NGO revolution".

INDEX WORDS:
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kvinnlig könsstympning = female genital mutilation (FGM) = naisten sukupuolielinten silpominen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* NGO = NGO = NGO
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* val = elections = vaalit
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* Världsbanken = World Bank = maailmanpankki
* ILO = ILO = ILO
* IMF = IMF = IMF
* ICRC = ICRC = ICRC
* NIEO = NIEO = UKTJ
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* slaveri = slavery = orjuus
* WHO = WHO = WHO
* UNDP = UNDP = UNDP
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

NOTE (GENERAL): ACHPR; Arusha charter; AMR; CERD; Charter of economic rights and duties of states; ICCPR; CEDAW; CRC; CAT; Declaration on race and racial prejudice; ECHR; ICESCR; UDHR; CDE; Apartheid convention; UN charter; Transitional period charter of Ethiopia;

 
30. Chomski, Noham, A. : La quinta libertad , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La quinta libertad : la politica internacional y de seguridad de Estados Unidos (T) / Chomski, Noham, A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The fifth freedom - (Coleccion debate ; No. 6) - San Salvador : UCA editores, 1987.

ISBN 84 8405 104 8

LANGUAGE: SPA

ABSTRACT: A translation of Chomsky's book about the principles of the US international and security policy, consisting of his lectures and conferences kept at the universities of Nicaragua in 1986.Chomski gives an analysis of his own country's policy towards Central America, the name of the book comes from his definition of the fifth, not in any official document mentioned freedom to defend US' intrests by all means.He begins explaining the history of the US foreign policy from Monroy doctrine and the domino theory towards the new concept of the international policy of the Reagan administration, giving several concrete examples of the US government's intervention in the policy of independent countries.Chomski explains how US prefers dictator Trujillo to any Castro, and how this basic idea of Kennedy has been concreted in Central America, how US advised to form the death squads in Guatemala and El Salvador, and how any attempt to build a more democratic regime instead of a US supported military one has been systematically overthrown.

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* lågintensitetskonflikt = low intensity conflict = matalan tehon sota

GEOGRAPHICAL TERMS: El Salvador / Central America / Latin America : 6231 / 6200

LIBRARY LOCATION: Åbo Akademi, Institute for human rights

[Följande]


24.11.1999