[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutionen för informationsförvaltning') results in 16 hits


1. Ginman, Mariam / Institutionen för informationsförvaltning
  Att planera för framtidens bibliotek / Mariam Ginman.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, (1997) nr 2, s. 22-26.

2. Ginman, Mariam / Institutionen för informationsförvaltning
  .
- In: Ekstern evaluering av den faglige virksomheten ved Högskolen i Oslo, bibliotek- og informasjonsstudiene : rapport : Oslo, november 1997 / Kari Christensen, Mariam Ginman, Ole Harbo. - Oslo : Högskolen i Oslo, 1997,

3. Ginman, Mariam / Institutionen för informationsförvaltning
  The impact of professional values on library performance / Mariam Ginman.
- In: Inspel : International newsletter of special libraries ; Nouvelles internationales des bibliothèques spécialisées, ISSN 0019-0217, 31 (1997) 1, s. 35-40.

4. Ginman, Mariam / Institutionen för informationsförvaltning
  Organize IT! : [sammanfattning] / Mariam Ginman.
- In: Organize IT? : research libraries in the future : NORDINFO-symposium, 28-29 November 1996, Hanaholmen, The Swedish-Finnish Cultural Centre, Esbo, Finland. - Espoo : Nordinfo, 1997, s. 65-69. - (Nordinfo-publikation, ISSN 0358-7045 ; 38). Kongress: NORDINFO-symposium. 1996. Espoo.
ISBN 951-53-1498-4
5. Ingwersen, Peter / Institutionen för informationsförvaltning
  .
- In: The central international visibility of Danish and Scandinavian research 1988-96 : a general overview of science and technology, the humanities and social sciences by online publication analysis / Peter Ingwersen. - Copenhagen : Royal School of Library and Information Science. Centre for Informetric Studies, 1997, - (CIS Report ; 5.3).

6. Ingwersen, Peter / Institutionen för informationsförvaltning
  Data set isolation for bibliometric online analyses of research publications : fundamental methodological issues / Peter Ingwersen and F. Hjortgaard Christensen.
- In: Journal of the American Society for Information Science, ISSN 0002-8231, 48 ( 1997) 3, s. 205-217.

7. Ingwersen, Peter / Institutionen för informationsförvaltning
  The development of a method for the evaluation of interactive information retrieval systems / Pia Borlund and Peter Ingwersen.
- In: Journal of documentation, ISSN 0022-0418, 53 (1997) 3, s. 225-250.

8. Ingwersen, Peter / Institutionen för informationsförvaltning
  Europe and information science / Peter Ingwersen.
- In: Journal of the American Society for Information Science, ISSN 0002-8231, 48 ( 1997) 12, s. 1139-1141.

9. Ingwersen, Peter / Institutionen för informationsförvaltning
  Informetric analyses on the World Wide Web : methodological approaches to webometrics / Tomas C. Almind and Peter Ingwersen.
- In: Journal of documentation, ISSN 0022-0418, 53 (1997) 4, s. 404-426.

10. Ingwersen, Peter / Institutionen för informationsförvaltning
  Online citation analysis : a methodological approach / Finn Hjortgaard Christensen and Peter Ingwersen.
- In: Scientometrics, ISSN 0138-9130, 37 (1996) 1, s. 39-62.

11. Ingwersen, Peter / Institutionen för informationsförvaltning
  Online determination of the journal impact factor and its international properties / F. Hjortgaard Christensen, Peter Ingwersen, Irene Wormell.
- In: Scientometrics, ISSN 0138-9130, 40 (1997) 3, s. 529-540.

12. Lindqvist, Mats G. / Institutionen för informationsförvaltning
  Formirovanie bibliotecnych fondov v elektronnoj srede [= Collection development in an electronic environment] / Mats G. Lindqvist & Sara von Ungern-Sternberg.
- In: Biblioteki i sovremennoe obscestvo : materialy mezdunarodnoj naucnoj konferencii , posvjascennoj 200-letiju osnovanija Rossijskoj nacionalnoj biblioteki : (Sankt -Peterburg, 24 i 25 maja 1995 g.) = Libraries and modern society : proceedings of the International Conference to mark the Bicentenary of the National Library of Russia / [otv. za podgotovku izdanija: V.N. Zajcev, V.R. Firsov]. - Sankt-Peterburg : Izdatelstvo Rossijskoj nacionalnoj biblioteki , 1996, s. 102-116. Innehållsförteckning även på engelska.
ISBN 5-7196-0965-2
13. Södergård, Pia / Institutionen för informationsförvaltning
  Litteratur- och informationsförsörjningens nationella nivå : identifiering av orsakerna till Finlands beroende av utländska resurser / Pia Södergård. - Åbo : Åbo Akademi, 1997. - vii, 116, 12, 36 s. : tab. - (Finnish information studies, ISSN 1238-9226 ; 6). Licentiatavhandling. Åbo Akademi.
ISBN 951-650-981-9
14. Ungern-Sternberg, Sara von f.d. von Flittner / Institutionen för informationsförvaltning
  Formirovanie bibliotecnych fondov v elektronnoj srede [= Collection development in an electronic environment] / Mats G. Lindqvist & Sara von Ungern-Sternberg.
- In: Biblioteki i sovremennoe obscestvo : materialy mezdunarodnoj naucnoj konferencii , posvjascennoj 200-letiju osnovanija Rossijskoj nacionalnoj biblioteki : (Sankt -Peterburg, 24 i 25 maja 1995 g.) = Libraries and modern society : proceedings of the International Conference to mark the Bicentenary of the National Library of Russia / [otv. za podgotovku izdanija: V.N. Zajcev, V.R. Firsov]. - Sankt-Peterburg : Izdatelstvo Rossijskoj nacionalnoj biblioteki , 1996, s. 102-116. Innehållsförteckning även på engelska.
ISBN 5-7196-0965-2
15. Ungern-Sternberg, Sara von f.d. von Flittner / Institutionen för informationsförvaltning
  Informationsdag om metadata i Lund / Sara von Ungern-Sternberg.
- In: Nordinfo-nytt, ISSN 0356-9624, 3 (1996) s. 13-16.

16. Ungern-Sternberg, Sara von f.d. von Flittner / Institutionen för informationsförvaltning
  Nytt från utbildningen vid Åbo Akademi / Sara von Ungern-Sternberg.
- In: Signum, ISSN 0355-0036, 30 (1997) 3, s. 59.