[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('oikeus rauhaan') gav 88 träffar


 
1. Kalima, Kai : Kunnan vapauspiiri , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kunnan vapauspiiri : pakolaiskysymys, oikeus humanitaariseen apuun / Kalima, Kai

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 16., p.268-276. - Helsinki : Suomen Demokraattiset Lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhd.( D), 1987. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kunnallisina tehtävinä sekä ystävyyskuntatoiminta että rauhantyö ovat niin uusia, ettei historiallinen argumentaatio juurikaan anna vastausta kysymykseen niiden suhteesta toimialaan.Sekä ystävyyskuntatoimikunta että rauhantyö liittyvät ulkopolitiikan alaan.Ulkopolitiikka on perinteisesti ollut valtion tehtävä, minkä vuoksi se on jäänyt kunnan toimialan ulkopuolelle.Oikeuskirjallisuudessa on todettu etteivät valtiotehtävät kuulu kunnalle, minkätakia kunta ei saa niitä suorittaa.Tätä kantaa tukevaa oikeuskäytäntöä on verrattain runsaasti.KHO:n kanta ystävyyskuntatoimintaan on vaihdellut.Artikkeli käsittelee KHO:n eri ratkaisuja ystävyystoimikunnasta, kunnan rauhantyöstä, pakolaisavusta ja humanitaarisesta avusta. As municipal matters both twin city activities and peace work are so new that no arguments based on history reveal anything about their relationship to the cities' field of activities.Both the twin city committee and peace work are part of foreign policy.Foreign policy has traditionally been the main field of interest of the state, and that is the reason why it has fallen outside the cities' field of activities.In literature on law it has been argued that state affairs do not belong to the cities.Consequently, the cities must not interfere in foreign policy.There are plenty of cases supporting this view. The Supreme Administrative Court has had various opinions about twin city activities.The article deals with different solutions by the Supreme Administrative Court concerning the twin city committee, city peace work, refugee aid and humanitarian aid.

INDEX WORDS:
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Ihmisoikeus rauhaan, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ihmisoikeus rauhaan /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 15., p. 386-387. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1986. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Ihmisoikeus rauhaan oli Helsingin Yliopistolla 22-25.10.1986 järjestetyn III kansainvälisen rauhanyliopistotapahtuman eli TIPU:n tunnuksena.TIPU:n järjestäjänä oli Helsingin rauhanyliopistotoimikunta, jossa oli mukana yliopiston opettajia, tutkijoita, muuta henkilökuntaa ja opiskelijoita. Peace - a human right, was the motto of the 3rd international Peace University (TIPU) held at Helsingin Yliopisto, October 22-25, 1986.The arranger was the Peace University Committee of Helsingin Yliopisto.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* fred = peace = rauha
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

NOTE (MEETINGS): Kansainvälisen rauhanyliopistotapahtuma (TIPU), Helsinki, (19861022), (C)

 
3. Fischer, Dietrich : Winning peace , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Winning peace : strategics and ethics for a nuclear-free world / Fischer, Dietrich ; Notte, Wilhelm ; Öberg, Jan, xi, 272 p.. - New York : Crane Russak, 1989.

ISBN 0 8448 15 75 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* kärnvapen = nuclear weapons = ydinaseet
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* förorening = pollution = saastuminen
* växthuseffekt = greenhouse effect = kasvihuoneilmiö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* stjärnornas krig = star wars = tähtien sota

 
4. Poeggel, Walter : Human rights and peace, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights and peace / Poeggel, Walter

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Kansainoikeus - Jus gentium : No. 4. , p. 176-180. - Helsinki : Jus Gentium r.y.(D), 1987. - ISSN 0780-959X

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Peace is closely connected with human rights.It is therefore that the Charter of the United Nations calls for a broad international cooperation, based on equality and the peoples' right to self-determination in solving "international problems.... in respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion."The international cooperation between the states in promoting human rights is understood as a part of the UN activities to maintain peace.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet

NOTE (MEETINGS): Lectures of the III International Peace University : Helsinki 19861022-19861026 (C).

 
5. Isaksson, Eva : Rauhan laboratoriot , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rauhan laboratoriot : Pugwash ja muut tutkijoiden rauhanliikkeet / Isaksson, Eva, 136 p.. - Helsinki : Rauhankirjallisuuden edistämisseura r.y.(D), 1985.

ISBN 951 9457 21 6

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirja on yritys kartoittaa tutkijoiden rauhanliikkeen historiaa ja tilaa vuonna 1985, siinä tarkastellaan mm.Pugwash-liikettä, yksittäisiä tutkijoita, kansallisia ja kansainvälisiä rauhanliikkeen aaltoja sekä selvitetään tutkijan vastuuta itselleen ja muille.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

 
6. Introduktion i fredskunskap, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Introduktion i fredskunskap /, 61 p.. - Åbo ; Turku : Kurscentralen vid Åbo Akademi / Öppna Högskolan (D), 1985.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Häftet innehåller några av de föredrag son ingick i Introduktionskurs i fredskunskap vars syfte var att ge en tvärvetenskaplig bild av centrala frågor rörande krig och fred.Häftet omfattar följande teman: FN och det internationella systemet, ekonomi och upprustning, synpunkter på den parlamentariska befolkningsskyddskommitt'ens betänkande, nedrustningsförhandlingarna-en kortfattad översikt.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* FN = UN = YK
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal / Finland : 0 / 8222

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
7. Taipale, Ilkka : Rauhankirjallisuuden bibliografia, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rauhankirjallisuuden bibliografia / Taipale, Ilkka - (Aseidenriisuntavihkot ; No.26), 79 p.. - Helsinki : Suomen rauhanliitto (D), 1987.

ISBN 951 9193 06 5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tässä suomalaisen rauhankirjallisuuden bibliografiassa näkökulma on sodan ja varustelun vastainen, rauhanjärjestöjen näkökulma.Mukan ovat rauhanliikettä,- tutkimusta, -kasvatusta, aseriisuntaa ja -valvontaa sekä väkivallatonta toimintaa koskevia teoksia.Lasten ja nuorten kirjoja on otettu mukaan vain muutamia.Sama on kaunokirjallisuuden kohdalla.Luetteloon on otettu vuoden 1986 loppuun mennessä ilmestyneet kirjat, kirjaset ja muut erillisjulkaisut, opinnäytteet ja joukko julkisessa levityksessä olleita monistejulkaisuja.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* bibliografi = bibliography = bibliografia
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
8. Ramcharan, B.G. (ed.) : The right to life in international law, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to life in international law / Ramcharan, B.G. (ed.) - ( International studies in human rights ; No.3), 371 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1985.

ISBN 90 247 3074 0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The work includes articles on the concept and dimensions of the right to life; the drafting history on the right to life; the satisfaction of survival requirements; the inter-relationship between the right to life and the right to development and between the right to life and the right to peace; genocide and mass killings; peremptory norms of jus cogens; protection of the right to life by law and by other means; arbitrary deprivation of life; international legal standards on capital punishment and international measures against arbitrary or summary killings by goverments.

INDEX WORDS:
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* folkmord = genocide = kansanmurha
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
9. Manin, Philippe : L'organisation des Nations Unies et le maintien de la paix , 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

L'organisation des Nations Unies et le maintien de la paix : le respect du consentement de l'etat / Manin, Philippe - (Bibliotheque de droit international ; No.60), 343 p.. - Paris : Pichon et R.Durand - Auzias (D), 1971.

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Dans la premiere partie de l'ouvrage l'auteur etudie des unites au maintien de la paix, puis il examine les grandes affaires politiques qui ont ete traitees aux Nations Unies et les moyens juridiques qui sont a la disposition de l'organisation. Une question tres important de l'ouvrage est celle du consentement de l'Etat : le consentement de l'Etat comme unite au maintien de la paix et le consentement de l'Etat comme fondement du maintien de la paix.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
10. Rosas, Allan : Lakimiehet ja rauhantyö, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Lakimiehet ja rauhantyö / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 10., p.225-226. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet, 1981.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Jännityksen lisääntymisen ja asevarustelun kiihtymisen vastareaktioksi ovat naisten rauhanmarssi Pariisiin, polkupyörämarssi Norjaan, jotka ovat osoitus rauhanliikkeen voimistumisesta.Pohjoismaisesta näkökulmasta on kiintoisaa panna merkille rauhan- ja aseidenriisuntatyön vilkastuminen Suomen lisäksi etenkin Norjassa.Kun keskustellaan mitä lakimiehinä voidaan tehdä rauhan ja aseidenriisunnan puolesta kiinnittyy huomio myös lainsäädäntöön ja lainvalmisteluun.Esim. perustuslaeista puuttuvat viittaukset YK:n peruskirjaan ja sen sisältämään väkivallan käytön kieltoon.Kirjoituksessa painostetaan ettei rauhantyötä voida erottaa yleisestä väkivaltakeskustelusta.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* jurister = lawyers = lakimiehet
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Norway : 8222 / 8246

NOTE (GENERAL): UN charter

 
11. Kopponen, Lauri : Ydinaseet ja ydinenergian rauhanomainen käyttö Latinalaisen Amerikan ydinaseettomuutta koskevassa sopimuksessa., 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ydinaseet ja ydinenergian rauhanomainen käyttö Latinalaisen Amerikan ydinaseettomuutta koskevassa sopimuksessa. / Kopponen, Lauri

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 70., p.948-960. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1972.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Esityksessä tarkastellaan ydinenergian rauhanomaisen käytön ja ydinaseiden välistä suhdetta Latinalaisen Amerikan ydinaseettomuutta koskevan sopimuksen valossa.Sopimus pyrkii rajoittamaan ydinenergian käyttö yksinomaan rauhanomaisiin tarkoituksiin ja pitämään sopimuksen kattama maatieteellinen alue ikuisesti vapaana ydinaseista.

INDEX WORDS:
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Americas : 6000

 
12. The blue helmets, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The blue helmets : a review of United Nations peace-keeping /, 350 p. :ill.. - New York : United Nations : Department of public information (D), 1985.

ISBN 92 1 100275 3

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.85.I.18

ABSTRACT: The book is a comprehensive account of the peace-keeping operations of the United Nations.It is intended as an information paper for general use about the main facts about the peace-keeping operations.Operations discussed are the Arab-Israeli conflicts, India / Pakistan, UN observation operations in Lebanon, Yemen and the Dominican Republic, UN operations in Congo and Cyprus and the Temporary Executive Authority and the UN Security Force in West New Guinea.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* FN = UN = YK
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Central Africa / West Africa

 
13. Kosonen, Arto : Onko yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksella toimivalta perustaa YK- joukkoja, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Onko yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksella toimivalta perustaa YK- joukkoja = Does the General Assembly of the United Nations have the authority to establish UN forces / Kosonen, Arto. - p. 69-182

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeustiede - Jurisprudentia : no. 15. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1982. - ISSN 0355-8215

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The study examines if the General Assembly of the UN has the authority to establish UN Forces according to the Charter, the Uniting for Peace Resolution or the implied powers theory.

INDEX WORDS:
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* fredsbevarande styrkor = peace-keeping forces = rauhanturvajoukot
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

NOTE (GENERAL): UN Charter

 
14. Tomasevski, Katarina : Oikeus rauhaan, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Oikeus rauhaan / Tomasevski, Katarina. - 38 p.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ihmisoikeudet : no. 2. - Helsinki : Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta ry (D), 1982. - ISSN 0358-5352

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään rauhaa perusoikeutena ja tärkeimpänä arvona, asevoiman käyttöä koskevat epävarmat kiellot, ihmisoikeuksien ja kehityksen turvaamiseen sisältyviä ristiriitatekijöitä ja rationaalinen lähestymistapa aseidenriisuntaan ja epärationaaliset rajoitukset.

INDEX WORDS:
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

 
15. Naucler, Elisabeth : Ålands fredscentrum , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålands fredscentrum : en utredning om möjligheterna att upprätthålla ett fredsinstitut på Åland och en kartläggning av redan förefintliga fredsinstitut i Norden och övriga Europa / Naucler, Elisabeth - (Åländsk utredningsserie ; No. 3), var. pag.. - Mariehamn : Ålands fredscentrum, 1988. - ISSN 0357-735X

LANGUAGE: SWE, ENG

ABSTRACT: This report surveys alredy existing institutionalized peace work, primarly in the Nordic countries but also in the rest of Europe and makes an impartial study of models that might be sutable for Åland, and consider all feasible alternatives for financing such work.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
16. Sofaer, Abraham D. : Agora, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Agora : the U. S. decision not to ratify protocol 1 to the Geneva conventions on the protection of war victims (cont'd) : the rationale for the United States decision / Sofaer, Abraham D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 784-787. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* ICRC = ICRC = ICRC
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ratificering = ratification = ratifiointi
* krig = war = sota
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* avtal = agreements = sopimukset
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* terrorism = terrorism = terrorismi
* fred = peace = rauha
* PLO = PLO = PLO
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
17. McCaffrey, Stephen : The thirty-ninth session of the international law commission, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The thirty-ninth session of the international law commission / McCaffrey, Stephen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 144-151. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* stater = states = valtiot
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* mänsklighet = humanity = ihmisyys
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
18. Peace of terror , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Peace of terror : a crossroad for Southern Africa's uprooted / - (Issue paper) , 46 p.. - Washinton D.C. : The U.S Committee for Refugees, 1989. - ISSN 0882-9277

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* våld = violence = väkivalta
* apartheid = apartheid = rotusorto
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

 
19. Akkerman Robert J. : Declarations on principles , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Declarations on principles : a quest for universal peace / Akkerman Robert J. ; Krieken, Peter J. van ; Pannenborg, Charles, xiii, 403. - Leyden : A.W.Sijthoff (D), 1987.

ISBN 90 286 0187 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The central purpose of this "Liber Amicorum Discipulorumque" is to pay tribute to Bert V.A.Röling, whose personality and works stand out so markedly in the quest of man for universal peace. The ressenblance of the title of this book to that of the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and co-operation among States-adopted unanimously by the United Nations General Assembly in October 1970 -is, of course, by no means incidental.This resolution contains a detailed elaboration of seven "basic principles of international law" ; 1. renunciation of force 2. peaceful settlement of disputes 3. non-intervention 4. duty to co-operate 5. equal rights and self determination of peoples 6. sovereign equality of states and 7. good faith. These principles are reflected throughout the present volume. Contents: Part I, International Law; R.P. Anand : "Confrontation or Cooperation? The General Assembly at Crossroads" Leo Mates : "Peaceful Coexistence in a Changing and Multinodal World" Endre Ustor : "Reflections upon Reading the Records of a Budapest Peace Congress which Attempted Codifying International Law" Manfred Lachs : "Some Thoughts on the Role of Good Faith in International Law" Arnold J.P. Tammes : "The Binding Force of International Obligations of States for Persons under their Jurisdiction" Jost Delbrück : "Peacekeeping by the United Nations and the Rule of Law" F.C. Spits : "Hobbes' Views on War and Peace" Wil D. Verwey : "Decolonization and Ius ad Bellum: A Case Study on the Impact of the United Nations General Assembly on International Law" Georges Abi-Saab : "Wars of National Liberation and the Development of Humanitarian Law" Antonio Cassesse : "The Prohibition of Indiscriminate Means of Warfare" Frits Kalshoven : "Reprisals in the CDDH" Asbjorn Eide : "Armament, Inequality and Humanitarian Concerns : Prohibiting the Use of Certain Conventional Weapons" René Jean Dupuy : "Declaratory Law and Programmatory Law : From Revolutionary Custom o "Soft Law" Erik Suy : "The Meaning of Consensus in Multilateral Diplomacy" Part II, Peace Research; B.Landheer : "International Law and Peace Science" Johan Galtung : "Is the Legal Perspective Structure-Blind?" Kenneth E. Boulding : "Metaphors and Models in the International System" Frans A.M. Alting von Geusau : "United Nations Diplomacy and "The Dramatic Dilemma of Polemology" Alva Myrdal : "The Greatest Miscalculation : The Arms Race" Richard Falk : "An Approach to Total Nuclear Disarmament : A Three-Stranded Rope" Elise Boulding : "New Careers and New Societies : A Look at College Peace Studies Programs"

INDEX WORDS:
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

NOTE (GENERAL): Declaration on friendly relations;

 
20. Pauling, Linus : World encyclopedia of peace , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

World encyclopedia of peace : vol. 1-3 / Pauling, Linus ; Laszlo, Ervin ; Youl Yoo, Jong, var.pag.. - Oxford : Pergamon press, 1986.

ISBN 0 08 032685 4

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The encyclopedia has two predominant themes ; peace reseach and peace activism. In combining them, the editors have sought to demonstrate the inter-relationships between them and the ways in which they have fastened each other. Peace is discussed from a very broad spectrum of perspectives ; from the idealist to the realist ; from the global to the subnational ; from the cultural to the economic ; from the religious to the feminist ; from the historical to the contempory.

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* nedrustning = disarmament = aseidenriisunta

 
21. Unesco yearbook on peace and conflict studies 1987, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Unesco yearbook on peace and conflict studies 1987 / ; Unesco, ix, 327 p.. - Paris : Unesco, 1989.

ISBN 92 3 102565 1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The first section contains a collective study undertaken by researchers at the international Peace Research Institute in Oslo, Norway (PRIO). Its subject is the pervasive impact of armaments on Unesco's fields of competence. The second section is devoted to the arms race in developing countries. The third section treats problems relating to the arms race and the process of national reconstruction in developing countries.

INDEX WORDS:
* fred = peace = rauha
* kapprustning = arms race = asevarustelu
* konflikter = conflicts = selkkaukset
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

 
22. Gibb, Tom : El Salvador , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

El Salvador : is peace possible : a report on the prospects for negotiations and U. S. policy / Gibb, Tom ; Smyth, Frank, 29 p.. - Washington, D. C. : WOLA , 1990.

ISBN 0 929 513 150

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / El Salvador / Central America / Latin America : 6357 / 6231

 
23. Blishchenko, Igor P. : Humanitarian norms and human rights, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Humanitarian norms and human rights / Blishchenko, Igor P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Modern wars ; the humanitarian challence ; a report for the Independent Commission on International Humanitarian Issues / Bedjaoui, M. (ed.). - p. 142-157 - London : Zed Books Ltd., 1986.

ISBN 0 86232 694 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* fred = peace = rauha
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* solidaritet = solidarity = solidaarisuus
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

NOTE (GENERAL): UN charter; ICCPR; UDHR;

 
24. Perruchoud, Richard : International responsibilities of national Red Cross and Red Crescent societies., 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International responsibilities of national Red Cross and Red Crescent societies. / Perruchoud, Richard - (Scientific Collection of the Henry Dunant Institute), 94 p.. - Geneva : Henry Dunant Institute, 1982.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ICRC = ICRC = ICRC
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* fred = peace = rauha
* implementering = implementation = toteuttaminen
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

 
25. Dimitrijevic, Vojin : The internationalship between peace and human rights and the possible right to peace., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The internationalship between peace and human rights and the possible right to peace. / Dimitrijevic, Vojin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Fortschritt im Bewusstsein der Grund- und Menschenrechte : Festschrift für Felix Ermacora = Progress in the spirit of human rights / Nowak, M.; Steuerer, D.; Tretter, H. (eds.), p. 589-597. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988.

ISBN 3 88357 0 753

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; UN Charter; ICCPR; ICESCR; UDHR

 
26. Pagels, Michael : Menschenrechte-Arbeitslosigkeit-Friedenspolitik, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Menschenrechte-Arbeitslosigkeit-Friedenspolitik / Pagels, Michael

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte- Wege zum gemeinsamen Verständnis . - p. 39-42 - (Arbeitskreis Europäische sicherheit und Zusammenarbeit : Veröffentlichungen ; No. 5) - Berlin (West) : Edition Neue Wege, 1988.

ISBN 3 88348 803 8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

NOTE (MEETINGS): Beiträge einer internationalen Tagung mit Vertreternaus ost und West ; Berlin (West), (19880422), (C).

 
27. Mazrui, Ali A. : Human rights and the moving frontier of world culture, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights and the moving frontier of world culture / Mazrui, Ali A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Philosophical foundations of human rights / Diemer, A. ...[et al.]. - p. 243-265 - Paris : UNESCO, 1986.

ISBN 92 3 102201 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* filosofi = philosophy = filosofia
* UN = FN = YK
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* islam = islam = islaminusko
* religion = religion = uskonto

GEOGRAPHICAL TERMS: Middle East : 7300

NOTE (GENERAL): UDHR

 
28. Hersch, Jeanne : Human rights in western thought : conflicting dimensions, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights in western thought : conflicting dimensions / Hersch, Jeanne

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Philosophical foundations of human rights / Diemer, A. ...[et al.]. - p. 131-148 - Paris : UNESCO, 1986.

ISBN 92 3 102201 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* filosofi = philosophy = filosofia
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

NOTE (GENERAL): UDHR

 
29. Frensborg, Olof; Lumsden, Malvern : Nordquist, Kjell-Åke, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nordquist, Kjell-Åke / Frensborg, Olof; Lumsden, Malvern, 96 p.:ill.. - Stockholm : Litteraturutbildningsförlaget, 1984.

ISBN 91 40 71174 9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
30. Rudby, Christina : Development for peace, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Development for peace / Rudby, Christina

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The peripherical centre : Swedish assistance to Africa in relation to women : an assessment. - p. 77-87 - Stockholm : SIDA, 1985.

ISBN 9158670475

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* kvinnor = women = naiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* fred = peace = rauha
* rätt till fred = right to peace = oikeus rauhaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Angola / Southern Africa : 5412

[Följande]


24.11.1999