[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('religiösa kränkningar') gav 4 träffar


 
1. Backman, Eero : Uskontorikokset ja eduskunta, 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Uskontorikokset ja eduskunta / Backman, Eero

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 70., p.597-609. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1972.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään uskontorikosten uudistusta koskevaa ehdotusta sekä muutosten taustaa, uskontorikosten vaiheet vuodesta 1889 vuoteen 1965 ja eri näkemysten arviointia.

INDEX WORDS:
* religiösa kränkningar = religious violations = uskonnolliset loukkaukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. The position of Soviet Jewry , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The position of Soviet Jewry : human rights and the Helsinki Accords 1985 / ; publ. on behalf of the International Council of the World Conference on Soviet, Jewry in co-opertaion with the Jewish communities concerned, 64 p.. - London : Institute of Jewish affairs, 1985.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* judar = Jews = juutalaiset
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* barn = children = lapset
* religiösa kränkningar = religious violations = uskonnolliset loukkaukset
* straff = punishment = rangaistus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
3. Religious repression in China persists, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Religious repression in China persists / - (Asia Watch ; No. 4 (11)), 7 p.. - New York : Asia Watch, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religiösa kränkningar = religious violations = uskonnolliset loukkaukset
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic : 7117

 
4. Human rights in US-Vietnam relations, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in US-Vietnam relations / ; Asia Watch - New York : Human Rights Watch, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* religiösa kränkningar = religious violations = uskonnolliset loukkaukset
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* rättssystem = judicial system = oikeudellinen järjestelmä

GEOGRAPHICAL TERMS: Viet Nam / South East Asia : 7553 / 7500

LIBRARY LOCATION: IMR


24.11.1999