[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Ekonomisk-geografiska institutionen') results in 91 hits


1. Berg, Niclas / Ekonomisk-geografiska institutionen
  En karriärstudie över institutionens tidigare studerande / Niclas Berg.
- In: Ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo Akademi 1963-1988 : studia in honorem Gösta A. Eriksson / /Ed. Jan-Åke Törnroos. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 38-59. Tabula gratulatoria Gösta A. Eriksson publikationer 1963-1988.
ISBN 951-9498-40-0
2. Eriksson, Gösta A. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Institutionen för ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo Akademi / Gösta A. Eriksson.
- In: The Nordic countries and the EEC : papers presented at a workshop in Lund, September 1988. - Uppsala : Uppsala univ., 1989, s. 9:1-23.
ISBN 91-87232-06-5
UDC 061.3:339.923 EC, 339.923 EC
3. Eriksson, Gösta A. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Institutionen för ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo Akademi / Gösta A. Eriksson.
- In: TERRA, ISSN 0040-3741, 100 (1988) s. 2.

4. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Competitive distribution networks : the Finnish magazine paper industry in UK / Bo Forsström.
- In: Research developments in international marketing / Jan-Åke Törnroos. - Åbo : Åbo Akademi. Ekonomisk-geografiska institutionen., 1988, s. 17-39. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser A., ISSN 0358-5654 ; 269).
ISBN 951-649-505-2
5. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Det industriella företagets geografi : en lokaliseringsteoretisk ansats / Bo Forsström.
- In: TERRA, ISSN 0040-3741, 100 (1988) 2, s. 231-234.

6. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Industriella nätverk : en behavioral ansats för studiet av teknologisk utveckling i industriella system / Bo Forsström. - Åbo : /Åbo Akademi./ Ekonomisk-geografiska institutionen, 1988. - 35 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 258).
ISBN 951-649-434-X
UDC 65.012.26, 338, 62
7. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  En kongressgeograf i farten : professor Gösta A. Erikssons utländska kontakter och internationella impulser / Bo Forsström.
- In: Ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo Akademi 1963-1988 : studia in honorem Gösta A. Eriksson / /Ed. Jan-Åke Törnroos. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 9-14. Tabula gratulatoria Gösta A. Eriksson publikationer 1963-1988.
ISBN 951-9498-40-0
8. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  En karriärstudie över institutionens tidigare studerande / Niclas Berg.
- In: Ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo Akademi 1963-1988 : studia in honorem Gösta A. Eriksson / /Ed. Jan-Åke Törnroos. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 38-59. Tabula gratulatoria Gösta A. Eriksson publikationer 1963-1988.
ISBN 951-9498-40-0
9. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Transporternas betydelse för en levande skärgård / Monica Nyholm.
- In: TERRA, ISSN 0040-3741, 100 (1988) 2, s. 227-230.

10. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo Akademi 1963-1988 : studia in honorem Gösta A. Eriksson / /Ed. Jan-Åke Törnroos. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988. - 96 s. : ill. Tabula gratulatoria Gösta A. Eriksson publikationer 1963-1988.
ISBN 951-9498-40-0
11. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Företaget som studieobjekt i geografisk bemärkelse / Jan-Åke Törnroos.
- In: TERRA, ISSN 0040-3741, 100 (1988) 2, s. 223-227.

12. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Institutionen för ekonomisk geografi : idag och imorgon / Jan-Åke Törnroos.
- In: Ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo Akademi 1963-1988 : studia in honorem Gösta A. Eriksson / /Ed. Jan-Åke Törnroos. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 27-35. Tabula gratulatoria Gösta A. Eriksson publikationer 1963-1988.
ISBN 951-9498-40-0
13. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Relations between the concept of distance and international industrial marketing / Jan-Åke Törnroos.
- In: Research developments in international marketing / Jan-Åke Törnroos. - Åbo : Åbo Akademi. Ekonomisk-geografiska institutionen., 1988, s. 1-16. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser A., ISSN 0358-5654 ; 269).
ISBN 951-649-505-2
14. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Den ekonomiska geografin vid Svenska handelshögskolan / Nils H. Winter.
- In: TERRA, ISSN 0040-3741, 100 (1988) 2, s. 208-212.

15. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Merenkulkualan taloudellinen ja hallinnollinen tutkimus Suomessa / Nils H. Winter.
- In: TERRA, ISSN 0040-3741, 100 (1988) 4, s. 461-466.

16. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Om inställningen utomlands till Finland, finländska produkter och finländsk marknadsföring / Nils H. Winter. - Hfors : Svenska handelshögskolan, 1988. - 16 blad : ill. - (Meddelanden från Svenska handelshögskolan, ISSN 0357-4598 ; 188). Sarjalla myös engl. nimeke.
ISBN 951-555-296-6
UDC 339, 339.564, 338.469.5, 339.166.82
17. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Professor Gösta A. Erikssons 25-åriga verksamhet i Åbo sedd ur en medarbetares perspektiv / Nils H. Winter.
- In: Ekonomisk geografi och internationell marknadsföring vid Åbo Akademi 1963-1988 : studia in honorem Gösta A. Eriksson / /Ed. Jan-Åke Törnroos. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 1-8. Tabula gratulatoria Gösta A. Eriksson publikationer 1963-1988.
ISBN 951-9498-40-0
18. Eriksson, Gösta A. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Integration and investments from a Finnish viewpoint / Gösta A. Eriksson.
- In: The Nordic countries and the internal market of the EEC - research on the economic consequenses of intergration : abstracts from the workshop / ed. Lise Lyck. - Copenhagen : Copenhagen Business School. Faculty of Economics and Business Administration, 1989, s. 16.

19. Eriksson, Gösta A. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Integration and investments from Finnish viewpoint and the EC inner free market in 1992 / Gösta A. Eriksson. - Åbo : Åbo Akademi. Ekonomisk-geografiska institutionen, 1989. - 21 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 287).
ISBN 951-649-602-4
UDC 339, 339.923 EC
20. Eriksson, Gösta A. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  K-samhällets framtid : myt eller verklighet? / Gösta A. Eriksson.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 5, s. 252-265.

21. Eriksson, Gösta A. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Some effects on Finnish trade and factor movements of the inner free market in 1992 : with an appendix: Finland's trade with the SEV-countries / Gösta A. Eriksson. - Åbo : Åbo Akademi. Ekonomisk-geografiska institutionen, 1989. - 29 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 273).
ISBN 951-649-529-X
UDC 339.5(480), 339.923 EC, 339, 339.923, 339.56
22. Ojala, Lauri / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Strategisen suunnittelun ja markkinoinnin merkitys satamille / Lauri Ojala.
- In: Studia maritima -sarja : Turussa lukuvuonna 1988/89 pidetyt yleisöluennot / red.: Juhani Vainio. - Turku : Turun yliopisto, 1989, s. 49-74. - (Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja. B, ISSN 0782-3630 ; 20).
ISBN 951-880-293-9
UDC 656.6, 656.6
23. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  On culture and internal industrial marketing / Jan-Åke Törnroos.
- In: Research in marketing : an international perspective : proceedings of the 5th IMP conference, September 5-7, 1989, State College/ University Park, Pennsylvania / ed. by David T. Wilson, Sang-Lin Han and Gary W. Holler. - Pennsylvania : The Pennsylvania state univ. Institute for the study of business market, 1989, s. 751-767.

24. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Merenkulkualan taloudellinen ja hallinollinen tutkimus Suomessa : (korkeakoulut ja yliopistot) / Nils H. Winter.
- In: Terra, ISSN 0040-3741, 100 (1989) 4, s. 461-466. Även i: Merenkulkualan tutkimuksen tila ja tulevaisuus/red. Juhani Vainio. (Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja, B 18).

25. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Navigare necesse est : så också att forska i sjöfart / Nils H. Winter.
- In: Navigator, ISSN 0355-7871, (1989) 7-8, s. 5.

26. Ojala, Lauri / Ekonomisk-geografiska institutionen
  On the relationships between indusry's distribution strategies and the transportation industry / Lauri Ojala.
- In: Logistik i Norden / T. Skjött-Larsen (red.). - Kopenhavn, 1990,

27. Storbacka, Carola / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Futurhandelns tillämpning på försäljning av pälsdjursskinn / Carola Storbacka. - Kokkola : Garantiföreningen för Chydenius-institute r.f., 1990. - 117 s. : ill. - (Chydenius-institutet. Undersökningar, ISSN 0358-0148 ; 47).
ISBN 951-9053-46-8
28. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Cultural issues in international business operations : business culture and industry culture / Jan-Åke Törnroos and Karin Holstius. - Lappeenranta : Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, 1990. - 28 s. : ill. - (Tutkimusraportti/Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu. Tuotantotaloudellinen osasto, ISSN 0784-7688 ; 30).
ISBN 951-763-639-3
29. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Cultural aspects in the interaction formation process in international industrial marketing / Kristian E. Möller, Jan-Åke Törnroos.
- In: Advanced research marketing : proceedings of the 19th annual conference of the European Marketing Academy, Innsbruck, Austria, May 22-25, 1990 / ed. by Hans Muhlbacher and Christoph Jochum. - Innsbruck, 1990, s. 599.

30. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Cultural aspects in the development of international byer-seller relationships / Jan-Åke Törnroos, Kristian Möller.
- In: Research developments in international industrial marketing and purchasing : proceedings of the sixth I.M.P. conference / ed. by Renato Fiocca, Ivan Snehota . - Milano : Universita Bocconi, 1990, s. 1017-1035.

31. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Cross-cultural business and country images : the case of Finland in five European countries / Jan-Åke Törnroos.
- In: Proceedings of the third symposium on cross cultural consumer and business studies / red. Nicholas E. Synodinos...et al. - Hawaii, 1990, s. 346-357.

32. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Sjöfartens internationalisering : några reflexioner / Nils H. Winter.
- In: Studia maritima -sarja : Turussa lukuvuonna 1989/90 pidetyt yleisöluennot / toim. Juhani Vainio. - Turku : Turun yliopisto. Merenkulkualan koulutuskeskus, 1990, s. 98-105. - (Turun yliopiston merenkulkualan koulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0782-3630 ; B 27).
ISBN 951-880-486-9
33. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Utveckling av strategiska nätverkspositioner : den finländska journalpappersindustrin på EG-marknaden : 2 fallstudier: Italien och Västtyskland / Bo Forström och Monica Nyholm. - Åbo : Åbo Akademi. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Ekonomisk-geografiska institutionen, 1991. - 69 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 340).
ISBN 951-649-906-6
34. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Country image : how does it work? / Jan-Åke Törnroos, Timo Ranta.
- In: EMAC'1991. Proceedings : Marketing thought around the world : volume 3 : 20th European Academy Conference. Department of Marketing. Michael Smurfit Graduate School of Business. University College Dublin. 21-23 May 1991. - Dublin : Michael Smurfit Graduate School of Business, 1991, s. 1016-1036.

35. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Finlands image i Europa : europeiska företagsledares finlandsbild / av Jan-Åke Törnroos, Niclas Berg, Karin Bergman. - Åbo : Åbo Akademi. Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Ekonomisk- geografisk institutionen, 1991. - 148 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 342).
ISBN 951-649-934-1
36. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Kultur, geografi och analys : geografiska finlandsbilder i Europa / Jan-Åke Törnroos.
- In: Europa förändras, förändras geografin / Pauli Tapani Karjalainen & Perttu Vartiainen (ed.). - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1991, s. 337-371. - (Tiedonantoja/Joensuun yliopisto, kulttuuri- ja suunnittelumaantiede, ISSN 0784-0438 ; n:o 19).
ISBN 951-696-989-5
37. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Om företagets geografi : en teoretisk och empirisk analys / av Jan-Åke Törnroos . - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991. - 304 s. : ill., kart. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-97-4
38. Winter, Nils H. / Ekonomisk-geografiska institutionen
  International logistics a core discipline in economic geography? / Nils Winter.
- In: Studies in honour of Mauri Juho Palomäki on the occasion of his sixtieth birthday 30 November 1991 / ed. by Kauko Mikkonen. - Wasa : Universitatis Wasensia, 1991, s. 157-162. - (Acta Wasaensia, ISSN 0355-2667 ; no 28).
ISBN 951-683-404-3
39. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Local resource mobilization and some internationalization strategies in the context of 1992 / Heikki Eskelinen, Bo Forsström.
- In: Changing Europe and comparative research / ed. by Pekka Kosonen. - Hki : VAPK-publishing, 1992, s. 90-102. - (Suomen akatemian julkaisuja, ISSN 0358-9153 ; 1992, 5).
ISBN 951-37-0967-1
40. Fsorsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Maktens osynliga händer : rec. av Eidem & Skog (red.), Makten över företagen / Bo Forsström.
- In: Nord Revy, ISSN 0802-8818, (1992) 2, s. 43.

41. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  The rocky road to Europe : a comparison of experience of SMEs in two Finnish regions / Heikki Eskelien, Bo Forsström and Timo Lautanen.
- In: Small and medium-sized firms in the internal market : strategies and regional implications / ed. by Bo Forsström. - Turku : Eurooppa-instituuti, 1992, s. 67-91. - (Eurooppa-instituutin keskusteluaiheita, ISSN 0788-964X ; 1992, 2).
ISBN 952-9581-15-7
42. Forsström, Bo / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Suomalaisen paperiteollisuuuden eurooppalaistuminen : mietteitä sisämarkkinoiden kynnykseltä / Bo Forsström.
- In: Alue ja ympäristö (1992) 1, s. 54-58.

43. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Helsingfors ; Helsingfors, näringsliv ; Helsingfors, kommunikationer ; Helsingfors, kulturliv / Monica Nyholm.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 8. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 517-518.
ISBN 91-7024-619-X
44. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Helsingfors universitet / Monica Nyholm.
- In: Nationalencyklopedin : ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av statens kulturråd : 8. bandet / chefred.: Kari Marklund. - Höganäs : Bra böcker, cop. 1992, s. 519.
ISBN 91-7024-619-X
45. Nyholm, Monica / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Transportförhållandena i Velkua kommun / Åsa Sund och Monica Nyholm.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, (1992) 3, s. 26-28.

46. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Development of international industrial relationships in a cross-cultural setting / Jan-Åke Törnroos...et al.
- In: The cultural dimension of international marketing : program : Odense University, Denmark, May 22-26,1992 / /red./ Dominique Bouchet. - Odense : Department of Marketing. Odense University, 1992, s. 362-375.

47. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Images of Finland and Finnish businesspeople through the prisms of European sales managers / Jan-Åke Törnroos.
- In: Cross-cultural communication in Europe / Michael Berry (ed.). - Turku : Eurooppa-instituutti, 1992, s. 22-35. - (Eurooppa-instituutin keskustelunaiheita, ISSN 0788-964X ; 1992, 1).
ISBN 952-9581-14-9
48. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Reasons for international industrial interaction and cultural adaptions / Andrea Bonaccorsi...et al.
- In: Marketing for Europe - marketing for future : proceedings of the 21st annual conference of the European Marketing Academy, Aarhus, Denmark, May 26-29, 1992 / ed. by Klaus G. Grunert and Dorthe Fuglede. - Aarhus : The Aarhus School of Business, 1992, s. 1233-1238.
ISBN 87-89695-07-0
49. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  A structuralist approach to interaction and networks in business marketing / Timo Ranta, Jan-Åke Törnroos.
- In: Marketing for Europe - marketing for future : proceedings of the 21st annual conference of the European Marketing Academy, Aarhus, Denmark, May 26-29, 1992 / ed. by Klaus G. Grunert and Dorthe Fuglede. - Aarhus : The Aarhus School of Business, 1992, s. 1139-1158.
ISBN 87-89695-07-0
50. Törnroos, Jan-Åke / Ekonomisk-geografiska institutionen
  Suomi-kuva kansainvälisessä markkinoinnissa tanskalaisten ja italialaisten yritysten näkökulmasta / Jan-Åke Törnroos.
- In: Liiketaloustieteellinen aikakauskirja, ISSN 0024-3469, (1992) s. 143-168.

[Next]