[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('pohjoismainen ulottuvuus') gav 6 träffar


 
1. Från Maastricht till Turin, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Från Maastricht till Turin : bakgrund och övriga EU-länders förslag och debatt inför regeringskonferensen 1996 : en lägesrapport från EU 96-kommittén / ; Utrikesdepartementet - (SOU ; 24), 55 p.. - Stockholm : Fritzes, 1996.

ISBN 91-38-20184-4

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* IGC = IGC = IGC
* nordisk dimension = Nordic dimension = pohjoismainen ulottuvuus
* asyl = asylum = turvapaikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Sweden / Belgium / Denmark / France / Greece / Ireland / Italy / United Kingdom / Portugal / Netherlands / Germany / Austria

NOTE (GENERAL): TEU

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
2. Kuhnle, Stein : History of the welfare state, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

History of the welfare state / Kuhnle, Stein

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Re-conceptualizing the welfare state, p. 9-21. - Copenhagen : Danish Centre for Human Rights, 1996.

ISBN 87-89040-61-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* ILO = ILO = ILO
* statsansvar = state responsibility = valtiovastuu
* nordisk dimension = Nordic dimension = pohjoismainen ulottuvuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Norway / Germany / United Kingdom / Central Europe / Eastern Europe / Netherlands / Nordic Countries

NOTE (MEETINGS): Proceedings from Symposium held in Copenhagen in connection with Maastricht II, [19950928-19950930], [C]

 
3. Dahlberg-Larsen, Jorgen : The Nordic welfare model - what separates the Nordic countries from the rest of Europe?, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The Nordic welfare model - what separates the Nordic countries from the rest of Europe? / Dahlberg-Larsen, Jorgen

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Re-conceptualizing the welfare state, p. 22-32. - Copenhagen : Danish Centre for Human Rights, 1996.

ISBN 87-89040-61-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* välfärd = welfare = hyvinvointi
* nordisk dimension = Nordic dimension = pohjoismainen ulottuvuus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries / Finland / Iceland

NOTE (MEETINGS): Proceedings from Symposium held in Copenhagen in connection with Maastricht II, [19950928-19950930], [C]

 
4. Nielsen, Ruth : Social rights and social welfare law - a discrimination perspective, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Social rights and social welfare law - a discrimination perspective / Nielsen, Ruth

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Re-conceptualizing the welfare state, p. 46-57. - Copenhagen : Danish Centre for Human Rights, 1996.

ISBN 87-89040-61-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* EU = EU = EU
* könsdiskriminering = gender discrimination = sukupuolisyrjintä
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* EES = EEA = ETA
* GATT = GATT = GATT
* WTO = WTO = WTO
* rätt till lika lön för lika arbete = equal remuneration = oikeus samaan palkkaan samasta työstä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* nordisk dimension = Nordic dimension = pohjoismainen ulottuvuus
* arbetsrätt = labour legislation = työoikeus

NOTE (MEETINGS): Proceedings from Symposium held in Copenhagen in connection with Maastricht II, [19950928-19950930], [C]

NOTE (GENERAL): Art. 3-6-48-66 (EC); ESC; ECHR; Convention no. 87 on freedom of association and protection of the rights to organize; Convention on the right to organize and collective bargaining; Convention on facilities for workers' representatives;

 
5. Keiding, Hans : The efficiency of the welfare institutions, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The efficiency of the welfare institutions / Keiding, Hans

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Re-conceptualizing the welfare state, p. 58-66. - Copenhagen : Danish Centre for Human Rights, 1996.

ISBN 87-89040-61-9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* välfärdsstat = welfare state = hyvinvointivaltio
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* nordisk dimension = Nordic dimension = pohjoismainen ulottuvuus

NOTE (MEETINGS): Proceedings from Symposium held in Copenhagen in connection with Maastricht II, [19950928-19950930], [C]

 
6. Krohn, Axel : The Council of the Baltic Sea States (CBSS), 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

The Council of the Baltic Sea States (CBSS) : fostering cooperation in the Baltic Sea Region / Krohn, Axel

REFERENCE TO GENERIC UNIT: German yearbook of international law [GYIL] 2000 : vol. 43 : Focus section : cooperation in the Baltic Sea region, p. 65-76. - Berlin : Duncker & Humblot, 2001. - ISSN 0344-3094

ISBN 3-428-10593-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EU = EU = EU
* nordisk dimension = Nordic dimension = pohjoismainen ulottuvuus
* NATO = NATO = NATO
* OECD = OECD = OECD


24.11.1999