[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('oikeus ammatilliseen koulutukseen') gav 70 träffar


 
1. Betten, Lammy : The European Social Charter, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The European Social Charter / Betten, Lammy

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : No. 2., p. 69-82. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human rights, 1988. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ESC

 
2. Ellis, Evelyn : European Community sex equality law, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European Community sex equality law / Ellis, Evelyn - (Oxford European Community Law Series), xv, 239 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1991.

ISBN 0 19 825266 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* betald semester = paid leave = maksettu loma
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* ILO = ILO = ILO
* EG = EC = EY
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC

 
3. Case law on the European Social Charter, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case law on the European Social Charter / - (European Social Charter), 178 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1982.

ISBN 92 871 0165 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
4. Case law on the European Social Charter , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case law on the European Social Charter : supplement / - (European Social Charter), 52 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1986.

ISBN 92 871 0847 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
5. 1. Addendum to conclusions VI (Iceland's first report), 1983. 2. Addendum to conclusions VIII, 1985.,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

1. Addendum to conclusions VI (Iceland's first report), 1983. 2. Addendum to conclusions VIII, 1985. / ; Committee of Independent Experts on the European Social Charter - (European Social Charter) - Strasbourg : Council of Europe

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
6. Addendum to conclusions IX-2, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Addendum to conclusions IX-2 / ; Committee of Independent Experts on the European Social Charter - (European Social Charter), 48 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1987.

ISBN 92 871 0989 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
7. Case law on the European Social Charter , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case law on the European Social Charter : supplement no. 2 / - (European Social Charter), 31 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1987.

ISBN 92 871 1093 x

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
8. 1. Conclusions IX.; 2. Conclusions X-1.; 3. Conclusions IX-2.; 4. Conclusions X-2.; 5. Conclusions XII-1.;,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

1. Conclusions IX.; 2. Conclusions X-1.; 3. Conclusions IX-2.; 4. Conclusions X-2.; 5. Conclusions XII-1.; / ; Committee of Independent Experts of the European Social Charter - (European Social Charter) - Strasbourg : Council of Europe

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
9. 1.Conclusions I, publ. 1969-1970. 2.Conclusions II, publ. 1971. 3.Conclusions III, publ. 1973. 4.Conclusions IV, publ. 1975. 5.Conclusions V, publ. 1977. 6.Conclusions VI, publ. 1979. 7.Conclusions VII, publ. 1981. 8.Conclusions VIII, publ. 1984.,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

1.Conclusions I, publ. 1969-1970. 2.Conclusions II, publ. 1971. 3.Conclusions III, publ. 1973. 4.Conclusions IV, publ. 1975. 5.Conclusions V, publ. 1977. 6.Conclusions VI, publ. 1979. 7.Conclusions VII, publ. 1981. 8.Conclusions VIII, publ. 1984. / ; Committee of Independent Experts of the European Social Charter - (European Social Charter) - Strasbourg : Council of Europe

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* de äldres rätt = rights of elderly = vanhempien ihmisten oikeudet
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC

 
10. A national strategy for environmental education, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A national strategy for environmental education / - (Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja = Publications of the Finnish National Commission for Unesco ; No. 54), 92 p.. - Helsinki : Opetusministeriö, 1991. - ISSN 0357-1106

ISBN 951 47 5442 5

LANGUAGE: FIN, ENG

INDEX WORDS:
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* miljöskydd = environmental protection = ympäristönsuojelu
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Also published in Finnish : Kansallinen ympäristökasvatusstrategia, No. 59, ISBN: 951 47 5791 2

 
11. Swart, A.H.J. : The legal status of aliens , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The legal status of aliens : clauses in Council of Europe instruments relating to the rights of aliens / Swart, A.H.J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 11., p. 3-64. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1980. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 286 2711 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; European migrant workers convention; ESC; European convention on establishment

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
12. Götze, Hilke : Artikel 10 der Europäischen Sozialcharta : das Recht auf berufliche Ausbildung., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Artikel 10 der Europäischen Sozialcharta : das Recht auf berufliche Ausbildung. / Götze, Hilke ; Reim, Antje

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law (GYIL), p. 355-381. - Berlin : Duncker & Humblot, 1988.

ISBN 3 428 0625 74

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ESC-10

 
13. Unesco's standardsetting instruments, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Unesco's standardsetting instruments : incorporating supplement 2 / ; UNESCO, var.pag. - Paris : UNESCO, 1986.

ISBN 92 3 102462 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* rasism = racism = rasismi
* barn = children = lapset

 
14. VII. Freiheitsrechte, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

VII. Freiheitsrechte /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Grund- und Menschenrechte in Österreich : 40 Jahre EMRK : Band II : Wesen und Werte / Machacek, R.; Part, W.P.; Stadler, G. (eds.), p. 349-642. - Kehl am Rhein : N.P. Engel Verlag, 1992.

ISBN 3 88357 105 9

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: The articles are :. 1. Herbert Hofer-Zeni, Die Versammlungsfreiheit, p. 349-392. 2. Walter Berka, Die Kommunikationsfreiheit sowie die Informationsfreiheit, Freiheit der meinungsäusserung, Pressefreiheit und Zensurverbot, p. 393-460. 3. Bruno Bindler, Die Rundfunkfreiheit, p. 461-488. 4. Hans R. Klecatsky, Die Glaubens- und Gewissensfreiheit und die Rechtsstellung der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften, p. 489-506. 5. Siegbert Morscher, die Niederlassungsfreiheit und die Freiheit des Liegenschaftsverkers: Art. 6 StGG und Art. 2 des 4. ZP-EMRK, p. 507-534. 6. Ignaz Seidl-Hohenveldern, Die Freizügigkeit der Person und des Vermögens und das Auswanderungsrecht, p. 535-552. 7. Christoph Grabenwarter, Die Freiheit der Erwerbsbetätigung: Art. 6 StGG, p. 553-616. 8. Peter Oberndorfer, Die Berufswahl- und die Berufsausbildungsfreiheit: Art. 18 StGG, p. 617-642.

INDEX WORDS:
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* censur = censorship = sensuuri
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria : 8213

NOTE (GENERAL): echr-9-10

 
15. Developments in education 1990-1994, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Developments in education 1990-1994 : Finland / - (Reference publications ; 17 ), 98 p.. - Helsinki : Ministry of education, 1994. - ISSN 0357-6450

ISBN 951-47-9702-7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (MEETINGS): Forty-fourth session of the International Conference on education on the contribution of education to cultural development, Geneva, (19994), (C)

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
16. Watson, Philippa : The Community social charter, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Community social charter / Watson, Philippa

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Common market law review : No. 28., p. 37-68. - Hayden : British Institute of International and Comparative Law, 1991. - ISSN 0165-0750

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* implementering = implementation = toteuttaminen
* graviditet = pregnancy = raskaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt till strejk = right to strike = lakko-oikeus
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Social charter; ESC; Art. 51-118A (EEC)

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
17. Social dimension 1990, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Social dimension 1990 : the Community worker's charter and supplementary action programme / - (ISEC/B ; No. 8), 6 p.. - London : Commission of the European Communities, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barn = children = lapset

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

SHELF CODE: EU III

 
18. European Social Charter, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European Social Charter : conclusions XI-2 / ; Committee of Independent Experts of the European Social Charter, 215 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1991.

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* rätt till skälig lön = right to fair remuneration = oikeus kohtuulliseen palkkaan
* fackföreningar = trade unions = ammattiyhdistykset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): ESC

LIBRARY LOCATION: IMR

 
19. Despouy, Leandro : Human rights and disabled persons, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human rights and disabled persons / Despouy, Leandro ; Centre for Human Rights - (Human rights study series ; 6), iv, 43 p.. - New York : United Nations, 1993. - ISSN 1014-5680

ISBN 92-1-154090-9

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E. 92. xiv.4

INDEX WORDS:
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* EG = EC = EY
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ICESCR; ICCPR; UDHR; CRC; ECHR;

 
20. Hepple, Bob : European social dialogue, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European social dialogue : alibi or opportunity / Hepple, Bob, iv, 54 p.. - London : The Institute of Employment Rights, 1993.

ISBN 1-873271-22-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ECJ = ECJ = ECJ
* implementering = implementation = toteuttaminen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (GENERAL): TEU; Social charter; Protocol and agreement on social policy (No. 14) to the Maastricht treaty;

 
21. Nielsen, Ruth : The social dimension of the European Community, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The social dimension of the European Community / Nielsen, Ruth ; Szyszczak, Erika - (Series G : business law series ; no. 19), 298 p.. - Copenhagen : Copenhagen Business School, 1993.

ISBN 87-16-13216-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* sociala dimensionen = social dimension = sosiaalinen ulottuvuus
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* EG = EC = EY
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* EG = EC = EY
* ILO = ILO = ILO
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* arbetsmiljö = working environment = työympäristö
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* invandring = immigration = maahanmuutto
* implementering = implementation = toteuttaminen
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): EEC-treaty; TEU; Social charter;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
22. International labour conventions and recommendations 1919-1991, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International labour conventions and recommendations 1919-1991 : volume I - volume II /, xlv, 1481 p.. - Geneva : ILO, 1992.

ISBN 92-2-107756-X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ratificering = ratification = ratifiointi
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: ILO

 
23. Tiilikainen, Teija (toim.) : Kansalaisten Eurooppa, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansalaisten Eurooppa / Tiilikainen, Teija (toim.), 185 p.. - Åbo/Turku : Åbo Akademi. Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti, 1994.

ISBN 951-650-433-7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* ECJ = ECJ = ECJ
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* demokrati = democracy = demokratia
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* offentlighetsprincipen = right of access principle = julkisuusperiaate
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
24. Winther, Pernille : Review of action key the Community institutions to implement the Community charter of the fundamental social rights of workers, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Review of action key the Community institutions to implement the Community charter of the fundamental social rights of workers / Winther, Pernille ; Directorate General for Research - (Working papers: social affairs series ; W-2), var. pag.. - Brussels : European Parliament, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* EG = EC = EY
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): Social charter;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

SHELF CODE: EP II(3)

 
25. Cobo, Jose R Martinez (special rapporteur) : Study of the problem of discrimination against indigenous populations , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Study of the problem of discrimination against indigenous populations : volume V: conclusions, proposals and recommendations / Cobo, Jose R Martinez (special rapporteur), v, 46 p.. - New York : United Nations, 1987.

ISBN 92-1-154060-7

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E/CN.4/sub.2/1986/7/Add.4

INDEX WORDS:
* NGO = NGO = NGO
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* OAS = OAS = OAS
* specialrapportör = special rapporteur = erityisraportoija

LIBRARY LOCATION: FN-biblioteket

 
26. Vogel, Ursula (ed.) : The frontiers of citizenship, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The frontiers of citizenship / Vogel, Ursula (ed.) ; Moran, Michael (ed.), xxi, 210 p.. - London : Macmillan, 1991.

ISBN 0-333-52598-1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Citizenship as obligation in the United States: Title II of the family support act of 1988. by Desmond S. King. 2. The frontiers of social citizenship: The case of health care entitlements. by Michael Moran. 3. Is citizenship gender-specific?. by Ursula Vogel. 4. Patriotism and the idea of citizenship in post-war British politics. by Paul Rich. 5. Citizenship and migrant workers in Western Europe. by Zig Layton-Henry. 6. European citizenship and social policies. by Elizabeth Meehan. 7. Citizenship beyond borders. by Albert Weale. 8. Conclusion: Paths to citizenship. by Geraint Parry.

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* EG = EC = EY
* ECJ = ECJ = ECJ
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* invandring = immigration = maahanmuutto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* kvinnor = women = naiset
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Western Europe / United Kingdom

NOTE (GENERAL): ECHR;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
27. European social charter, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European social charter : conclusions XIII-1: 1990-91 / ; Committee of Independent Experts, 303 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1994.

ISBN 92-871-2465-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetsförhållanden = working conditions = työolosuhteet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* graviditet = pregnancy = raskaus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): ESC;

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Flynn, James : Vocational training in Community law and practice, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Vocational training in Community law and practice / Flynn, James

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Yearbook of European law 1988 : vol. 8 / Barav, A.; Wyatt, D. A.; Wyatt, J. (eds.). - repr.., p. 59-86. - Oxford : Clarendon Press, 1993.

ISBN 0-19-825263-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* EG = EC = EY
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium

 
29. Arajärvi, Pentti : The right to education in Finland, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to education in Finland / Arajärvi, Pentti

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Social rights as human rights : a European challenge / Drzewicki, K.; Krause, C.; Rosas, A. (eds.), p. 275-292. - Turku/Åbo : Åbo Akademi University. Institute for Human Rights, 1994.

ISBN 951-650-316-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* ILO = ILO = ILO
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (MEETINGS): Second Finnish-Polish human rights symposium, held in Gdansk-Sopot in December 1991, (C)

NOTE (GENERAL): ESC; CDE; CEDW; CRC; ICESCR; ECHRP-1

 
30. Clements, L. J. : European human rights, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European human rights : taking a case under the convention / Clements, L. J., xlviii, 338 p.. - London : Sweet & Maxwell, 1994.

ISBN 0-421-48100-5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* uttömning av nationella rättsmedel = exhaustion of domestic remedies = kansallisien oikeussuojakeinojen loppuunkäyttö
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* EG = EC = EY
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* telefonavlyssning = telephone tapping = salakuuntelu
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* abort = abortion = abortti
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* transsexualism = transsexualism = transseksuaalisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC; ECPT; CEDAW; CERD; ICCPR; ICESCR; Social charter;

LIBRARY LOCATION: IMR

[Följande]


24.11.1999