[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='resolutioner' gav 495 träffar


 
1. Perruchoud, Richard : Les resolutions des conferences internationales de la Coix-Rouge, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Les resolutions des conferences internationales de la Coix-Rouge / Perruchoud, Richard - (Collection scientifique de l´institut Henry-Dunant), 469 p.. - Geneve : Institut Henry-Dunant (D), 1979.

ISBN 2 88044 004 1

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: Le premier but de léauteur fut déexposer le contenu des resolutions et a discerner a travar elles, léevolution de la CRI.Pour commencer un bref apercu de la structure de la conference et des activites des membres de la CRI, ainsi que de la nature juridique de la CRI sont etudies.Un deuxieme but de léouvrage consiste a analyser les effets des resolutions sur le comportement des membres de la conference et un troisieme but consiste a degager le sens et la portee de la participation gouvernementale aux conferences.

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
2. Nikamaa-Berg, Sirkku : De nordiska ländernas röstningsbeteende i Förenta Nationernas generalförsamling i frågor angående mänskliga rättigheter., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: unpublished document

De nordiska ländernas röstningsbeteende i Förenta Nationernas generalförsamling i frågor angående mänskliga rättigheter. / Nikamaa-Berg, Sirkku, 143 p.. - Åbo : Statsvetenskapliga institutionen, 1987.

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Följande redogör först för mänskliga rättigheter i olika samhällssystem, varefter hon redogör för FN:s arbete för de mänskliga räyyigheterna, varefter hon redogör för de nordiska ländernas röstningsbeteende i FN i frågor angående mänskliga rättigheter.

INDEX WORDS:
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* NGO = NGO = NGO
* FN = UN = YK
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* röstande = voting = äänestäminen
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* apartheid = apartheid = rotusorto

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

NOTE (THESIS): Avhandling pro gradu (master's thesis), Åbo Akademi, Institutionen för statskunskap, (1987)

 
3. Inter-American yearbook on human rights = Anuario Interamericano de derechos humanos,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Inter-American yearbook on human rights = Anuario Interamericano de derechos humanos / ; Inter-American Commission on Human Rights - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ. - ISSN 0920-7775

LANGUAGE: ENG, SPA

ABSTRACT: IAHR 1-13; SERIES STARTED: 1985

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* OAS = OAS = OAS
* interamerikanska domstolen för de mänskliga rättigheterna = Inter-American Court of Human Rights = Inter-Amerikkalainen ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Americas / Latin America : 6000

NOTE (GENERAL): AMR

 
4. European parliament and human rights, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European parliament and human rights : dossier /, 679 p.. - Luxembourg : European Centre, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* zionism = Zionism = sionismi
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* skydd av mänskliga rättigheter = protection of human rights = ihmisoikeuksien suojelu
* massaker = massacre = verilöyly
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* judar = Jews = juutalaiset
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* tortyr = torture = kidutus
* asyl = asylum = turvapaikka
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* EG = EC = EY
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; ECHR; ACHPR; UDHR;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

SHELF CODE: EP III

 
5. To promote peace, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

To promote peace : resolutions on peace adopted by the International Movement of the Red Cross and Red Crescent /, 97 p.. - Geneva : International Committee of the Red Cross; League of Red Cross and Red Crescent Societies, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* ICRC = ICRC = ICRC

 
6. Widdows, Kelvin : Security Council resolutions and non-members of the United Nations, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Security Council resolutions and non-members of the United Nations / Widdows, Kelvin

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 27., p. 459-461. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1978. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* FN = UN = YK

 
7. Grosz; S. : Pre-trial detention in Western Europe, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Pre-trial detention in Western Europe / Grosz; S. ; McNulty, A. B. ; Duffy, P. J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The Review : No. 23., p. 35-56. - Geneva : International Commission of Jurists, 1979.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* brottsanklagelse = criminal charge = rikossyyte
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe : 8200

NOTE (GENERAL): ECHR

LIBRARY LOCATION: IMR

 
8. Rosas, Allan : YK:n sotilaalliset pakotepäätökset ja Suomen valtiosääntö, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

YK:n sotilaalliset pakotepäätökset ja Suomen valtiosääntö / Rosas, Allan - ( Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu ; No. 3), 46 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö, 1991. - ISSN 0356-8431

ISBN 9 51475558 8

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Iraq : 8222 / 7328

 
9. Human rights resolutions approved since the constitutive session of 17 July 1979, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights resolutions approved since the constitutive session of 17 July 1979 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ), p. 128-129. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* EG = EC = EY

 
10. Human rights in the Soviet Union, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights in the Soviet Union : resolution of 17 May 1983 /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 4(1)., p. 13-16. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
11. Human rights in the world, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights in the world : resolution (of 17 May 1983) and reports of the European Parliament /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 4(1)., p. 2-13. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* EG = EC = EY
* EG = EC = EY

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

 
12. Resolutions in 1983 (January-June) concerning fundamental rights, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Resolutions in 1983 (January-June) concerning fundamental rights / ; European Parliament

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 4(3)., p. 381-395. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* judar = Jews = juutalaiset
* EG = EC = EY
* EG = EC = EY

 
13. Preliminary Draft Additional Protocol to the American Convention on Human Rights, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Preliminary Draft Additional Protocol to the American Convention on Human Rights : resolutions cocerning human rights adopted in November 1983 / ; Organization of American States

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 4(4)., p. 466-478. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* OAS = OAS = OAS

NOTE (GENERAL): AMR

 
14. Resolutions and recommendations in 1983 (July-December) concerning fundamental rights and freedoms, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Resolutions and recommendations in 1983 (July-December) concerning fundamental rights and freedoms / ; Council of Europe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 4(4)., p. 478-502. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1983. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* EG = EC = EY

 
15. 1.Functioning of the organs of European Convention of Human Rights, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Functioning of the organs of European Convention of Human Rights : 2. Role of the Council of Europe in the further realisation of human rights. 3. Challenge to human rights posed by the development of science and technology (French report). 4. Vienna conference declaration on human rights in the world at large of 20 March 1985. 5. Vienna conference resolutions nos. 1-3 of March 1985 / ; Vienna Conference on Human Rights

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 6(1)., p. 97-142. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1985. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (GENERAL): ECHR

 
16. Bossuyt, Marc J. : The development of special procedures of the United Nations Commission on Human Rights, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The development of special procedures of the United Nations Commission on Human Rights / Bossuyt, Marc J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 6(2-4)., p. 179-210. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1985. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* rapporter = state reports = raportit
* tortyr = torture = kidutus
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / Guinea / Bolivia / El Salvador / Guatemala / Poland / Iran / Afghanistan / Haiti / South America / Central America / West Africa

NOTE (GENERAL): ICCPR

 
17. 1.Report "non bis in idem" principle in criminal law in the EEC. 2.Report for the year 1983-84: human rights in the world and community policy on human rights. 3.Resolutions in 1984 (January-December) concerning fundamental rights and freedoms, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Report "non bis in idem" principle in criminal law in the EEC. 2.Report for the year 1983-84: human rights in the world and community policy on human rights. 3.Resolutions in 1984 (January-December) concerning fundamental rights and freedoms / ; European Parliament

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 5(2-4)., p. 391-433. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* EG = EC = EY
* EG = EC = EY

 
18. Resolutions concerning fundamental rights and freedoms , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Resolutions concerning fundamental rights and freedoms / ; Council of Europe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 5(2-4)., p. 388-390. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Romania : 8143

NOTE (GENERAL): ECHR

 
19. Dolzer, Rudolf : Permanent sovereignity over natural resources and economic decolonization, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Permanent sovereignity over natural resources and economic decolonization / Dolzer, Rudolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 7 (2-4)., p. 217-230. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1986. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR;

 
20. Bernhardt, Rudolf : Domestic jurisdiction of states and international human rights organs, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Domestic jurisdiction of states and international human rights organs / Bernhardt, Rudolf

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 7 (2-4)., p. 205-216. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1986. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Bulgaria : 8115

NOTE (GENERAL): UN charter; ICCPR; ICESCR; ECHR;

 
21. 1.Resolutions and recommendations of 1984 (January-May) concerning fundamental rights and freedoms 2.Fact-finding visit to Turkey / Political Affairs Committee 3.Opinion on the situation in Turkey / Legal Affairs Committee, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

1.Resolutions and recommendations of 1984 (January-May) concerning fundamental rights and freedoms 2.Fact-finding visit to Turkey / Political Affairs Committee 3.Opinion on the situation in Turkey / Legal Affairs Committee / ; Council of Europe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 5 (1)., p. 117-139. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1984. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undantagslag = emergency act = hätätilalaki
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* terrorism = terrorism = terrorismi
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey / Cyprus : 8248 / 8218

NOTE (GENERAL): ECHR

 
22. Frowein, Jochen Abr. : Report of the European Commission of Human Rights (Constitutional jurisdiction in the context of state powers, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Report of the European Commission of Human Rights (Constitutional jurisdiction in the context of state powers : modalities, contents and effects of decicions on the constitutionality of legal regulations) / Frowein, Jochen Abr. ; Villiger, Mark Eugen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 9(1)., p. 23-. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1988. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): 7th conference of the European Constitutional Courts, Lisbon, (19870426), (C)

 
23. Italy ignores obligation to pay compensation in two cases (Azzi and Giacco) concerning length of proceedings / amount due about 20 million lire (ca. 16,000 US $), 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Italy ignores obligation to pay compensation in two cases (Azzi and Giacco) concerning length of proceedings / amount due about 20 million lire (ca. 16,000 US $) / ; Council of Europe

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 12(6-7)., p. 275. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1991. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys

GEOGRAPHICAL TERMS: Italy : 8233

NOTE (GENERAL): ECHR-50

 
24. Human rights in the world and Community policy on human rights for the year 1987-1988, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights in the world and Community policy on human rights for the year 1987-1988 / ; European Parliament

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights law journal (HRLJ) : No. 10(1-2)., p. 297-355. - Kehl am Rhein : Engel Verlag, 1989. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* NGO = NGO = NGO
* EG = EC = EY
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* EG = EC = EY

NOTE (GENERAL): Lomé convention; Declaration of fundamental rights and freedoms; ECHR

 
25. Needless deaths in the Gulf War, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Needless deaths in the Gulf War : civilian casualties the air campaign and violations of the laws of war : a Middle East Watch report / ; Human Rights Watch, xvi, 402 p.. - New York : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 1 56432 029 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell humanitär rätt = international humanitarian law = kansainvälinen humanitaarinen oikeus
* civilbefolkning = civilian population = siviiliväestö
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* FN = UN = YK

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Iraq / Israel : 6357 / 7328

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

 
26. Ramcharan, Bertrand G. : Principles for UN observances of elections, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Principles for UN observances of elections / Ramcharan, Bertrand G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The future of human rights: protection in a changing world: fifty years since the four freedoms address: essays in honour of Torkel Opsahl. - p. 101-114 - Oslo : Norwegian U.P., 1991.

ISBN 82 00 21340 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* val = elections = vaalit
* tillträde till offentliga tjänster = access to public services = oikeus julkisiin palveluihin
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* valobservation = election observation = vaalitarkkailu
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* rapporter = state reports = raportit
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* val = elections = vaalit
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Korea, Democratic People's / Haiti / Costa Rica / Nicaragua / Romania / Cambodia

NOTE (GENERAL): ICCPR

 
27. Mellanöstern, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mellanöstern : något om Sveriges inställning / - (UD-info), 10 p.. - Stockholm : Utrikesdepartement, 1985. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* PLO = PLO = PLO

GEOGRAPHICAL TERMS: Middle East : 7300

 
28. Muller-Rappard, Ekkehart : Perspectives on the Council of Europe's approach to the issue of basic principles of justice of victims of crime, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perspectives on the Council of Europe's approach to the issue of basic principles of justice of victims of crime / Muller-Rappard, Ekkehart

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 12(2)., p. 231-245. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1990. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* offer = victims = uhrit
* skadestånd = compensation = korvaus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR-50

 
29. Brody, Reed : Major developments in 1990 at the UN Commission on Human Rights, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Major developments in 1990 at the UN Commission on Human Rights / Brody, Reed ; Parker, Penny ; Weissbrodt, David

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 12(4)., p. 559-588. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1990. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* förtryck = repression = sortotoimet
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* rapporter = state reports = raportit
* FN = UN = YK
* NGO = NGO = NGO
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Cuba / El Salvador / Guatemala / Haiti / Myanmar (Burma) / USA / Panama / Central / America / Latin America

 
30. Medina, Cecilia : The Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Inter-American Commission on Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights : reflections on a joint venture / Medina, Cecilia

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : No. 12(4)., p. 439-464. - Baltimore, Maryland : The John Hopkins U.P., 1990. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* OAS = OAS = OAS
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat

GEOGRAPHICAL TERMS: Honduras / Central America / Latin America : 6239 / 6200

NOTE (GENERAL): AMR; ADRD;

[Följande]


24.11.1999