[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Finska institutionen') results in 177 hits


1. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Keskustelu suomen morfofonologian kuvaamisesta jatkuu sittenkin / Kaisa Häkkinen.
- In: Kieliposti, ISSN 0783-2958, (1988) 1, s. 28-30.

2. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Keskustelua suomen morfofonologian kuvaamisesta / Kaisa Häkkinen.
- In: SKY 1988 : Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikirja 1988=Språkvetenskapliga Föreningens i Finland årsbok / Red. av Jan-Ola Östman...et al.. - Hki : Suomen kielitieteellinen yhdistys, 1988, s. 51-60.
ISBN 951-95264-2-0
3. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Kielisukulaistemme menneisyys ja nykyisyys : rec. av Valev Uipobuu, Finnougrierna och deras språk. De finsk-ugriska folkens förflutna och nutid / Kaisa Häkkinen.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, (1988) 30, s. 214-218.

4. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  [Rev. of] Valev Uibopuu, Finnougrierna och deras språk. De finsk-Ugriska folkens förflutna och nutid / Kaisa Häkkinen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 10, s. 568-572.

5. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Suomalaisen kirjan juhlaa / Kaisa Häkkinen.
- In: Kunnallislehti 27.2.1988

6. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Symposium 1988 : Itämerensuomalaisen filologian symposiumi, Turku 30.8.-2.9.1988 referaatit / järjestäjät: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, Finska institutionen vid Åbo Akademi, Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteellis-teknillinen yhteistoimintakomitea = Komissija po naucno-tehniceskomu sotrudnicestvu mezdu Finljandiej i Sovetskim Sojuzom. - Turku : Itämerensuomalaisen filologian symposiumi, 1988. - 124 s. : ill., kart.
ISBN 951-99961-6-8
UDC 809.45
7. Ingo, Rune / Finska institutionen
  [Rev. of] Tuuli Forsgren, Finska participattribut i svensk översättning. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Uralia et Altaica Upsaliensia 17. Uppsala 1986. / Rune Ingo.
- In: Fenno-Ugrica Suecana, ISSN 0348-3045, 1988 9, s. 149-154.

8. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Adjektiiviadverbien semantiikkaa ja pragmatiikkaa : /rec. av Terttu Orpana, Kuvaus vai kommentti : tutkimus suomen kielen adjekttiiviadverbien semanttisesta tulkinnasta/ / Mauno Koski.
- In: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1988) 3, s. 407-412.

9. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Itämerensuomalaisten kielten ruuminosien nimityksiin liittyviä primaarikäsitteitä ja käsitekomplekseja : /referaatti/ / Mauno Koski.
- In: Symposium 1988 : Itämerensuomalaisen filologian symposiumi, Turku 30.8.-2.9.1988 referaatit / järjestäjät: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, Finska institutionen vid Åbo Akademi, Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteellis-teknillinen yhteistoimintakomitea = Komissija po naucno-tehniceskomu sotrudnicestvu mezdu Finljandiej i Sovetskim Sojuzom. - Turku : Itämerensuomalaisen filologian symposiumi, 1988,
ISBN 951-99961-6-8
UDC 809.45
10. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Nonn : uuemat eesti proosat / toim. Mauno Koski ja Jüri Valge. - Turku : Turun yliopisto, 1988. - 86 blad : ill. - (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen opintomonisteita, ISSN 0782-9159 ; 12). Sisällysluettelo nimiösivulla. - Teksti rinnakkain eestiksi ja suomeksi.
ISBN 951-880-139-8
UDC 894.545-8
11. Nuutinen, Olli / Finska institutionen
  Älkää tehkö Suur-Eurooppaa, se romahtaa kuin dinosaurus : /rec. av Hans Magnus Enzenberger, Ach Europa!/ / Olli Nuutinen.
- In: Aamulehti 25.9.1988

12. Nuutinen, Olli / Finska institutionen
  Kriitikon romaani ravisutti Tanskaa : /rec. av Carsten jensen, Kannibalernas nadver/ / Olli Nuutinen.
- In: Aamulehti 11.5.1988

13. Nuutinen, Olli / Finska institutionen
  Suomi-luuloja Kekkosen varjolla : /rec. av Soren Sorensen, Kekkonen. En politisk biografi / Olli Nuutinen.
- In: Aamulehti 24.3.1988

14. Nuutinen, Olli / Finska institutionen
  Yksinäinen kulkija : /rec. av Henrik Nordbrandt, Under mausolaet/ / Olli Nuutinen.
- In: Aamulehti 31.1.1988

15. Rasku, Seija / Finska institutionen
  Köllit kyläyhteisössä / Seija Rasku.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 30 (1988) s. 85-98.

16. Yli-Vakkuri, Valma / Finska institutionen
  Aistin- ja aistinhavaintoverbit ims. kielten syntaksissa / Valm Yli-Vakkuri.
- In: Symposium 1988 : Itämerensuomalaisen filologian symposiumi, Turku 30.8.-2.9.1988 referaatit / järjestäjät: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, Finska institutionen vid Åbo Akademi, Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteellis-teknillinen yhteistoimintakomitea = Komissija po naucno-tehniceskomu sotrudnicestvu mezdu Finljandiej i Sovetskim Sojuzom. - Turku : Itämerensuomalaisen filologian symposiumi, 1988, s. 118-119.
ISBN 951-99961-6-8
UDC 809.45
17. Yli-Vakkuri, Valma / Finska institutionen
  Viisi vuotta virheanalyysia / Valma Yli-Vakkuri.
- In: Lähivertailuja 3 : suomalais-virolainen virheanalyysiseminaari Hailuodossa 15.-16.5.1987 / toim. = toimetanud Peep Nemvalts ja Päivi Rintala. - Turku : Turun yliopisto, 1988, s. 60-65. - (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 0356-8490 ; 34). Sarjalla myös engl. nimeke.
ISBN 951-880-100-2
UDC 809.454, 809.45, 809.454.1
18. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Isät, pojat, perinnöt : Bertel Kihlmanin ja Christer Kihlmanin kirjallisesta tuotannosta / Pirkko Alhoniemi. - Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989. - 393 s. - (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 499).
ISBN 951-717-557-4
UDC 839.79-3.09, 82(091)+82.0
19. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Aulis J. Joki 2.6.1913-8.2.1989 / Kaisa Häkkinen.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 31 (1989) s. 195-201.

20. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Finsk-ugrisk språkvetenskap i Finland 1828-1918 : rec. av Mikko Korhonen, Finno-ugrian language studies in Finland 1828-1918 / Kaisa Häkkinen.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) 1, s. 136-140.

21. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Ruotsalaislainat Turun murteessa : rec. av Maija Grönholm, Ruotsalaiset lainasanat Turun murteessa / Kaisa Häkkinen.
- In: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1989) s. 125-136.

22. Ingo, Rune / Finska institutionen
  De la phrase noyau a la structure de surface : remarques contrastives / Rune Ingo.
- In: IRAL = International review of applied lingustics in language teaching, ISSN 0019-042X, 28 (1989) 3, s. 245-252.

23. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Käännösten laadun arviointi / Rune Ingo.
- In: Erikoiskielet ja käännösteoria = Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium IX, Vörå 11.-12.1989 / red. Gerald Porter, Juhani Stenfors. - Vasa : Vaasan korkeakoulu, 1989, s. 243-246. - (Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Käännösteorian ja ja ammattikielten tutkijaryhmä, ISSN 0783-0580 ; no 13).
ISBN 951-683-336-1
24. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Kääntäminen kieltenopetuksessa / Rune Ingo.
- In: Special languages and second languages : methodology and research AFinLA yearbook 1989 / Anita Nupponen & Rolf Palmberg (eds). - Hki : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 1989, s. 61-67. - (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja, ISSN 0781-0318 ; no. 47).
ISBN 951-9388-34-6
UDC 82, 372, 80, 372.880
25. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Mitä se merkitsee? / Mauno Koski.
- In: Kielestä kiinni / toim. Seija Aalto...et al. - Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1989, s. 108-128. - (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 113).
ISBN 951-717-546-9
UDC 809.454.1
26. Nuutinen, Olli / Finska institutionen
  Käännöslainat / Olli Nuutinen.
- In: Nykysuomen sanavarat / toim. Jouko Vesikansa. - Porvoo : WSOY, 1989, s. 110-126 .
ISBN 951-0-10969-X
UDC 809.454.1-3, 809.454.1
27. Nuutinen, Olli / Finska institutionen
  Liuhupartasielun synty / Olli Nuutinen.
- In: Kanava, ISSN 0355-0303, (1989) 5, s. 273-276.

28. Nuutinen, Olli / Finska institutionen
  Satakunnan synty ja Kainuun kato / Olli Nuutinen.
- In: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1989) 1, s. 11-49.

29. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Die finnische Literatur in der 80er Jahren des 19. Jahrhunderts : der Aufschwung des Realismus zwischen zwei romantischen Perioden / Pirkko Alhoniemi .
- In: Congressus septimus internationalis fenno-ugristarum, Debrecen 27.VIII-2.IX.1990 : litteraria / redigunt Istvan Dobos...et al. - Debercen, 1990, s. 7-14.

30. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Minuus modernisoituu : Rabbe Enckellin Landskapet med den dubbla skuggan / Pirkko Alhoniemi.
- In: Tutkielmia suomalaisesta modernismista / toim. Tuija Takala ja Juha Hyvärinen. - Turku : Turun yliopisto, 1990, s. 179-198. - (Turun yliopisto. Taiteiden tutkimuksen laitos. Sarja A, ISSN 0784-3933 ; n:o 21).
ISBN 951-880-452-4
UDC 82.015.19, 894.541.015
31. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Mistä sanat tulevat : suomalaista etymologiaa / Kaisa Häkkinen. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. - 326 s. - (Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 117).
ISBN 951-717-595-7
UDC 809.454.1, 809.454.1-54
32. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Udmurtin typologiaa : rec. av Pirkko Suihkonen, Korpustutkimus kielitypologiassa sovellettuna udmurttiin. Diss. / Kaisa Häkkinen.
- In: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1990) s. 508-513.

33. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Mauno Koski 60-vuotias / Kaisa Häkkinen.
- In: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1990) s. 223-226.

34. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Suomen kieli on myös vieras kieli / Kaisa Häkkinen.
- In: Ensimmäinen sukupolvi : Kouvolan yhteiskoulun Koivonrinteen lukio 1955-1990 / toim. Jorma Ranta. - Kouvola : Koivonrinteen lukio, 1990, s. 87-94.
ISBN 952-90-1919-X
35. Ingo, Risto / Finska institutionen
  Lähtökielestä kohdekieleen : johdatusta käännöstieteeseen / Rune Ingo. - Porvoo : WSOY, 1990. - 323 s. : ill.
ISBN 951-0-16008-3
UDC 82.03, 82, 800/801
36. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Miten vapaa on "vapaa käännös"? / Rune Ingo.
- In: Erikoiskielet ja käännösteoria = Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium X, Vörå 10.-11.2.1990 / red. Antero Niemikorpi, Tuija Pakkala. - Vasa : Vaasan korkeakoulu, 1990, s. 64-77. - (Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Käännösteorian ja ja ammattikielten tutkijaryhmä, ISSN 0783-0580 ; no 15).
ISBN 951-683-356-X
37. Koski, Mauno / Finska institutionen
  A Finnic holy word and its subsequent history / Mauno Koski.
- In: Old Norse and Finnish religions and cultic place-names / ed. by Tore Ahlbäck. - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 405-440. - (Scripta Instituti Donneriani Aboensis, ISSN 0582-3226 ; 13). Based on papers read at the Symposium on Encounters between Religions in Old Nordic Times and on Cultic Place-names held at Åbo, Finland, on the 19th-21st of August 1987.
ISBN 951-649-695-4
UDC 801.311:291
38. Koski, Mauno / Finska institutionen
  The terms "uncle" and "aunt" in their semantic field / Mauno Koski.
- In: Linguistica uralica, ISSN 0132-0777, 26 (1990) 4, s. 239-246.

39. Koski, Mauno / Finska institutionen
  Kieltenvälisiä eroja leksikon rakenteissa / Mauno Koski.
- In: Congressus septimus internationalis fenno-ugristarum, Debrecen 27.VIII-2.IX.1990 ; linguistica / redigunt Lazlo Jakals...et al. - Debercen, 1990, s. 126-131.
ISBN 963-471-691-1
40. Löflund, Juhani / Finska institutionen
  Suomen kielen äänne- ja muoto-oppia : rec. av Kaino Laaksonen, Anneli Lieko, Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi / Juhani Löflund.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 32 (1990) s. 202-204.

41. Nuutinen, Olli / Finska institutionen
  Järvi-balttilainen laina / Olli Nuutinen.
- In: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1989) 4, s. 497-503.

42. Nuutinen, Olli / Finska institutionen
  Serkut keskenään / Olli Nuutinen.
- In: Kanava, ISSN 0355-0303, (1990) 1, s. 18-23.

43. Nuutinen, Olli / Finska institutionen
  Suomen paikannimet Pohjoismaissa. Turko, Saima, Hygrynsalmi... / Olli Nuutinen.
- In: Kieliposti, ISSN 0783-2958, (1990) 1, s. 33-35.

44. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Att skapa en finsk identitet / Pirkko Alhoniemi.
- In: Nationella identiteter i Norden - ett fullbordat projekt? : sjutton nordiska undersökningar / red. av Anders Linde-Laursen och Jan Olof Nilsson. - Stockholm : Nordiska rådet, 1991, s. 257-265. - (Nord ; 1991, 26).
ISBN 91-88112-15-2
45. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Eino Leinon Lalli : korveneläjän kohtalondraama / Pirkko Alhoniemi.
- In: Arjen merkit : arki taide ja tutkimus / /toim.: Pirjo Ahokas, Otto Lappalainen, Jukka Sihvonen/. - Hki : Kirjastopalvelu, 1991, s. 117-122. Juhlakirja Irmeli Niemelle.
ISBN 951-692-259-7
46. Alhoniemi, Pirkko / Finska institutionen
  Vaelluskuvien mukaan : Paavo Rintalan kaksi taiteilijaromaania / Pirkko Alhoniemi.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 33 (1991) s. 93-108.

47. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Suomen sanaston dynamiikkaa : rec. av Antero Niemikorpi, Suomen kielen sanaston dynamiikka / Kaisa Häkkinen & Pia Björkqvist.
- In: Virittäjä, ISSN 0558-4639, (1991) s. 192-197.

48. Häkkinen, Kaisa / Finska institutionen
  Varhaisnykysuomen yhdyssanat / Kaisa Häkkinen & Pia Björkqvist.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 33 (1991) s. 31-53.

49. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Från källspråk till målspråk : introduktion i översättningsvetenskap / Rune Ingo. - Lund : Studentlitteratur, 1991. - 284 s.
ISBN 91-44-33441-9
UDC 82.03
50. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Kääntämisen ikuisuuskysymyksiä / Rune Ingo.
- In: Kääntäjä = Översättaren, ISSN 0356-4649, (1991) 8, s. 3.

[Next]