[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('offentlig upphandling') gav 6 träffar


 
1. Slavicek, Michael : Antidiskrimineringsklausuler och särskilda villkor vid offentlig upphandling i Sverige, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Antidiskrimineringsklausuler och särskilda villkor vid offentlig upphandling i Sverige / Slavicek, Michael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter =_ Nordic journal of human rights : vol. 22; no. 1., p. 22-31. - Oslo : Universitetsforlaget, 2004. - ISSN 1503-6480

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* offentlig upphandling = public procurement = julkinen hankinta
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

URL http://www.humanrights.uio.no/forskning/publ/mr/2004/1/sammendrag_01_04.html

 
2. Bovis, Christopher H. : Financing services of general interest in the EU, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Financing services of general interest in the EU : how do public procurement and state aids interact to demarcate between market forces and protection? / Bovis, Christopher H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law journal : review of European law in context : vol. 11; no. 1., p. 79-109. - London : Blackwell publ., 2005. - ISSN 1351-5993

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* offentlig upphandling = public procurement = julkinen hankinta
* EU = EU = EU

 
3. Allgårdh, Olof : EU och EG-rätten : en läro- och handbok om EU och i EG-rätt, 2004
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EU och EG-rätten : en läro- och handbok om EU och i EG-rätt : Europeiska unionen, konstitutionella fördraget, institutionerna, de fyra friheterna, konkurrensreglerna, EMU / Allgårdh, Olof ; Norberg, Sven. - 4. uppl.., 618 p.. - Stockholm : Norstedts, 2004.

ISBN 91-39-10700-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: INNEHÅLL:. 1. Bakgrund. 2. Europeiska Unionen (EU). 3. EU:s rättsordning. 4. Institutionerna. 5. Talan inför domstolen. 6. Beslutsfattande och rättsakter. 7. Den gemensamma marknaden. 8. Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa. 9. Den ekonomiska och monetära unionen (EMU). 10. Konkurrensrätt. 11. Unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP) samt handelspoitik. 12. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 13. Tjänstgöring i och runt EU.

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* EU-rätt = EU-law = EU-oikeus
* WTO = WTO = WTO
* sysselsättning = employment = työllisyys
* asyl = asylum = turvapaikka
* beslutsfattande = decision-making = päätöksenteko
* EFTA = EFTA = EFTA
* EG = EC = EY
* politiska partier = political parties = poliittiset puolueet
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* internationell handel = international trade = kansainvälinen kauppa
* immaterialrätt = intellectual property rights = immateriaalioikeus
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* NATO = NATO = NATO
* offentlig upphandling = public procurement = julkinen hankinta
* CFSP = CFSP = CFSP
* rasism = racism = rasismi
* främlingshat = xenophobia = muukalaisviha
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* terrorism = terrorism = terrorismi
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset

NOTE (GENERAL): EC-treaty; TEU; ToA; Treaty of Nice;

URL http://www.adlibris.se/shop/product.asp?isbn=9139107000

 
4. Lane, Jennifer : Public procurement law, public bodies and the general interest, 2005
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Public procurement law, public bodies and the general interest : perspectives from higher education / Lane, Jennifer

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law journal : review of European law in context : vol. 11; no.4., p. 487-506. - London : Blackwell publ., 2005. - ISSN 1351-5993

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* offentlig upphandling = public procurement = julkinen hankinta
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* ECJ = ECJ = ECJ

NOTE (GENERAL): EC treaty;

 
5. Hejlmborg, Simon Evers : Public procurement law - the EU directive on public contracts, 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Public procurement law - the EU directive on public contracts / Hejlmborg, Simon Evers ; Jakobsen, Peter Stig ; Poulsen, Sune Troels, 450 p.. - Copenhagen : DJOF publ., 2006.

ISBN 87-574-1408-4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book is divided into eight chapters with the following headings:. 1. Aim and Principles. 2. Contracting Authorities. 3. Contracts subject to the Procurement Directive. 4. The Contract Documents. 5. The Procurement Procedures. 6. Selection of Participants - Pre-Qualif ication. 7. Award of Orders and Conclusion of Contract. 8. Enforcement.

INDEX WORDS:
* offentlig upphandling = public procurement = julkinen harkinta
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* klagomål/besvär = complaints = valitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark

NOTE (GENERAL): EU procurment directive;

LIBRARY LOCATION: EG-rätt

URL http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757414084

 
6. Bovis, Christopher : EC public procurement , 2006
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EC public procurement : case law and regulation / Bovis, Christopher, lv, 721 p.. - Oxford : Oxford U. P., 2006.

ISBN 978-0-19-927792-6

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Part I: Public Procurement and European Integration:. Introduction. 1: Public Procurement in the Common Market Context. 2: The Judicial Nature of Public Procurement. 3: The Evolution of Public Procurement Regulation. Part II: Public Procurement Regulation:. 4: The New Public Procurement Regime. 5: The Applicability of the Public Sector Rules. 6: The Applicability of the Utilities Rules. Part III: Public Procurement and the European Court of Justice:. 7: Public Contracts and Contracting Authorities. 8: Selection and Qualification. 9: Award Procedure and Criteria. Part IV: Enforcement and Compliance at National Level:. 10: Public Procurement and Public-Private Partnerships. 11: Enforcement and Compliance. Conclusions.

INDEX WORDS:
* offentlig upphandling = public procurement = julkinen harkinta
* ECJ = ECJ = ECJ
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* nationella domstolar = national courts = kansalliset tuomioistuimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium / France / Sweden / United Kingdom / USA / Austria / Denmark / Finland / Germany / Greece / Ireland / Italy / Luxembourg / Portugal / Netherlands

LIBRARY LOCATION: EG-rätt


24.11.1999