[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('julkinen hankinta') gav 4 träffar


 
1. Slavicek, Michael : Antidiskrimineringsklausuler och särskilda villkor vid offentlig upphandling i Sverige, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Antidiskrimineringsklausuler och särskilda villkor vid offentlig upphandling i Sverige / Slavicek, Michael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter =_ Nordic journal of human rights : vol. 22; no. 1., p. 22-31. - Oslo : Universitetsforlaget, 2004. - ISSN 1503-6480

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* offentlig upphandling = public procurement = julkinen hankinta
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

URL http://www.humanrights.uio.no/forskning/publ/mr/2004/1/sammendrag_01_04.html

 
2. Bovis, Christopher H. : Financing services of general interest in the EU, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Financing services of general interest in the EU : how do public procurement and state aids interact to demarcate between market forces and protection? / Bovis, Christopher H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law journal : review of European law in context : vol. 11; no. 1., p. 79-109. - London : Blackwell publ., 2005. - ISSN 1351-5993

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* offentlig upphandling = public procurement = julkinen hankinta
* EU = EU = EU

 
3. Allgårdh, Olof : EU och EG-rätten : en läro- och handbok om EU och i EG-rätt, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EU och EG-rätten : en läro- och handbok om EU och i EG-rätt : Europeiska unionen, konstitutionella fördraget, institutionerna, de fyra friheterna, konkurrensreglerna, EMU / Allgårdh, Olof ; Norberg, Sven. - 4. uppl.., 618 p.. - Stockholm : Norstedts, 2004.

ISBN 91-39-10700-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: INNEHÅLL:. 1. Bakgrund. 2. Europeiska Unionen (EU). 3. EU:s rättsordning. 4. Institutionerna. 5. Talan inför domstolen. 6. Beslutsfattande och rättsakter. 7. Den gemensamma marknaden. 8. Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. 9. Den ekonomiska och monetära unionen (EMU). 10. Konkurrensrätt. 11. Unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) samt handelspoitik. 12. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 13. Tjänstgöring i och runt EU.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EU-rätt = EU-law = EU-oikeus
* WTO = WTO = WTO
* sysselsättning = employment = työllisyys
* asyl = asylum = turvapaikka
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko
* EFTA = EFTA = EFTA
* EG = EC = EY
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* NATO = NATO = NATO
* offentlig upphandling = public procurement = julkinen hankinta
* CFSP = CFSP = CFSP
* rasism = racism = rasismi
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset

NOTE (GENERAL): EC-treaty; TEU; ToA; Treaty of Nice;

URL http://www.adlibris.se/shop/product.asp?isbn=9139107000

 
4. Lane, Jennifer : Public procurement law, public bodies and the general interest, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Public procurement law, public bodies and the general interest : perspectives from higher education / Lane, Jennifer

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law journal : review of European law in context : vol. 11; no.4., p. 487-506. - London : Blackwell publ., 2005. - ISSN 1351-5993

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* offentlig upphandling = public procurement = julkinen hankinta
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* ECJ = ECJ = ECJ

NOTE (GENERAL): EC treaty;


24.11.1999