[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Åbo Akademis bibliotek') results in 126 hits


1. Honko, Märta / Åbo Akademis bibliotek
  Bevara, behandla och bruka : friexemplarsbibliotekens samarbete / Märta Honko.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, (1988) 6, s. 156-157.

2. Honko, Märta / Åbo Akademis bibliotek
  Suomalaisen kirjan juhlavuosi / Märta Honko.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, (1988) 6, s. 141.

3. Söderholm, Torbjörn / Åbo Akademis bibliotek
  Gamla böckers magik / Torbjörn Söderholm.
- In: Kirja 500 : suomalaisen kirjan 500-vuotisjuhlanäyttely den finländska bokens 500-årsjubileumsutställning Turun linna 5.2.-31.8.1988 Åbo slott 5.2.-31.8.1988 / julk. = utg.: Turun maakuntamuseo = Åbo landskapsmuseum. - Turku : Turun maakuntamuseo, 1988, s. 70-78. Även i finsk översättning.
ISBN 951-9125-66-3
UDC 06, 655, 82(091)+82.0
4. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Ny bok om klassisk bok : rec. av Lars O. Lundgren, Liv, jag förstår dig inte. Hjalmar Söderbergs Doktor Glas / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 2/3, s. 124-128.

5. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Sju frågor till sju förläggare / Siv Storå och Roger Holmström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 2-3, s. 63-77.

6. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Änkeomsorg i ståndssamhället : försörjnings- och understödsformer för prästänkor i Åbo stift 1723-1807 / av Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988. - 363 s. : ill., kart. Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung.
ISBN 951-9498-24-9
UDC 948.0-055.2:364.42-058.835, 396.1:262(091), 364
7. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Nådår : begreppshistorik, lagstiftning och riksdagsbeslut / Solveig Widén.
- In: Historiska och litteraturhistoriska studier 63 / utgivna genom Torsten Steinby. - Hfors : Svenska litteratutsällskapet i Finland, 1988, s. 105-139. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Historiska och litteraturhistoriska studier, ISSN 0039-6842).
ISBN 951-9018-41-7
8. Wrede, Petra / Åbo Akademis bibliotek
  Den magiska koden : /rec. av Maria Nikolajeva, The magic code. The use of magical patterns in fantasy for children/ / Petra Wrede.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 9, s. 486-489.

9. Honko, Märta / Åbo Akademis bibliotek
  Suomen tieteellinen kirjastoseura 60 vuotta / Märta Honko.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 22 (1989) 2, s. 29.

10. Honko, Märta / Åbo Akademis bibliotek
  Suomen tieteellinen kirjastoseura muutosten kynnyksellä? / Märta Honko.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 22 (1989) 6, s. 121-122.

11. Michelsen, Eva / Åbo Akademis bibliotek
  Bibliographischer Anhang / von Rolf Westman mit Zusammenarbeit mit Eva Michelsen.
- In: La filologia greeca e latina nel secolo XX : atti del congresso internazionale, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 17-21 Settembre 1984 : volume II / (red.) Graziano Arrighetti...et al. - Pisa : Giardini, 1989, s. 726-743. - (Biblioteca di Studi antichi ; 56). Bibliografin ansluter sig till artikeln Dänemark, Finnland Norwegen, Schweden. Die griechische Philologie, s. 685-725.

12. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Handskrifter på vetenskapliga bibliotek : några synpunkter på Åbo Akademis biblioteks handskriftsavdelning och dess olika funktioner / Solveig Widén.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, 76 (1989) 1, s. 11-22.

13. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Herdaminne med aktualitet : rec. av Kyösti Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. Lutherska stiftstyrelsen, församlingarnas prästerskap och skollärare under svenska tiden / Solveig Widén.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) 1, s. 97-101.

14. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Hilma Granqvist : en forskande kvinna i en manlig värld / Solveig Widén.
- In: Naistutkimus = Kvinnoforskning, ISSN 0784-3844, (1989) 3, s. 26-35.

15. Wrede, Petra / Åbo Akademis bibliotek
  Die Fru Sola-trilogie : Struktur, Symbole und Motive im Werk von Irmelin Sandman-Lilius / Petra Wrede.
- In: Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen / hrsg. von Hans Fromm...et al. - Hki : Deutsche Bibliothek, 1989, s. 96-106. - (Mitteilungen aus der Deutschen Bibliothek, ISSN 0781-3619 ; 21).

16. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Lyriker med förhinder : studier i Olof Lagercrantz' tidiga författarskap / Siv Storå. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1990. - 521 s. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-60-5
17. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Mödrar och döttrar : rec. av Birgitta Svanberg, Sanningen om kvinnorna. En läsning av Agnes von Krusenstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen / Siv Storå .
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) s. 148-152.

18. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Kollisionen mellan ord och blod : om biografisk litteraturforskning : (lectio praecursoria) / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) s. 304-313.

19. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Anpassning och uppror : familjedynamik i Märta Tikkanens författarskap / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) s. 381-380.

20. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Olof Lagercrantz blickar tillbaka : rec. av Olof Lagercranz. Ett år på sextiotalet / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) s. 475-479.

21. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Obotligt nyfiken : en frågestund med Mariam Ginman / Siv Storå.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, (1990) s. 224-227.

22. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Änkekassa och samhällsklass : sociala strukturomvandlingar inom tre änke- och pupillkassors delägarkårer i det svenska riket 1741-1783 / Solveig Widén. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990. - 139 s. Zusammenfassung.
ISBN 951-9498-66-4
23. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Åländskt herdaminne : rec. av Bjarne Henriksson, Prästmän på Åland under 500 år / Solveig Widén.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1990) 1, s. 135-138.

24. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  NVB:s rundabordskonferens 30.10-1.11.1989 i Uppsala / Solveig Widén.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 23 (1990) 1, s. 24-25.

25. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Om relationerna mellan könen / Solveig Widén.
- In: Astra, ISSN 0004-6094, (1990) 12, s. 19.

26. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Vad står det skriver om prästgårdsliv i Borgå stift? / Solveig Widén.
- In: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland : 1990 / Red.: Peter Kankkonen, Ralf Karlsson, Annette Frisk. - Hfors : Församlingsförbundets förlag , 1990, s. 38-44.
ISBN 951-550-410-4
27. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Accession och accessionspolitik : Finland / Solveig Widén.
- In: Håndskrifter i Norden : rundabordskonference om håndskrifter i Reykjavik 5.-9. september 1983 / red. Grimur M. Helgason o. Helgi Magnusson. - Reykjavik : Nordisk videnskabeligt bibliotekarforbund, 1990, s. 21-29.

28. Wright, Marianne / Åbo Akademis bibliotek
  Kvinnor i u-landslitteratur / Marianne Wright.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 2-3, s. 180-182.

29. Lundberg, Ingmar / Åbo Akademis bibliotek
  Fjärrlån i ett brytningsskede / Ingmar Lundberg.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, (1991) 5, s. 124-124.

30. Rajalin, Marita / Åbo Akademis bibliotek
  Kaskuakateemikon ajatuksia : /avskedsintervju med överbibliotekarie Heikki Eskelinen/ / Marita Rajalin.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 24 (1991) 2, s. 42-46.

31. Söderholm, Torbjörn / Åbo Akademis bibliotek
  Synopsis, bibliotekstidskrift som jag läser / Torbjörn Söderholm.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 24 (1991) 3, s. 68-68.

32. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Karin Boye - en livboj / Siv Storå.
- In: Karin Boyes liv och dikting : 6. - Huddinge : Karin Boye sällskapet, 1991, s. 110-112. - (Karin Boye sällskapets årsbok, ISSN 0282-6321 ; 1990). Minnesskrift utgiven femtio år efter Karin Boyes död.

33. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Katalogen Finlandssvenska böcker läst som följetong / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 3-4, s. 183-195.

34. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  PQR diskuterar Mariehamn : rec. av PQR 1990:1 / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 1, s. 55-56.

35. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Prästgårdar - prästfruar - prästgårdsliv : en förteckning över artiklar om prästgårdar och prästfruar i Borgå stift under åren 1923-1987 / upprättad av Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 264 s. - (Meddelanden / Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi, ISSN 0355-6069 ; 24).
ISBN 951-649-822-1
UDC 016, 016:262.14-055.2(480), 016:726.9(480)
36. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Vandring på Själö för tvåhundra år sedan / Solveig Widén.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 14 (1991) 1, s. 48-53.

37. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Åbo Akademi banar väg för kvinnoforskning / Solveig Widén.
- In: Suomen Turku = Åbo vår stad, ISSN 0780-5101, (1991) 3, s. 16-18.

38. Honko, Märta / Åbo Akademis bibliotek
  Nordiska vetenskapliga bibliotekarieförbundet (NVBF) / Märta Honko.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, (1992) 7, s. 214.

39. Honko, Märta / Åbo Akademis bibliotek
  NVBF:s styrelsemöte 2.6.1992 i Järvenpää / Märta Honko.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, (1992) 5, s. 151.

40. Hällström, Catherine af / Åbo Akademis bibliotek
  Naisvalokuvaajia Suomessa 1859-1879 / Catherine af Hällström.
- In: Valokuvan taide : suomalainen valokuva 1842-1992 / /toim. / Jukka Kukkonen, Tuomo-Juhani Vuorenmaa, Jorma Hinkka. - Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992, s. 362-364. - (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 559).

41. Rajalin, Marita / Åbo Akademis bibliotek
  God och ond trolldom : /rec. av Irmelin Sandman Lilius, Ängslyckan/ / Marita Rajalin.
- In: Onnimanni, ISSN 0782-1387, (1992) s. 4.

42. Rajalin, Marita / Åbo Akademis bibliotek
  Sagotid och medeltid / Marita Rajalin.
- In: Onnimanni, ISSN 0782-1387, (1992) s. 4-5.

43. Rajalin, Marita / Åbo Akademis bibliotek
  Viikinkiaikaa Pohjanmaalla : /rec. av Yvonne Hoffman, Halkaistu kivi/ / Marita Rajalin.
- In: Onnimanni, ISSN 0782-1387, (1992) s. 10-11.

44. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Att bottna i känslor. Märta Tikkanens och ordens konst : /rec. av Märta Tikkanen: Arnaia kastad i havet/ / Siv Storå.
- In: Finlandssvenska böcker 92 / red.: Gunilla Hellman & Tom Eckerman. - Hfors : Delegationen för Svenska kulturfonden, 1992, s. 4.

45. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Holger Nohrström i helfigur : /rec. av Olof Mustelin, Holger Nohrström, Biblioteksman och forskare, publicist och översättare/ / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 4, s. 92-95.

46. Storå, Siv / Åbo Akademis bibliotek
  Siklax-Colorador tur-retur : [rec. av Lars Sund, Colorado Avenue] / Siv Storå.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 1-2, s. 92-95.

47. Widén, Solveig / Åbo Akademis bibliotek
  Prästen på 1700-talet : /rec. av Carin Bergström, Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 1720-1800. Oland - Frösåkers kontrakt av ärkestiftet. Diss. Sthlm/ / Solveig Widén.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0782-1387, (1992) 1, s. 114-118.

48. Rajalin, Marita / Åbo Akademis bibliotek
  Den finlandssvenska barn- och ungdomslitteraturen efter 1945 / Marita Rajalin.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, vol. 40 (1993) 2-3, s. 4-13.

49. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  Då Åbo Akademi blev verklighet : två föredrag / Olof Mustelin. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 63 s. : ill. - (Skrifter utgivna av Åbo Akademis bibliotek, ISSN 0355-9114 ; 21).
ISBN 951-650-210-5
50. Mustelin, Olof / Åbo Akademis bibliotek
  [Rev. of] Författare i Finland 1809-1916 / Olof Mustelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 8, s. 501-506.

[Next]