[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='oikeudenkäynti' gav 78 träffar


 
1. Sotilasrikos- ja sotilasoikeudenkäynti- lainsäädännön uudistamiskomitean mietintö, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sotilasrikos- ja sotilasoikeudenkäynti- lainsäädännön uudistamiskomitean mietintö / - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No. 18), 244 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral, 1973. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 03095

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Komiteanmietinnössä ehdotetaan, että rikoslakiin lisätään sotilassrangaistussäännökset sisältävä uusi 45 luku ja että sotaväen rikoslaki kokonaisuudessaan kumotaan.Komitean ehdottamat rangaistussäännökset poikkeavat varsin oleellisesti nykysin voimassa olevista.Sotilasoikeudenkäynti kuuluisi ehdotuksen mukaan rauhan aikana yleisiin tuomioistuimiin.Komitealla on myös ehdotuksia sotilaskurinpitosäännöksistä.Viimemainitussa asiassa komitea on ollut yhteistyössä puolustusministeriön asettama 4 päivänä marraskuuta 1971 sotilaskurinpitotoimikunnan kanssa.

INDEX WORDS:
* soldater = soldiers = sotilaat
* disciplin = discipline = kurinpito
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. La Cite d'Athenes et les droits de l'homme, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La Cite d'Athenes et les droits de l'homme /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 605-637. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* demokrati = democracy = demokratia
* likhet inför lagen = equality before the law = tasa-arvoisuus lain edessä
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

 
3. Petzold, Herbert ; Sharpe, Jonathan L. : Profile of the future European court of human rights, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Profile of the future European court of human rights / Petzold, Herbert ; Sharpe, Jonathan L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Protecting human rights : the European dimension = Protection des droits de l'homme : la dimension europeenne : Studies in honour of = melanges en l'honneur de Gerard J. Wiarda / Matscher, F.; Petzold, H. (eds.), p. 471-509. - Köln : Heymanns Verlag, 1988.

ISBN 3 452 20723 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR

 
4. Human rights in Indonesia and East Timor, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Indonesia and East Timor : an Asia Watch report / ; Asia Watch , 2, 270 p.. - New York : Asia Watch Committee, 1989.

ISBN 0 929 692 07 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* muslimer = Muslims = muslimit
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* tortyr = torture = kidutus
* avrättningar = executions = teloitukset
* massaker = massacre = verilöyly
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* censur = censorship = sensuuri

GEOGRAPHICAL TERMS: East Timor : 7523

LIBRARY LOCATION: IMR

 
5. Romania: aftermath to the June violence in Buckarest, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Romania: aftermath to the June violence in Buckarest : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 25 p.. - New York : Helsinki Watch Committee, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* armé = army = armeija
* demonstrationer = demonstrations = mielenosoitukset
* fångar = prisoners = vangit
* polis = police = poliisi
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: Romania : 8143

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. de Zayas, Alfred M. : The Wehrmacht war crimes bureau, 1939-1945, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Wehrmacht war crimes bureau, 1939-1945 / de Zayas, Alfred M., 19, 364 p.. : University of Nebraska Press, 1989.

ISBN 0 8032 9908 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany / USSR / Poland : 8225 / 8150

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
7. To die in Afghanistan, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

To die in Afghanistan : a supplement to "Tears, blood and cries" : human rights in Afghanistan since the invasion 1979 to 1984 : a Helsinki Watch and Asia Watch report / ; Asia Watch ; Helsinki Watch, 105 p.. - New York, 1985.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* massaker = massacre = verilöyly
* våldtäkt = rape = raiskaus
* förtryck = repression = sortotoimet
* tortyr = torture = kidutus
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* avrättningar = executions = teloitukset
* utnyttjande av barn = exploitation of children = lasten hyväksikäyttö
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* fängslande = imprisonment = vangitseminen

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / Afghanistan : 8150

LIBRARY LOCATION: IMR

 
8. Repression in China since June 4, 1989, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Repression in China since June 4, 1989 : cumulative data : an Asia Watch report / ; Asia Watch, 129 p.. - New York : The Asia Watch Committee, 1990.

ISBN 0 929692 74 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förtryck = repression = sortotoimet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* journalister = journalists = lehtimiehet
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* avrättningar = executions = teloitukset
* censur = censorship = sensuuri
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic : 7117

LIBRARY LOCATION: IMR

 
9. Middle East Watch : A victory turned sour: human rights in Kuwait since libera, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A victory turned sour: human rights in Kuwait since libera / Middle East Watch ; Middle East Watch, 64 p.. - New York : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 1 5643 2 041 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* våldtäkt = rape = raiskaus
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Kuwait : 7332

LIBRARY LOCATION: IMR

 
10. Clark, Roger S. : The influence of the Nuremberg trial on the development of international law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The influence of the Nuremberg trial on the development of international law / Clark, Roger S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Nuremberg trial and international law / Ginsburg, G.; Kudriatsev, V. N. (eds.). - p. 249-283 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0 7923 0798 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* asyl = asylum = turvapaikka
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany : 8225

NOTE (GENERAL): ICCPR;

 
11. Pomorski, Stanislaw : Conspiracy and criminal organizations, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Conspiracy and criminal organizations / Pomorski, Stanislaw

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Nuremberg trial and international law / Ginsburg, G.; Kudriatsev, V. N. (eds.). - p. 213-248 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0 7923 0798 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany : 8225

 
12. Zoller, Elisabeth... (et al.) : The status of individuals under international law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The status of individuals under international law / Zoller, Elisabeth... (et al.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Nuremberg trial and international law / Ginsburgs, G.; Kudriatsev, V. N. (eds.). - p. 99-120 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1990.

ISBN 0 7923 0798 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany : 8225

NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; Hague conventions; Geneva conventions; Genocide convention;

 
13. Elwyn-Jones, Lord : Judicial independence and human rights, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Judicial independence and human rights / Elwyn-Jones, Lord

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights for the 1990s: legal, political and ethical issues / Blackburn, R.; Taylor, J. (eds.). - p. 43-48 - London : Mansell, 1991.

ISBN 0 7201 2035 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

 
14. Saudi Arabia, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saudi Arabia : an upsurge in public executions / - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Saudi Arabia / Middle East : 7245 / 7300

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
15. Indonesia/East Timor, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Indonesia/East Timor : Fernando de Araujo prisoner of conscience / - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Indonesia / East Timor / South East Asia : 7526 / 7523 / 7500

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
16. United Kingdom, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United Kingdom : Northern Ireland = fair trial concerns in Casement Park trials / - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Western Europe : 8251 / 8200

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
17. Laos freedom of expression still denied, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Laos freedom of expression still denied : multi-party advocates and political prisoners sentenced after unfair trials / - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* censur = censorship = sensuuri

GEOGRAPHICAL TERMS: Lao People's Democratic Republic / South East Asia : 7533 / 7500

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
18. East Timor state of fear, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

East Timor state of fear : statement before the United Natiosns special committee on decolonization / - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta
* FN = UN = YK
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: East Timor / South East Asia : 7523 / 7500

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
19. Faundez Ledesma, Hector : Administracion de justicia y derecho internacional de los derechos humanos, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Administracion de justicia y derecho internacional de los derechos humanos : (el derecho a un juicio justo) / Faundez Ledesma, Hector, 398 p.. - Caracas : Universidad Central de Venezuela, 1992.

ISBN 980-00-0648-6

LANGUAGE: SPA

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* integritet = integrity = koskemattomuus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR; ADRD; Geneva conventions; CAT; ICCPR

LIBRARY LOCATION: IMR

 
20. Beyerlin, Ulrich : "Umgekehrte Rassendiskriminierung" und Gleichberechtigungsgebot in der amerikanischen Verfassungsrechtsprechung, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

"Umgekehrte Rassendiskriminierung" und Gleichberechtigungsgebot in der amerikanischen Verfassungsrechtsprechung : Zum Bakke-Urteil des U.S. Supereme Court vom 28. Juni 1978 / Beyerlin, Ulrich

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht : 39., p. 496-554. - Heidelberg : W. Kohlhammer GmbH, 1979.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: United States / North America : 6357 / 6300

 
21. Green, Leslie : Die Bundesrepublik Deutschland und die Ausuebung der Strafgerichtbarkeit, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Die Bundesrepublik Deutschland und die Ausuebung der Strafgerichtbarkeit / Green, Leslie

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Humanitäres Völkerrecht : 5(1)., p. 32-36. - Bonn : Deutsches Rotes Kreuz, 1992.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / Western Europe : 8225 / 8200

 
22. Caron, David D. : Iraq and the force of law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Iraq and the force of law / Caron, David D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 85(1)., p. 89-92. - New York : The American Society of International Law, 1991. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* immunitet = immunity = koskemattomuus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Iraq / Kuwait : 7328 / 7332

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
23. China in 1993, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

China in 1993 : one more year of political repression /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Asia Watch : 5(20)., 38 p.. - New York : Human rights watch, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic / East Asia : 7117 / 7100

LIBRARY LOCATION: IMR

 
24. Egypt human rights abuses mount in 1993, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Egypt human rights abuses mount in 1993 : U.S. policymakers should hold President Mubarak accountable /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Middle East Watch : 5(8)., 11 p.. - New York : Human rights watch, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Egypt / North Africa : 5325 / 5300

LIBRARY LOCATION: IMR

 
25. Utvisning på grund av brott, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Utvisning på grund av brott : delbetänkande av utvisningsutredningen / ; Kulturdepartementet - (SOU ; No. 54) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13373-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* EG = EC = EY
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Netherlands : 8002 / 8238

LIBRARY LOCATION: Main library

 
26. Russian Federation, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Russian Federation : overview of recent legal changes /, 17 p.. - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation / Eastern Europe : 8100

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
27. Moldova, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Moldova : the trial of the "Tiraspol six" /, 11 p.. - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta

GEOGRAPHICAL TERMS: Moldova / Eastern Europe : 8100

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
28. Egypt military trials of civilians, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Egypt military trials of civilians : a catalogue of human rights violations /, 17 p.. - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* tortyr = torture = kidutus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Egypt / North Africa : 5325 / 5300

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
29. Algeria, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Algeria : executions after unfair trials: a travesty of justice /, 9 p.. - London : Amnesty International, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta

GEOGRAPHICAL TERMS: Algeria / North Africa : 5311 / 5300

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
30. Drinan, Robert F. : Putting the world's oppressors on trial, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Putting the world's oppressors on trial : the torture victim protection act / Drinan, Robert F. ; Kuo, Teresa T.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : 15(3)., p. 605-624. - Cincinnati : The John Hopkins UP, 1993. - ISSN 0275 0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rättegång = trial = oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: United States / North America : 6357 / 6300

NOTE (GENERAL): CAT;

[Följande]


24.11.1999