[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Folkloristiska institutionen') results in 100 hits


1. Bergman, Anne / Folkloristiska institutionen
  Årets fester : svarsskörden i fjolårets tävling / Anne Bergman.
- In: SLS-Arkiv, ISSN 0356-3243, (1988) 17, s. 15-20.

2. Bergman, Anne / Folkloristiska institutionen
  Etnologi och folkloristik vid universitet, museer och arkiv : Folkkultursarkivets jubileumsseminarium den 28 april 1987 / Red. Anne Bergman. - Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland. Folkkultursarkivet, 1988. - 49 s. : fotogr. - (SLS-arkiv, ISSN 0356-3243 ; nr 16).
ISBN 951-9018-44-1
3. Bergman, Anne / Folkloristiska institutionen
  Folkkulturarkivets etnologiska och folkloristiska fältinsamling under 50 år. / Anne Bergman.
- In: SLS-Arkiv 1987, ISSN 0356-3243, (1988) 16, s. 30-38. Titel: Etnologi och folkloristik vid universitet, museer och arkiv : Folkkulturarkivets jubileumsseminarium den 28 april 1987. - Redaktörer: Anne Bergman och Carola Ekrem..

4. Bergman, Anne / Folkloristiska institutionen
  [Rev. of] Romulo Enmark, Mamma pappa barn : om en arbetarbefolkning i Göteborg. Göteborg 1986 / Anne Bergman.
- In: Budkaveln 1987, ISSN 0302-2447, (1988) s. 86-87.

5. Bergman, Anne / Folkloristiska institutionen
  .
- In: SLS-Arkiv 1987, ISSN 0356-3243, (1988) 16, Titel: Etnologi och folkloristik vid universitet, museer och arkiv : Folkkulturarkivets jubileumsseminarium den 28 april 1987. - Redaktörer: Anne Bergman och Carola Ekrem..

6. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Ajö ajö, fall int i sjö : rim och ramsor från Svenskfinland / utvalda o. komment. av Carola Ekrem. - Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1988. - 160 s. : ill. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 554).
ISBN 951-9018-49-2
7. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Jag hatar, hatar, hatar kedjebrev : kedjebrev bland finlandssvenska ungdomar / Carola Ekrem.
- In: SLS-Arkiv, ISSN 0356-3243, (1988) 17, s. 21-26.

8. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Räkneramsan : en traditionsprodukt i förändring / Carola Ekrem.
- In: Monikasvoinen folklore / toim. Irma-Riitta Järvinen, Jyrki Pöysä, Sinikka Vakimo. - /Hki/ : /Helsingin yliopisto/, 1988, s. 75-81. - (Helsingin yliopiston kansanrunoustieteen laitoksen toimite, ISSN 0356-9640 ; 8).
ISBN 951-45-4495-1
UDC 39, 316.723
9. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Registrering av traditionsmaterial / Carola Ekrem.
- In: SLS-Arkiv 1987, ISSN 0356-3243, (1988) 16, s. 25-29. Titel: Etnologi och folkloristik vid universitet, museer och arkiv : Folkkulturarkivets jubileumsseminarium den 28 april 1987. - Redaktörer: Anne Bergman och Carola Ekrem..

10. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  .
- In: SLS-Arkiv 1987, ISSN 0356-3243, (1988) 16, Titel: Etnologi och folkloristik vid universitet, museer och arkiv : Folkkulturarkivets jubileumsseminarium den 28 april 1987. - Redaktörer: Anne Bergman och Carola Ekrem..

11. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Folkloristiska uppsatser II / /Red. Lena Marander-Eklund/. - Åbo : Folkloristiska institutionen vid Åbo akademi, 1988. - 72 s. : ill. - (IF-rapport, ISSN 0357-3672 ; nr 8).
ISBN 951-649-480-3
UDC 39, 82(091)+82.0
12. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Andligt och adligt i svensk osttradition / Jan-Öjvind Swahn.
- In: Lyckans ost / Sven Wiberg m.fl.. - Stockholm : Riksost, 1988, s. 47-54.

13. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Bra böckers lexikon : band 17 / /chefred. Jan-Öjvind Swahn/. - Höganäs : Bra Böcker, 1988. - 383 s. : ill.

14. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Bra böckers lexikon : band 18 / /chefred. Jan-Öjvind Swahn/. - Höganäs : Bra Böcker, 1988. - 383 s. : ill.

15. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Bra böckers lexikon : band 19 / /chefred. Jan-Öjvind Swahn/. - Höganäs : Bra Böcker, 1988. - 383 s. : ill.

16. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  The flood : three northern Kammu versions of the story of creation / Jan-Öjvind Swahn.
- In: The flood myth / ed. by Alan Dundes. - Berkley : University of California Press , 1988, s. 265-280.
ISBN 0-520-05973-5
17. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Folksagor : ur litteraturen / urval o. övers. Jan-Öjvind Swahn. - Höganäs : Bra böcker, 1988. - 200 s. : färgill..

UDC 398.2
18. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Folksagan i litteraturen / Jan-Öjvind Swahn.
- In: Budkaveln 1987, ISSN 0302-2447, 66 (1988) s. 89-90.

19. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Folksagor : djur / urval o. övers. Jan-Öjvind Swahn. - Höganäs : Bra böcker, 1988. - 216 s. : färgill..

UDC 398.2
20. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Folksagor : gudar och människor / urval o. övers. Jan-Öjvind Swahn. - Höganäs : Bra böcker, 1989. - 200 s. : färgill.

UDC 398.2
21. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Punkt / av Jan-Öjvind Swahn och Gunnar Svensson. - Växjö : Ove Halls offset, 1988. - 71 s. : ill.
ISBN 91-970931-2-2
22. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Titeliture och Pomperipossa : folksagorna i Folklivsarkivet / Jan Öjvind Swahn.
- In: Folklivsarkivet i Lund 1913-1988 : en festskrift till 75-årsjubileet / under red. av Nils-Arvid Bringeus. - Lund : Folklivsarkivet i Lund, 1988, s. 108-122. - (Skrifter ; nr 26).
ISBN 91-85398-54-3
UDC 39:930.25
23. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Ur dryckernas kulturhistoria / Jan-Öjvind Swahn.
- In: Juomat '88 tutkimustulosten valossa-raportti : kutsuseminaari 18.4.1988 Kalastajatorpalla. - /Hki/ : /AC-tiedotus/, /1988/, s. 28-35.

24. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  En värld av rikedom och monster / Jan-Öjvind Swahn.
- In: Det nya Sverige i landet Amerika : ett stormaktsäventyr 1638-1655 / under redaktion av Rune Ruhnbro. - Höganäs : Wiken, cop. 1988, s. 117-127.
ISBN 91-7024-405-7
25. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  / Ulrika Wolf-Knuts (red.).
- In: Budkaveln 1987 66 (1988) Red. av Ulrika Wolf-Knuts.

26. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Dräkt och dans : /rec. av Heikel, Yngvar, På forskningsresor i svenskbygden/ / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Budkaveln 1987, ISSN 0302-2447, 66 (1988) s. 89-90.

27. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Ett finlandssvenskt julkors / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Hembygden, ISSN 0018-0262, (1988) 3, s. 6.

28. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Den folkloristiska universitetsundervisningen / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: SLS-Arkiv 1987, ISSN 0356-3243, (1988) 16, s. 11-14. Titel: Etnologi och folkloristik vid universitet, museer och arkiv : Folkkulturarkivets jubileumsseminarium den 28 april 1987. - Redaktörer: Anne Bergman och Carola Ekrem..

29. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Folkvisan före Herder : /rec. av Wretö, Tore, Folkvisans upptäckare/ / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Budkaveln 1987, ISSN 0302-2447, 66 (1988) s. 97-99.

30. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Modern urban legens seen as migratory legends / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1987 : vol. 43 / Ed. by Bengt R. Jonsson. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1988, s. 167-179.
ISBN 91-22-01243-5
31. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Skolmedicin - folkmedicin / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Lokalhistoria i skolan : 9.-10.5.1987 i Åbo / [utg. av] ÅA Historiska institutionen, Kurscentralen. - [Åbo] : [Åbo Akademi], 1988, s. 89-91.

UDC 371, 908, 06, 372.890.8
32. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Die Totenwaschung als ein Weg zum Gleichgewicht / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia scandinavica, ISSN 0348-9698, (1988) s. 142-145.

33. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Vad har dagens humanister att lära folkbildare / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Svenskbygden, ISSN 0356-1755, (1988) 2, s. 45-48.

34. Bergman, Anne / Folkloristiska institutionen
  Fastlag för 100 år sedan / Anne Bergman.
- In: Folkdansaren, ISSN 0356-1763, (1989) 1, s. 20-21.

35. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Folklore and the child = Barnfolklore eller folklore för barn : 8th international symposium on the problems of folklore / Carola Ekrem.
- In: Suomen antropologi, ISSN 0355-3930, (1989) 3, s. 58-59.

36. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Här sitter jag med pennan i min hand... : gästboken - festattribut, pinoredskap och familjekrönika / Carola Ekrem.
- In: SLS-Arkiv, ISSN 0356-3243, (1989) 18, s. 13-16.

37. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  [Rev. of] Aili Nenola, Parantolaelämää / Lena Marander-Eklund.
- In: Budkavlen 1987, ISSN 0302-2447, 66 (1988) s. 91-92.

38. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Svenska dagen : en folkloristisk studie / Lena Marander-Eklund. - Åbo : Folkloristiska institutionen vid Åbo akademi, 1988. - 71 s. : ill. - (IF-rapport, ISSN 0357-3672 ; nr 9).
ISBN 951-649-519-2
UDC 323.1, 39
39. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Bevare mig väl / Jan-Öjvind Swahn. - Göteborg : E. A. Rosengrens AB, 1989. - 87 s. : ill.
ISBN 91-970931-3-0
40. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Folk tales from Kammu : 4 : a master-teller's tales / Kristina Lindell, Jan-öjvind Swahn, Damrong Tayanin. - London : Curzon Press, 1989. - 229 s. : ill. - (Scandinavian Institute of Asian Studies, ISSN 0069-1712 ; no. 56).
ISBN 0-7007-0214-8
UDC 398.2(59)
41. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Folksagor : 4 : ur oknyttens värld / urval o. övers. Jan-Öjvind Swahn. - Höganäs : Bra böcker, 1989. - 200 s. : färgill.

UDC 398.2
42. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  [Rev. of] The wandering Jew. Essays in the interpretation of a Christian legend ed. by G. Hasan-Rokem and A. Dundes. Bloomington 1985 / Nils Martola, Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Nordisk judaistik 10 (1989) s. 54-59.

43. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Svensk mentalitet. : recension av Åke Daun, Svensk mentalitet / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 8-9, s. 513-517.

44. Bergman, Anne / Folkloristiska institutionen
  Folkloristik i nutid : den internationella folkloristikkongressen i Budapest 10-17 juni 1989 / Anne Bergman.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1989) s. 18-22.

45. Bergman, Anne / Folkloristiska institutionen
  Folkloristisk fältinsamling idag / Anne Bergman och Carola Ekrem.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1990) s. 31-32.

46. Bergman, Anne / Folkloristiska institutionen
  Anton Falk : jordbrukare, bygdemålsberättare och hembygdsforskare 15.7.1898 - 28.9.1990 / Anne Bergman.
- In: SLS-Arkiv, ISSN 0356-3243, (1990) 19, s. 19-21.

47. Bergman, Anne / Folkloristiska institutionen
  Folkkultursarkivets pristävling "Söndagen" / Anne Bergman.
- In: SLS-Arkiv, ISSN 0356-3243, (1990) 19, s. 9-11.

48. Bergman, Anne / Folkloristiska institutionen
  The making of shrovetide bonfires : children's tradition, play and social responsibility / Anne Bergman.
- In: SIEF : 4th Congress of the International Society for Ethology and Folklore in Bergen June 19th-23th 1990. - Bergen : Universitet i Bergen. Etno-folkloristisk institutt, 1990, s. 44-51.

49. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Räkneramsor bland finlandssvenska barn / Carola Ekrem. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1990. - 279 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 564). Diss.: Helsingin yliopisto.

50. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Folklore and the child : 4th international symposium on the problems of folklore 2-5.6.1989, Sliven, Bulgarien / Carola Ekrem.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1989) s. 23-27.

[Next]