[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Franska och klassiska institutionen (klassiska delen)') results in 8 hits


1. Pitkäranta, Reijo / Franska och klassiska institutionen (klassiska delen)
  Kommentaren till "Öfnings-exempel lämnade till latinska språkets etymologi" av J.V. Snellman / Reijo Pitkäranta.
- In: Samlade arbeten : I: 1826-1840 / J. V. Snellamn ; red.kommitté: Jaakko Numminen...et al. - Hfors : Statsrådets kansli, 1992, s. 705-708.
ISBN 951-47-6087-5
2. Pitkäranta, Reijo / Franska och klassiska institutionen (klassiska delen)
  Neulateinische Wörter und Neologismen in den Dissertationen Finnlands des 17. Jahrhunderts : Personenbezeichungen und Sachabstrakta auf -ia / Reijo Pitkäranta. - Hki : Suomalaisen tiedeakatemia, 1992. - 213 s. - (Annales Academiae scientarium Fennicae, ISSN 0066-2011 ; tom. 263).
ISBN 951-41-0688-1
3. Pitkäranta, Reijo / Franska och klassiska institutionen (klassiska delen)
  Nuntii latini = Latinankieliset uutiset = News in Latin / Tuomo Pekkanen, Reijo Pitkäranta. - Hki : Suomalaisen kirjallisen seura, 1992. - 275 s. - (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 561). 2. uppl.
ISBN 951-717-702-X
4. Sironen, Timo / Franska och klassiska institutionen (klassiska delen)
  Note onomastische osco-lucane : ala(m)ponies e Okellos / Timo Sironen.
- In: Arctos : acta philologica fennica, ISSN 0570-734X, 25 (1991) s. 133-138.

5. Westman, Rolf / Franska och klassiska institutionen (klassiska delen)
  Synpunkter på antikens teater och dess fortlevnad / Rolf Westman.
- In: Antikens teater och dess fortlevnad : inledning och 12 föredrag från Platon-sällskapets symposium 7-10 juni 1991 i Åbo / red.: av Rolf Westman. - Åbo : Åbo akademi. Franska och klassiska institutionen Franska och klassiska institutionen, 1992, s. 7-14.
ISBN 951-650-154-0
6. Westman, Rolf / Franska och klassiska institutionen (klassiska delen)
  Grekiska och romerska litteraturen / av Rolf Westman.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 109-122.
ISBN 952-9616-22-8
7. Yzendoorn, Nina von / Franska och klassiska institutionen (klassiska delen)
  Remarques sur la traduction de Jean Golein du De informacione principum / S. Hakulinen...[et al.].
- In: Neuphilologische Mitteilungen, ISSN 0028-3754, 95 (1994) 1, s. 19-30.

8. Westman, Rolf / Franska och klassiska institutionen (klassiska delen)
  Johannes Sundwall, suomalainen klassikko ja muinaistutkija / Rolf Westman.
- In: Helikon, ISSN 0785-2703, (1994) 2, s. 4-5.