[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('legal theory') gav 63 träffar


 
1. Snyder, Francis : Law and development in the light of dependency theory, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Law and development in the light of dependency theory / Snyder, Francis

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Law & society review : 14(3). - Amherst : Law and Society Association, 1980.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Post-World War II theories of modernization, including theories of law and development, have proved inadequate either to explain development and underdevelopment or the make a substantial contribution to our understanding of the role of law in underdeveloped countries. To what extent do contemporary ideas of underdevelopment and dependency in the social sciences provide the foundation for a theoretical renewal in the comparative sociology of law? To answer this question, the paper first examines the origins of theres ideas and discusses the methods, presuppositions, and concepts of the pricinpal theoretical writings, on underdevelopment and dependency. It then considers two important issues raised by these writings and addressed by a number of studies: the relation between the state and classes, and the relationship of peasants to capitalism. This review concludes that theories of underdevelopment and dependency contribute to the reorientation of social research on law by forcing a reappraisal of previous ideologies and proposing new frameworkds of analysis. But it also argues that such reorientation must ultimately transcend those concepts by participating in the elaboration of Marxist theories of law.

INDEX WORDS:
* utveckling = development = kehitys
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
2. Mendus, Susan : Human rights in political theory, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights in political theory / Mendus, Susan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Political studies : special issues : vol. 43., p. 10-24. - Oxford : Blackwell publ., 1995. - ISSN 0032-3217

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* filosofi = philosophy = filosofia
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

LIBRARY LOCATION: ÅAB

SHELF CODE: ASA Statsvetenskap

 
3. Tuck, Richard : The rights of war and peace, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The rights of war and peace : political thought and the international order from Grotius to Kant / Tuck, Richard, 243 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2001.

ISBN 0-19-924814-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. Introduction. 1. Humanism. 2. Scholasticism. 3. Hugo Grotius. 4. Thomas Hobbes. 5. Samuel Pufendorf. 6. From Locke to Vattel. 7. Rousseau and Kant. Conclusion Index

INDEX WORDS:
* filosofi = philosophy = filosofia
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-924814-1

 
4. Atria, Fernando : On law and legal reasoning, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

On law and legal reasoning / Atria, Fernando - (The European Academy of Legal Theory Series), x, 239 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2001.

ISBN 1-84113-275-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Contents: 1. Constitutive Rules, Institutions and the Weightier Matters of the Law. Two Concepts of Rules 1 The Game-Analogy 6 Insulation 9 A General Theory of Institutional Facts 14 The Game of Law 31 Law as Institutional fact 39 Two Models of Institution 43 The Weightier Matters of the Law 49 A Short Preview 60 2. Gapless Sources. The Sources Thesis and the Problem of Authority 63 Legal Indeterminacy 71 Hard and Clear Cases 73 On Gaps in the Law 76 3. Meaning and Application. Playing on Railway Stations 87 Hart on Open Texture 89 Principles, Rules and Exclusionary Reasons 94 4. Fuller v. Fuller. Is Defeasibility a Non-Legal, Moral Problem? 101 “My Code is Lost” 115 Conclusion 120 5. Nothing at all or Nothing Exceptional. Exceptions and Rules 123 The Circumstances of Defeasibility 125 Normality and Defeasibility 135 Hart on Defeasibility 137 6. A Roman Puzzle. Roman Common Sense 143 Locatio Conductio and the Protection of the Lessee 146 Permutatio and Emptio Venditio 148 Regula Iuris 150 7. Legal Reasoning and Legal Theory Revisited. Deductive Reasoning and Legal Argumentation 172 Rules as Entrenched Generalisations 184 Legal Reasoning, Rules and Sources 188 8. The Powers of Application. The Formality of Law 197 An Image of Law 204 Images of Law 218 References 223

INDEX WORDS:
* filosofi = philosophy = filosofia
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria

URL http://www.hart.oxi.net/summaryList.asp?SearchParam=on+law+and+legal+&searchBy=1&submit=search

 
5. Habermas, Jürgen : Between facts and norms, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Between facts and norms : contributions to a discourse theory of law and democracy / Habermas, Jürgen ; transl. by William Rehg - (Studies in contemporary German social thought), xliii, 631 p.. - Cambridge, MA : The MIT Press, 1998.

ISBN 0-262-08243-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* autonomi = autonomy = autonomia
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* implementering = implementation = toteuttaminen
* feminism = feminism = naisasialiike
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* rätt att deltaga = right to participate = oikeus osallistua
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate

URL http://www.polity.co.uk/book.asp?ref=0745612296

 
6. Viljanen, Veli-Pekka (toim.) : Oikeudenalojen rajat ja rajattomuus , 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Oikeudenalojen rajat ja rajattomuus / Viljanen, Veli-Pekka (toim.) - (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja : kokoomateosten sarja ; B:10), viii, 269 p.. - Turku : Turun Yliopisto, 2002. - ISSN 0789-984X

ISBN 951-29-2182-0

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. I : OIKEUSTIETEEN HAASTEET : 1. Kimmo Nuotio : Onko oikeusjärjestyksen pirstoutuminen väistämätöntä. 2. Veli-Pekka Viljanen : Perusoikeudet eri oikedenalojen yhdistävinä tekijöinä. 3. Pia Letto-Vanamo : Eurooppalainen oikeus Suomen oikeustieteen haasteena. II: OIKEUSTIETEEN ARVOT: 1. Eerik Lagerspetz : Demokratia, arvot ja tieto. 2. Pasi Kallio : Arvot ympäristöoikeudessa - ajatuksia luonnon arvojen määrittelystä. 3. Timo Oksanen : Ympäristöoikeuden tutkimusintressit erityisesti arvojen näkökulmasta : yksi askel taakse ja kaksi eteen - vai?. 4. Jussi Tapani : Rikosoikeusjärjestelmän jännitteisyys ja kriminaalipoliittisesti latautunut rikoslainoppi. III: UUSI VARALLISUUSOIKEUS :. 1. Janne Kaisto : Varallisuusoikeuden tutkimuksen suuntaviivosita. 2. Matti Ilmari Niemi : Mitä kontekstualistinen lähetysmistapa voi merkitä oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa?. 3. Mia Pakarinen : Tavaramerkkioikeus ja normien toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. IV : VAIHTOEHTOISET RATKAISUMENETTELYT :. 1. Antti Jokela : Riita-asioiden sovittelu ja välimiesmenettely vaihtoehtosina riidanratkaisumalleina. 2. Timo Leionen : Rikossovittelu ja sovittelun typologia. V: UUSI OIKEUSLÄHDEOPPI? 1. Jukka Mähönen : Posnerista, pragmatismista, oikeuslähdeopista ja oikeustaloustieteestä - tuomari turhuuden turuilla?

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* demokrati = democracy = demokratia
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus

 
7. Halpin, Andrew : Reasoning with law, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Reasoning with law / Halpin, Andrew, viii, 202 p.. - Oxford : Hart publ., 2001 .

ISBN 1-84113-070-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* pornografi = pornography = pornografia
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus

URL http://www.hart.oxi.net/summaryList.asp?SearchParam=reasoning+with+law&searchBy=1&submit=search

 
8. Dauvergne, Catherine : Jurisprudence for an interconnected globe, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Jurisprudence for an interconnected globe / Dauvergne, Catherine - (Applied legal philosophy), viii, 253 p.. - Aldershot : Ashgate, 2003.

ISBN 0-7546-2282-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. INTRODUCTION: 1. New directions for jurisprudence, by Catherine Dauvergne. PART I : KEY THEMES IN JURISPRUDENCE FOR AN INTERCONNECTED GLOBE: 2. The province of jurisprudence re-examined, by William Twining. 3. Historical aspects of globalization and law, by David B. Goldman. PART II: GLOBALISATION AND THE LAWS OF MONEY: 4. Globalization and international economic law, by Sundhya Pahuja. 5. Networks, norms and the nation state: thoughts on pluralism and globalized securities regulation, by Dimity Kingsford Smith. PART III : GLOBALIZATION AND THE LAWS OF PEOPLE: 6. Relabelling the international labour problem: globalization and ideology, by Jill Murray. 7. Globalization and citizenship and nationality, by Kim Rubenstein. 8. Illegal migration and sovereignty, by Catherine Dauvergne. PART IV : GLOBALIZATION, CULTURES AND COMPARISONS : 9. Globalization, legal transplants and unhappiness: post-communist experiences, by Adam Czarnota. 10. Crime, terror and transitional cultures in a contracting globe, by Mark Findlay.

INDEX WORDS:
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* globalisering = globalization = globalisaatio
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* IMF = IMF = IMF
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* ILO = ILO = ILO
* migration = migration = siirtolaisuus
* NGO = NGO = NGO
* OECD = oECD = OECD
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* terrorism = terrorism = terrorismi
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* multinationella bolag = transnational corporations (TNC) = monikansalliset yritykset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* NAFTA = NAFTA = NAFTA
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* internationella tribunalen för krigsförbrytelser = international tribunal on war crimes (ICTY) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

NOTE (GENERAL): ICCPR; Convention against organized crime; UN trafficking protocol; EC treaty; Declaration of the rights of man and citizen; ECHR;

URL https://www.ashgate.com/shopping/title.asp?key1=&key2=&orig=results&isbn=0%207546%202282%207

 
9. McCorquodale, Robert (ed.) : Human rights, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights / McCorquodale, Robert (ed.) - (The international library of essays in law & legal theory : second series), xxiv, 607 p.. - Aldershot : Ashgate, 2003.

ISBN 0-7546-2159-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I : CHALLENGING HUMAN RIGHTS CONCEPTS:. 1. Jerome Shestack (1998) : The Philosophic Foundations of Human Rights. 2. Ruth Teitel (1997): Human Rights Genealogy. 3. Joy Gordon (1998): The Concept of Human Rights: The History and Meaning of its Politicization. 4. Upendra Baxi (1998): Voices of Suffering and the Future of Human Rights. 5. David Beetham (1995): What Future for Economic and Social Rights?. 6. Makau Wa Mutua (1995): The Banjul Charter and the African Cultural Fingerprint: An Evaluation of the Language of Duties. 7. Peter Jones (1999) : Human Rights, Groups Rights, and Peoples' Rights. 8. Dianne Otto (1997): Rethinking Universals: Opening Transformative Possibilities in International Human Rights Law. 9. Boaventura de Sousa Santos (1977): Toward a Multicultural Conception of Human Rights. PART II : APPLYING HUMAN RIGHTS CONEPTS:. 10. Frank Garcia (1999) : The Global Market and Human Rights: Trading Away the Human Rights Principle. 11. Michael Ignatieff (2001) :_ The Attack on Human Rights. 12. Louise Doswald-Beck and Sylvain Vité (1993) : International Humanitarian Law and Human Rights Law. 13. Audrey Chapman (1996): A "Violations Approach" for Monitoring the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 14. Amartya Sen (1994): Freedoms and Needs. 15. Hilary Charlesworth (1992) : The Public/Private Distinction and the Right to Development in International Law. 16. David Kennedy (2001) : The International Human Rights Movement: Part of the Problem.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* IMF = IMF = IMF
* Världsbanken = World bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* globalisering = globalization = globalisaatio
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* feminism = feminism = naisasialiike
* OAU = OAU = OAU
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR; ACHPR; ICCPR; CEDAW;

 
10. Atria, Fernando (ed.) : Law and legal interpretation, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Law and legal interpretation / Atria, Fernando (ed.) ; MacCormick, D. Neil - ( International library of essays in law and legal theory), xxxiii, 559 p.. - Aldershot : Ashgate, 2003.

ISBN 0-7546-2021-2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I: Interpretation and Law: Why is Interpretation Important for Law: Ronald Dworkin (1994) Law, Philosophy and Interpretation; Joseph Raz (1996) Why Interpret? PART II: Interpretation and Legal Reasoning: Law and Morality: M. J. Detmold (1989) Law as Practical Reason; Fernando Atria (1999) Legal Reasoning and Legal Theory Revisited; Michael S. Moore (1985) A Natural Law Theory of Legal Interpretation. PART III: Interpretation and Application of Legal Rules, Vagueness and Defeasibility: Robert Alexy (1993) Justification and Application of Norms; Klaus Günther (1993) Critical Remarks on Robert Alexy's 'Special-Case Thesis' Zenon Bankowski (1996) Law, Love and Computers; Carlos E. Alchourrón (1996) On Law and Logic. PART IV: Legal Interpretation and Politics: Roberto Mangabeira Unger (1996) Legal Analysis as Institutional Imagination; Emilios A. Christodoulidis (1996) The Inertia of Institutional Imagination: A Reply to Roberto Unger. PART V: Interpretation and Objectivity: Charles M. Yablon (1987) Law and Metaphysics; Jes Bjarup (1988) Kripke's Case: Some Remarks on Rules, their Interpretation and Application; Stanley Fish (1989) Working on the Chain Gang: Interpretation in Law and Literature. PART VI: Interpreting the Law: Jan M. van Dunné (1998) Normative and Narrative Coherence in Legal Decision-Making; Jerzy Wróblewski and Neil MacCormick (1994) On Justification and Interpretation; Aleksander Peczenik (1988) Authority Reasons in Legal Interpretation and Moral Reasoning; Robert S. Summers (1978) Two Types of Substantive Reasons: The Core of a Theory of Common-Law Justification; Neil MacCormick (1999) Reasonableness and Objectivity; Name index.

INDEX WORDS:
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia
* tolkning = interpretation = tulkinta
* filosofi = philosophy = filosofia

URL https://www.ashgate.com/shopping/title.asp?key1=&key2=&orig=results&isbn=0%207546%202021%202

 
11. Tassopoulos, Ioannis A. : New trends in Greek contemporary constitutional theory , 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

New trends in Greek contemporary constitutional theory : a comment on the interplay between reason and will / Tassopoulos, Ioannis A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Duke journal of comparative & international law : Fall/Winter : vol. 10., 18 p.. - Durham : DUke University School of Law, 1999.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria

GEOGRAPHICAL TERMS: Greece

URL http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?10+Duke+J.+Comp.+&+Int'l+L.+223

 
12. Jorgensen, Stig : Retssociologi og retsteori, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Retssociologi og retsteori / Jorgensen, Stig

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Tidsskrift for rettsvitenskap : Årg. 111., p. 286-289. - Oslo : Scandinavian U. P., 1998. - ISSN 0040-7143

LANGUAGE: NOR

INDEX WORDS:
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria

LIBRARY LOCATION: Privaträtt II vån.

 
13. Wahlgren, Peter (ed.) : Legal theory, 2000
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Legal theory / Wahlgren, Peter (ed.) - (Scandinavian studies in law ; vol. 40) , 528 p.. - Stockholm : Stockholm University. Law faculty, 2000.

ISBN 91-7223-082-7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The publication contains 20 articles about: PART I: ON THE NATURE of LAW. PART II : ON LEGAL CONCEPTS AND LEGAL PRINCIPLES. PART III : ON LEGAl REASONING. PART IV: LEGAL RULES AND THE DEVELOPMENT of THE LEGAL SYSTEM. PART V: PERSPECTIVES on LEGAL SCIENCE:

INDEX WORDS:
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): UN charter; Social charter; EC Charter of the fundamental rights of workers; ECHRP-1-1;

LIBRARY LOCATION: Privaträtt II vån.

 
14. Gready, Paul : Magistrates under apartheid, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Magistrates under apartheid : a case study of the politicisation of justice and complicity in human rights abuse / Gready, Paul ; Kgalema, Lazarus

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): South African journal on human rights : vol. 19; PART 2., p. 141-188. - Kenwyn : Juta & Co., 2003. - ISSN 0258-7203

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria

URL http://wwwserver.law.wits.ac.za/sajhr/contents2003_2.html

 
15. van Marle, Karin : Law's time, particularity and slowness, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Law's time, particularity and slowness / van Marle, Karin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): South African journal on human rights : vol. 19; PART 2., p. 239-255. - Kenwyn : Juta & Co., 2003. - ISSN 0258-7203

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* sanningskommissioner = truth commissions = totuuskomissiot
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria

URL http://wwwserver.law.wits.ac.za/sajhr/contents2003_2.html

 
16. Ulkosuhteet, 2002
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Ulkosuhteet /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä [In memoriam Kari Joutsamo 28.11.1946-17.1.2001] / toimituskunta Leena Kartio ... [et al.]; toim. Petri Helander, Juhla Lavapuro, Tuomas Mylly - (Turun Yliopiston oikeustieteellinen tiedekunnan julkaisuja : A. juhlajulkaisut ; no. 11), p. 137-176. - Turku : Turun Yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta, 2002. - ISSN 0784-1752

ISBN 951-29-2275-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are: 1. Jan Klabbers : Reciproci-what? The concept(s) of reciprocity and the EC Court. 2. Martti Koskenniemi : Judicial review of foreign policy discretion in Europe.

INDEX WORDS:
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* CFSP = CFSP = YUTP
* sanktioner = sanctions = pakotteet

NOTE (GENERAL): EC treaty; ToA;

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
17. Hodgson, Douglas : Individual duty within a human rights discourse, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Individual duty within a human rights discourse / Hodgson, Douglas - (Applied legal philosophy), xi, 277 p.. - Aldershot : Ashgate, 2003.

ISBN 0-7546-2361-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. 2. The historical development of the principle of duty and its contemporary philosophical sources. 3. The taxonomy of duties. 4. Religion, ethics and the principle of individual duty. 5. Individual criminal responsibility under international law. 6. The position of individual duty within the international and regional human rights system. 7. Particular individual duties explicitly recognised under international and regional human rights law and by national law. 8. Socialism and individual duty; Impoverished 'Rights Talk', the sociology of duty and the re-emergence of communitarianism. 9. The enforcement of individual duties. 10. Conclusion. Bibliography.

INDEX WORDS:
* religion = religion = uskonto
* personligt straffansvar = individual criminal responsibility = yksilöllinen rikosvastuu
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* afrikanska kommissionen för människans och folkens rättigheter = African Commission on Human and Peoples' Rights = Afrikan ihmisoikeustoimikunta
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* islam = Islam = islaminusko
* folkmord = genocide = kansanmurha
* slaveri = slavery = orjuus
* WHO = WHO = WHO
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset

NOTE (GENERAL): African charter on the rights and welfare of the child; Nuremberg charter; UN charter; CDE; Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independent countries (ILO convention no. 169); Convention on the law of the sea; Convention on the epolitical rights of women; CRC; Refugee convention; Convention relating to the status of stateless persons; Declaration of the rights of the child; Geneva conventions; CERD; International convention against the taking of hostages; ICCPR; ICESCR; Additional protocols to the Geneva conventions; The statute of the ICC; Slavery convention; The statute of the ICJ; UDHR; Protocol of the San Salvador; ACHPR; AMR; ADRD; Arab charter on human rights; Bangkok declaration; OAU charter; Cairo declaration on human rights in Islam; OAS charter; ECHR; ESC; Helsinki final act; Inter-American convention to prevent and punish torture; Kuala Lumpur declaration on human rights; Tunis declaration; Universal Islamic declaration on human rights;

URL https://www.ashgate.com/shopping/title.asp?key1=&key2=&orig=results&isbn=0%207546%202361%200

 
18. Simons, Penelope : The emergence of the idea of the individualized state in the international legal system, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The emergence of the idea of the individualized state in the international legal system / Simons, Penelope

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of the history of international law = Revue d´histoire du droit international : vol. 5; no. 2., p. 293-336. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 2003. - ISSN 0903-9961

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria

URL http://ninetta.ingentaselect.com/vl=8158248/cl=26/nw=1/fm=docpdf/rpsv/cw/brill/1388199x/v5n2/s4/p293 (full text)

 
19. Teubner, Gunther : Globale Zivilverfassungen, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Globale Zivilverfassungen : Alternativen zur staatszentrierten Verfassungstheorie = SUMMARY: Global civil constitutions : alternatives to state-centred constitutional theory / Teubner, Gunther

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht [=ZaöRV] : 63/1., p. 1-27. - Heidelberg : Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2003 . - ISSN 0044-2348

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* globalisering = globalization = globalisaatio
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia

URL http://www.zaoerv.de/63_2003/63_2003_1_a_1_28.pdf

 
20. Wiklund, Ola (ed.) : Judicial discretion in European perpsective, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Judicial discretion in European perpsective / Wiklund, Ola (ed.), 169 p.. - Stockholm : Norstedts juridik, 2003.

ISBN 90-411-2022-X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction, by Stig Strömsholm. 2. The nature of judicialdiscretion and its significance for the administartion of justice, by Aharon Barak. 3. Taking the world view of the European judge seriously - some reflections on the role of ideology in adjudication, by Ola Wiklund. 4. The scope for discretion, coherence and citizenship, by Joxerramon Bengoetxea. 5. Methods of interpretation, by Thijmen Koopmans. 6. Discretion and precedent in European law, by ALec Stone Sweet and Margaret McCown. 7. The European Court of Justice and the use of judicial discretion, by Ami Barav. 8. Rewriting van Gend & Loos : Towards a normative theory of ECJ hermeneutics, by Jospeh H. H. Weiler.

INDEX WORDS:
* globalisering = globalization = globalisaatio
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* ECJ = ECJ = ECJ
* direkt effekt = direct effect = välitön vaikutus
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* EU-grundlag = EU constitution = EUn perustuslaki
* integration = integration = yhdentyminen
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rättsvetenskap = jurisprudence = oikeustiede
* prejudikat = precedent = ennakkoratkaisu
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* soft law = soft law = soft law
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria

LIBRARY LOCATION: Europarätt

URL http://www.njab.se/

 
21. Buchanan, Allen : Justice, legitimacy and self-determination moral foundations for international law, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Justice, legitimacy and self-determination moral foundations for international law / Buchanan, Allen - (Oxford political theory), 507 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2004.

ISBN 0-19-829535-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction: The Idea of a Moral Theory of International Law. PART I: Justice : 2. The Commitment to Justice. 3. Human Rights. 4. Distributive Justice and International Law. PART II: 5. Political Legitimacy. 6. Recognitional Legitimacy. 7. The Legitimacy of the International Legal System. PART III: Self-Determination: 8. Self-Determination and Secession. 9. Intra-state Autonomy. PART IV: Reform: 10. Principled Proposals for Reform. 11. The Morality of International Legal Reform. Bibliography Index

INDEX WORDS:
* ansvarighet = accountability = vastuullisuus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* aggression = aggression = aggressio
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* autonomi = autonomy = autonomia
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* genetik = genetics = genetiikka
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* demokrati = democracy = demokratia
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* emigration = emigration = maastamuutto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* jämlikhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* invandring = immigration = maahanmuutto
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* IMF = IMF = IMF
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* intervention = intervention = interventio
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* nationalism = nationalism = nationalismi
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* förföljelse = persecution = vaino
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* utbrytning = secession = vetäytyminen
* självstyrelse = self-government = itsehallinto
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* våld = violence = väkivalta
* folkmord = genocide = kansanmurha
* kvinnor = women = naiset
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* WTO = WTO = WTO
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Asia / Australia / Estonia / Latvia / Lithuania / Cambodia / Canada / Chechnya / China / Congo / Croatia / Eritrea / Ethiopia / France / Georgia / Germany / India / Iraq / Ireland / Middle east

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Kosovo

URL http://www.oup.co.uk/isbn/0-19-829535-9

 
22. Morales, Alfonso : Renascent pragmatism, 2003
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Renascent pragmatism / Morales, Alfonso : Ashgate, 2003.

ISBN 0-7546-2180-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I: Pragmatic Philosophy on Social, Legal, and Scholarly Practice: The 'Democracy of Self-Devotion': Oliver Wendell Holmes, Jr., and pragmatism, William G. Weaver; The dilemma of democracy: diversity of interests and common experiences, Charlene Haddock Seigfried; A pragmatic response to the embarrassing problems of ideology critique in socio-legal studies, Brian Z. Tamanaha; Pragmatic legal norms, Murray J. Leaf. PART II : Updating Pragmatist Informed Methods of Inquiry: Ethnography and pragmatism, Murray J. Leaf; The mathematical metaphysics of measurement and metrology: towards meaningful quantification in the human sciences, William P. Fisher Jr. PART III : Pragmatists' Perspectives on Policy and Politics: The pragmatic policy analyst, Anne Larason Schneider and Helen Ingram; Does consensus work? A pragmatic approach to public participation in the regulatory process, Cary Coglianese. PART IV: Empirical Studies from Pragmatist Perspectives: A pragmatist theory of social movement leadership, Alfonso Morales and Robert R. Jimenez, Public interest lawyering and the pragmatist dilemma, Peter Margulies; Index.

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* feminism = feminism = naisasialiike
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria

URL https://www.ashgate.com/shopping/title.asp?key1=&key2=&orig=results&isbn=0%207546%202180%204

 
23. Koskenniemi, Martti : What should international lawyers learn from Karl Marx?, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

What should international lawyers learn from Karl Marx? / Koskenniemi, Martti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Leiden journal of international law : vol. 17; no. 2., p. 229-246. - Cambridge : Cambridge U. P., 2004. - ISSN 0922-1565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* filosofi = philosophy = filosofia
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria

URL http://journals.cambridge.org (full text)

 
24. Carty, Anthony : Marxism and international law, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Marxism and international law : perspectives for the American (twenty-first) century? / Carty, Anthony

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Leiden journal of international law : vol. 17; no. 2., p. 247-270. - Cambridge : Cambridge U. P., 2004. - ISSN 0922-1565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Iraq

URL http://journals.cambridge.org (full text)

 
25. Mieville, China : The Commodity-form theory of international law, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Commodity-form theory of international law : an introduction / Mieville, China

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Leiden journal of international law : vol. 17; no. 2., p. 271-302. - Cambridge : Cambridge U. P., 2004. - ISSN 0922-1565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate

URL http://journals.cambridge.org (full text)

 
26. McCorquodale, Robert : An inclusive international legal system, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

An inclusive international legal system / McCorquodale, Robert

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Leiden journal of international law : vol. 17; no. 3., p. 477-504. - Cambridge : Cambridge U. P., 2004. - ISSN 0922-1565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* non-state actors = non-state actors = non-state actors
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* NGO = NGO = NGO
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* ICJ = ICJ = ICJ
* erga omnes = erga omnes = erga omnes
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti

NOTE (GENERAL): CRC; Geneva conventions;

URL http://journals.cambridge.org (full text)

 
27. Jakab, Andras : Kelsens Völkerrechtslehre zwischen Erkenntnistheorie und Politik, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kelsens Völkerrechtslehre zwischen Erkenntnistheorie und Politik = Kelsen’s Doctrine of International Law Between Epistemology and Politics (Summary) / Jakab, Andras

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht [=ZaöRV] : 64/4., p. 1045-1058. - Heidelberg : Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2004. - ISSN 0044-2348

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria

URL http://www.zaoerv.de/64_2004/64_2004_4_b_1045_1057.pdf

 
28. Wacks, Raymond : Understanding jurisprudence, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Understanding jurisprudence : an introduction to legal theory / Wacks, Raymond , xx, 370 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2005.

ISBN 0-19-927258-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Introduction. 2.Natural. law. 3. Classical legal positivism. 4. Modern legal positivism. 5. Law as interpretation. 6. Law and morality. 7. Legal realism. 8. Law and social theory. 9. Justice. 10. Rights. 11. Feminist and critical race theory. 12. Critical legal theory.

INDEX WORDS:
* djurens rättigheter = animals´ rights = eläinten oikeudet
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* demokrati = democracy = demokratia
* feminism = feminism = naisasialiike
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rättsvetenskap = jurisprudence = oikeustiede
* tolkning = interpretation = tulkinta
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* rättsstatsprincip = rule of law = oikeusvaltioperiaate
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* sanktioner = sanctions = pakotteet

URL http://www.us.oup.com/us/catalog/general/subject/Law/JurisprudenceandLegalPhilosophy/?view=usa&ci=0199272581

 
29. Nijman, Janne Elisabeth : The concept of international legal personality, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The concept of international legal personality : an inquiry into the history and theory of international law / Nijman, Janne Elisabeth, xviii, 494 p.. - Hague : T.M.C. Asser Press, 2004.

ISBN 90-6704-183-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: TABLE OF CONTENTS:. Foreword by Judge P.H. Kooijmans. Chapter 1 : General Introduction. 1.1. Introduction. 1.2. Problem and Purpose. 1.3. Method. 1.3.1. Introduction. 1.3.2. A contextual approach. 1.3.3. Contextualisation of the concept of International Legal Personality. Chapter 2 : Historical Introduction: Leibniz and the Emergence of the Concept of ILP. 2.1. Introduction. 2.2. The Post-1648 European Context. 2.2.1. Restoration of communication and political modernisation in Europe. 2.2.2. At the crossroads to modernity: rationalisation and the cosmopolis. 2.2.3. Jurisprudential context: identifying international legal scholarship. 2.2.3.1. Prelude – Grotius and Hobbes. 2.2.3.2. The other German advisor – Samuel Pufendorf (1632-1694). 2.3. Introduction of ILP within Leibniz’ Universal Jurisprudence. 2.3.1. Political realism: the concept of relative sovereignty. 2.3.2. Universal justice: natural law and the law of nations. 2.3.3. Conclusions on the emergence of ILP: reconciling realism and idealism, sovereignty and justice, and participation and responsibility. 2.4. The 18th-Century Interlude. Chapter 3: Demystifying ILP: Brierly, Kelsen and Scelle:. 3.1. Introduction. 3.2. The Contemporary Context of Interbellum Scholarship. 3.2.1. Political context: democracy endangered. 3.2.2. Between hope and fear: the public’s reason versus the irrationality of the masses. 3.2.2.1. Introduction. 3.2.2.2. The public: voice of reason. 3.2.2.3. The irrationality of the masses: threatening democracy and individuality. 3.2.2.4. Conclusion. 3.2.3. Jurisprudential context. 3.2.3.1. Introduction: the 19th-century legacy. 3.2.3.2. The concept of ILP in Interbellum international legal scholarship. a. Restoration. b. Revision. c. Conclusion. 3.3. James Leslie Brierly (1881-1955). 3.3.1. Introduction. 3.3.2. Brierly’s concept of international law. 3.3.3. Personality and the state: towards an anthropocentric approach. 3.3.4. The true subjects of international law. 3.3.5. Conclusion. 3.4. Hans Kelsen (1881-1973). 3.4.1. Introduction. 3.4.2. The Viennese context. 3.4.2.1. Introduction. 3.4.2.2. ‘ The polluted political atmosphere’. 3.4.2.3. Intellectual context: conceptual monsters. 3.4.2.4. Conclusion. 3.4.3. Kelsen’s concept of international law. 3.4.4. Kelsen’s concept of legal personality: democracy and reduction. 3.4.4.1. Introduction. 3.4.4.2. Hypostatisation and reduction. 3.4.4.3. The de-deification of the state. 3.4.4.4. Freedom and democracy. 3.4.5. Conclusion: Entschleierung 3.5. Georges Scelle (1878-1961). 3.5.1. Introduction. 3.5.2. French context: the Third Republic (1870-1940). 3.5.2.1. The political context: l’absolutisme des gouvernants. 3.5.2.2. Intellectual context: debating the decline of democracy and individual liberties. 3.5.3. Scelle’s concept of international law. 3.5.4. Scelle’s concept of ILP: defending democracy and individual liberties. 3.5.5. Conclusion. 3.6. Conclusion: Removing the Mask. Chapter 4 : Cold War Bi-polarity: ILP hanging in the Balance. 4.1. Introduction. 4.2. Context of Cold War International Legal Scholarship. 4.2.1. International political context: Cold War bi-polarity. 4.2.2. Intellectual context: two responses to modern anxiety – realism and idealism. 4.2.3. Jurisprudential context: the reinforcement of sovereignty or justice. 4.3. Hans Morgenthau (1904-1980). 4.3.1. Introduction. 4.3.2. The identification of international law – a set of static, primitive and weak legal rules – as pretext. 4.3.3. Morgenthau’s use of ILP: impenetrability and exclusion. 4.4. Hersch Lauterpacht (1897-1960). 4.4.1. Introduction. 4.4.2. A neo-Grotian conception of international law. 4.4.3. Federalism and the use of ILP: the sovereignty of man and justice. 4.4.4. Conclusion. 4.5. Myres Smith McDougal (1906-1998). 4.5.1. Introduction. 4.5.2. International law as policy: authoritative decision-making processes. 4.5.3. McDougal and ILP: beyond obsession. 4.6. Wolfgang Friedmann (1907-1972). 4.6.1. Introduction. 4.6.2. International law: co-existence and co-operation. 4.6.3. Friedmann’s use of ILP: inclusion 4.7. Conclusion: a gradual process of inclusion. Chapter 5 : The Concept of ILP Today: The End of the Subject?. 5.1. Introduction: a new age?. 5.2. Context of Contemporary International Legal Scholarship. 5.2.1. Globalisation and fragmentation: ‘the age of non-state actors?. 5.2.2. Post-modernism and the fragmentation of the self: the end of the subject?. 5.2.2.1. Foucault and the ‘end of the subject’. 5.2.2.2. Saving capacity and responsibility: Ricoeur and the ethical and moral subject. 5.2.2.3. Conclusion. 5.3. Contemporary International Legal Scholarship: skirting round ILP?. 5.4. Thomas Franck’s struggle with Zeus. 5.4.1. Introduction. 5.4.2. Franck’s concept of international law. 5.4.3. Franck’s construction of the post post-modern self: the world citizen. 5.4.4. Conclusion. 5.5. Christine Chinkin: Opening up the Agora. 5.5.1. Introduction. 5.5.2. The sexed and gendered nature of international law. 5.5.3. Chinkin’s use of ILP: the inclusion and empowerment of the female subject. 5.5.4. Conclusion. 5.6. Conclusion: has ‘the loathsome mask’ fallen?. Chapter 6 : Evaluation and Conclusions: ILP and Universal Justice – From Mask to Vocal Cords. 6.1. Introduction. 6.2. An episodic narrative of the conceptual history of ILP. 6.3. The concept of ILP revisited: the metaphor of the vocal cords

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* rättsfilosofi = legal philosophy = oikeusfilosofia
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria
* globalisering = globalization = globalisaatio
* ICJ = ICJ = ICJ
* IMF = IMF = IMF
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* WTO = WTO = WTO
* Världsbanken = World Bank = Maailmanpankki
* OECD = OECD = OECD
* FN:s folkrättskommission = International Law Commission (ILC) = kansainvälisen oikeuden toimikunta
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* NATO = NATO = NATO
* NGO = NGO = NGO
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* demokratisering = democratization = demokratisointi

NOTE (GENERAL): ICCPR; CEDAW;

URL http://www.asserpress.nl/

 
30. Richers, Dominik : Postmoderne Theorie in der Rechtsvergleichung?, 2007
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Postmoderne Theorie in der Rechtsvergleichung? = English summary / Richers, Dominik

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht [=ZaöRV] : 67/2., p. 509-540. - Heidelberg : Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2007. - ISSN 0044-2348

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* komparativ rätt = comparative law = vertaileva oikeustiede
* rättsteori = legal theory = oikeusteoria

URL http://www.hjil.de/67_2007/67_2007_2_b_509_540.pdf

[Följande]


24.11.1999