[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='militärstrafflag' gav 14 träffar


 
1. Salonen, L.H. : Suomen sotilasrikoslainsäädännön vaiheita, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen sotilasrikoslainsäädännön vaiheita / Salonen, L.H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 64(1)., p.60-82. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1966.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käydään läpi Suomen sotilasrikoslainsäädännön eri vaiheita mm. mistä sotilasrikoslainsäädäntö on saanut alkuunsa, uudistuspyrkimyksiä, lainvalmistelukunnan ehdotusta 31,12 1984, ketä tämä ehdotus koskisi ja rangaistusmenetelmiä.

INDEX WORDS:
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Ellilä, Tauno : Tuomiovallasta sotilasrikosasioissa, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Tuomiovallasta sotilasrikosasioissa / Ellilä, Tauno

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 69., p.412-418. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1971.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä keskustellaan sotilasrikoksia koskevien säännöksien mahdollisten muutoksien haittapuolista ja hyvistä puolista, sekä verrataan Suomen sotilasrikossääntöjä Ruotsin lainsäädäntöön.

INDEX WORDS:
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Case of Engel and others, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Engel and others : 1. decision of 1 October 1975; 2. judgment of 8 June 1976; 3. judgment of 23 November 1976 / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 22), 71 p.. - Köln : Carl Heymann, 1977.

ISBN 3 452 18279 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(1)-5(4)-6(1,2,3)-10-11-14-15-17-18-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
4. Case of de Jong; Baljet and van den Brink: judgment of 22th May 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of de Jong; Baljet and van den Brink: judgment of 22th May 1984. / - ( Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 77), 43 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20203 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* armé = army = armeija
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* effektiva rättsmedel = effective remedy = tehokas oikeussuojakeino
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5; ECHR-6; ECHR-13, ECHR-14; ECHR-18;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
5. Pauwels case : judgment of 26th May 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pauwels case : judgment of 26th May 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 135), 27 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21312 9

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

NOTE (GENERAL): ECHR-5(3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. Case of van der Sluijs, Zuidenveld and Klappe., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of van der Sluijs, Zuidenveld and Klappe. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 78), 27 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20204 6

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* armé = army = armeija
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(3)-25(1)-26-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
7. Sutter case: 1. decision of 29th June 1982 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 22th February 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sutter case: 1. decision of 29th June 1982 (relinquishment of jurisdiction); 2. judgment of 22th February 1984. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 74), 18 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20003 5

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-6

LIBRARY LOCATION: IMR

 
8. Case of Duinhof and Duif: judgment of 22th May 1984., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Duinhof and Duif: judgment of 22th May 1984. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 79), 25 p.. - Köln : Carl Heymann, 1984.

ISBN 3 452 20205 4

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* "skälig tid" = "reasonable time" = "kohtuullinen aika"
* armé = army = armeija
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands : 8238

NOTE (GENERAL): ECHR-5(3)-50

LIBRARY LOCATION: IMR

 
9. 1.Public hearings and public pronouncement of civil court judgments - German Federal Court of Justice / Axen case 2.Public hearings and public pronouncement of the judgment - Swiss Military Court of Cassation / Sutter case , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Public hearings and public pronouncement of civil court judgments - German Federal Court of Justice / Axen case 2.Public hearings and public pronouncement of the judgment - Swiss Military Court of Cassation / Sutter case / ; European Court of Human Rights

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 5(2-4)., p. 277-293. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* oavhängig och opartisk domstol = independent and impartial tribunal = riippumaton ja puolueeton tuomioistuin
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* offentlig rättegång = right to public trial = julkinen oikeudenkäynti
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland / West Germany : 8225 / 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-6

 
10. Pellonpää, Matti : Ihmisoikeuskomitean päätös, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeuskomitean päätös : sotilaskurinpitolain nojalla määrätty arestirangaistus ristiriidassa kansalais- ja poliittisia oikeuksien koskevan yleissopimuksen kanssa / Pellonpää, Matti

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 87., p. 1005-1013. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1989.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* värnplikt = compulsory military service = asevelvollisuus
* disciplin = discipline = kurinpito
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
11. Egypt, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Egypt : trials on civilians in military courts violate international law, executions continue, no appeal of death sentences to higher court / ; Middle East Watch - ( ; 5(3)) - New York : Human Rights Watch, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till domstolsprövning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* våld = violence = väkivalta
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Egypt / North Africa : 5325 / 5300

LIBRARY LOCATION: IMR

 
12. Consideration of reports submitted by states parties under article 19 of the convention, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Consideration of reports submitted by states parties under article 19 of the convention : initial reports of states parties due in 1988 : addendum: Norway / ; Committee Against Torture, 7 p.. - New York : United Nations, 1988.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: CAT/C/5/Add.3

INDEX WORDS:
* förföljelse = persecution = vaino
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* tortyr = torture = kidutus
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway

NOTE (GENERAL): CAT-19;

 
13. Consideration of reports submitted by states parties under article 19 of the convention, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Consideration of reports submitted by states parties under article 19 of the convention : first supplementary reports due in 1992 : addendum: Norway / ; Committee Against Torture, 13 p.. - New York : United Nations, 1988.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: CAT/C/17/Add.1

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki
* rapporter = state reports = raportit
* barnmisshandel = child abuse = lasten pahoinpitely
* CAT Committee = CAT Committee = CAT Committee

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway

NOTE (GENERAL): CAT-19;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. Goudem, Jules : La Cour de Surete de l'Etat du Cameroun - etude critique de la loi no. 90/060 du 19 decembre 1990, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

La Cour de Surete de l'Etat du Cameroun - etude critique de la loi no. 90/060 du 19 decembre 1990 / Goudem, Jules

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): African journal of international and comparative law : Vol. 9; No. 2., p. 349-373. - London : The African Society of International and Comparative Law, 1997. - ISSN 0954-8890

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* militärstrafflag = military penal law = sotilasrikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Cameroon / West Africa


24.11.1999