[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('nya mänskliga rättigheter') gav 7 träffar


 
1. Eide, Asbjörn : Menneskerettighetenes historie og den tredje generasjon av menneskerettigheter, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Menneskerettighetenes historie og den tredje generasjon av menneskerettigheter / Eide, Asbjörn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: De nya mänskliga rättigheterna - (Publikation av Finlands Unesco-kommission / Publications of the Finnish National Commission for Unesco ; No. 34), p. 1-7. - Helsinki : Finlands Unesco - kommission = Finnish National Commission for Unesco, 1986. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 9807 X

LANGUAGE: NOR

ABSTRACT: I denne artikkelen skisseres noe av bakgrunnen og om de standpunkter som for tiden gjor seg gjeldende på området for de nye menneskerettighetene og menneskerettighetenes internasjonale utvikling. This article outlines some of the ideas behind the new human rights, and some of the topical standpoints in the field of the new human rights and the international development of human rights. SERIES CEASED: 1973

INDEX WORDS:
* nya mänskliga rättigheter = new human rights = uudet ihmisoikeudet

 
2. Rosas, Allan : UNESCO och de nya mänskliga rättigheterna, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

UNESCO och de nya mänskliga rättigheterna / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: De nya mänskliga rättigheterna - (Publikation av Finlands UNESCO-kommission = Publications of the Finnish National Commission for UNESCO ; No. 34), p. 8-15. - Helsinki : Finlands UNESCO-kommission (D), 1986. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 9807 X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Artikeln behandlar de olika aktiviteter för befrämjandet av mänskliga rättigheter som Unesco utvecklat, såsom utarbetandet av konventioner och andra normativa instrument. The article deals with the various actions for promoting human rights developed by Unesco, such as the preparation of convnetions and other normative instruments.

INDEX WORDS:
* nya mänskliga rättigheter = new human rights = uudet ihmisoikeudet
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

 
3. Seppä, Tarja (ed.) : DE NYA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

DE NYA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA / Seppä, Tarja (ed.) - (Publikation av Finlands Unesco-kommission / Publications of the Finnish National Commission for Unesco ; No. 34), 73 p.. - Helsingfors : Finlands Unesco-kommission (D), 1986. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 46 9807 X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Denna rapport innehåller de föreläsningar som hölls under ett expertseminarium om de nya mänskliga rättigheterna 29-30.8.1985 i Åbo.Syftet är att klarlägga de s.k nya mänskliga rättigheternas ställning och innehåll samt deras förhållande till existerande internationella instrument om mänskliga rättigheter.Seminariets arrangörer var Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi och Finlands Unesco-kommission / samhällsvetenskapliga sektionen. This report comprises the papers read at an experts seminar on the new human rights, held in Turku, August 29-30, 1985.The purpose of the article is to clarify the position and content of the so-called new human rights, and to clarify their relation to existing human rights instruments.The arrangers of the seminar were the Åbo Akademi Institute for Human Rights and the Finnish Unesco Commission / social science section. SERIES STARTED: 1973

INDEX WORDS:
* nya mänskliga rättigheter = new human rights = uudet ihmisoikeudet

NOTE (MEETINGS): Expertseminarium om de nya mänskliga rättigheterna , Åbo, (19850829), (C)

 
4. Weiss, Peter : The United States and recognition of new human rights , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The United States and recognition of new human rights : economic and social rights / Weiss, Peter

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The dynamics of human rights in U. S. foreign policy / Kaufman Hevener, Natalie. - 3rd pr.., p. 123-134. - New Brunswick : Transaction books, 1984.

ISBN 0 87855 347 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* nya mänskliga rättigheter = new human rights = uudet ihmisoikeudet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* implementering = implementation = toteuttaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ICESCR; UN charter

 
5. Rosas, Allan : The Scandinavian policy on human rights with special reference to the UN , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Scandinavian policy on human rights with special reference to the UN : De nordiska ländernas mänskorättspolitik inom FN = Pojoismaiden ihmisoikeuspolitiikka YK:ssa / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Ihmisoikeudet ja vähemmistöt = Mänskliga rättigheter och minoriteter / Tuominen, P. (ed.) - (Juridica Lapponica / Institutet för nordisk rätt ; No. 4), p. 8-21. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1988. - ISSN 0783 4144

ISBN 951 640 375 1

LANGUAGE: FIN, SWE, ENG

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* nya mänskliga rättigheter = new human rights = uudet ihmisoikeudet
* reservationer = reservations = varaumat
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Finland : 8002 / 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR; CEDAW; CERD

 
6. Alston, Philip : Making space for new human rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Making space for new human rights : the case of the right to development / Alston, Philip

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Harward Human Rights Yearbook : vol. 1 / Panner, M.; O'Farrel, W. J. (eds.), p. 3-40. : Harward Law School, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nya mänskliga rättigheter = new human rights = uudet ihmisoikeudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ekonomi = economy = talous
* implementering = implementation = toteuttaminen
* ILO = ILO = ILO
* FN = UN = YK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICESCR; ECHR; UDHR; AMR; ACHPR; Declaration on the right to development

 
7. Alston, Philip : New human rights, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

New human rights : the need to devise procedural due process requirements / Alston, Philip

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 34., p. 51-53. - Geneva : International Commission of Jurists, 1985.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nya mänskliga rättigheter = new human rights = uudet ihmisoikeudet
* FN = UN = YK

NOTE (GENERAL): Extracted from an article publ. in The American Journal of International Law, vol. 78 (1984)


24.11.1999