[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('lääketieteellinen etiikka') gav 86 träffar


 
1. Meyer-Lie, Arnt K. : Internationell medicinsk kommission för mänskliga rättigheter behövs, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Internationell medicinsk kommission för mänskliga rättigheter behövs / Meyer-Lie, Arnt K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Suomen Lääkärilehti : No. 7., p. 591-595. - Helsinki : Suomalainen lääkäriseura, 1983.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* WHO = WHO = WHO
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus

NOTE (MEETINGS): De mänskliga rättigheterna inom medicinalrätt och hälsovård, (19821215), (C)

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
2. Lillich, Rickhard B. : Transplanting organs from living donors , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Transplanting organs from living donors : an international regime or more free enterprise / Lillich, Rickhard B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish yearbook of international law (FYBIL) : 1990 : vol. I / Pellonpää, M. (ed.), p. 510-527. - Helsinki : Ius gentium, 1990. - ISSN 0786-6453

ISBN 951 95253 3 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* WHO = WHO = WHO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR

 
3. Case of H. v.France : judgment of 24th October 1989 ; case of Chichlian and Ekindjian., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of H. v.France : judgment of 24th October 1989 ; case of Chichlian and Ekindjian. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 162), 53 p.. - Köln : Carl Heymann, 1989.

ISBN 3 452 21773 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: France : 8223

NOTE (GENERAL): ECHR-6-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
4. Nielsen case : 1. decision of 26th April 1988 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 28th November 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nielsen case : 1. decision of 26th April 1988 (relinquishment of jurisdiction) 2. judgment of 28th November 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 144), 49 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21474 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* föräldrar = parents = vanhemmat
* mentalvårdslagen = mental illness act = mielenterveyslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* barnhälsa = child health = lapsen terveys
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* avvisning = inadmissibility = valituksen hylkääminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR-5-27;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
5. Hannikainen, Lauri (toim.) : Eettiset säännöt, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Eettiset säännöt / Hannikainen, Lauri (toim.), 198 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1993.

ISBN 951-650-142-7

LANGUAGE: FIN, SWE, ENG

INDEX WORDS:
* etik = ethics = etiikka
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* journalister = journalists = lehtimiehet
* barn = children = lapset
* konsumentens rättigheter = consumer's rights = kuluttajan oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* handikappade = disabled persons = vammaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Le médecin face aux droits de l'homme, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Le médecin face aux droits de l'homme / - (International Institute for Human Rights Studies = Institut International d'Etudes des Droits de l'Homme ; No. 12), xxxvii, 1485 p.. - Padova : CEDAM, 1990.

ISBN 88 13 17072 6

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

 
7. Forskningsetisk prövning , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Forskningsetisk prövning : organisation, information och utbildning : betänkande av forskningsetiska utredningen / ; Utbildningdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 74), 216 p.. - Stockholm : Almänna förlaget, 1989. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10407 5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* patientens rättigheter = rights of the patient = potilaan oikeudet
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
8. Den gravida kvinnan och fostret , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Den gravida kvinnan och fostret : två individer : om fosterdiagonstik : om sena aborter : slutbetänkande av utredningen om det / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 51), 137 p.. - Stockholm : Almänna förlaget, 1989. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10371 0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* fosterdiagnostik = foetal diagnostics = sikiödiagnostiikka
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* graviditet = pregnancy = raskaus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): With an English summary.

 
9. Launis, Veikko (ed.) : Bioetiikka , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bioetiikka : periaatteita ja teoreettisia lähtökohtia / Launis, Veikko (ed.) - (Reports from the Department of practical philosophy = Käytännöllisen filosofian julkaisuja ; No. 2), 141 p.. - Turku : Turun Yliopisto, 1990. - ISSN 0786-8111

ISBN 9 51 880 551 2

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rättvisa = justice = oikeudenmukaisuus

 
10. Cassese, Antonio : Human rights and the European Community, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and the European Community : methods of protection / Cassese, Antonio ; Clapham, Andrew ; Weiler, Joseph ; European University Institute - ( European Union : the human Rights Challenge ; v. 2), xviii, 647 p.. - Baden-Baden : Nomos Verl., 1991.

ISBN 3 7890 2281 0

LANGUAGE: ENG, FRE

ABSTRACT: The chapters are:. 1. 1992 - what are your rights? Agenda for a human rights action plan, by A. Cassese, A. Clapham, J. Weiler. 2. 1992 - quels sont nos droits? Un programme d'action en matiere de droits de l'homme, by A. Casses, A, Clapham, J, Weiler. 3. Fundamental social and economic rights in the European Community. 4. Nationality and citizenship, by A. Evans and H. U. Jessurun D'Oliveira. 5. The position of those who are not nationals of a Community member state, by T. Hoogenboom. 6. Droits vis-a-vis de l'administration, by G. Braibant. 7. Rights vis-a-vis the administration at the Community level, by M. Hilf, G. Ciesla, E. Paghe. 8. Actions de la Communaute europeenne en faveur des droits de l'homme dans les pays tiers, by J. Touscoz. 9. Methods of protection of fundamental human rights in the European Community : towards a second and third generation of protection, by J. H. H. Weiler.

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* mänsklig dimension = human dimension = inhimillinen ulottuvuus
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* konsumentens rättigheter = consumer's rights = kuluttajan oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR; European Council declaration on European identity; Joint declaration on human rights; European Council declaration on democracy; Parliamentary resolution on the abolition of the death penalty in the European Community; Joint decalaration against racism and xenophobia; Human dimension of the CSCE; Parliamentary resolution on the social dimension of the internal market; Parliamentary resolution on the ethical and legal problems of genetic engineering; Parliamentary resolution adopting the declaration of fundamental rights and freedoms; European convention on transfrontier television; Council directive on broadcasting; Community charter of the fundamental social rights of workers; Fourth ACP-EEC convention;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
11. Andreassen, Bård-Anders (ed.) : Funksjonshemmedes menneskerettigheter,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Funksjonshemmedes menneskerettigheter : en seminarrapport : a human rights publication / Andreassen, Bård-Anders (ed.) - (Publikasjon ; No. 10), 110 p.. - Oslo : Institutt for Menneskerettigheter - ISSN 0804-0672

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* etik = ethics = etiikka
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; Declaration on the rights of disabled persons; Declaration of Helsinki; Declaration of Tokyo

 
12. Toman, Jiri : Quasi-legal standards and guidelines for protecting human rights, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Quasi-legal standards and guidelines for protecting human rights / Toman, Jiri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Guide to international human rights practice / Hannum, H. (ed.); International Human Rights Law Group. - 2nd. ed.., p. 192-210. - Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 1992.

ISBN 0 8122 1410 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* implementering = implementation = toteuttaminen
* fångar = prisoners = vangit
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* tortyr = torture = kidutus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka

NOTE (GENERAL): Declaration on the rights of disabled persons; Declaration on the elimination of intolerance and discrimination based on religion or belief

 
13. Cassese, Antonio (ed.) : The international fight against torture, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international fight against torture = La lutte internationale contre la torture / Cassese, Antonio (ed.) ; Instituto Universitario Europeo, 186 p.. - Baden-Baden : Nomos Verlag, 1991.

ISBN 3 7890 2434 1

LANGUAGE: ENG, FRE

ABSTRACT: The articles are : . 1. Bent Sörensen and Inge Kemp Genefke : Medical aspects of torture, p. 11-24. 2. Jacques Bernheim : Ethique en médicine pénitentiaire, p. 25-42. 3. Joseph Voyame : La Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, p. 43-55. 4. Peter H. Kooijmans : The role and action of the UN special rapporteur on torture, p. 56-72. 5. Pedro Nikken : L'action contre la torture dans le systeme interaméricain des droits de l'homme, p. 73-96. 6. Love Kellberg : The caselaw of the European Commission of Human Rights on Art. 3 of the ECHR, p. 97-120. 7. Nicolas Valticos : La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, p. 121-134. 8. Antonio Cassese : The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 135-152. 9. Philippe de Sinner and Hernan Reyes : Activités du CICR en matiere de visites aux personnes privées de liberté: Une contribution a la lutte contre la torture, p. 153-171. 10. Helena Cook : the role of Amnesty International in the fight against torture, p. 172-.

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* FN = UN = YK
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* rapporter = state reports = raportit
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* specialrapportör (tortyr) = special rapporteur (torture) = erityisraportoija (kidutus)
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee

NOTE (GENERAL): CAT; ECHR-3; AMR; Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. Casses, Antonio (ed.) : Human rights and the European Community, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights and the European Community : the substantive law / Casses, Antonio (ed.) ; Clapham, Andrew ; Weiler, Joseph ; European University Institute - (European Union : the Human Rights Challenge), xviii, 479 p.. - Baden-Baden : Nomos Verl., 1991.

ISBN 3 7890 2282 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* OAS = OAS = OAS
* konsumentens rättigheter = consumer's rights = kuluttajan oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* EG = EC = EY
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* dataskydd = data protection = tietosuoja
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ECHR; ACHPR; AMR

 
15. Dimitrijevic, Vojin : The insecurity of human rights after communism, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The insecurity of human rights after communism : "factors and difficulties" affecting the implementation of international human rights standards in times of transition / Dimitrijevic, Vojin - (Publication ; No. 11), 64 p.. - Oslo : Norwegian Institute of Human Rights, 1993. - ISSN 0802-5622

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kommunism = communism = kommunismi
* demokrati = democracy = demokratia
* nationalism = nationalism = nationalismi
* abort = abortion = abortti
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* tortyr = torture = kidutus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Yugoslavia / Uruguay / USSR / Latin-America / Azerbaijan / Bosnia-Herzegovina / Eastern Europe / East Germany : 8153 / 8152 / 8124 / 8100

NOTE (GENERAL): CERD; ICESCR; ICCPR;

 
16. Aborterade foster, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Aborterade foster : betänkande av transplantationsutredningen / ; Socialdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; v. 42), 129 p.. - Stockholm : Allmänna Förlaget, 1991. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-10789-9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* abort = abortion = abortti
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* transplantation = organ transplantation = elinsiirto
* konstgjord befruktning = insemination = keinohedelmöitys
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
17. Kroppen efter döden, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kroppen efter döden : slutbetänkande av transplantationsutredningen / ; Socialdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; v. 16), 396 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1992. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-10983-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* transplantation = organ transplantation = elinsiirto
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
18. Geneknik, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Geneknik : en utmaning: betänkande av genteknikberedningen / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; v. 82), 452 p. . - Stockholm : Allmänna förlaget, 1992. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-13147-1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* EG = EC = EY
* genetik = genetics = genetiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
19. Breach of trust, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Breach of trust : physiccian participation in executions in the United States /, xi, 72 p.. - New York : The American College of Physicians, Human Rights Watch, The National Coalition to Abolish the Death Penalty, and Physicians for Human Rights, 1994.

ISBN 1-56432-125-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* avrättningar = executions = teloitukset
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* medicinsk personal = medical personnel = lääkintähenkilökunta

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

LIBRARY LOCATION: IMR/American Watch

 
20. Human rights and social work, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human rights and social work : a manual for schools of social work and the social work profession / - (Professional training series ; no. 1), 68 p.. - New York : United Nations; Centre for Human Rights, 1994. - ISSN 1020-1688

ISBN 92-1-154104-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* solidaritet = solidarity = solidaarisuus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* rasism = racism = rasismi
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* fångar = prisoners = vangit
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICCPR; ICESCR; CERD; CEDAW; CAT; CRC; OAU charter; OAS charter; AMR; ECHR; ESC; Declaration on the right to development

URL http://193.135.156.15/html/MENU6/2/train.htm#no.1

 
21. China, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

China : organ procurement and judicial execution in China / - (Human Rights Watch ; vol. 6; no. 9), 42 p.. - New York : Human Rights Watch, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* avrättningar = executions = teloitukset
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* transplantation = organ transplantation = elinsiirto
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICCPR-2OP

 
22. Section V (c), 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Section V (c) : medical ethics and human rights /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in the twenty-first century : a global challenge / Mahoney, K. E.; Mahoney, P. (eds.), p. 829-870. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1993.

ISBN 0-7923-1810-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Introduction, by Kokkonen, Paula. 2. The use of medicine and psychiatry to commit human rights violations : the mind control experiments, by Scheflin, Alan. 3. Use of medical science in protecting and promoting human rights, by Randall, Glenn. 4. Experimentation on human subjects, by Kennedy, Ian 5. The impact of technology on euthanasia and the elderly, by McLean, Sheila.

INDEX WORDS:
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* psykiatri = psychiatry = psykiatria
* genetik = genetics = genetiikka
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* rätt att dö = right to die = oikeus kuolla

NOTE (GENERAL): ECHR

 
23. Medical concern, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Medical concern : amputation and branding : detention of health professionals : Iraq /, 3 p.. - London : Amnesty International, 1994.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka

NOTE (GENERAL): ICCPR

LIBRARY LOCATION: IMR

 
24. Jauhiainen, Liisa : Terveydenhuoltolainsäädäntö sekä salassapito, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Terveydenhuoltolainsäädäntö sekä salassapito / Jauhiainen, Liisa. - repr.. - ( Lääkintöhallituksen julkaisuja ; no. 62), 54 p.. - Helsinki : Lääkintöhallitus , 1986.

ISBN 951-46-8588-1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* handikappade = disabled persons = vammaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
25. Etiska synpunkter på hälsofostran , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Etiska synpunkter på hälsofostran : delegationen för hälsofostran /, 35 p.. - Helsingfors : Medicinalstyrelsen, 1986. - ISSN 0359-6370

ISBN 951-46-9881-9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
26. Iliopoulos-Strangas, Julia (ed.) : Expérimentation biomédicale et droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Expérimentation biomédicale et droits de l'homme / Iliopoulos-Strangas, Julia (ed.) ; Braibant, Guy (preface) ; Marangopoulos Foundation for Human Rights, 300 p.. - Paris : PUF, 1988.

ISBN 2-13-042272-1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* etik = ethics = etiikka
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* ofödda barn = unborn children = syntymättömät lapset
* genetik = genetics = genetiikka
* abort = abortion = abortti

 
27. China, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

China : the use of organs from executed prisoners /, 6 p.. - London : Amnesty International, 1995.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* avrättningar = executions = teloitukset
* transplantation = organ transplantation = elinsiirto
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Annals, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Annals /, 353 p.. - Athens : Editions A. Sakkoulas, 1991.

ISBN 960-232-007-9

LANGUAGE: MUL

ABSTRACT: The articles are a.o. :. 1. Le développement de la protection des droits de l'homme au sein du Conseil de l'Europe, by Giuseppe Guarneri. 2. La procédure devant la Commission européenne des droits de l'homme, by Théodor Gruber. 3. La cour européenne des droits de l'homme - bilan d'un quart de siecle, by Marc-André Eissen. 4. Detention provisioire et droits de l'homme : aspects criminologiques, by Guy Houchon. 5. L'emprisonnement et l'enfermement des mineurs au regard des droits de l'homme, by Georges Kellens. 6. Les Nations Unies contre la torture : vers "l'option zero", by Maxime Tardu. 7. Présentation de la convention Européenne pour la prévention de la torture, by Francois de Vargas. 8.Uber die Drittwirkung von Grundrechte, by Jürgen Schwabe. 9.Politique criminelle et systeme Européen de protection des droits de 'homme, by Mireille Delmas-Marty. 10. The history of the development of ethical codes for research involving human subjects, by Robert J. Levine. 11. Medical experimentation on humans and the international protection of human rights, by Alexandre Kiss.

INDEX WORDS:
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka
* strafflag = criminal law = rikoslaki

NOTE (GENERAL): UDHR-5; ICCPR-7; ECHR-3; AMR-5; ACHPR-5; CAT-1; Geneva conventions;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Annual reports

 
29. Coliver, Sandra : Poland, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Poland / Coliver, Sandra ; Nowicka, Wanda

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The right to know : human rights and access to reproductive health information / Coliver, S. (ed.), p. 268-288. - London : ARTICLE 19, 1995.

ISBN 0-8122-1588-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NGO = NGO = NGO
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* AIDS = AIDS = AIDS
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka

 
30. Bryan, Michael : Parents as fiduciaries, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Parents as fiduciaries : a special place in equity / Bryan, Michael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The international journal of children's rights : vol. 3; no. 2., p. 227-261. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1995. - ISSN 0927-5568

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Canada / USA

[Följande]


24.11.1999