[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik') results in 92 hits


1. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  An expert system for microcomputers to aid selection of online databases / Rodes Trautman.
- In: The reference librarian, ISSN 0276-3877, (1988) 23, s. 207-238.

2. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  An expert system for microcomputers to aid selection of online databases / Rodes Trautman and Sara von Flittner. - /Åbo/ : /Åbo Akademi. Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik/, 1988. - 109 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 255).
ISBN 951-649-420-X
UDC 681.3.06:025.4.036, 002, 681.3
3. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Asiakkaiden tarpeet tiedontarvetutkimuksen valossa / Mariam Ginman.
- In: Asiakaslähtöinen tietopalvelu : palveluja asiakkaiden tarpeeseen : Tietopalvelupäivät 1988, Finlandiatalo, kamarimusiikkisali, 9-10.3.1988. - /Hki/ : Tietopalveluseura, 1988, s. 2-13.
ISBN 951-95304-4-4
4. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Information : ett livsvillkor för skärgården / Mariam Ginman.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 11 (1988) 3, s. 20-23.

5. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Information culture and business performance / Mariam Ginman.
- In: IATUL quarterly, ISSN 0950-4117, 2 (1988) 2, s. 93-106.

6. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Innovation och information / Mariam Ginman.
- In: Tidskrift för dokumentation, ISSN 0040-6872, 43 (1987/88) 3, s. 69-77.

7. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Kommunikationen i allmänna bibliotek. : /Rec. av/ Pertti Tiihonen: Viestintä ja hallinto yleisissä kirjastiossa. Helsingin yliopston tiedotusopin laitos. Sarja 1A/4/87 / Mariam Ginman.
- In: Kirjastotiede ja informatiikka, ISSN 0358-9803, 7 (1988) 3, s. 93-94.

8. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Några tankar kring utbildningen av bibliotekarier vid Åbo Akademi / Mariam Ginman.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 21 (1988) 8, s. 198-199.

9. Lindholm-Romantschuk, Ylva / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Book selection in the school libraries in small countries / Ylva Lindholm-Romantschuk.
- In: The school library : gateway to knowledge : proceedings : 16th Annual Conference Proceedings / compiled and ed. by Sigrun Klara Hannesdottir. - Reykjavik : International Association of School Libraries, 1988, s. 25-141.

10. Lönnqvist, Harriet / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Humanister söker information eller "Mötet med den litauiske skoputsaren" : intervjuundersökning bland humanistiska forskare i Norden / Harriet Lönnqvist. - Esbo : Nordinfo, 1988. - 135 s. : ill. - (Nordinfo-publikation, ISSN 0358-7045 ; 13). Abstract.
ISBN 951-47-1465-2
UDC 002:009(48), 025.4.03:009(48), 001, 009, 002, 02
11. Lönnqvist, Harriet / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Humanististen tutkijoiden tiedontarpeet / Harriet Lönnqvist.
- In: Asiakaslähtöinen tietopalvelu : palveluja asiakkaiden tarpeeseen : Tietopalvelupäivät 1988, Finlandiatalo, kamarimusiikkisali, 9-10.3.1988. - /Hki/ : Tietopalveluseura, 1988, s. 51-60.
ISBN 951-95304-4-4
12. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Inledning / Olof Mustelin.
- In: Berättelse över Svenska litteratursällskapets i Finland verksamhet år 1987. - Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1988, s. 3-15. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse, ISSN 0039-6842).
ISBN 951-9018-45-X
13. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Källhänvisningar och fotnoter i svenskspråkiga Åbodissertationer under 1700-talet / Olof Mustelin.
- In: Böger, biblioteker, mennesker : et nordisk festskrift tilegnet Torben Nielsen / hovedred. Erland Kolding Nielsen, Jesper Düring Jörgensen og Erik Dal. - Köbenhavn : Det kongelige Bibliotek i samarb. med Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 1988, s. 105-126.
ISBN 87-7023-561-9
UDC 02(082)
14. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  [Rev. of] Kungliga Akademien i Åbo 1640-1808 av Matti Klinge, Rainer Knapas, Anto Leikola och John Strömberg / Olof Mustelin.
- In: Åbo underrättelser : veckändan 19.11.1988

15. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Sven Lindmans tryckta skrifter 1970-1985 : jämte tillägg till hans bibliografi 1931-1970 / förteckning uppgjord av Olof Mustelin. - Åbo : Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen, 1988. - 29 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 266).
ISBN 951-649-491-9
UDC 012 Lindman, 01
16. Sandelin, Ringa / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Evaluering av inköp av skönlitteratur till Åbo stadsbibliotek och Ekenäs stadsbibliotek 1982 och 1985 : pilotundersökning av Ringa Sandelin.../et al./. - Åbo : Åbo akademi, 1988. - 130 s. : tab. - (Publikation, ISSN 0783-3199 ; 2).
ISBN 951-649-443-9
UDC 025.2, 02, 655, 82(091)+82.0
17. Sandelin, Ringa / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Klassifikationssystem för bibliotek i Finland / /red.: Ringa Sandelin ; övers.: Tiina Eklund...et al./. - Hfors : Kirjastopalvelu, 1988. - 331 s.

18. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Analys av nationella bestånd inom naturvetenskaper : en bas för resursfördelning och beståndsutveckling / Sara von Flittner. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik, 1989. - 178 s. : diagr., tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 284).
ISBN 951-649-590-7
UDC 025.2, 016:5(480)
19. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Dagens utbildning av bibliotekarier : trender och utmaningar / Mariam Ginman.
- In: Kultur og natur : vandringer blant böker og bokfolk festskrift til Gerhard Munthe 28. april 1989 / red.komite: Börge Bernhardt... et al. - Oslo : Riksbibliotekstjenesten, cop. 1989, s. 38-44.
ISBN 82-7195-062-2
UDC 02(082)
20. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  En levande skärgård behöver information och kunskap / Mariam Ginman.
- In: Kommuntidningen, ISSN 0780-7627, (1989) 9, s. 7-10.

21. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Några synpunkter på biblioteksvetenskapen idag / Mariam Ginman.
- In: Svenskbygden, ISSN 0356-1755, (1989) 2, s. 3-5.

22. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  The relation between research and librarian education / Mariam Ginman.
- In: Kirjastotiedettä ja informatiikkaa tekemässä : opinalan kehityssuuntia Suomessa / toim. Merja Viljakainen-Tiittanen. - Vammala : Kirjastotieteen ja informatiikan yhdistys, 1989, s. 145-148.
ISBN 952-90-1676-X
23. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Strukturen hos biblioteksvetenskapens och informatikens kunskapsbas / Mariam Ginman.
- In: Kirjastotiede ja informatiikka, ISSN 0358-9803, 8 (1989) 4, s. 115-118.

24. Lönnqvist, Harriet / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Humanistiska forskares informationsanskaffning / Harriet Lönnqvist.
- In: Kirjastotiede ja informatiikka, ISSN 0358-9803, 8 (1989) 2, s. 49-54.

25. Lönnqvist, Harriet / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Varför attraherar inte de allmänna biblioteken de nyutbildade idag? / Harriet Lönnqvist.
- In: Kirjastolehti, ISSN 0023-1843, 82 (1989) 9, s. 332-340. Även i: Biblioteksbladet 74 (1989) 8, s. 246-247.

26. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund : verksamheten under år 1987 / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, 75 (1988) 4, s. 119.

27. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Finlands vetenskapliga bibliotekssamfund : verksamheten under år 1988 / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, 76 (1989) 2, s. 62-63.

28. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Inledning / Olof Mustelin.
- In: Berättelse över Svenska litteratursällskapets i Finland verksamhet år 1988. - Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1989, s. 3-17. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse, ISSN 0039-6842).
ISBN 951-9018-55-7
29. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Norge i finlandssvenska kulturtidskrifter på 1930-talet / Olof Mustelin.
- In: Kultur og natur : vandringer blant böker og bokfolk festskrift til Gerhard Munthe 28. april 1989 / red.komite: Börge Bernhardt... et al. - Oslo : Riksbibliotekstjenesten, cop. 1989, s. 114-122.
ISBN 82-7195-062-2
UDC 02(082)
30. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Professuren i biblioteksvetenskap och informatik /vid Åbo Akademi/ besatt / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, 76 (1989) 3, s. 96.

31. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  [Rev. of] Tuula Rantanen & Raija Mankki, Suomen historiallinen bibliografia - Finsk historisk bibliografi 1971-1980 (1988) / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, 76 (1989) 3, s. 94-95.

32. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Beståndsutveckling : problem och möjligheter / Sara von Flittner.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 23 (1990) 2, s. 59-63.

33. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Quality information and information for quality / Mariam Ginman.
- In: Information quality : definitions and dimensions : proceedings of a NORDINFO seminar, Royal School of Librarianship, Copenhagen, 1989 / ed. by Irene Wormell . - London : Taylor Graham, cop. 1990, s. 18-33.
ISBN 0-947568-43-3
UDC 002, 007
34. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  In-dept interviewing for holistic analysis of information needs in corporations and the mass media / Mariam Ginman.
- In: Communications from the centre of library research 3 (1990) s. 35-42.

35. Lönnqvist, Harriet / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Humanistiska forskares informationsanskaffning / Harriet Lönnqvist.
- In: Kunskapsöverföring och kunskapsvård / Thomas Tyden (red.). - Falun : Dalarnas forskningsråd : Forum för kunskapsvård, 1990, s. 65-70. - (Dalarnas forskningsråds rapportserie, ISSN 0283-1856 ; 1990, 4).
ISBN 91-87156-49-0
36. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Kungliga Svenska Vetenskapsakademin 250 år / Olof Mustelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 1, s. 27-36.

37. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  [Rev. of] Åke Davidsson, Katalog över Westinska handskriftssamlingen i Uppsala universitetsbibliotek / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, (1989) 4, s. 116-118.

38. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  [Rev. of] Thorkild Kjaergaard, Danmark og den franske revolution / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, (1990) s. 61-62 .

39. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  [Rev. of] Sven Almqvist, Hans Sallanders tryckta skrifter 1929-1983 / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, (1990) s. 86-87 .

40. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Inledning / Olof Mustelin.
- In: Berättelse över Svenska litteratursällskapets i Finland verksamhet år 1989. - Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1990, s. 5-17. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse, ISSN 0039-6842).
ISBN 951-9018-62-X
41. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Sten Carlsson : /minnesord/ / Olof Mustelin.
- In: Berättelse över Svenska litteratursällskapets i Finland verksamhet år 1989. - Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1990, s. 80-81. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse, ISSN 0039-6842).
ISBN 951-9018-62-X
42. Bjon, Carita / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Fuzzyteoretisk dokumentåtervinning / Carita Bjon. - Åbo : Åbo akademi. Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik, 1991. - 107 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 356).
ISBN 951-649-996-1
43. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Evaluation of the collection : use in collection development / Sara von Flittner.
- In: Health information and libraries, ISSN 0864-991X, 2 (1991) 1, s. 19-27.

44. Ginman, Mariam / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  En jämförande studie av folkbiblioteken i Finland / Birgitta Auren, Mariam Ginman, Pertti Vakkari. - Åbo : Nordiska ministerrådet, 1991. - 114 s.

45. Lönnqvist, Harriet / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Scholars seek information : information-seeking behaviour and information needs of humanities scholars / Harriet Lönnqvist.
- In: International journal of information and library research, ISSN 0953-556X, 2 ( 1990) 3, s. 195-203.

46. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Holger Nohrström : biblioteksman och forskare, publicist och översättare / Olof Mustelin. - Hfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1991. - 257 s. : ill. - (Skrifter utgivna Svenska liteeratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr. 571).
ISBN 951-9018-74-3
47. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  En lärdomshistoriker minns : recension av Henrik Sandblad, Göteborg - Uppsala och retur / Olof Mustelin.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 3-4, s. 222-226.

48. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Några minnen från min tjänstgöring vid vetenskapliga bibliotek i Sverige / Olof Mustelin.
- In: Framsynthets ihugkommelse : en vänbok till Sune Lindqvist på 80-årsdagen den 26 oktober 1991. - Stockholm : Kungliga biblioteket, 1991, s. 127-132. - (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis, ISSN 0065-1060 ; 51).

49. Mustelin, Olof / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  [Rev. of] Fjorten billeder fra den franske revolution 1792-1799 af Johann Gottlieb Fridrich, udg. af Thorkild Kjaergaard / Olof Mustelin.
- In: Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, ISSN 0029-148X, (1990) 4, s. 123.

50. Flittner, Sara von / Institutionen för biblioteksvetenskap och informatik
  Aikakauslehdet tutkimuksen kohteena : luonnontieteelliset kirjastokokoelmat / Sara von Flittner.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 25 (1992) s. 106-110.

[Next]