[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Franska och klassiska institutionen (allmän språkvetenskap)') results in 3 hits


1. Östman, Jan-Ola / Franska och klassiska institutionen (allmän språkvetenskap)
  Dwight Bolinger in memoriam / Jan-Ola Östman.
- In: Journal of pragmatics, ISSN 0378-2166, 18 (1992) 2/3, s. vi-vii.

2. Östman, Jan-Ola / Franska och klassiska institutionen (allmän språkvetenskap)
  Från dialekt till finska - utan omvägar? / Jan-Ola Östman.
- In: Kontrastiivista kielentutkimusta : II / toim. Mauno Koski. - Åbo : Åbo Akademi. Finska institutionen, 1992, s. 61-92. - (Fennistica, ISSN 0358-1985 ; 10).
ISBN 951-650-135-4
3. Östman, Jan-Ola / Franska och klassiska institutionen (allmän språkvetenskap)
  Handbook of pragmatics : proposal for the IPrA Handbook of pragmatics / Jan-Ola Östman.
- In: Pragmatics, ISSN 1018-2101, 1 (1991) 4, s. 527-546. Rev. vers. publ. i: Pragmatics 2(1992)1, s. 69-73, Journal of pragmatics 17(1991)1, s. 387-389, IRC annual report, Antwerpen, s. 6-10.