[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('poliittinen syrjintä') gav 5 träffar


 
1. Suonperä, Arjo : Ennakkotapaus poliittisesta syrjinnästä, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ennakkotapaus poliittisesta syrjinnästä / Suonperä, Arjo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 7., p. 105-106. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys(D), 1978. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Korkein oikeus on päätöksessään 30.12.1977 antamallaan tuomiollaan tuominnut VKL:n ja sen johtokunnan jäsenet korvaamaan yhdistyksen entisen pääsihteerin

INDEX WORDS:
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Sullivan Donna J. : Advancing the freedom of religion or belief through the UN declaration on the elimination of religious intolerance and discrimination., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Advancing the freedom of religion or belief through the UN declaration on the elimination of religious intolerance and discrimination. / Sullivan Donna J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 82., p. 487-520. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): UDHR, ICCPR, Declaration on the elimimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief;

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
3. Human rights in Korea., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Korea. /, 364 p.. - New York : Asian Watch Committee, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* studentdemonstrationer = student demonstrations = opiskelijamielenosoitukset
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* förföljelse = persecution = vaino
* förtryck = repression = sortotoimet

GEOGRAPHICAL TERMS: Korea, Democratic People's Republic of / Korea, Republic of : 7121 / 7144

LIBRARY LOCATION: IMR

 
4. Copper, John F. : Human rights in Post-Mao China., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Post-Mao China. / Copper, John F. ; Michael, Franz ; Wu, Yan-li, 117 p.. - Colorado : Westview Press, 1985.

ISBN 08133 0182 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta
* socialism = socialism = sosialismi
* revolution = revolution = vallankumous
* förföljelse = persecution = vaino
* moral = morality = moraali
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic : 7117

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR;

 
5. Anttila, Outi (toim.) : Yhdenvertaisuuslaki kommentein, 2019
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yhdenvertaisuuslaki kommentein / Anttila, Outi (toim.) ; Ojanen, Tuomas (toim.), xviii, 514 p. - Helsinki : Alma Talent, 2019.

ISBN 978-952-14-3568-3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. I YLEINEN OSA. 1. Tuomas Ojanen: Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto perus- ja ihmisoikeuksina. 2. Tuomas Ojanen: Yhdenvertaisuuslain tausta. II YHDENVERTAISUUSLAIN SÄÄNNÖKSET. 1 § Lain tarkoitus (Juha Lavapuro). 2 § Soveltamisala (Juha Lavapuro). 3 § Suhde muuhun lainsäädäntöön (Juha Lavapuro). 4 § Määritelmät (Juha Lavapuro). 5 § Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Outi Anttila). 6 § Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Outi Anttila ja Liisa Nieminen). 7 § Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta (Marjo Ylhäinen). 8 § Syrjinnän kielto (Outi Anttila ja Liisa Nieminen) 9 § Positiivinen erityiskohtelu (Liisa Nieminen ja Tuomas Ojanen). 10 § Välitön syrjintä (Outi Anttila). 11 § Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet (Outi Anttila). 12 § Erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteet työssä ja työhön otettaessa (Outi Anttila ja Liisa Nieminen). 13 § Välillinen syrjintä (Outi Anttila). 14 § Häirintä (Outi Anttila, Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen9. 15 § Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi (Outi Anttila, Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen). 16 § Vastatoimien kielto (Marjo Ylhäinen). 17 § Syrjivän työpaikkailmoittelun kielto (Marjo Ylhäinen). 18 § Valvontaviranomaiset (Juhani Kortteinen). 19 § Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävät ja toimivalta (Hanna Kiiskinen). 20 § Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tehtävät ja toimivalta (Hanna Kiiskinen). 21 § Asian saattaminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi (Hanna Kiiskinen). 22 § Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta (Marjo Ylhäinen). 23 § Hyvitys (Outi Anttila ja Hanna Kiiskinen). 24 § Hyvityksen määrä (Outi Anttila ja Hanna Kiiskinen). 25 § Syrjivät ehdot (Hanna Kiiskinen). 26 § Hyvitystä tai syrjiviä ehtoja koskeva vaatimus (Hanna Kiiskinen). 27 § Yhdenvertaisuusvaltuutetun kuuleminen (Outi Anttila). 28 § Todistustaakka (Outi Anttila). 29 § Voimaantulo (Juhani Kortteinen). III ERITYINEN OSA. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kiellot työelämässä (Outi Anttila ja Marjo Ylhäinen). YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sen vaikutus yhdenvertaisuuslain soveltamisessa (Juhani Kortteinen ja Tuomas Ojanen).

INDEX WORDS:
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* arbete = labour = työ
* diskriminering inom undervisningen = discrimination in education = syrjintä opetuksessa
* åldersrasism = age discrimination = ikäsyrjintä
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* språk = language = kieli
* religiös diskriminering = religious discrimination = uskonnollinen syrjintä
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* familj = family = perhe
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* hälsa = health = terveys
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* sexuell orientering = sexual orientation = seksuaalinen suuntautuminen
* flerfaldig diskriminering = multiple discrimination = monitahoinen syrjintä
* positiv diskriminering = positive discrimination = positiivinen syrjintä
* indirekt diskriminering = indirect discrimination = välillinen syrjintä
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* gottgörelse = reparation = hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland


24.11.1999