[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Donnerska institutet') results in 25 hits


1. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Ahlgren, Sture, Messianic movements. A comparative analysis of the Sabbatians, the People's Temple and the Unification Church / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 177-178.

2. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Engel, Lotta, Livets ordare. Livets Ords församlingsmedlemmar och bibelskoleelever. Stockholm, 1986 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 178-180.

3. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Geertz, Armin W., Hopi indian altar iconography. Leiden 1987 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 180-181.

4. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Gilhus, Ingvild Saelid, The nature of the Archons. A study in the soteriology of a Gnostic treatise from Nag Hammandi. Wiesbaden 1985 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 181-182.

5. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Gustafsson, Göran, Invandrares medlemskap i Svenska kyrkan. Stockholm, 1987 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 182-183.

6. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Heino, Harri, Kyrkan i framtidens samhälle. Stockholm, 1987 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 183-185.

7. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Kalevala ja maailman eepokset. Toim. Lauri Honko. Helsinki, 1987 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 185-186.

8. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Källstad, Thorvald, Levande mystik. En psykologisk undersökning av Ruth Dahlens religiösa upplevelser. Delsbo, 1987 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 187.

9. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Kleivan, I. & Sonne, B., Eskimos Greenland and Canada. Leiden, 1985 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 188.

10. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Kvaerne, Per, Tibet Bon religion. A death ritual of the Tibetan Bonpos. Leiden 1987 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 188-190.

11. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Luna, Luis Eduardo, Vegetalismo. Shamanism among the mestizo population of the Peruvian Amazon. Stockholm, 1987 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 190-191.

12. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Norrman, Christer, Mystical experiences and scientific method. Stockholm, 1986 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 191-192.

13. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Räisänen, Heikki, Koraani ja Raamattu. Helsinki, 1986 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 192-193.

14. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Religion i mellanöstern. Uppsatser på grundval av föreläsningar vid ett symposium i Lund. Red. O. Blichfeldt & J. Hjärpe. Lund, 1985 / Tore Ahlbäck .
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 194-195.

15. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Religiös förändring i Norden 1930-1980. Utg. av Göran Gustafsson. Malmö 1985 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 195-196.

16. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Rosen-Hockersmith, Eva, Buddhismen i Bangladesh. En studie av en minoritetsreligion. Uppsala 1985 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 196-197.

17. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Sandbacka, Carola, Understanding other cultures. Studies in the philosophical problems of cross-cultural interpretation. Helsinki 1987 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 197-199.

18. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Sjödin, Ulf, Att undersöka osynlig religion. Stockholm 1987 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 199-201.

19. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Tanke och tro. Aspekter på medelstidens tankevärld och fromhetsliv. Red. Olle Ferm & Göran Tegner. Stockholm, 1987 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 201-202.

20. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] Westerlund, David, African religion in African scholarship. A preliminary study of the religious and political background. Stockholm, 1985 / Tore Ahlbäck.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, 24 (1988) s. 202-203.

21. Dahla, Björn / Donnerska institutet
  Bibliografi över judaistisk forskning i Norden 1986-1988=Bibliography of Jewish studies in Scandinavia 1986-1988 / Nils Martola, Björn Dahla.
- In: Nordisk judaistik 10 (1989) s. 128-139.

22. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  Att välja vetenskaplig litteratur till vetenskapliga bibliotek / Tore Ahlbäck.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 22 (1989) 7, s. 166-169.

23. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  The Theosophical society, a new religious movement based on a conglomerate of traditions / Tore Ahlbäck.
- In: Encounter with India : studies in neohinduism / Nils G. Holm (ed.). - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 49-60. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr. 20).
ISBN 951-649-731-4
24. Ahlbäck, Tore / Donnerska institutet
  [Rev. of] M. Rothstein, Gud er Blå. De nye religiöse bevaegelser. Köbenhavn, Gyldendal, 1991 / Tore Ahlbäck.
- In: Chaos, ISSN 0108-4453, (1991) 15, s. 119-120.

25. Dahla, Björn / Donnerska institutet
  Bibliography of Nordic research in comparative religion 1989-1990 / by Björn Dahla.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, vol. 27 (1991) s. 197-248.