[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Filosofiska institutionen') results in 137 hits


1. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Humanisten bör bli expert på dialog / Lars Hertzberg.
- In: Åbo underrättelser 25.5.1988

2. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Introduction / Lars Hertzberg.
- In: Perspectives on human conduct / ed. by Lars Hertzberg and Juhani Pietarinen. - Leiden : Brill, 1988, s. 1-5. - (Philosophy of history and culture, ISSN 0922-6001 ; Vol. 1).
ISBN 90-04-08937-3
UDC 17
3. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  On the attitude of trust / Lars Hertzberg.
- In: Inquiry, ISSN 0020-174X, 31 (1988) s. 307-322.

4. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Perspectives on human conduct / ed. by Lars Hertzberg and Juhani Pietarinen. - Leiden : Brill, 1988. - 176 s. - (Philosophy of history and culture, ISSN 0922-6001 ; Vol. 1).
ISBN 90-04-08937-3
UDC 17
5. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Platoniska och aristoteliska drag i samtida anglosachsisk moralfilosofi / Lars Hertzberg.
- In: Antikkens moraltaenkning : foredrag : Platonselskabet, Nordiskt selskab for antikkens idétradition, Symposium på Schaeffergården, Kobenhavn, den 30. maj - 2. juni 1987 / Rapporten er redigert af Ulf Hamilton Clausen. - Kobenhavn : Institut for klassisk Filologi. Kobenhavns Universitet, 1988, s. 155-171.

6. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Tieteen arvovalta ja ihmisen ammatit / Lars Hertzberg.
- In: Tieteen kirot ja siunaukset : Edistyksen päivät 87-seminaariraportti / toim. Jaana Venkula. - /Hki/ : Edistyksellinen tiedeliitto, 1988, s. 35-54. - (Edistyksellinen tiedeliitto ry:n julkaisusarja, ISSN 0781-8831).
ISBN 951-99968-1-8
7. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Vad är en mänsklig rättighet? / Lars Hertzberg.
- In: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism / utg. av Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter. - Åbo : Åbo Akademi, 1988 , s. 9-16. Delar av texten på norska.
ISBN 951-649-466-8
UDC 323.118(042):342.7(100), 342, 323.1, 327, 396
8. Qvarnström, Bengt-Olof / Filosofiska institutionen
  Unsolvable conceptual problems in structuralist phonology / Bengt-Olof Qvarnström.
- In: Wiener lingustische Gazette : supplement, ISSN 0258-9672, (1988) beiheft 6, s. 58-60. Sixth International Phonology Meeting and Third International Mophology Meeting, July 1-7, 1988, Krems, Austria, discussion papers. Vol. 1.

9. Rosing, Hans / Filosofiska institutionen
  Finns smärtan ingenstans? / Hans Rosing.
- In: Filosofisk tidskrift, ISSN 0348-7482, (1988) 1, s. 42-43.

10. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Hoidon etiikka ja ihmisen arvo / Lars Hertzberg.
- In: Hoitotiede 1988 : Pro Nursing ry:n vuosikirja / toimituskunta: Ulla Tuomaala...et al. - Turku : Pro Nursing, 1989, s. 39-49. - (Julkaisusarja. A, ISSN 0784-5898 ; 2).
ISBN 952-90048-8-5
UDC 616
11. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Maailma katsottavana / Lars Hertzberg.
- In: Hajoava ja yhdentyvä maailmankuva : 8. Suomi tulevaisuudessa -seminaari Kaupunkiopisto, Espoo, 12-13.11.1988 / Pekka Robert Sundell (utg.). - Hki : Tulevaisuuden ystävät, 1989, s. 16-23.

UDC 304, 14
12. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Mietteitä perhehoitajalaista / Lars Hertzberg.
- In: Oikeus, ISSN 0356-4037, (1989) 5, s. 404-406.

13. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Om våra bilder av vetenskapen / Lars Hertzberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 5, s. 233-243.

14. Rosing, Hans / Filosofiska institutionen
  Forskaren och samhället / Hans Rosing.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 7, s. 437-442.

15. Rosing, Hans / Filosofiska institutionen
  Naturvetenskap och framtidens samhälle / Hans Rosing.
- In: Vid vetandets gräns : en föreläsningsserie i naturvetenskapernas yttersta gränsmarker. - Åbo : Åbo akademi. Kurcentralen, 1989, s. 7-15.
ISBN 951-649-659-8
16. Wahlström, Bertel / Filosofiska institutionen
  On religious decline and disappearance of values / Bertel Wahlström.
- In: Temenos, ISSN 0262-4524, 25 (1989) s. 93-101.

17. Dilworth, Craig / Filosofiska institutionen
  Laws, theories and the principles of science : a series of lectures / Craig Dilworth. - Uppsala : Filosofiska föreningen : Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet, 1990. - 107 s. - (Filosofiska studier ; 44).
ISBN 91-506-0787-1
18. Dilworth, Craig / Filosofiska institutionen
  Empiricism vs. realism : high points in the debate during the past 150 years / Craig Dilworth.
- In: Studies in history and philosophy of science, ISSN 0039-3681, (1990) s. 431-462 .

19. Dilworth, Craig / Filosofiska institutionen
  Idealization and the abstractive-theoretical model of scientific explanation / Craig Dilworth.
- In: Idealization : I: general problems / J. Brzezinski...et al (red.). - Amsterdam : Rodopi, 1990, s. 167-181.

20. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  The kind of certainty is the kind of language-game / Lars Hertzberg.
- In: Wittgenstein: attention to particulars : essays in honour of Rush Rhees (1905-89) / ed. by D. Z. Phillips and Peter Winch. - London : Macmillan, 1989, s. 92-111.
ISBN 0-333-51237-5
UDC 082 Rhees:800.1:1
21. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  On moral nescessity / Lars Hertzberg.
- In: Value and understanding : essays for Peter Winch / ed. by Raimond Gaita. - London : Routledge, 1990, s. 102-117.
ISBN 0-415-04150-3
UDC 082 Winch:17
22. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Wittgenstein and the sharing of language / Lars Hertzberg.
- In: Wittgenstein - towards a re-evaluation : proceedings of the 14th International Wittgenstein-Symposium, centenary celebration 13th to 20th August 1989, Kirchberg am Wechsel (Austria) 1-3 : vol 1 / eds. Rudolf Haller and Johannes Brandl. - Vienna : Hölder-Pichler-Tempsky, 1990, s. 47-56. - (Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft ; Bd 19/1-3).
ISBN 0-7923-0983-9
UDC 1(091) Wittgenstein
23. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Om Ludwig Wittgenstein och den judiska bakgrunden / Lars Hertzberg.
- In: Judiska perspektiv / Karl-Johan Illman (red.). - Åbo : Åbo akademi, 1989, s. 179-195. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 19).
ISBN 951-649-609-1
UDC 29, 296.1
24. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Om att urskilja människan i en människa / Lars Hertzberg.
- In: Imod forstandens forhekselse : en bog om Wittgenstein / Steen Brock & Hans-Jörgen Schantz (red.). - Aarhus : Modtryk, 1990, s. 63-74.
ISBN 87-7394-155-7
UDC 1(091)Wittgenstein
25. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Vaikka itse Jumala olisi vilkaissut sieluihimme, hän ei olisi voinut nähdä sieltä, kenestä puhumme / Lars Hertzberg.
- In: Ajatus, ISSN 0002-2918, 46 (1989) s. 146-153.

26. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Vårdetik och människovärde / Lars Hertzberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 6, s. 366-380.

27. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Yhteisön tärkeys Wittgensteinin myöhäisajattelussa / Lars Hertzberg.
- In: Tiede & edistys, ISSN 0356-3677, (1989) 3, s. 219-222.

28. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Artificial intelligence and the empiricist picture of thought / Lars Hertzberg.
- In: Artificial intelligence, culture and language : on education and work / ed. by Bo Göranzon, Magnus Florin. - New York : Springer-Verlag, 1990, s. 9-12. - (Artificial intelligence and society serie).
ISBN 0-387-19573-4
29. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Mitä on tieteellinen kasvatus? / Lars Hertzberg.
- In: Kasvatus - tiedettä vai taidetta? : kasvatusfilosofian symposiumi Jyväskylän yliopistossa 7.4.1989 / (toim.) Matti Kosonen. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos, 1990, s. 21-30. - (Julkaisu/Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos, ISSN 0357-5101 ; 44).
ISBN 951-680-411-x
30. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Om människan, empirismen och den artificiella intelligensen / Lars Hertzberg.
- In: Dialoger, ISSN 0283-5207, (1989) 10, s. 63-70.

31. Lagerspetz, Olli / Filosofiska institutionen
  Kvinnor och män i teknikens värld : kön och socialisation vid två åbofakulteter / Olli Lagerspetz. - Åbo : Åbo Akademi, 1990. - 138 s. - (Publikationer från institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi, ISSN 0783-2656 ; nr 6).
ISBN 951-649-760-8
UDC 396, 316.7, 378.4
32. Lagerspetz, Olli / Filosofiska institutionen
  Begreppet brott ur ett deltagarperspektiv / Olli Lagerspetz.
- In: Ajatus, ISSN 0002-2918, 47 (1990) s. 77-95.

33. Lagerspetz, Olli / Filosofiska institutionen
  Arkielämän tietoa / Olli Lagerspetz.
- In: Tiede 2000, ISSN 0358-1039, 10 (1991) 1, s. 13.

34. Maury, Andre / Filosofiska institutionen
  The structure of the visual field : Wittgenstein's discussion in the Philosophical remarks / Andre Maury.
- In: Wittgenstein - towards a re-evaluation : proceedings of the 14th International Wittgenstein-Symposium, centenary celebration 13th to 20th August 1989, Kirchberg am Wechsel (Austria) 1-3 / eds. Rudolf Haller and Johannes Brandl. - Vienna : Hölder-Pichler-Tempsky, 1990, s. 93-96. - (Schriftenreihe der Wittgenstein-Gesellschaft ; Bd 19/1-3).
ISBN 0-7923-0983-9
UDC 1(091) Wittgenstein
35. Maury, Andre / Filosofiska institutionen
  En människas identitet / Andre Maury.
- In: Ajatus, ISSN 0002-2918, 47 (1991) s. 34-48.

36. Rosing, Hans / Filosofiska institutionen
  Teletransport en logisk omöjlighet / Hans Rosing.
- In: Filosofisk tidskrift, ISSN 0348-7483, (1990) 1, s. 20-22.

37. Rosing, Hans / Filosofiska institutionen
  Den positivistiska traditionen : en dialog / Hans Rosing.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 1, s. 17-26.

38. Rosing, Hans / Filosofiska institutionen
  Objektivism och relativism / Hans Rosing.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 5, s. 288-303.

39. Rosing, Hans / Filosofiska institutionen
  Vetenskap i Koranens skugga / Hans Rosing.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 7, s. 451-459.

40. Wallgren, Thomas / Filosofiska institutionen
  Förståelsen av främmande folk som etisk tilldragelse / Thomas Wallgren.
- In: Ajatus, ISSN 0002-2918, 47 (1999) s. 210-227.

41. Wallgren, Thomas / Filosofiska institutionen
  Förändring, utveckling, framsteg? : nya konstellationer i kampen om framtiden / Thomas Wallgren.
- In: Muutos : Suomen filosofisen yhdistyksen Helsingissä 14.-15.1.1988 järjestämän kollokvion esitelmät / toim. Ilpo Halonen ja Heta Häyry. - Helsinki : Suomen filosofinen yhdistys, 1990, s. 237-257.
ISBN 951-9264-10-8
42. Wallgren, Thomas / Filosofiska institutionen
  Millainen olisi kehityskriittinen kehitysmaaliike? / Outi Hakkarainen ja Thomas Wallgren.
- In: Mitä kehitysavun jälkeen? : ajatuksia maailmanlaajuisen yhteisvastuun vaikeuksista ja mahdollisuuksista / toim.: Thomas Hackman...et al. - Helsinki : Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 1989, s. 126-146. - (Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen julkaisusarja, ISSN 0784-8005 ; 6).
ISBN 951-8925-05-4
UDC 339.96
43. Burman, Christian / Filosofiska institutionen
  Describing man-made structures : aesthetically qualified physical environment and new planning techniques / Christian Burman & Simo Säätelä. - Espoo : Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Yhdyskunta- ja rakennussuunnittelun laboratorio, 1991. - 90 s. : fig. - (Tiedotteita / Valtion teknillinen tutkimuskeskus, ISSN 0358-5085 ; 1240).
ISBN 951-38-3871-4
44. Burman, Christian / Filosofiska institutionen
  Rakennetun asuinympäristön laatutaso (käsitteen kielioppi) / Christian Burman, Simo Säätelä.
- In: Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat : osa 1: rakennetun ympäriston kauneus ja laatu / Pauline Bonsdorff...et al. - Espoo : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 1991, s. 72-91 . - (Tiedotteita / Valtion teknillinen tutkimuskeskus, ISSN 0358-5058 ; 1234). Abstract.
ISBN 951-38-3866-8
45. Burman, Christian / Filosofiska institutionen
  Rakennuspiirustusten ymmärtämisestä / Christian Burman, Simo Säätelä.
- In: Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat : osa 2: ympäristön kokeminen ja havainnollistaminen / Christian Burman...et al. - Espoo : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 1991, s. 172-178. - (Tiedotteita / Valtion teknillinen tutkimuskeskus, ISSN 0358-5058 ; 1235). Abstract.
ISBN 951-38-3867-6
46. Burman, Christian / Filosofiska institutionen
  Välineet ja toiminnot ATK-avusteisessa arkkitehtisuunnittelussa : essee työkaluista ja ymmärtämisestä / Christian Burman, Simo Säätelä.
- In: Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö ja uudet suunnittelutekniikat : osa 3: työkalut ja tietojärjestelmät / Christian Burman...et al. - Espoo : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 1991, s. 92-99. - (Tiedotteita / Valtion teknillinen tutkimuskeskus, ISSN 0358-5058 ; 1236).
ISBN 951-38-3868-4
47. Dilworth, Craig / Filosofiska institutionen
  [Rev. of] P. Monicas, A history and philosphy of the social sciences / Craig Dilworth.
- In: Epistemologia 13 (1991) s. 164-168.

48. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  Imagination and the sense of identity / Lars Hertzberg.
- In: Human beings / ed. by David Cockburn. - Cambridge : Cambridge U.P., 1991, s. 143-155. - (Royal institute of philosophy lecture series ; 29).
ISBN 0-521-42245-0
49. Hertzberg, Lars / Filosofiska institutionen
  [Rev. of] Stanley Cavell, Themes out of school. Effects and causes / Lars Hertzberg.
- In: Philosophical investigations, ISSN 0190-0536, 14 (1991) s. 81-85.

50. Maury, Andre / Filosofiska institutionen
  Crime and punishment / André Maury.
- In: Justice, law and violence / ed. by James B. Brady and Newton Garver. - Philadelphia : Temple U.P., 1991, s. 210-222.
ISBN 0-87722-843-4

[Next]