[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='lakikieli' gav 2 träffar


 
1. Bonsdorff, P.E. von : Om det svenska lagspråket i Finland, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om det svenska lagspråket i Finland = On the Swedish statutory language in Finland / Bonsdorff, P.E. von

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT : tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland : No. 120., p. 402-423. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1984. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln utgår från svenska språkets ställning i Finland under 1800-talet.Enligt Finlands grundlag är svenska språket jämbördigt med finskan som lagspråk.I artikeln redogörs för huvudreglerna om svenska som lagstiftningsspråk och hur de efterlevs i praktiken. The article proceeds from the position of the Swedish language in Finland during the 19th century.According to the Finnish Constitution Swedish is equal to Finnish as statutory language.The article gives an account of the basic regulations of Swedish as legislative language.

INDEX WORDS:
* lagspråk = statutory language = lakikieli
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: FINLAND : 8222

 
2. Bonsdorff, P.E. von : Svenskt lagspråk i Finland, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Svenskt lagspråk i Finland : en handbok = The Swedish statutory language in Finland : a handbook / Bonsdorff, P.E. von - (Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisuja ; No. 2), 220 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1986. - ISSN 0356-8431

ISBN 951 46 9698 0

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Handboken riktar sig i första hand till dem som översätter, skriver och granskar författningstexter, men den är även till nytta för dem som översätter eller skriver andra slags texter som hänför sig till lagstiftning och förvaltning.

INDEX WORDS:
* lagspråk = statutory language = lakikieli

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222


24.11.1999