[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='puolueettomuus' gav 93 träffar


 
1. Hakapää, Kari : Valtiosopimusten vaikutuksesta puolueettomuuteen, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

Valtiosopimusten vaikutuksesta puolueettomuuteen / Hakapää, Kari, 134 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto = University of Helsinki, 1971.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Aluksi (A:osassa) määritellään käsitteet "valtiosopimus" ja "puolueettomuus".Tutkimuksen B:osassa käsitellään "poliittiset sopimukset", "taloudelliset sopimukset" ja "muut sopimukset". In the first part of the study (A) the concepts "treaty" and "neutrality" are defined.In part B "political treaties", "economic treaties" and "other treaties" are discussed.

INDEX WORDS:
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

LIBRARY LOCATION: University of Helsinki, department of internat. law

 
2. Rosas, Allan : Om internationella domstolens opartiskhet , 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Om internationella domstolens opartiskhet = On the impartiability of the International Court of Justice / Rosas, Allan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 108., p. 237-271. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1972. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The article aims at elucidating to what extent the political interests of the judges' home states influence their voting behaviour in the international court.This is done by selecting a limited number of politically important cases and comparing the voting behaviour of all judges with the stands taken by their respective governments in the UN and elsewhere.The article does not treat the precursor of the International Court ("Permanent International Court").

INDEX WORDS:
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* ICJ = ICJ = ICJ

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Huuhka, Kosti (ed.) : Suomen turvallisuuspolitiikan käsikirja, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Suomen turvallisuuspolitiikan käsikirja / Huuhka, Kosti (ed.) - (Maan puolustustiedotuksen suunnittelukunnan julkaisusarja ; No.1), 224 p.; ill., kart.. - Helsinki : Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta; Valtion painatuskeskus, 1982.

ISBN 951 25 0216 X

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Julkaisu on tarkoitettu käytettäväksi maamme koululaitoksessa sekä erilaisissa opetustilaisuuksissa turvallisuuspolitiikan käsikirjana.Kirjaan on koottu perustiedot niistä turvallisuuspolitiikan keskeisistä kysymyksistä, joita käsitellään erityisesti peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulujen aiheeseen liittyvillä oppitunneilla.Artikkeleiden kirjoittajien valinnassa on pyritty siihen, että lukija saa erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset keskeisimmistä rauhan- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä aiheista.Liitteinä löytyvät YK:n peruskirjaa, yya-sopimusta, yya-sopimuksen pöytäkirjaa, rauhansopimusta Suomen kanssa, Yhteistyösopimusta Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan välillä, Ahvenanmaan saarten linnoittamattomuutta ja neutralisoimista koskevaa sopimusta, sopimusta Suomen ja Neuvostoliiton välillä Ahvenanmaan saarista, sekä tärkeimpiä turvallisuuspolitiikkaa koskevia säädöksiä.

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Iceland / Norway / Sweden / Denmark : 8222

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
4. Kosonen, Arto : Suomen aseviennin oikeudelliset rajoitukset I, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Suomen aseviennin oikeudelliset rajoitukset I / Kosonen, Arto

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 80., p. 205-240. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1982.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään asevientiä koskeva kansainvälisiä yleissopimuksia : Brysselin yleisasiakirjaa vuodelta 1890, Sain-Germain-yleissopimusta vuodelta 1919, Geneven yleissopimusta vuodelta 1925 ja ydinsulkusopimusta vuodelta 1968 ; puolueettomuusoikeutta ja Ahvenanmaan kansainväliseen asemaan liittyviä asevientirajoituksia.

INDEX WORDS:
* vapenexport = arms export = asevienti
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;

 
5. Sandoz, Yves : La notion de protection dans le droit international humanitaire et au sein du mouvement de la Croix Rouge, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La notion de protection dans le droit international humanitaire et au sein du mouvement de la Croix Rouge / Sandoz, Yves

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge = Studies and essays on international humanitarian law and Red Cross principles / Swinarski, C. (ed.), p. 975-988. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* ICRC = ICRC = ICRC
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
6. Moreillon, Jacques : Du bon usage de quelques principes fondamentaux de la Croix Rouge, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Du bon usage de quelques principes fondamentaux de la Croix Rouge / Moreillon, Jacques

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge = Studies and essays on international humanitarian law and Red Cross principles / Swinarski, C. (ed.), p. 913-924. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* ICRC = ICRC = ICRC
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
7. Meurant, Jacques : Principes fondamentaux de la Croix Rouge et humanitarisme moderne, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Principes fondamentaux de la Croix Rouge et humanitarisme moderne / Meurant, Jacques

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge = Studies and essays on international humanitarian law and Red Cross principles / Swinarski, C. (ed.), p. 893-912. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* ICRC = ICRC = ICRC

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
8. Swinarski, Christophe : La notion d'un organisme neutre et le droit international, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

La notion d'un organisme neutre et le droit international / Swinarski, Christophe

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 819-836. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
9. Boven, Theo C., van : Some reflections on the principle of neutrality, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Some reflections on the principle of neutrality / Boven, Theo C., van

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l'honneur de Jean Pictet = Studies and essays on international law and the Red Cross principles in honour of Jean Pictet / Swinarski, C. (ed.), p. 643-654. - Geneve : Martinus Nijhoff publ., 1984.

ISBN 90 247 3079 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* ICRC = ICRC = ICRC

NOTE (GENERAL): UN Charter ; UDHR ; Geneva conventions

 
10. Henry Dunant Institute : Practical guide on dissemination for national societies, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Practical guide on dissemination for national societies / Henry Dunant Institute, var.pag.. - Geneva : Henry Dunant Institute, 1983.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* ICRC = ICRC = ICRC
* diskriminering = discrimination = syrjintä

 
11. Hinz, Joachim : Kriegsvölkerrecht , 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kriegsvölkerrecht : Völkerrechtliche Verträge über die Kriegfuhrung, die Kriegsmittel und den Schutz der Verwundeten, Kriegsgefangenen und Zivilpersonen im Kriege / Hinz, Joachim ; Rauch, Elmar, var.pag.. - Köln : Karl Heymanns Verlag KG, 1981.

ISBN 3 452 19531 7

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit

NOTE (GENERAL): Additional protocols to the Geneva conventions

 
12. Marin, Raul : La voz del tercer mundo, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

La voz del tercer mundo / Marin, Raul

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Pensamiento propio : 65., p. 17-24. - Managua, 1989.

LANGUAGE: SPA

ABSTRACT: Articles about the XI Conference of the Non-aligned Countries explain the actual situation of the organization in the world full of changes. It is claimed that the voice of the Third World should get louder, and that it is necessary to aplicate a new international economic order based on justice.

INDEX WORDS:
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Central America / Latin America : 6200

 
13. Levie, Howard : Protection of war victims , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Protection of war victims : protocol 1 to the 1949 Geneva conventions : vol.1-4 / Levie, Howard, var. pag.. - New York : Oceana Publications, 1979.

ISBN 0 379 00786 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* civilförsvar = civil defence = siviilipuolustus
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* vapen = weapons = aseet
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* väpnade styrkor = armed forces = asevoimat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ICRC = ICRC = ICRC
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* ratificering = ratification = ratifiointi
* kommunikation = communication = viestintä
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* flyktingstatus = refugee status = pakolaisen (oikeus)asema

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
14. Björkholm, Mikaela : Ålandsöarnas demilitarisering och neutralisering., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ålandsöarnas demilitarisering och neutralisering. / Björkholm, Mikaela ; Rosas, Allan, 144 p.. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1990.

ISBN 951 9498583

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

LIBRARY LOCATION: IRIS dpl.

 
15. Schindler, Dietrich (ed.) : The laws of armed conflicts , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The laws of armed conflicts : a collection of conventions and other documents / Schindler, Dietrich (ed.) ; Toman, Jiri, xxxix, 1033 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1988.

ISBN 90 247 3306 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* inbördeskrig = civil war = sisällissota
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Hague conventions

 
16. Ginther, Konrad : Non-agliament and neutrality in the context of international liberation in Southern Africa., 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Non-agliament and neutrality in the context of international liberation in Southern Africa. / Ginther, Konrad. - p. 199-215

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht = Austrian journal of public and international law : no. 6. - Wien : Springer-Verlag, 1983. - ISSN 0173-1718

ISBN 3 211 81780 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

 
17. Levie, Howard S. : The code of international armed conflict ; vol 2, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The code of international armed conflict ; vol 2 / Levie, Howard S., 1099. - London : Oceana Publications, 1986.

ISBN 0 379 20815 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* ockupation = occupation = miehitys
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* ICRC = ICRC = ICRC
* UNESCO = UNESCO = UNESCO

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
18. Levie, Howard S. : The code of international armed conflict ; vol. 1, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The code of international armed conflict ; vol. 1 / Levie, Howard S., xxviii, 507 p.. - London : Oceana Publications, 1986.

ISBN 0 379 20803 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* krig = war = sota
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* vapen = weapons = aseet
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* kvinnor = women = naiset
* barn = children = lapset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* kränkningar = violations = loukkaukset
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* asyl = asylum = turvapaikka
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
19. Jägerskiöld, Stig; Wulff, Torgil : Handbok i folkrätt under neutralitet och krig, 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handbok i folkrätt under neutralitet och krig / Jägerskiöld, Stig; Wulff, Torgil, 191 p.. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1971.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* ockupation = occupation = miehitys
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* krig = war = sota

NOTE (GENERAL): Geneva conventions;Hague conventions;

 
20. Hummer ; Schweitzer : Österreich und die EWG , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Österreich und die EWG : neutralitätsrechtliche Beurteilung der Möglichkeiten der Dynamisierung des Verhältnisses zur EWG / Hummer ; Schweitzer, 319 p.. - Wien : Signum Verlag, 1987.

ISBN 3854360517

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* ekonomiskt samarbete = economic co-operation = taloudellinen yhteistyö
* regionalt samarbete = regional co-operation = alueellinen yhteistyö
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* integration = integration = yhdentyminen
* ekonomi = economy = talous
* integritet = integrity = koskemattomuus
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria / Europe : 8213 / 8000

 
21. Lillich, Richard : Humanitarian intervention and the United Nations., 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Humanitarian intervention and the United Nations. / Lillich, Richard, 240 p.. - Charlottesville : University U.P. of Virginia, 1973.

ISBN 0 8139 0505 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* militär intervention = military intervention = sotilaallinen interventio
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* sedvanerätt = customary law = tapaoikeus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* massaker = massacre = verilöyly
* folkmord = genocide = kansanmurha
* FN = UN = YK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* OAS = OAS = OAS
* ICRC = ICRC = ICRC
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus

GEOGRAPHICAL TERMS: United States / Nigeria : 6357 / 5548

NOTE (GENERAL): Genocide convention;UN charter; UDHR; OAS charter

 
22. Farer, Tom J. : Humanitarian intervention : the view from Charlottesville., 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Humanitarian intervention : the view from Charlottesville. / Farer, Tom J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Humanitarian intervention and the United Nations / Lillich, R. (ed.).. - p. 149-164 - Charlottesville : University U.P. of Virginia, 1973.

ISBN 0813905052

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* kommunism = communism = kommunismi
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* massaker = massacre = verilöyly

 
23. Kolesnik, D.N. (ed.) : Self-defence., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Self-defence. / Kolesnik, D.N. (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The non-use of force in international law / Butler, W. E. (ed.), p. 153-202. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 0 7923 0293 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* självförsvar = self-defence = itsepuolustus
* aggression = aggression = aggressio
* säkerhet = security = turvallisuus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* havsrätten = maritime law = merioikeus
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICCPR; ECHR; Treaty on Antarctica; UN convention on the law of the sea; Nuclear test ban treaty.

 
24. Blum, Yehuda Z. : The precidency of the Security Council and the duty of impartiality., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The precidency of the Security Council and the duty of impartiality. / Blum, Yehuda Z.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 51-59. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* säkerhet = security = turvallisuus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus

NOTE (GENERAL): UN charter

 
25. Cohen, Maxwell : Impartiality, realism and the international process., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Impartiality, realism and the international process. / Cohen, Maxwell

REFERENCE TO GENERIC UNIT: International law at a time of perplexity : essays in honour of Shabtai Rosenne / Dinstein, Y. (ed.), p. 91-102. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1989.

ISBN 90 247 3654 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationellt samarbete = international co-operation = kansainvälinen yhteistyö
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* skiljedom = arbitration = sovittelu
* medling = mediation = välitysmenettely
* domstolar = courts = tuomioistuimet
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
26. Wahlbäck, Krister : Den svenska neutralitetens rötter , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Den svenska neutralitetens rötter / Wahlbäck, Krister - (UD informerar ; No. 3 ), 53 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1984. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland : 8246

 
27. Leonhard, Alan T. (ed.) : Neutrality , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Neutrality : changing concepts and practices / Leonhard, Alan T. (ed.), viii, 155 p.. - Lanham : U.P. of America, 1988.

ISBN 8191 7141 7

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Introduction, by Alan T. Leonhard. 2. The concept of neutrality in international law, by Alfred P. Rubin. 3. The origins of Austrian neutrality, by Gerald Stourzh. 4. International crisis and neutrality : U. S. foreign policy towards the Iraq- Iran war, by Francis A. Boyle. 5. The neutral states of Europe : similarities and differences, by Hanspeter Neuhold. 6. Summary : realism versus utopianism, by Alan T. Leonhard.

INDEX WORDS:
* nord-syddialogen = north-south dialogue = pohjoinen-etelä keskustelu
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* fred och säkerhet = peace and security = rauha ja turvallisuus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Viet Nam / Finland / Sweden / Austria : 6357 / 7553

 
28. Kankkonen, Stig : Myndighets- och pressinformationen om Tjernobyl-olyckan, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Myndighets- och pressinformationen om Tjernobyl-olyckan : med särskild hänsyn till etiska frågeställningar / Kankkonen, Stig - (Institutet för ekumenik och socialetik: Forskningsrapporter och meddelanden ; No. 17), 93 p.. - Åbo : Åbo Akademi; Teologiska fakulteten, 1991. - ISSN 0781-8289

ISBN 951 649 917 1

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* informationsfrihet = freedom of information = informaatiovapaus
* journalister = journalists = lehtimiehet
* kärnkraftsolycka = nuclear accident = ydinonnettomuus
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR / Finland : 8222 / 8150

 
29. Williams, Benjamin H. : The coming of economic sanctions into American practice, 1943
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The coming of economic sanctions into American practice / Williams, Benjamin H.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : 37., p. 386-396., 1943.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* motåtgärder = countermeasures = vastatoimet
* sanktioner = sanctions = pakotteet
* aggression = aggression = agressio
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus

GEOGRAPHICAL TERMS: United States / North America : 6357 / 6300

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

 
30. Willerding, Burkhard : Die Neutralität - Ersccheinungsformen und Abgrenzungen, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Die Neutralität - Ersccheinungsformen und Abgrenzungen / Willerding, Burkhard

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Humanitäres Völkerrecht : 2(1)., p. 27-31. - Bonn : Deutsches Rotes Kreuz, 1990.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* neutralitet = neutrality = puolueettomuus
* stater = states = valtiot

[Följande]


24.11.1999