[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Etnologiska institutionen') results in 195 hits


1. Kalman, Marina / Etnologiska institutionen
  .
- In: Skottspolen (1988) 3, Red. av Marina Kalman.

2. Nielsen, Ole Rud / Etnologiska institutionen
  Om Finland och EG / Ole Rud Nielsen.
- In: Hufvudstadsbladet 9.9.1988

3. Nielsen, Ole Rud / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Chr. Vaupell, De danske Skove / Ole Rud Nielsen.
- In: Lokalhistorisk journal, ISSN 0106-5351, 17 (1988) 3, s. 25. Genoptryck af bog fra 1863.

4. Nielsen, Ole Rud / Etnologiska institutionen
  Telefoner og haekkesakse : om fritidshusliv i Tisvilde-området / Ole Rud Nielsen.
- In: Vejby-Tibirke årbog : /årg./1988 : fra mit vindue. - Vejby-Tibirke : Mogens Tving Jensen, 1988, s. 50-51.
ISBN 87-88319-08-3
5. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Barrels and bundles of herring / Nils Storå.
- In: Food and drink and travelling accessories : essays in honour of Gösta Berg / ed. by Alexander Fenton and Janken Myrdal. - Edinburgh : John Donald in association with the National Museums of Scotland, Skansen and Nordiska museet, 1988, s. 76-90.
ISBN 0-85976-209-2
UDC 392.8(082)
6. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Fältarbetets roll inom etnologiundervisningen / Nils Storå.
- In: SLS-Arkiv 1987, ISSN 0356-3243, (1988) 16, s. 15-18. Titel: Etnologi och folkloristik vid universitet, museer och arkiv : Folkkulturarkivets jubileumsseminarium den 28 april 1987. - Redaktörer: Anne Bergman och Carola Ekrem..

7. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Havet som skiljer och förenar / Nils Storå.
- In: Över Ålands hav : ålänningarnas handel med Stockholm / ...utg. av Ålands landskapsstyrelse. Museibyrån. Etnologiska sektionen. - Mariehamn : Ålands landskapsstyrelse, 1988, s. 4-19. - (Glimtar ur Ålands folkkultur, ISSN 0782-0011 ; 3).
ISBN 951-95640-6-3
UDC 339
8. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Över Kvarkens isar / Nils Storå.
- In: Det maritima kulturlandskapet kring Bottenviken : artiklar och studier från Bottenviksprojektet / red.: Lars Holstein. - Umeå : Umeå univ., 1988, s. 81-90.
ISBN 91-86356-10-0
UDC (480)(485)
9. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Russian walrus hunting in Spitsbergen / Nils Storå.
- In: Etudes inuit studies, ISSN 0701-1008, 11(1987) (1988) 2, s. 117-137.

10. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Åland : kulturområde mellan väst och öst / Nils Storå.
- In: Åländskt språk mellan öst och väst / /red. Åsa Stenwall-Albjerg/. - Mariehamn : Ålands högskola, 1988, s. 13-25. - (Ålands högskola, ISSN 0785-6830 ; 1988,1).
ISBN 951-99949-3-9
11. Costiander-Hulden, Eva / Etnologiska institutionen
  Det etnologiska studiet av människans yttre / Eva Costiander-Hulden.
- In: Människans yttre - kulturens spegel : NEFA-Nordens 15. fältseminarium 8.8.-23.8.1987 i Lojo, Finland / red. av planläggningsgruppen i Åbo: Eva Costiander-Huldén. - Åbo : Åbo akademi, 1988, s. 66-67. NEFA /= Nordisk etnologisk-folkloristisk arbetsgrupp/.
ISBN 951-649-460-9
UDC 39, 316.7
12. Costiander-Hulden, Eva / Etnologiska institutionen
  Människans yttre - kulturens spegel : NEFA-Nordens 15. fältseminarium 8.8.-23.8.1987 i Lojo, Finland / red. av planläggningsgruppen i Åbo: Eva Costiander-Hulden...et al.. - Åbo : Åbo Akademi, 1988. - 107 s. : ill. NEFA /= Nordisk etnologisk-folkloristisk arbetsgrupp/.
ISBN 951-649-460-9
UDC 39, 316.7
13. Hackman, John / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Alan G. Jamieson (ed.), A people of the sea. The maritime history of the Channel Islands. London 1986 / John Hackman.
- In: Argonauta : newsletter of the Canadian Nautical research Society 5 (1988) 2-3, s. 10-12.

14. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Drakskepp och runslingor : något om vikingaromantik i sekelskiftets Finland / Bo Lönnqvist.
- In: By og bygd : norsk folkemuseums årbok 1987-88. - Oslo, 1989, s. 85-97.

15. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Den finlandssvenska bygdedräktrörelsen / Bo Lönnqvist.
- In: Espoon kansallispuku = Esbo bygdedräkt / Bo Lönnqvist, Mariliina Perkko, Gunilla Vuori. - Esbo : Esbo stadsmuseum, 1989, s. 9-11. - (Esbo stadsmuseums forskningsserie ; 2).

16. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Hjördis Dahl 1905-1988 : nekrolog / Bo Lönnqvist.
- In: Budkavlen 1988, ISSN 0302-2447, 67 (1989) s. 88-90.

17. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Kun taiteilijat löysivät kansanpuvun / Bo Lönnqvist.
- In: Ars : Suomen taide / toimitusneuvosto: päätoim.: Salme Sarajas-Korte...et al. - Espoo : Weilin + Göös, 1989, s. 104-107.
ISBN 951-35-4204-1
UDC 72, 7(091)(480)
18. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Lekens redskap / Bo Lönnqvist.
- In: Att leka är nödvändigt : en antologi om lek / sammanställd av Agneta Lindh-Munther. - Stockholm : Liber, 1989, s. 198-213.
ISBN 91-40-71908-1
UDC 159.7:688.72:373.2
19. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Troll och människor : on utseende och kulturella barriärer / Bo Lönnqvist.
- In: SPHINX. Årsbok=Vuosikirja 1989 : föredrag och uppsatser=esitelmät ja kirjoitukset. - Hfors : Finska Vetenskapssocieten, 1989, s. 69-82. - (Serie B. Årsbok. Societas Scientarium Fennica, ISSN 0783-5892).

20. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Bjarne Stoklund, Arbete och könsroller på Laeso 1200-1900 / Monica Nerdrum.
- In: Budkavlen 1988, ISSN 0302-2447, 67 (1989) s. 91.

21. Nielsen, Ole Rud / Etnologiska institutionen
  Livsformer i nutidige urbaniserede samfund : rec. av Lone Rahbek Christensen, Hver vore veje. Livsformer, familietyper og kvindeliv. 1987 / Ole Rud Nielsen.
- In: Budkavlen 1988, ISSN 0302-2447, 67 (1989) s. 96.

22. Nielsen, Ole Rud / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Metsä suomalaisen elämässä. Monitieteellinen seminaari 18.-19.1986. Red. Aarne Reunala & Pekka Virtanen. 1987 / Ole Rud Nielsen.
- In: Nord nytt, ISSN 0008-1345, (1989) 38, s. 116-117.

23. Nielsen, Ole Rud / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Naerrekreation - friluftsliv og fysisk planlaegning i Norden. Nordisk ministerråd, 1987 / Ole Rud Nielsen.
- In: Nord nytt, ISSN 0008-1345, (1989) 36, s. 76.

24. Nielsen, Ole Rud / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Sommerglaeder. Dansk kulturhistorisk Museumsforening. 1985. Peeter Seeberg, Slå fritiden ihjel. 1986. Faits et opinions. Europaernes feriemönster. 1987. Levande Norden. Kulturens roll i marknadsföringer. Rapport från Nordiska turistchefseminariet 2-6 december 1986 i Sunne. 1986 / Ole Rud Nielsen.
- In: Nord nytt, ISSN 0008-1345, (1989) 36, s. 90-91.

25. Nielsen, Ole Rud / Etnologiska institutionen
  Tjuvskytte : rec. av Lars Chr. Nielsen, Skytte-Lars. En krybskyttes erindringer 1874-1930. Jesper Laursen, Krybskytter i Danmark. Beretninger fra det virkelige liv. 1986 / Ole Rud Nielsen.
- In: Budkavlen 1988, ISSN 0302-2447, 67 (1989) s. 95.

26. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Etnologi mellan himmel och jord : föredragskommentar / Nils Storå.
- In: Norveg, ISSN 0029-3601, 32 (1989) s. 39-46.

27. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Laukkukaupalla oli pitkät perinteet Ahvenanmaallakin / Nils Storå.
- In: Karjalan heimo, ISSN 0449-8828, (1989) 1-2, s. 10-12.

28. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  L. W. Fagerlund och folkkulturen på Åland / Nils Storå.
- In: Vårdträdet : skrift : 8 / red.: Johanna Aminoff-Winberg, Johan Nikula, Thorbjörn Sirén. - Åbo : Åbo Akademis studentkår, 1989, s. 114-126.
ISBN 951-9416-19-6
29. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Pearl fishing among the Eastern Sami / Nils Storå.
- In: Acta borealia, ISSN 0800-3831, (1989) 2, s. 12-27.

30. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Skärgården som livsmiljö : anpassning, variation och förändring / Nils Storå.
- In: Nordenskiöld samfundets tidsskrift, ISSN 0356-0910, (1989) 49, suppl., s. 40-48 . Titel: Kontakt och konflikt i skärgården.

31. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Sparkstöttingen i Finland / Nils Storå.
- In: Budkavlen 1988, ISSN 0302-2447, 67 (1989) s. 28-61.

32. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Svalbard : centre and perphery : aspects of cultural research / Nils Storå.
- In: Acta borealia, ISSN 0800-3831, (1989) 1, s. 10-20.

33. Weibust, Knut / Etnologiska institutionen
  Familj och släkt / Knut Weibust.
- In: Det mångkulturella Sverige : en handbok om etniska grupper och minoriteter / Ingvar Svanberg & Harald Runblom (red.). - Stockholm : Gidlund, 1989, s. 82-87.
ISBN 91-7843-008-9
UDC 325.14(485)
34. Costiander-Hulden, Eva / Etnologiska institutionen
  Nya arbetsuppgifter, nya utmaningar kräver ständig utbildning / Eva Costiander-Hulden.
- In: Svenskbygden, ISSN 0356-1755, (1989) 2, s. 10-12.

35. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  När folkdräkten blev altartavla : något om den kulturella konstruktionen av världen / Bo Lönnqvist.
- In: Människor & föremål : etnologer om materiell kultur / bidrag av K-O Arnstberg...et al. - Stockholm : Carlsson, 1990, s. 209-215. - (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, ISSN 0560-2416 ; nr 38).
ISBN 91-7798-314-9
UDC 391(082)
36. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Varför studera leksaker? / Bo Lönnqvist.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 75 (1990) 3, s. 524-532.

37. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Folkdans och herrskapsdans : kring två kulturella koder i konst och verklighet / Bo Lönnqvist.
- In: Folk - musik - dans i nordisk konst / utställningskommissarie och katalogred.: Louise Robbert. - Stockholm : Liljevalchs konsthall, 1990, s. 197-213. - (Liljevalchs katalog ; 402). Folk-musik-dans i nordisk konst 14 juni - 26 augusti 1990.
ISBN 91-86828-07-X
UDC 061.43:7.041(48)
38. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Elijsabet Krijttkens - ett fall för historisk antropologi : om ryktet som motiv för livsstrategi / Bo Lönnqvist.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1990) s. 9-11.

39. Lönnqvist, Bo / Etnologiska institutionen
  Remembering and forgetting : recording for posterity / Bo Lönnqvist.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1990) s. 19-30. På svenska i: Budkavlen, ISSN 0302-2447, 68(1989), s. 79-91.

40. Nerdrum, Monica / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Richard Broberg, Finsk invandring till mellersta Sverige / Monica Nerdrum.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, 68 (1989) s. 123-124.

41. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Fem etnologer : etnologin i Finland i finlandssvenskt perspektiv / Nils Storå. - Åbo : Åbo akademi. Etnologiska institutionen, 1990. - 17 s.

42. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Sparkstöttingen som innovation / Nils Storå.
- In: Människor & föremål : etnologer om materiell kultur / bidrag av K-O Arnstberg...et al. - Stockholm : Carlsson, 1990, s. 7-20. - (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, ISSN 0560-2416 ; nr 38).
ISBN 91-7798-314-9
UDC 391(082)
43. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Trender i nordisk arktisk kulturforskning / Nils Storå.
- In: Forskning om mennesker på Svalbard : rapport fra et seminar 3.-6. mai 1989. - Oslo : Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, 1990, s. 7-20.
ISBN 82-7216-589-9
UDC 908 Svalbard:39
44. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Folkkultur i Föglö / Nils Storå.
- In: Åländsk odling : 1989 / red.: Marita Karlsson...et al. - Mariehamn : Museibyrån , 1990, s. 17-33. - (Åländsk odling, ISSN 0356-1003 ; 49).

45. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Sälrodd, bräddlöpning och långfärd : kring fångstkulturen i Kvarkenområdet / Nils Storå.
- In: Österbottnisk årsbok 1989-1990 : Fylgia 1890-1990. - Vasa : Svensk-österbottniska samfundet, 1990, s. 227-247. - (Österbottnisk årsbok, ISSN 0357-9956).

46. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Ostkarelische Wanderhändler als Kulturvermittler in Finnland / Nils Storå.
- In: Jahrbuch fur Volkskunde und Kulturgesichte, ISSN 0138-4503, 32 (1989) s. 34-43.

47. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Kognitiva system och maritim anpassning : om skärgårdsbornas iskunskap / Nils Storå.
- In: Folklore & folkkultur. - Reykajavik : Haskoli Islands, 1990, s. 205-222.

48. Storå, Nils / Etnologiska institutionen
  Adaptive dynamics and island life : resource use in Åland islands / Nils Storå.
- In: Artikler i etnologi och mellomfack. - Oslo : Universitetet i Oslo. Institutt for etnologi, /1990/, s. 20-54.

49. Weibust, Knut / Etnologiska institutionen
  Alternativbilder : fragment ur miljöaktivisters föreställningsvärld / Knut Weibust.
- In: Nord-nytt, ISSN 0008-1345, (1990) s. 1-7.

50. Weibust, Knut / Etnologiska institutionen
  Bil och utveckling : frågor om bilberoende och hållbar trafikutveckling / Knut Weibust.
- In: Människor & föremål : etnologer om materiell kultur / bidrag av K-O Arnstberg...et al. - Stockholm : Carlsson, 1990, s. 283-305. - (Kungl. Skytteanska samfundets handlingar, ISSN 0560-2416 ; nr 38).
ISBN 91-7798-314-9
UDC 391(082)

[Next]