[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('oikeudet veteen') gav 72 träffar


 
1. Korpijaakko, Kaisa : Saamelaisten oikeudet maahan ja veteen perusoikeustulkinnassa ja oikeuskäytännössä, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Saamelaisten oikeudet maahan ja veteen perusoikeustulkinnassa ja oikeuskäytännössä / Korpijaakko, Kaisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 11., p. 201-203. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys, 1982. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoittaja väittää että saamelaisilla on maahan ja veteen sellaisia oikeuksia, jotka tällä hetkellä eivät toteudu.Lain säädäntötasolla tämä on merkinnyt sitä, ettei saamelaisten oikeuksien vastaista toteuttamista entisestään vaikuttavia lakeja viime aikoina ole lainkaan saatettu voimaan saamelaisten pääasiallisella kotiseutualueella.Kirj. esittelee perustuslakivaliokunnan käsiteltävänä hallituksen esitys saame- laisalueen kunnissa suoritettavaa vesirajankäyntiä ja kalastamista pohjoisilla vesialueilla koskevaksi lainsäädännöksi (HE n:o 243 / 1976 vp.) The writer argues that the Sami have such rights to land and water which are not fulfilled.On legislation level this means that no laws implementing Sami rights have been put into force in Sami territory recently.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Korpijaakko, Kaisa : Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa : oikeushistoriallinen tutkimus Länsi-Pohjan Lapin maankäyttöoloista ja oikeuksia ennen 1700-luvun puoliväliä / Korpijaakko, Kaisa - (Lapin Koekeakoulun oikeustieteellisiä julkaisuja.Sarja A = University of Lapland Publications in law.Series A. ; No.3), 595 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus (D), 1989.

ISBN 951 640 440 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Väitöskirjatutkimuksessa keskitytetään saamelaisten maankäyttöolojen tarkasteluun Ruotsin valtakuntaan kuuluneessa Lapinmaassa pääasiassa 1600-luvun ja 1700-luvun alkupuolen asiakirja-aineiston valossa.Päätavoitteena on selvittää Lapinmaan ja ennenkaikkea juuri saamelaisten maankäyttöön liittyviä kysymyksiä niin maankäytön konkreettisia kuin juridislain yksityiskohtia kartoittaen ja analysoiden. SERIES STARTED: 0785-4447

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden : 8222 / 8246

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Lapland, 19890908 (T)

 
3. Hyvärinen, Heikki J. : Saamelainen kiinteistö oikeudessamme , 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamelainen kiinteistö oikeudessamme : muutamia suuntaviivoja / Hyvärinen, Heikki J. - (Kommittebetänkande = Komiteanmietintö ; No. 30), 76 p.. - Helsinki : Saamelaisvaltuuskunta (D), 1973. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 3065 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksessaa tarkastellaan saamelaisten oikeutta maahan ja veteen lapinrajan pohjoispuolella sijaitsevissa toisiinsa ja lapinrajaan rajoittuvissalapinkylissä 1300-luvulta nykypäivään

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Hyvönen, Veikko O. : Omistusoikeuden ydin ja yhteiskunta, 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Omistusoikeuden ydin ja yhteiskunta / Hyvönen, Veikko O.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 71., p. 550-563. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1973.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä käsitellään omistusoikeuden eri näkökohtia, vuonna 1973 ilmari Ojasen laatima lunastumislakiehdotuksen eri piirteitä ja tulkintaa; Inarin, Enontekiön ja Utsjoen Vesirajatoimikunnan teoriaa omistusoikeudesta kiinteistöön ja maanomistusoikeutta.

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
5. Hyvönen, Veikko : Saamelaisten kalastusoikeuden suoja vesipiirirajankäynnissä, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Saamelaisten kalastusoikeuden suoja vesipiirirajankäynnissä / Hyvönen, Veikko

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 79., p.217-232. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1981.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käydään läpi kalastuksen oikeusperusteet ja lainsäädäntö, erilaiset sopimukset, komiteat jotka koskevat saamelaisten vesipiirejä ja kalastusoikeuden suojaa ja saamelaisväestön omia vaatimuksia.

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
6. Broested, Jens : Oprindelige folks ejendomsret efter Felix Cohens beskrivelse, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oprindelige folks ejendomsret efter Felix Cohens beskrivelse / Broested, Jens - (Institut for eskimologi ; No. 9), 47 p.. - Kobenhavn : Kobenhavns universitet, 1980.

ISBN 87 87874 040

LANGUAGE: DAN

ABSTRACT: Arbetet skall ses som ett bidrag till en "kvalificerad diskussion" av begreppet ursprungliga rättigheter.Felix Cohens artikel "Original Indian Title" räknas som en klassiker och i detta arbete utgår man från detta verk.Det är den angloamerikanska utvecklingen av läran om urbefolkningen som behandlas.Icke erkänd ursprunglig indiansk egendomsrätt är fullt så giltig som erkänd indiansk egensomsrätt.Cohen utgår från högsta domstolens beslut, traktater, lagar, praxis och förordningar och han försöker beskriva de stora linjerna, kontinuiteten och räckvidden.

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* indianer = Indians = intiaanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

 
7. Water for the people,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Water for the people : a project in Kordofan Sudan /, 32 p.:ill.. - New York : Unicef

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Unicef's report of a project in Kordofan Sudan consists of an overview of Sudan: the country, its people and the children.The major part of the booklet deals with the water problem in Sudan and what to do about it.

INDEX WORDS:
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Sudan / East Africa : 5259

 
8. Baer, Lars-Anders : Samernas rätt till land och vatten i Norden , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Samernas rätt till land och vatten i Norden = The right of the samis to land and water in the Nordic Countries / Baer, Lars-Anders

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 2., p. 100-108. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland, 1990. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries / Finland / Sweden / Norway : 8002 / 8222 / 8246 / 8240

 
9. Bergman, Pia : The Dodota water project in Ethiopia., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Dodota water project in Ethiopia. / Bergman, Pia

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - p. 31-37 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Ethiopia / East Africa : 5227

 
10. Enge, Marianne : Self-reliant yet subordinate, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Self-reliant yet subordinate / Enge, Marianne

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - p. 116-125 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Botswana / Southern Africa : 5415

 
11. Hannan-Andersson, Carolyn : The impossible equation, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The impossible equation / Hannan-Andersson, Carolyn

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - Himmelstrand, Karin ; Bickham, Noella.. - p. 138-153 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Tanzania / East Africa : 5264

 
12. Himmelstrand, Karin : Head of the family, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Head of the family / Himmelstrand, Karin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - Himmelstrand, Karin ; Bickham, Noella.. - p. 154-171 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* familj = family = perhe
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Kenya / East Africa : 5234

 
13. From the ashes , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

From the ashes : a report on justice in El Salvador : a report by the Lawyers Committee for Human Rights /, 75 p.. - New York : Lawyers Committee for Human Rights, 1987.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys

GEOGRAPHICAL TERMS: El Salvador / Central America / Latin America : 6231 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

 
14. McLachlan, Campbell : 1. The recognition of aboriginal customary law, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1. The recognition of aboriginal customary law : pluralism beyond the colonial paradigm - a review article. 2. Aboriginal fishing rights in New Zealand / McLachlan, Campbell ; Mylonas-Widdall, Michael

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 37., p. 368-390. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1988. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: New Zealand : 9021

 
15. Hyvönen, Veikko O. : Jaollisesta omistusoikeudesta oikeusjärjestyksessämme, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Jaollisesta omistusoikeudesta oikeusjärjestyksessämme / Hyvönen, Veikko O.. - p. 119-196

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeustiede - Jurisprudentia : no. 24. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991. - ISSN 0355-8215

ISBN 951 855 118 9

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* samer = Sami = saamelaiset
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
16. Maddrell, Penny : The Beduin of the Negeo, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Beduin of the Negeo / Maddrell, Penny - (MRG report ; No. 81), 25 p.. - London : Minority Rights Group, 1990.

ISBN 0 946690 68 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* judar = Jews = juutalaiset
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* beduiner = Beduins = beduiinit
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel : 7329

 
17. Yhteenveto saamelaislakiehdotuksesta annetuista lausonnoista, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yhteenveto saamelaislakiehdotuksesta annetuista lausonnoista : lausunnot saamelaisasiain neuvottelukunnan laatimasta ehdotuksesta saamelais- laiksi ja erinäisten lakien muuttamiseksi (KM 1990:32) 2. Saamelaisasiain neuvottelukunnan vastine saamelaislakiehdotuksesta (KM 1990:32) annettuihin lausuntoihin saamelaislaki ja erinäisten / - (Moniste ; No. 17), 99 p.. - Helsinki : Sisäasiainministeriö = Inrikesministeriet, 1991. - ISSN 0988-9127

ISBN 951 47 5627 4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet
* samer = Sami = saamelaiset
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
18. Korsmo, Fae L. : Nordic security and the Saami minority, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Nordic security and the Saami minority : territorial rights in Northern Fennoscandia / Korsmo, Fae L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 10(4)., p. 509-524. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1988. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Norway / Finland / Nordic Countries : 8246

 
19. Saamelaisasiain neuvottelukunnan mietintö , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Saamelaisasiain neuvottelukunnan mietintö : ehdotus saamelaislaiksi ja erinäisten lakiem muuttamiseksi = Samedelegationens betänkande 1 : förslag till en samelag och ändring av vissa lagar / - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No. 32), 118 p.. - Helsinki : Sisäasiainministeriö = Inrikesministeriet, 1990. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 3217 0

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ursprungsfolkens rättigheter = rights of indigenous peoples = alkuperäiskansojen oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Summary in Swedish.Institutets utlåtande avgivet 27.2.1991 (Rosas och Myntti)

 
20. Samerätt och samiskt språk, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Samerätt och samiskt språk : slutbetänkande av samerättsutredningen / ; Justitiedepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 91), 312 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1990. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10680 0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* EG = EC = EY
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): CRC; CDE; ICCPR; ILO convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (ILO convention no. 107);

 
21. World directory of minorities, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

World directory of minorities : (Longman international reference) / ; Minority Rights Group [=MRG], xvi, 427 p.. - Westgate House : Longman, 1991.

ISBN 0 582 03619 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* indianer = Indians = intiaanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* romer = Roma = romanit
* judar = Jews = juutalaiset
* samer = Sami = saamelaiset
* maorer = Maori people = maorit
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR (full text); ICCPR; ADRD; AMR; Genocide convention; The Canadian charter of rights and freedoms, Convention on indigenous populations; CERD; ACHPR; UN draft declaration of principles for indigenous rights (full text);

SHELF CODE: REF

 
22. Samerna och samisk kultur m.m., 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Samerna och samisk kultur m.m. : regeringens proposition 1992/93 : 32 /, 310 p.. - Stockholm : Sveriges Riksdag, 1992.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic Countries : 8246

NOTE (GENERAL): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations

 
23. Regeringens proposition 1992/93 : 32, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Regeringens proposition 1992/93 : 32 : om samerna och samisk kultur m.m. /, 311 p.. - Stockholm : Sveriges Riksdag, 1992.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = Sami = saamelaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations

 
24. Lipsett-Rivera, Sonya : Water and bureaucracy in colonial Puebla de los Angeles, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Water and bureaucracy in colonial Puebla de los Angeles / Lipsett-Rivera, Sonya

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Journal of Latin American studies : 25(1)., p. 25-44. - London : Cambridge UP, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Mexico / Central America / Latin America : 6243 / 6200

 
25. Sillanpää, Len : Impact of international law on indigenous rights in Northern Europe, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Impact of international law on indigenous rights in Northern Europe / Sillanpää, Len - (Circumpolar and scientific affairs), iv, 37 p.. - Canada : Indian and Northern Affairs, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* ILO = ILO = ILO
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Norway / Canada

NOTE (GENERAL): ICCPR-27; Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations; Karlstad conventions;

 
26. Aikio, Pekka : A review of Finnish legislation on the Sami in 1993, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

A review of Finnish legislation on the Sami in 1993 / Aikio, Pekka ; Hyvärinen, Heikki J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Indigenous and tribal peoples' rights - 1993 and after / Gayim, E.; Myntti, K. (eds.), p. 98-108. - Rovaniemi : University of Lapland, 1995. - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-396-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* EES = EEA = ETA
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): Convention concerning the protection and integration of indigenous and tribal peoples in independent countries; ICCPR-27

 
27. Getches, David H. : Cases and materials on federal Indian law, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Cases and materials on federal Indian law / Getches, David H. ; Wilkinson, Charles F. - (American casebook series), lv, 880 p.. - St. Paul, Minn. : West Publishing, 1986.

ISBN 0-314-99700-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* indianer = Indians = intiaanit
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* barn = children = lapset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

 
28. Hyvönen, Veikko O. : The legal status of the Lapps in land and water law, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The legal status of the Lapps in land and water law / Hyvönen, Veikko O. ; Korppijaakko, Kaisa

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Scandinavian studies in law 1979 : vol. 23, p. 107-130. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1979.

ISBN 91-85142-18-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samer = Sami = saamelaiset
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Norway

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

 
29. The indigenous world 1994-95, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

The indigenous world 1994-95 /, 250 p.. - Copenhagen : IWGIA, 1995. - ISSN 1024-0217

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* indianer = Indians = intiaanit
* samer = Sami = saamelaiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* ratificering = ratification = ratifiointi
* stammar = tribes = heimot
* EU = EU = EU
* fiskerättigheter = fishing rights = kalastusoikeudet
* val = elections = vaalit
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* massaker = massacre = verilöyly
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* naturtillgångar = natural resources = luonnonvarat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* GATT = GATT = GATT
* eskimåer = Eskimos = eskimot

GEOGRAPHICAL TERMS: Greenland / Norway / Russian Federation / Canada / USA / Mexico / Guatemala / Honduras / Nicaragua / Costa Rica / Panama / Venezuela / Colombia / Guayana / Ecuador / Peru / Bolivia / Brazil / Paraguay / Argentina / Chile / West Papua / Hawaii / Aoetearoa / Australia / East Asia / China / Taiwan / Tibet / japan / South-East Asia / Burma / Thailand / Viet Nam / Malaysia / East Timor / Nagaland / India / Africa

NOTE (GENERAL): Convention concerning the rights of indigenous and tribal peoples (ILO convention no. 169); Rio declaration; Draft declaration on indigenous peoples' rights;

LIBRARY LOCATION: s IWGIA...

 
30. Dicter, Harold : The legal status of Israel's water, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The legal status of Israel's water : policies in the Occupied Territories / Dicter, Harold

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard international law journal : vol. 35; no. 2., p. 565-594. - Cambridge, MA : Harvard Law School, 1994. - ISSN 0017-8063

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen
* judar = Jews = juutalaiset
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank

NOTE (GENERAL): Geneva conventions (IV)

[Följande]


24.11.1999