[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutionen för exegetik') results in 249 hits


1. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Altes Testament und Judentum in den schwedisch-sprachigen Religionsbüchern für die Grundschule in Finnland / Karl-Johan Illman.
- In: Religionsunterricht und Dialog zwischen Judentum und Christentum / hrsg. von Reijo E. Heinonen, Karl-Johan Illman und Aarne Toivanen. - Åbo Pargas : Åbo akademis förlag Tidningsbokhandeln, distr., 1988, s. 117-140. Referat från Konferenz der Lutherischen Europäischen Kommission Kirche und Judentum (LEKKJ), 9.-13.8.1987, Grankulla, Finland.
ISBN 951-9498-27-3
UDC 28, 29, 37.0
2. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Anstelle einer Auswertung / Karl-Johan Illman.
- In: Religionsunterricht und Dialog zwischen Judentum und Christentum / hrsg. von Reijo E. Heinonen, Karl-Johan Illman und Aarne Toivanen. - Åbo Pargas : Åbo akademis förlag Tidningsbokhandeln, distr., 1988, s. 204-206. Referat från Konferenz der Lutherischen Europäischen Kommission Kirche und Judentum (LEKKJ), 9.-13.8.1987, Grankulla, Finland.
ISBN 951-9498-27-3
UDC 28, 29, 37.0
3. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Judisk historia / Karl-Johan Illman, Tapani Harviainen. - Åbo : Åbo akademi, 1988. - 165 s. : ill. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; 14).
ISBN 951-649-500-1
UDC 29, 931/939
4. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Litteratur om och av Elie Wiesel / Karl-Johan Illman.
- In: Nordisk judaistik (1988) 2, s. 82-91.

5. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Anton Blom, Elie Wiesel og ansiktet i vinduet. Oslo 1987 / Karl-Johan Illman.
- In: Nordisk judaistik (1988) 1, s. 66-67.

6. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Religionsunterricht und Dialog zwischen Judentum und Christentum / hrsg. von Reijo E. Heinonen, Karl-Johan Illman und Aarne Toivanen. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1988. - 207 s. Referat från Konferenz der Lutherischen Europäischen Kommission Kirche und Judentum (LEKKJ), 9.-13.8.1987, Grankulla, Finland.
ISBN 951-9498-27-3
UDC 28, 29, 37.0
7. Laato, Antti / Institutionen för exegetik
  Aamos / Antti Laato. - /Hki/ : SLEY-kirjat, 1988. - 90 s. : kart.. - (Raamattu tutuksi -opas, ISSN 0785-6075 ; 6).
ISBN 951-617-806-5
UDC 22
8. Laato, Antti / Institutionen för exegetik
  Antimonarkismen och den ideale David / Antti Laato.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1988) 5, s. 403-410.

9. Laato, Antti / Institutionen för exegetik
  Immanuel : who is with us : Hezekiah or Messiah? / Antti Laato.
- In: Wünschet Jerusalem Frieden : Collected Communications to the XIIth Congress of the International Organization for the Study of the Old Testament, Jerusalem 1986 / Matthias Augustin Klaus-Dietrich Schunk (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 1988, s. 313-322. - (Beiträge zur Erfoschung des Altes Testaments und des antiken Judentums, ISSN 0722-0790 ; Band 13).
ISBN 3-8204-9887-7
10. Laato, Antti / Institutionen för exegetik
  Tuhatvuotinen valtakunta : kuinka ilm. 20:1-6 on tulkittava? / Antti Laato.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1988) 2, s. 120-126.

11. Laato, Antti / Institutionen för exegetik
  Who is Immanuel? : the rise and the foundering of Isaiah's Messianic expectations / by Antti Laato. - Åbo Pargas : Åbo Akademis förlag Tidningsbokhandeln, distr., 1988. - 394 s. : ill. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-22-2
UDC 22, 23
12. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Kommentar till Påskhaggadan / Nils Martola. - Åbo : Åbo akademi, 1988. - 144 s. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 16).
ISBN 951-649-499-4
UDC 296.313, 29
13. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Der var engang...amol iz geven...Jodisk kultur og historie i det gamle Osteuropa. red. av H. Krag og M. Warburg / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik (1988) 9, s. 64-65.

14. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Religion och samhälle i Mellanöstern. red. av J.-O. Blichfeldt och J. Hjärpe / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik (1988) 9, s. 133-135.

15. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Judendom och kristendom under de första århundradena. Nordiskt patristikerprojekt 1982-1985, vol. 2. Stavanger 1986 / Roger Syrén.
- In: Nordisk judaistik (1988) 1, s. 58-61.

16. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Karmela Belinki, Tikva-hopp. Otalampi 1987. / Roger Syrén.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 35 (1988) s. 103-104.

17. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Döden och livet efter döden i Gamla testamentet / Karl-Johan Illman.
- In: Döden / red. Ulf Särs och Sini Hulmi. - Hfors : Ekumeniska rådet i Finland, 1989, s. 10-20. - (Ekumeniska rådets i Finland rapportserie, ISSN 0783-3725 ; 4).
ISBN 952-90065-9-4
18. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Elie Wiesel : ett judiskt vittne / Karl-Johan Illman.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0440-3555, 94 (1989) 6, s. 475-480.

19. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Inledning / Karl-Johan Illman.
- In: Judiska perspektiv / Karl-Johan Illman (red.). - Åbo : Åbo Akademi, 1989, s. 7-11. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 19).
ISBN 951-649-609-1
UDC 29, 296.1
20. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Juutalaisuus uskonnonopetuksen haastena / Karl-Johan Illman.
- In: Vartija, ISSN 0782-033X, (1989) 2, s. 52-62.

21. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Martin Buber och den dialogiska principen / Karl-Johan Illman.
- In: Judiska perspektiv / Karl-Johan Illman (red.). - Åbo : Åbo akademi, 1989, s. 196-215. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 19).
ISBN 951-649-609-1
UDC 29, 296.1
22. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Nelly Sachs : mystikern inför holocaust / Karl-Johan Illman.
- In: Judiska perspektiv / Karl-Johan Illman (red.). - Åbo : Åbo akademi, 1989, s. 56-72. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 19).
ISBN 951-649-609-1
UDC 29, 296.1
23. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Nächstenliebe und Fremdenhass im Alten Testament / Karl-Johan Illman.
- In: Nächstenliebe und Fremdenhass : 27. Konferenz der Hochschultheologen der Ostseeländer vom 13. bis 16. Juni 1988 in Gustrow. - Rostock : Wilhelm-Pieck-Univ. Rostock. Sektion Theologie, 1989, s. 16-24.
ISBN 3-86009-005-0
24. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Judiskt liv i Norden, red. G. Broberg, H. Runblom, M. Tyden. Multiethnic Studies in Uppsala. Essays presented in honour of Sven Gustavsson June 1. 1988. Uppsala 1988 / Karl-Johan Illman.
- In: Nordisk judaistik 10 (1989) 1, s. 50-54.

25. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Vad är judisk litteratur? / Karl-Johan Illman.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 36 (1989) 4, s. 6-14.

26. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Vän och fiende i bönepsalmerna / Karl-Johan Illman.
- In: Svensk exegetisk årsbok / utg. av Lars Hartman. - Uppsala : Uppsala exegetiska sällskap, 1989, s. 90-100.

27. Laato, Antti / Institutionen för exegetik
  Dtr N och återställandet av Davids dynasti : ett svar till prof. Timo Veijola / Antti Laato.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1989) 2, s. 156-157.

28. Lundgren, Svante / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] George V. Pixley, On exodus; Nahum M. Sarna, Exploring exodus / Svante Lundgren.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 94 (1989) s. 446-447.

29. Lundgren, Svante / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Gustavo Gutierrez, A theology of liberation / Svante Lundgren.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 94 (1989) s. 361.

30. Lundgren, Svante / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] J. Severino Croatto, Biblical hermeneutics / Svante Lundgren.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 94 (1989) s. 447-448.

31. Lundgren, Svante / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Norbert Lohfink, Option for the poor / Svante Lundgren.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 94 (1989) s. 446.

32. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Bibliografi över judaistisk forskning i Norden 1986-1988=Bibliography of Jewish studies in Scandinavia 1986-1988 / Nils Martola, Björn Dahla.
- In: Nordisk judaistik 10 (1989) s. 128-139.

33. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Gershom Scholem och studiet av judisk mystik / Nils Martola.
- In: Judiska perspektiv / Karl-Johan Illman (red.). - Åbo : Åbo akademi, 1989, s. 216-233. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 19).
ISBN 951-649-609-1
UDC 29, 296.1
34. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  Rabbinatet i historiskt perspektiv / Nils Martola.
- In: Nordisk judaistik 10 (1989) s. 11-26.

35. Martola, Nils / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] The wandering Jew. Essays in the interpretation of a Christian legend ed. by G. Hasan-Rokem and A. Dundes. Bloomington 1985 / Nils Martola, Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Nordisk judaistik 10 (1989) s. 54-59.

36. Sandelin, Karl-Gustav / Institutionen för exegetik
  Dragning till hednisk kult bland judar under hellenistisk tid och tidig kejsartid / Karl-Gustav Sandelin.
- In: Nordisk judaistik 10 (1989) 1, s. 27-38.

37. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  The Isaiah-Targum and christian interpretation / Roger Syrén.
- In: SJOT : Scandinavian journal of the Old Testament, ISSN 0901-8328, (1989) s. 46-65.

38. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  "Jag har en dröm" : Martin Luther King (1929-1968) och profeten Jesaja / Roger Syrén.
- In: Sanct Olof 1989 : årsbok för de åländska församlingarna : 43 / red.: Stig Dreijer...et al. - Mariehamn, 1989, s. 17-24.

39. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Boris Grünstein, Jude i Finland / Roger Syrén.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 4 (1989) s. 80-81.

40. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Fr. E. Greenspahn, Hapax Legomena in Biblical hebrew : a study of the fenomen and its treatment since antiquity with special reference... / Roger Syrén.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 94 (1989) s. 448-449.

41. Syrén, Roger / Institutionen för exegetik
  Targum Isaiah 52:13-53:12 and christian interpretation / Roger Syrén.
- In: Journal of Jewish studies, ISSN 0022-2097, 15 (1989) s. 201-212.

42. Thuren, Jukka / Institutionen för exegetik
  Die biblische Grundlage der makarianischen gebetspäranese / Jukka Thurén.
- In: Makarios-Symposium über das Gebet : Vorträge der dritten Finnisch-deutschen Theologentagung im Amelungsborn 1986 / hrsg. von Jouko Martikainen und Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 9-28.
ISBN 951-9498-48-6
UDC 24
43. Thuren, Jukka / Institutionen för exegetik
  Uusi testamentti / raamatunkäännöskomitean ehdotus. - Hki : Kirkkohallitus, 1989. - 527 s. - (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnon sarja. A ; 1989, 2). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokauden 1989 pöytäkirjan liite.
ISBN 951-9301-35-6
UDC 22, 225
44. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Juutalaisuuden merkitys Euroopalle / Karl-Johan Illman.
- In: Vartija, ISSN 0783-033X, (1990) 4, s. 171-179.

45. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  Buber och Bibeln : synpunkter på hans översättning och interpretation / Karl-Johan Illman.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, 11 (1990) 1-2, s. 10-17.

46. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Steven J. L. Croft, The identity of the individual in the psalms / Karl-Johan Illman.
- In: Teologinen aikakauskirja, ISSN 0040-3550, (1990) s. 162.

47. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Craig C. Broyles, The conflict of faith and experience in the psalms. A form-critical study / Karl-Johan Illman.
- In: Teologinen aikakauskirja, ISSN 0040-3550, (1990) s. 162-163.

48. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Kenneth G. Hoglund...et al, The listening heart. Essays in wisdom and the Psalms in honor of Toland E. Murphy, O. Carm / Karl-Johan Illman.
- In: Teologinen aikakauskirja, ISSN 0040-3550, (1990) s. 163-164.

49. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Benjamin Uffenheimer & Henning Graf Reventlow (eds.), Creative biblical exegesis. Christian and Jewish hermeneutics through the centuries / Karl-Johan Illman.
- In: Teologinen aikakauskirja, ISSN 0040-3550, (1990) s. 164-165.

50. Illman, Karl-Johan / Institutionen för exegetik
  [Rev. of] Bernd Feininger, Amos Oz verstehen - Literatur und judisches Erbe im heutigen Israel / Karl-Johan Illman.
- In: Teologinen aikakauskirja, ISSN 0040-3550, (1990) s. 262.

[Next]