[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('justitieombudsman [EU]') gav 2 träffar


 
1. Gras, Jutta : The European Union and human rights monitoring, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The European Union and human rights monitoring / Gras, Jutta - (Research reports 1999 ; 5), xiv, 195 p.. - Helsinki : University of Helsinki. The Faculty of Law. The Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights, 2000. - ISSN 1456-842X

ISBN 951-45-9361-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Development of the EU's human rights policy. 2. Organizational structure of human rights monitoring in Europe. 3. Human rights monitoring mechanmisms used by the EU. 4. Proposals concerning the EU's human rights monitoring. 5. The EU on the eve of the 21st century - options for a new monitoring system.

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* CFSP = CFSP = YUTP
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* övervakning av mänskliga rättigheter = human rights monitoring = ihmisoikeuksien valvonta
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* människorättsklausul = human rights clause = ihmisoikeusklausuuli
* rasism = racism = rasismi
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* justitieombudsman [EU] = parliamentary ombudsman (EU) = oikeusasiamies (EU)
* FN = UN = YK
* tidig varning = early warning = aikainen varoitus
* demokratisering = democratization = demokratisointi
* CFSP = CFSP = YUTP
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAu
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* ILO = ILO = ILO
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY and ICTR) = kansainvälinen sotarikostuomioistuin

NOTE (GENERAL): ECHR; SEA; TEU; ICCPR; ESC; ECPT;

 
2. Alling, Johan : Beslut, dokumentation och öppenhet i EU, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Beslut, dokumentation och öppenhet i EU / Alling, Johan ; Jönsson, Karin ; Lindberg, Fredrik, 300 p.. - Stockholm : Norstedts förlag, 2001.

ISBN 91-39-00642-5

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: INNEHÅLL: 1. Europeiska Unionen - institutioner och organ. 2. Offentlighet och informationspolitik. 3.EG-domstolens rättspraxis om öppnehet. 4. Sammasntällning och klarhet. 5. Dokumentation. 6. Beslutsförfarande. 7. Rättskällor och politiska akter. 8. Rådets dokument. 9. Historiska arkiv. 10. Elektroniska källor.

INDEX WORDS:
* direkt effekt = direct effect = välitön vaikutus
* EU = EU = EU
* justitieombudsman (EU) = parliamentary ombudsman (EU) = oikeusasiamies (EU)
* allmänna handlingars offentlighet = public access to documents = asiakirjojen julkisuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.njab.se/


24.11.1999