[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('oikeus saapua maahan') gav 46 träffar


 
1. Invandringspolitiken , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Invandringspolitiken : bakgrund (delbetänkande av invandrarpolitiska kommitten) / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 49), 390 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1982. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 07071 5

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Kommitten hade två huvuduppgifter, dels att se över 1968 års riktlinjer för den reglerade invandringen, dels att överväga den fortsätta inriktninger av åtgärder för invandrare och minoriteter i Sverige i anslutning till 1975 års riktlinjer för invandrarpolitiken.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Denmark / France / The Netherlands / United Kingdom / West Germany / Australia / Canada / USA : 8246

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;Refugee convention;

LIBRARY LOCATION: Main libraray

 
2. Översyn av utlänningslagen , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Översyn av utlänningslagen : betänkande av utredningen för översyn av utlänningslagen / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; No. 1), 281 p.. - Stockholm : Liberförlag, 1988. - ISSN 0375-250X

ISBN 91 38 10104 1

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: I förhållande till den nuvarande utlänningslagstiftningen föreslås ändringar främst i avseende på handläggningen av asylärenden. Översynen har resulterar i ett förslag till ny utlänningslag, en lag om särskilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell bakgrund, en lag om anställningstillstånd samt ändringar i sekretsslagen och rättshjäpslagen m.m. I publikationen ingår texten ur olika konventioner (flyktingkonventioner, Europa-konventionen, 1966 års FN-konvention om medborgerliga och politiska rättigheter m.fl.) förslag till utlänningslag, som bilaga finns utlanningslagen (1980:376; omtryckt 1984:595).

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* terrorister = terrorists = terroristit
* pass = passport = passi
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Nordic Countries : 8246 / 8002

NOTE (GENERAL): ICCPR; ECHR; Refugee convention;

LIBRARY LOCATION: Main library ÅA / The Institute

 
3. Treffer, Hannes : Artikel 1-4 4.2P, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Artikel 1-4 4.2P / Treffer, Hannes

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Europäische Menschenrechtskonvention in der Rechtsprechung der Österreichischen Höchtsgerichte : ein Handbuch für Theorie und Praxis / Ermacora, F.; Nowak, M.; Tretter, H. (eds.), p. 659-687. - Wien : Wilhelm Braumuller (D), 1983.

ISBN 3 7003 0477 3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* människorättskonventioner = human rights conventions = ihmisoikeussopimukset
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe / Austria : 8200 / 8213

NOTE (GENERAL): ECHRP-4-1

 
4. Wolf, Joachim : Die Regelung von Einreise und Aufenthalt , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Regelung von Einreise und Aufenthalt = Entry and residence / Wolf, Joachim

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1851-1888. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER / ENG

INDEX WORDS:
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

 
5. Haverland, Christine : Beendigung der Aufenthaltserlaubnis und des Aufenthalts , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Beendigung der Aufenthaltserlaubnis und des Aufenthalts = Termination of permission to stay and of residence / Haverland, Christine

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1889-1934. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER, ENG

INDEX WORDS:
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

 
6. Sufrin, B.E. : Freedom of movement and United Kingdom immigration law., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Freedom of movement and United Kingdom immigration law. / Sufrin, B.E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The effect on English domestic law of membership of the European countries and of ratification of the European Convention on human rights / Furmston, M. P.; Kerridge, R.; Sufrin, B. E. (eds.), p. 175-213 . - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1983.

ISBN 90 247 2811 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

 
7. Hailbronner, Kay : Ausländerrecht, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ausländerrecht : ein Handbuch / Hailbronner, Kay - (Recht in der Praxis), xxi, 900 p.. - Heidelberg : Muller, 1984.

ISBN 3 8114 5684 9

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen

NOTE (GENERAL): Refugee convention

 
8. Mole, Nuala : Freedom of movement in a Wider Europe, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Freedom of movement in a Wider Europe : a comparison of international instruments / Mole, Nuala

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Perspectives of an All-European system of human rights system : the role of the Council of Europe, the CSCE and the European Community / org. by Poznan Human Rights Centre - (All-European human rights yearbook ; No. 1), p. 199-210. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991.

ISBN 3 88357 098 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* EG = EC = EY
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Proceedings and recommendations of an international conference, Poznan, Poland, (19901008), (c)

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHR; ESC;

 
9. Hall, C.B. : Fundamental rights in Finlands form of government act, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Fundamental rights in Finlands form of government act : a foreigner's perspective / Hall, C.B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 8., p. 1021-1031. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR;

 
10. Brennan, Katherine : The 40th session of the UN Sub-commission on prevention of discrimination and protection of minorities, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The 40th session of the UN Sub-commission on prevention of discrimination and protection of minorities / Brennan, Katherine ; Brody, Reed ; Weissbrodt, David

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 11(2)., p. 295-324. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1989. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rapporter = state reports = raportit
* NGO = NGO = NGO
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICCPR-OP

 
11. Kuss, Klaus-Jürgen : Das Recht auf ausreise und Auswanderung in der Gesetzgebung Sozialistischer Staaten, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Das Recht auf ausreise und Auswanderung in der Gesetzgebung Sozialistischer Staaten / Kuss, Klaus-Jürgen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Europäische Grundrechte Zeitschrift (EuGRZ) : No. 14(13)., p. 305-313. - Kehl am Rhein; N.P.Engel Verlag, 1987. - ISSN 0341-9800

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe / USSR / Poland / Yugoslavia / Romania / Hungary / Bulgaria : 8100 / 8150

 
12. Grahl-Madsen, Atle : Article 13, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Article 13 / Grahl-Madsen, Atle

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Universal declaration of human rights : a commentary / Eide, A. (ed.), p. 203-215. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 8200 21339 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

NOTE (GENERAL): UDHR-13

 
13. Newdick, Christopher : Immigrants and the decline of Habeas Corpus, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Immigrants and the decline of Habeas Corpus / Newdick, Christopher

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 89-109. - London : Sweet & Maxwell, 1982. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

NOTE (GENERAL): ECHR-5(4)

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
14. Aussant, Jill (ed.) : Libre circulation des personnes, des services et des capitaux, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Libre circulation des personnes, des services et des capitaux : transports / Aussant, Jill (ed.). - 2e éd. - (Commentaire megret : le droit de la CEE ; No. 3), 408 p.. - Bruxelles : Editions de l'Université de Bruxelles, 1990.

ISBN 2 8004 1009 4

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* rätt att etablera sig = right to establishment = liikkeen harjoittamisoikeus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* EG = EC = EY
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

 
15. Vincenzi, Christopher : Aliens and the judicial review of immigration law, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Aliens and the judicial review of immigration law / Vincenzi, Christopher

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 93-. - London : Sweet & Maxwell, 1985. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
16. Lundberg, Erik : Den Europeiska gemenskapen, fri rörlighet och tredje-stats medborgare, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Den Europeiska gemenskapen, fri rörlighet och tredje-stats medborgare / Lundberg, Erik

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Suomen lait ja Euroopan Yhteisö / Kiikeri, M. (ed.) - (Turun Yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja.Kokoomateosten sarja C.), p. 201-224. - Turku : Turun Yliopisto, 1992. - ISSN 0784-090x

ISBN 951 880 836 8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* EU = EU = EU
* invandring = immigration = maahanmuutto
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* asyl = asylum = turvapaikka
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* EG = EC = EY
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): ECHR; Schengen agreement USE Schengen convention; Dublin agreement USE Dublin convention; Refugee convention

 
17. A troubled year : Haitians in the Dominican Republic , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A troubled year : Haitians in the Dominican Republic /, 47 p.. - New York : The Americas Watch Committee, 1992.

ISBN 1 56482 082 09 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Dominican Republic / Caribbean countries / Latin America / USA : 6129 / 6100

NOTE (GENERAL): ICCPR-12; AMR-22

LIBRARY LOCATION: IMR

 
18. Pogany, Stephen I. : Human rights in Hungary, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights in Hungary / Pogany, Stephen I.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 41(3)., p. 678-682. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1992. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* val = elections = vaalit
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary : 8129

NOTE (GENERAL): ECHR; ICCPR-2OP

 
19. de Rouw, A. C. J. : Some aspects of the right to leave and to return with special reference to Dutch law and practice, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Some aspects of the right to leave and to return with special reference to Dutch law and practice / de Rouw, A. C. J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 12., p. 45-72. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1981. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 286 2961 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands / Netherlands Antilles : 8238 / 6113

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHRP-4-1

 
20. Swart, A.H.J. : The legal status of aliens , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The legal status of aliens : clauses in Council of Europe instruments relating to the rights of aliens / Swart, A.H.J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 11., p. 3-64. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1980. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 286 2711 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; European migrant workers convention; ESC; European convention on establishment

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
21. Hailbronner, Kay : Einreiseverweigerung und Visumzwang im Asylrecht., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Einreiseverweigerung und Visumzwang im Asylrecht. / Hailbronner, Kay

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Staat und Völkerrechtsordnung : Festschrift für Karl Doehring / Hailbronner, K. ; Ress, G. ; Stein, T (eds.).. - p. 283-302 - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 98) - Heidelberg : Springer, 1989.

ISBN 3 540 50312 9

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany : 8225

 
22. Hailbronner, Kay : Möglichkeiten und Grenzen einer europäischen koordinierung des Einreise- und Asylrechts, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Möglichkeiten und Grenzen einer europäischen koordinierung des Einreise- und Asylrechts : ihre Answirkungen aud das Asylrecht der Bundesrepublik / Hailbronner, Kay, 232 p.. - Baden-Baden : Nomos, 1989.

ISBN 3 7890 1760 4

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* EG = EC = EY

 
23. Kuosma, Tapio : Ulkomaalaisen maahantulo ja maastalähtö, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaisen maahantulo ja maastalähtö : tutkimus ulkomaalaisvalvonnan oikeudellisesta sääntelystä Suomessa / Kuosma, Tapio, xxxix, 405 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus = Finnish Lawyers' publ. comp., 1992.

ISBN 951 640 615 7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
24. Russian residence and travel restrictions, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Russian residence and travel restrictions / - (Helsinki Watch ; vol. 4; no. 14 ), 12 p.. - New York : Helsinki Watch, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* pass = passport = passi
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / Russian Federation : 8150

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; CERD

 
25. Jennings, Robert : Oppenheim's international law, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Oppenheim's international law : volume 1 : peace : introduction and part 1 / Jennings, Robert ; Watts, Arthur. - 9th ed.., lxxxvi, 554 p.. - Harlow : Longman, 1992.

ISBN 0 582 50108 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* FN = UN = YK
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* utträde = withdrawal = vetäytyminen
* oskadlig genomfart = innocent passage = viaton kauttakulku
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* asyl = asylum = turvapaikka
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* NGO = NGO = NGO
* terrorism = terrorism = terrorismi
* kurder = Kurds = kurdit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* EG = EC = EY
* ILO = ILO = ILO
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LOCAL GEOGRAPHICAL TERMS: Aaland Islands

NOTE (GENERAL): Genocide-convention; Geneva conventions; ECHR; UN charter; ICCPR; ICESCR; ESC

 
26. Kuosma, Tapio : Uudistettu ulkomaalaislainsäädäntö, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Uudistettu ulkomaalaislainsäädäntö / Kuosma, Tapio, 222 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1994.

ISBN 951-640-706-4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* judar = Jews = juutalaiset
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* förföljelse = persecution = vaino
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic Countries

NOTE (GENERAL): ICCPR-26; ECHR-3-8;.Summary in English, p. 188-193; Ulkomaalaislaki (fulltext); Utlänningslag (full text);

 
27. Juss, Satovinder S. : Immigration, nationality and citizenship, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Immigration, nationality and citizenship / Juss, Satovinder S. ; with a foreword by Sedley, Stephen - (Citizenship and the law series), xxi, 200 p.. - London : Mansell, 1993.

ISBN 0-7201-2149-3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* EG = EC = EY
* ECJ = ECJ = ECJ
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Europe

NOTE (GENERAL): TEU; ECHR; ICCPR; Migrant workers convention;

 
28. Campbell, Dennis (gen.ed.) : International immigration and nationality law, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International immigration and nationality law : volume 1-3 / Campbell, Dennis (gen.ed.) ; Fisher, Joy (ed.) ; Center for International Legal Studies, var. pag.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1993.

ISBN 0-7923-2228-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rasism = racism = rasismi
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* EG = EC = EY
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* nationalisering = nationalization = kansallistaminen
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Australia / Austria / Belgium / Brazil / Canada / Denmark / Finland / France / Germany / Greece / Ireland / Israel / Italy / Japan / Kenya / Luxembourg / Netherlands / New Zealand / Nordic Countries / Norway / Portugal / Singapore / South Africa / South Korea / Spain / Sweden / Switzerland / Taiwan / United Kingdom / USA / East Africa

NOTE (GENERAL): Loose leaves in three volumes; CRC; ICCPR; Declaration on the rights of mentally retarded persons;

 
29. Kaila, Heidi : Henkilöiden liikkumisvapaus Euroopan Unionin alueella, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Henkilöiden liikkumisvapaus Euroopan Unionin alueella / Kaila, Heidi

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansalaisten Eurooppa / Tiilikainen, T. (toim.), p. 107-134. - Åbo/Turku : Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti, 1994.

ISBN 951-650-433-7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* EU = EU = EU
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa

NOTE (GENERAL): TEU-8;

 
30. du Plessis, Lourens : Personal rights, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Personal rights : life, freedom and security of the person, privacy and freedom of movement / du Plessis, Lourens ; de Ville, Jacques

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rights and constitutionalism : the new South African legal order / van Wyk, D. ... [et al.]. - repr.., p. 212-263. - Oxford : Oxford U. P., 1996.

ISBN 0-19-826225-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* författningsdomstol = constitutional court = valtiosääntötuomioistuin
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* abort = abortion = abortti
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* rätt att dö = right to die = oikeus kuolla
* personlig säkerhet = security of person = henkilökohtainen turvallisuus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* inskränkningar = limitations = rajoitukset
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* tolkning = interpretation = tulkinta
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ECHR-2; AMR-4; ACHPR; Genocide convention; Declaration on the rights of the child;

[Följande]


24.11.1999