[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='opiskelijat' gav 7 träffar


 
1. China, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

China : repression in Tibet : appeal cases /, 13 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förtryck = repression = sortotoimet
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* tortyr = torture = kidutus
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* censur = censorship = sensuuri
* studenter = students = opiskelijat
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö

TIME PERIOD: 1989-1991

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic / Tibet : 7117 / 7151

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
2. Indonesia, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Indonesia : government efforts to silence students /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Asia Watch : 5(16)., 13 p.. - New York : Human rights watch, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* studenter = students = opiskelijat
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta

GEOGRAPHICAL TERMS: Indonesia / South East Asia : 7526 / 7500

LIBRARY LOCATION: IMR

 
3. EY ja Suomi, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

EY ja Suomi : sosiaalipolitiikka / - (Ulkoasiainministeriön julkaisuja ; 18), 33 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1992. - ISSN 0358-1489

ISBN 951-47-6447-1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* EES = EEA = ETA
* socialpolitik = social policy = sosiaalipolitiikka
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* migration = migration = siirtolaisuus
* studenter = students = opiskelijat
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* rätt till pension = right to pension = oikeus eläkkeeseen
* integration = integration = yhdentyminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
4. Indonesia arrests, torture and intimidation, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Indonesia arrests, torture and intimidation : the government's response to its critics /, 35 p.. - London : Amnesty International, 1996.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* antisubversiv verksamhet = counterinsurgency = kumouksen vastainen strategia
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* studenter = students = opiskelijat

GEOGRAPHICAL TERMS: Indonesia / South East Asia

NOTE (GENERAL): CAT; ICCPR; UDHR

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
5. Bangladesh beating and arbitrary detention of religious minority students, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Bangladesh beating and arbitrary detention of religious minority students /, 17 p.. - London : Amnesty International, 1996.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* tortyr = torture = kidutus
* godtyckligt anhållande = arbitrary arrest and detention = mielivaltainen pidätys
* studenter = students = opiskelijat

GEOGRAPHICAL TERMS: Bangladesh / South Asia

NOTE (GENERAL): ICCPR; CAT

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
6. Hatred in the hallways, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Hatred in the hallways : violence and discrimination against lesbian, gay, bisexual and transgender students in U.S: schools / - (Human Rights Watch : Americas), xvi, 203 p.. - New York : Human Rights Watch, 2001.

ISBN 1-56432-259-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* könsbyte = change of gender = sukupuolenvaihdos
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* författning/grundlag = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* självmord = suicide = itsemurha
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* studenter = students = opiskelijat
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

NOTE (GENERAL): CRC; ICCPR; ICESCR; CEDAW;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: s HRW

URL http://www.hrw.org/pubweb/pubscat/spring00pcwd-04.htm

 
7. Kallio, Heikki (toim.) : Ulkomaalaisoikeus, 2018
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaisoikeus / Kallio, Heikki (toim.) ; Kotkas, Toomas (toim.) ; Palander, Jaana (toim.), xxi, 646 p. - Helsinki : Alma Talent, 2018.

ISBN 978-952-14-3131-9

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: CONTENTS:. 1. Jaana Palander: Ulkomaalaisoikeuden sääntelyjärjestelmä. 2. Ulla Väätänen: Ennakollinen oikeusturva ulkomaalaisasioissa. 3. Heikki Kallio: Maahantulo ja maassa oleskelu. 4. Heikki Kallio: Ulkomaalaisen oikeus työntekoon. 5. Jaana Palander ja Jaakko Hyytiä: Opiskelijan oleskelulupa ja ulkomaalaisen opiskelijan oikeudet. 6. Juha Similä: Kansainvälinen suojelu. 7. Jaana Palander: Perheenyhdistäminen ja perhe-elämän suoja. 8. Suvianna Hakalehto ja Katariina Sovela: Lapsen etu ja sen ensisijaisuus ulkomaalaisasioita koskevassa päätöksenteossa. 9. Heikki Kallio: Maasta poistaminen. 10. Kati Korsman ja Mirjami Paso: Muutoksenhaku ulkomaalaisasioissa. 11. Toomas Kotkas: Ulkomaalaisten oikeus toimeentuloturvaan Suomessa. 12. Eeva Nykänen: Ulkomaalaisen oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin.

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* gränskontroll = border control = rajatarkastus
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* arbete = labour = työ
* studenter = students = opiskelijat
* internationellt skydd = international protection = kansainvälinen suojelu
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* barnets bästa = best interest of the child = lapsen etu
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rätt till domstolsprovning = access to court = oikeus tuomioistuinmenettelyyn
* sociala rättigheter = social rights = sosiaaliset oikeudet
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland


24.11.1999