[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Historiska institutionen') results in 335 hits


1. Engman, Max / Historiska institutionen
  Aktivisterna , Petrograd och "Andersson" : /rec. av Matti Ahti, Salaliiton ääriviivat. Oikeistoradikalismi ja hyökkäävä idänpolitiikka 1918-1919/ / Max Engman.
- In: Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, ISSN 0029-1501, (1988) s. 458-463.

2. Engman, Max / Historiska institutionen
  Blandad arkivkompott : (rec. av Arkisto II) / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 73 (1988) s. 289-293.

3. Engman, Max / Historiska institutionen
  Historiker för om masten / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 73 (1988) s. 341-344.

4. Engman, Max / Historiska institutionen
  Jämförande forskning rörande etniska grupper / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 73 (1988) s. 333-337.

5. Engman, Max / Historiska institutionen
  Översiktskatalog över företagsarkiv : (rec. av Somen yrutysarkistot I) / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 73 (1988) s. 296-299.

6. Engman, Max / Historiska institutionen
  Periit pars maxima / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 73 (1988) s. 153-162.

7. Engman, Max / Historiska institutionen
  Restitutio imperii : om en europeisk nödvändighet / Max Engman.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 7-8, s. 153-162.

8. Engman, Max / Historiska institutionen
  Sjömän från Finland i Ryssland / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 73 (1988) s. 415-438.

9. Engman, Max / Historiska institutionen
  St. Petersburg, Finland and the Baltic Sea / Max Engman.
- In: The Baltic Sea : a cultural transmitter : seminar in the city of Kotka 31.7-2.8.1986. - Kotka : Provincial Museum of Kymenlaakso, 1988, s. 3-29. - (Publication of the Provincial Museum of Kymenlaakso, ISSN 0359-6958 ; number 10). Publikationen finns även på finska: Itämeri kulttuurivaikutteiden väylänä : seminaari Kotkassa 31.7.-2.8.1986. (Kymenlaakson maakuntamuseon julkaisuja n:o 10).

10. Fagerlund, Rainer / Historiska institutionen
  Finlands huvudstad : Åbo på 1500-talet : /rec. av Oscar Nikula, Åbo stads historia 1521-1600, I-II/ / Rainer Fagerlund.
- In: Åbo underrättelser 18.2.1988

11. Fagerlund, Rainer / Historiska institutionen
  Förnämligt herdaminne för Ingermanland : /rec. av Kyösti Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I/ / Rainer Fagerlund.
- In: Hufvudstadsbladet 3.1.1988

12. Fagerlund, Rainer / Historiska institutionen
  I kronans tjänst : Pargasdragoner i Kungl. Indelta Livdragonregementet 1721-1791 och spåren av deras boplatser idag / Sixten Blomqvist; /red. Rainer Fagerlund/. - Pargas : Pargas Hembygdsförening r.f., 1988. - 90 s. : ill. - (Pargas hembygdsförenings publikationer, ISSN 0359-0364 ; 10).
ISBN 951-95159-1-7
13. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Epäile valtaa : /förord/ / Sune Jungar.
- In: Valta ja painajainen : poliittisia esseitä / Carl-Gustaf Lilius. - /Hki/ : Alea-kirja, 1988, s. 5-9.
ISBN 951-9429-32-8
14. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Europa : den återupptäckta drömmen. Rec. av Sverige och Europa (4 vol.), Stockholm 1986-1987. / Sune Jungar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 7-8, s. 417-421.

15. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Europa på väg. Rec. av Europa i opbrud, red. av Jens-Jorgen Jensen. Esbjerg 1988 / Sune Jungar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 7-8, s. 425-427.

16. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Gorbatjov och Gud / Sune Jungar.
- In: Åbo underrättelser 20.10.1988

17. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Sovjethistoriker, Stalin och vinterkriget / Sune Jungar.
- In: Åbo underrättelser 4.10.1988

18. Liljeström-Skarp, Marianne / Historiska institutionen
  Alexandra Kollontaj, Sider av ett liv : /rec. av S. Sjejnis, Alexandra Kollontaj : sidor av ett liv. Falkens förlag/Progress. Moskva 1988/ / Marianne Liljeström-Skarp.
- In: Nordisk ost-forum, ISSN 0801-7220, (1988) 3-4, s. 96-99.

19. Liljeström-Skarp, Marianne / Historiska institutionen
  Arbetarkvinnor i Ryssland vid sekelskiftet : /rec. av Glickman, R. Russian factory women : workplace and society, 1880-1914. Univ. of California Press, 1984./ / Marianne Liljeström-Skarp.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 73 (1988) 1, s. 75-80.

20. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Lokalsamhället-regionen-nationen i historieundervisningen / Nils Erik Villstrand.
- In: Lokalhistoria i skolan : 9.-10.5.1987 i Åbo / [utg. av] ÅA Historiska institutionen, Kurscentralen. - [Åbo] : [Åbo Akademi], 1988, s. 15-22.

UDC 371, 908, 06, 372.890.8
21. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Pargasdragonerna in på livet : /rec. av Sixten Blomqvist, I kronans tjänst. Pargas Hembygdsförenings publikationer 10, Pargas 1988/ / Nils Erik Villstrand.
- In: Åbo underrättelser 10.11.1988

22. Villstrand, Nils Erik / Historiska institutionen
  Per Brahe : vetenskapens vän eller maktstatens instrument? / Nils Erik Villstrand.
- In: Åbo underrättelser 21.5.1988

23. Engman, Max / Historiska institutionen
  Andra delen av översiktskatalogen för företagsarkiv : rec. av Suomen yritysarkistot / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 377-378.

24. Engman, Max / Historiska institutionen
  Archivum Publicum Finlandiae : rec. av M. Kerkkonen, Suomen arkistolaitos Haminan rauhasta maan itsenäistymiseen / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 129-133.

25. Engman, Max / Historiska institutionen
  Die Bevölkerung Sankt Petersburgs / Max Engman.
- In: Europa Ethnica, ISSN 0014-2492, (1989) 1, s. 11-22.

26. Engman, Max / Historiska institutionen
  Finland as a successor-state / Max Engman.
- In: Finland : people, nation, state / ed. by Max Engman & David Kirby. - London : Hurst & Co., 1989, s. 102-127. All the essays in this collection, excepting that by David Arter, were originally published in Swedish in Historisk tidskrift för Finland, 3 (1987).
ISBN 1-85065-055-1
UDC 308(480), 948.0
27. Engman, Max / Historiska institutionen
  Finnar och svenskar i S:t Petersburg / Max Engman.
- In: Sverige och Petersburg : vitterhetsakademiens symposium 27-28 april 1987 / red. Sten Carlsson och Nils Åke Nilsson. - Stockholm : Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien, 1989, s. 59-88. - (Vitterhets-, historie- och antikvitets Akademien. Konferenser, ISSN 0348-1433 ; 20).
ISBN 91-7402-195-8
UDC 930.85(485:480:47)"1890/1917"
28. Engman, Max / Historiska institutionen
  De förflyttade karelarna : evakuering och integration / Max Engman.
- In: Nordisk flyktingspolitik i världskrigens epok / red. Rune Johansson och Hans-Åke Persson. - Lund : Lund Univ. Press, 1989, s. 81-115. - (CESIC studies in international conflict ; 1).
ISBN 91-7966-071
29. Engman, Max / Historiska institutionen
  Historiska föreningen i forskarsamhället och tiden / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 397-483.

30. Engman, Max / Historiska institutionen
  I grannens ögon : rec. av K. Immonen, Ryssästä saa puhua... & H. Luostarinen, Perivihollinen & T. Vihavainen, Suomi neuvostolehdistössä 1918-1920 / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 339-351.

31. Engman, Max / Historiska institutionen
  Kuf eller geni : rec. av D. E. D. Europaeus, Suurmies vai kummajainen / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 141-143.

32. Engman, Max / Historiska institutionen
  Nordisk tjödskaparkensla på Färöarna : (konferensrapport) / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 181-183.

33. Engman, Max / Historiska institutionen
  [Rev. of] Den nordiska garnisonsstaden / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 656-660.

34. Engman, Max / Historiska institutionen
  [Rev. of] Svensk arkivguide / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 379.

35. Engman, Max / Historiska institutionen
  Relationerna mellan Sovjetunionen och Västeuropa under mellankrigstiden : (konferensrapport) / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 510-513.

36. Engman, Max / Historiska institutionen
  Sammanfattningar om ryska revolutionen : rec. av The Blackwell encyclopedia of the Russian revolution & E. Mawdsley, The Russian civil war / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 322-328.

37. Engman, Max / Historiska institutionen
  Slavistik i Honolulu : (konferensrapport) / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 179-181.

38. Engman, Max / Historiska institutionen
  Stadin / Max Engman.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) s. 517-521.

39. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  XII sovjetisk-finländska historikersymposiet / Sune Jungar.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) 3, s. 507-510.

40. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Finlands historia i behändig översikt : rec. av Sumen historian pikkujättiläinen. Hfors 1987. / Sune Jungar.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) 2, s. 302-306.

41. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  [Rev. of] Anders Huldén, Finlands kungaäventyr 1918. Hfors 1989 / Sune Jungar.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, (1989) 5, s. 110-111.

42. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  [Rev. of] Kristian Gerner, Svårt att vara ryss. På väg mot postsovjetismen. Sex essäer om rysk identitet. Lund 1989 / Sune Jungar.
- In: Nordisk ost-forum, ISSN 0801-7220, (1989) 4, s. 86-87.

43. Liljeström-Skarp, Marianne / Historiska institutionen
  Svårigheterna med att förstå franska revolutionen : rec. av Ekewald, Carl-Göran, Frihet, jämlikhet, broderskap. Ett försök att förstå den franska revolutionen / Marianne Liljeström-Skarp.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0015-248X, (1989) 6,

44. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Kungaspeglar : rec. av Sverre Bagge, The political thought of the king's mirror. 1987 / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift /utg. av Svenska Historiska Föreningen, ISSN 0345-469X, ( 1989) s. 82-85.

45. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Medeltidens lagar : rec. av Elsa Sjöholm, Sveriges medeltidslagar. Europeisk rättstradition i politisk omvandling. 1988 / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift /utg. av Svenska Historiska Föreningen, ISSN 0345-469X, ( 1989) s. 413-420.

46. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  [Rev. of] Barbara E. Crawford, Scandinavian Scotland. 1987 / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift /utg. av Svenska Historiska Föreningen, ISSN 0345-469X, ( 1989) s. 120-121.

47. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  [Rev. of] Bertil Nilsson, De sepulturis. Gravrätten i Corpus Iuris Canonici och medeltida nordisk lagstiftning. 1989 / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift /utg. av Svenska Historiska Föreningen, ISSN 0345-469X, ( 1989) s. 607-609.

48. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  [Rev. of] Simon Lloyd, English society and the Crusade 1216-1307, 1988 / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift /utg. av Svenska Historiska Föreningen, ISSN 0345-469X, ( 1989) s. 606-607.

49. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Sigtuna och statsbildningsprocessen / Thomas Lindkvist.
- In: Avstamp för en ny Sigtunaforskning : 18 forskare om Sigtuna : heldagsseminarium kring Sigtunaforskning den 26 november 1987 Gröna Ladan, Sigtuna / red.: Sten Tesch. - Sigtuna : Komm. för Sigtuna forskning, 1989, s. 70-73.
ISBN 91-971233-0-7
50. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Skatter och stat i den tidiga medeltidens Sverige / Thomas Lindkvist.
- In: Medeltidens födelse / sammanst. och red. av Anders Andrén. - Lund : Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, 1989, s. 171-184. - (Symposier på Krapperups borg, ISSN 1100-7095).
ISBN 91-87944-00-6

[Next]