[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('obligations of states') gav 734 träffar


 
1. Oikeus ja politiikka I., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeus ja politiikka I. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p. 201-202. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkeli käsittelee Suomen mahdollista liittymistä Euroopan Neuvostoon.Jäsenyys edellyttäisi, että Suomi liittyisi Euroopan ihmisoikeussopimukseen.Artikkelissa esitetään Suomen mahdollisesta liittymisestä seuraavia hyötyja ja haittoja. Finland possibly joins the Council of Europe.A membership would require that Finland joins also the European Convention on Human Rights.The article presents advantages and disadvantages of a membership.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
2. Suomi ja Euroopan Neuvosto, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomi ja Euroopan Neuvosto /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p.313. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa selostetaan julkista keskustelua Suomen ja Euroopan Neuvoston suhteista sekä Suomen jäsenyysmahdollisuudesta. The article gives an account of the public debate on Finland's relation to the Council of Europe and Finland's chances to become a member of the Council.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
3. Scheinin, Martin : Ihmisoikeuksista ja Euroopan Neuvostosta, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeuksista ja Euroopan Neuvostosta / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 13., p. 407-412. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja suhtautuu torjuvasti Suomen liittymiseen Euroopan Neuvostoon, mutta toisin argumententein kuin es.Tala (Oikeus 1987:3 s. 284-286).Eräs argumentti on, että EN on yksi läntisen blokin organisaatiosta, joka ylläpitää kahtiajakoa "itään" ja "länteen".Suomen ei tulisi tiivistää sitoutumistaan läntiseen blokkiin, joten EN:oon ei pitäisi liittyä niin kauan kuin tämä asiaintila vallitsee.Kirj. esittää Talan argumentit liittymistä vastaan, kommentoi niitä ja esittää oman näkökannan Euroopan neuvoston liittymisestä.Jyrki Tala kommentoi artikkelin s. 413-414. The author does approve of a Finnish membership of the Council of Europe, but he uses other arguments than, e.g.Tala (Oikeus 1987:3 pp. 284-286).One argument is that the Council of Europe is an organization of the western block and thus a preserver of the distinction east-west.Finland should not become mor e dependent on the west, therefore not either join the Council of Europe as long as this state prevails.The author presents Tala's arguments against a membership, and then he presents his own views.Jyrki Tala comments on the article on pp. 413-414.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
4. Ihmisoikeuksien juhlaa., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeuksien juhlaa. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 17., p. 442-443. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1988. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistuksen 40-vuotisjuhla pidettiin Espoon Hanasaaressa 8-9.12.1989, Suomen Unesco-toimikunnan järjestämänä.Seminaariin liittyi YK:n Geneven toimiston pääjohtajan Jan Mårtenssonin luento 7.12.1989. Seminaarissa käsiteltiin suomalaisen ihmisoikeuskäsityksen kehittymistä (syrjinnästä suvaitsevaisuuteen), kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja Suomen lainsäädännön välistä suhdetta, ihmisoikeuskasvatusta ja ihmisoikeuksista tiedottamista. The 40th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights was held in Espoo, Hanasaari, December 8-9, 1989.The arranger was the Finnish Unesco Commission.At the seminar the Managing Director of the UN office in Geneva, Jan Mårtensson, read a paper.The development of the Finnish human rights concept (from discrimination to tolerance), the relation between international human rights norms and Finnish legislation, human rights education and dissemination are topics which were discussed at the seminar.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Hanasaari, (19891207), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR

 
5. Nyqvist, Hjalmar : Rättigheter, som angå särskilda slag af mänskliga personer, 1901
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Rättigheter, som angå särskilda slag af mänskliga personer / Nyqvist, Hjalmar

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Anteckningar enligt Professor R.F Hermansons föreläsningar i Folkrätt. - p. 166-219 - Helsingfors : Juridiska Studentfakultetens förlagsserie (D), 1901.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I kapitel III behandlas frågor såsom statsborgarskap, staters rättigheter och skyldigheter, statsöfverhuvuden, staters utomlands anställda funktionärer, påfven, rättsförhållanden som hänföra sig till fartyg och skyddet av allmänt mänskliga rättigheter. Chapter III deals with questions like citizenship, responsibilities and obligations of states, heads of states, civil servants, the Pope, legal conditions connected to vessels, and finally, the protection of general human rights.

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

 
6. Matikainen, Jaana : Suomi ja vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomi ja vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset : raportti Suomen osallistumisesta kansainväliseen lainsäädäntäyhteistyöhön / Matikainen, Jaana - ( Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No. 17), 90 p.. - Helsinki : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos = Research Institute of Legal Policy; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1988. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 118 7

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The report deals with the participation of Finland in international legislative activities.The case of the 1966 United Nations Conventions on human rights is taken as an example.First, the participation of Finland in the drafting and adoption of these conventions is described.Second, the report deals with the national drafting and decisionmaking progress in the ratification and implementation of these conventions.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* implementering = implementation = toteuttaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary: Finland and the 1966 Human Rights Conventions: a report of Finland's participation and cooperation on the drafting of International law ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
7. Kuosma, Tapio : Ihmisoikeudet , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeudet : Suomen suuntana Strasbourg = Human rights in Finland : heading for Strasbourg / Kuosma, Tapio

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ulkopolitiikka = Utrikespolitik : No. 4., p.48-51. - Helsinki : Ulkopoliittinen instituutti = Utrikespolitiska institutet (D), 1988. - ISSN 0501-1659 ; 0501-0659

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa annetaan perustietoa ja näkökohtia Euroopan yleissopimuksesta. Käydään läpi yleissopimuksen lähtökohdat ja täytäntöönpanon valvonta; ihmisoikeuksien ja perusvapauksien subjektit; yksilön oikeudet ja vapaudet; sopimusvaltioille ja viranomaisille asetetut velvoitteet; ihmisoikeustuomioistuimen kokoonpano.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
8. Scheinin, Martin : Finland till Europarådet?, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Finland till Europarådet? / Scheinin, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Mennesker og rettigheter : nordisk tidsskrift om menneskerettigheter : No. 2., p.45-46. - Oslo : Institutt for menneskerettigheter (D), 1988. - ISSN 0800-0735

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I artikeln dryftas Finlands regerings och riksdags handlingar ifråga om anslutningen till Europarådet, främst med hänblick på människorättsaspekten.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
9. Rosas, Allan : Vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset Suomessa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Vuoden 1966 ihmisoikeussopimukset Suomessa / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: TSS-oikeudet ja Suomi / Myntti, K. (ed.) - ( Meddelanden från Ekonomisk-Statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A ; No.260), p.73-80. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - ISSN 0358-5654

ISBN 951 649 455

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa tarkastellaan vuoden 1966 ihmisoikeussopimusten asemaa Suomen oikeudessa, yleissopimukset ja Suomen lainsäädäntöä, Euroopan ihmisoikeussopimusta sekä ihmisoikeusnormien asemaa lainvalmistelussa.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR; ICESCR;

 
10. Scheinin, Martin : The status of the covenant on civil and political rights in Finland, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The status of the covenant on civil and political rights in Finland / Scheinin, Martin ; The Danish Centre for Human Rights

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human rights (ISHR) ; No.12), p.195-202. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The article deals mainly with the status of the International Covenant on Civil and Political Rights in Finnish law and to a lesser extent with the status of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.First the author presents the incorporation and legal status of the Covenant in Finnish law, then the presentation is problematized.The latter part of the article includes perspectives for research (and change).

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR;

 
11. Andrews, J.A. : Introduction, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Introduction / Andrews, J.A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in criminal procedure : a comparative study / Andrews, J. A. (ed.) - (United Kingdom Comparative Law Series ; No.6), p.8-16. - The Hague : Martinus Nijhoff publ.; Kluver, 1982.

ISBN 90 247 2552 6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The introduction is a discussion of the way in which rights are protected under the European Convention on Human Rights and who carries the final responsibility for ensuring the observance of human rights.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
12. Hamalengwa, M. (comp.) : The international law of human rights in Africa, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The international law of human rights in Africa : basic documents and annotated / Hamalengwa, M. (comp.) ; Flinterman, Cees ; Dankwa, E.V.O., 427 p. . - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 90 247 3587 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The first compiliation of African human rights documents.The book brings together all important conventions, resolutions, declarations and recommendations on both international and regional institutions and groupings relating to human rights in Africa.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* apartheid = apartheid = rotusorto
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

NOTE (GENERAL): Genocide convention; Refugee convention; Convention on the political rights of women; International convention on the elimination of all forms of racial discrimination (CERD); Convention on the elimination of all forms of discrimination against women( CEDAW); CAT USED FOR UN convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; UN charter; ICCPR; ICESCR; UDHR; ACHPR; OAU charter;

 
13. Kuosma, Tapio : Ikkunat auki Strasbourgiin , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ikkunat auki Strasbourgiin : Euroopan ihmisoikeussopimus pääpiirteittäin / Kuosma, Tapio

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 87(2)., p. 133-143. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1989.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa pyritään antamaan yleiskatsauksellinen kokonaiskuva ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojelemista koskeva Euroopan yleissopimuksen sisällöstä ja lähtökohdasta.Tarkastuskohteena ovat ihmisoikeuksien ja perusvapauksien subjektit, sopimuksen täytäntöönpanon valvonta, lisäpöytäkirjat sekä Euroopan neuvosto ja Suomi.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR

 
14. Oikeus ja politiikka, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeus ja politiikka /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p.103-104. - Helsinki, 1987.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ruotsi on vuodesta 1952 kuulunut Euroopan Neuvoston ihmisoikeuskonvention allekirjoittajiin.Ruotsille on jo pari kertaa annettu langettavan tuomion. Suomessa on rajaa oikeuden ja politiikan kesken käyty eduskunnan perustusvaliokunnan ympärillä.Kirjoituksessa selostetaan valiokunnan työtehtävät.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
15. Rosas, Allan : Intensity of human rights obligations : a Finnish perspective, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Intensity of human rights obligations : a Finnish perspective / Rosas, Allan, 15 p.. - Åbo / Turku : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ILO = ILO = ILO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* kollektiva klagomål = collective complaints = kollektiivivalitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Presented at the "All-European system of human rights protection" - conference, Poznan (19901008), (C) Published in All-European human rights yearbook, 1991, No. 1, p.235-248; Human rights obligations ; a Finnish perspective

NOTE (GENERAL): ESC; ECHR; ICCPR; CERD; CEDAW;Hague conventions; Geneva conventions;Apartheid convention; CRC USED FOR Convention on the rights of the child; ECPT; Refugee convention;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
16. IACHR (D) : Basic documents pertaining to human rights in the Inter-American system (up-dated to 1 March 1988), 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Basic documents pertaining to human rights in the Inter-American system (up-dated to 1 March 1988) / IACHR (D), 159 p.. - Washington, D. C. : IACHR, 1988.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: OEA / Ser.L.V / 11.71

ABSTRACT: This publication contains the basic documents relating to human rights in the Inter-American System, included are: 1) American declaration of the rights and duties of man 2) American convention on human rights 3) the statute of the Inter-American Commission on human rights 4) regulations to the latter 5) statute and 6)9 rules of procedure of the Inter-American Court of Human Rights 7) agreement between the government of the Republic of Costa Rika and the Inter-American Court of Human Rights and other publications of the Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* OAS = OAS = OAS
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Americas / Central America / South America / Latin America : 6000 / 6200

NOTE (GENERAL): AMR; ADRD;

 
17. Buergenthal, Thomas : The American Convention on Human Rights, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The American Convention on Human Rights / Buergenthal, Thomas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: U.S. ratification of the human rights treaties : with or without reservations / Lillich, R. B. (ed.), p.47-53. - Charlottesville : University U.P. of Virginia, 1981.

ISBN 0 8139 0881 7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author expresses his view on the ratification of the convention on human rights.He also discusses how the american convention differs in many respects from other human rights treaties discussed by members of the conference.

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Central America / South America / Latin America : 6357 / 6200

NOTE (GENERAL): AMR;

 
18. States of emergency , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

States of emergency : their impact on human rights / ; International Commission of Jurists, iii; 477 p.. - Geneva : International Commission of Jurists, 1983.

ISBN 92 9037 019 X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: In this study of states of emergency undertaken by the Commission of Jurists, over 15 countries are selected which have had experienced states of emergency in the 1960's and 1970's.The section covers differnt kinds of emergency under different regimes and in different regions.

INDEX WORDS:
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Canada / Colombia / Eastern Europe / Ghana / Greece / India / Malaysia / Northern Ireland / Peru / Syrian Arab Republic / Thailand / Turkey / Uruguay / Zaire / South America / Latin America / Central Africa / West Africa

NOTE (GENERAL): OAS charter; AMR; Geneva conventions; ECHR; ACHPR;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
19. Schreiber, Anna P. : The Inter-American Comission on Human Rights., 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Inter-American Comission on Human Rights. / Schreiber, Anna P., 187 p.. - Leyden : A.W.Sijthoff (D), 1970.

ISBN 90 218 9010 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This study describes the work of comission.It is an attempt to discover how well it has been ask to make states accountable for actions that affect human rights.It examines the method used by the comission since it does not exist any convention binding the governments.The analysis examines the evolution of O.A.S. concern for human rights since 1945, the creation of the comission, and the comissions efforts on behalf of human rights in specific American states, particular Cuba, the Dominican Republic and Haiti.

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Caribbean Countries / Central America / South america / Latin America : 6100

 
20. Pellonpää, Matti : Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus Suomen näkökulmasta, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus Suomen näkökulmasta = The European Convention on Human Rights from a Finnish point of view / Pellonpää, Matti - ( Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu ; No. 21), 316 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö (D), 1989. - ISSN 0356-8431

ISBN 9514721918

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Julkaisu on perusselvitys Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja Suomen lainsäädännön välisistä suhteista Suomen mahdollista sopimukseen liittymistä silmälläpitäen.Esityksessä on pyritty seuraamaan sekä Suomen lainsäädäntöä että Euroopan Neuvoston ihmisoikeuselinten käytäntöä marraskuun 1988 loppupuolelle asti. Ennen sopimuksen yksittäisiä oikeuksia koskevien määräysten tarkastelua on syytä luoda yleisluontoisempi katsaus sopimuksen merkitykseen ja siitä Suomelle aiheutuvaan problematiikkaan.Tässä tarkoituksessa esitetään jaksossa (II) joitakin yleisiä näkökohtia sopimuksesta aiheutuvien velvoitteiden luonteesta ja valtionsisäisestä voimaansaattamisesta sekä tarkastellaan sopimuksella perustetun kansainvälisen valvontajärjestelmän pääpiirteitä.Sen jälkeen käydään läpi sopimuksen ja sitä täydentävien pöytäkirjojen takaamat oikeudet erityisesti suhteessa Suomen lainsäädäntöön (jaksot III-VII) lopussa (jakso VIII) esitetään yhteenvedonomaisesti Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja Suomen lainsäädännön väliset ristiriidat ja tärkeimmät potentiaaliset ongelmakohdat.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Arvostelu kirjasta sisältyy Oikeus -lehden numerossa 1 / 1989, s. 93-95 olevaan Martin Scheinin artikkeliin "Kunnon selvitys osasta Suomen ihmisoikeusongelmia". = A thorough survey of some Finnish human rights problems ECHR;

 
21. Europarådet, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Europarådet : en vägledning = The Council of Europe : an introduction / ; Utrikesministeriet - (Utrikesministeriets publikationer ; No. 3), 49 p.. - Helsingfors : Utrikesministeriet, 1989. - ISSN 0358-1489

ISBN 951472383X

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Denna publikation är skriven innan Finland anslöt sig till Europarådet. Avsikten med publikationen är att presentera grundfakta om Europarådet i dess he lhet -de viktigaste organen, arbetsformerna samt Finlands deltagande i organisat ionens arbete.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Also published in FinnishECHR;

 
22. Äimä, Marina : Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja yleensäkin kansainvälisten sopimusten lainsäädännölle asettamat uudet vaatimukset, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen ja yleensäkin kansainvälisten sopimusten lainsäädännölle asettamat uudet vaatimukset = New demands on the legislation according to the European convention and human rights conventions in general / Äimä, Marina

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 7., p. 970-983. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistys (D), 1989. - ISSN 0356-7206

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry. järjesti yhdessä Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kanssa aiheesta seminaarin 22.5. 1989. Alustusten jälkeen käydyssä keskustelussa todettiin että ihmisoikeuskysymykset ovat ajankohtaisia myös poliittiselta kannalta, jolta kannalta ihmisoikeudet, demokratia ja politiikka liittyvät toinen toisiinsa. Seminaarissa käsiteltiin m.m. seuraavat kysymykset: -Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen Suomen lainsäädännölle aiheuttamia muutosvaatimuksia. - Aiheesta Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen vaikutukset lainsäädäntöön. - Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimuksen vaikutus Ruotsin sisäiseen oikeuskehitykseen.

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
23. Sohn, Louis B. (ed.) : International organization and integration , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International organization and integration : notated basic documents of international organizations and arrangements (student edition) / Sohn, Louis B. (ed.), XXVIII, 1082 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 0 89838 915 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* FN = UN = YK
* integration = integration = yhdentyminen
* EG = EC = EY
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* OAS = OAS = OAS
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR-OP; ESC; ACMR; AMR

 
24. Drczemczewski, Andrew : The council of Europe and the issue of incorporation, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The council of Europe and the issue of incorporation / Drczemczewski, Andrew

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in domestic law and development assistance politics of the Nordic countries / Rehof, L. A.; Gulmann, C. (eds.) - (International studies in human studies. Publications from the Danish Centre for Human Rights. ; No. 12 (2)), p.127-132. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989. - ISSN 0903-9961

ISBN 90 247 3743 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* inkorporering = incorporation = yhdistäminen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

NOTE (MEETINGS): Proceedings of the 4th Nordic seminar on human rights, Copenhagen, (19871119), (C).

NOTE (GENERAL): ECHR

 
25. Miyazaki, Shigeki : Internationaler Schutz der Menschenrechte und Völkerrechtsunmittelbarkeit, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Internationaler Schutz der Menschenrechte und Völkerrechtsunmittelbarkeit / Miyazaki, Shigeki

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 581-598. - Berlin : Springer-Verlag, 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* allmänna friheter = general freedoms = yleiset vapaudet
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* ILO = ILO = ILO
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UN Charter; UDHR; AMR; ICCPR;

 
26. Evrigenis, Dimitrios : L'interaction entre la dimension internationale et la dimension nationale de la convention europeenne des droits de l'homme , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

L'interaction entre la dimension internationale et la dimension nationale de la convention europeenne des droits de l'homme : notions autonomes et effet direct / Evrigenis, Dimitrios

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Völkerrecht als Rechtsordnung : internationale Gerichtsbarkeit : Menschenrechte : Festschrift für Hermann Mosler / Bernhardt, R. (ed.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; No. 81), p. 193-202. - Berlin : Springer-Verlag, 1982.

ISBN 3 540 11720 2

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
27. Kirilova Eriksson, Maja : Skydd av mänskliga rättigheter,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Skydd av mänskliga rättigheter : det interamerikanska systemet / Kirilova Eriksson, Maja - (Studies in international law ; No. 6), 136 p.. - Uppsala : Iustus Förlag - ISSN 0348-4718

ISBN 91 7678 095 3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

 
28. Broms, Bengt : (Bookreview) Kari Hakapää , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

(Bookreview) Kari Hakapää : Marine pollution in international law : material obligations and juri / Broms, Bengt

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 82(4). - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1984.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* vattenförorening = pollution of water = vesien saastuminen
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

 
29. Ermacora, Felix (ed.) : Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtssprechung der Österreichischen Höchstgerichte, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtssprechung der Österreichischen Höchstgerichte : ein Handbuch fur Theorie und Praxis / Ermacora, Felix (ed.) ; Nowak, Manfred ; Tretter, Hannes, 732 p.. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHR

 
30. Instituto Interamericano de Derechos Humanos : Revista IIDH, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Revista IIDH / Instituto Interamericano de Derechos Humanos - (Publicaciones del Instituto Interamericano de Derechos Humanos ; No. 3), 267 p.. - San Jose : IIDH, 1986. - ISSN 1015-5074

LANGUAGE: SPA, ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* OAS = OAS = OAS
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Americas / Europe / South America / Central America / Latin America : 6000 / 8000

NOTE (GENERAL): ECHR-7-15; AMR

[Följande]


24.11.1999