[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi') results in 182 hits


1. Cleve, Fredric / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Du snöda värld farväl : budskapet i de nya psalmerna / Fredric Cleve.
- In: En ny sång : en bok om psalmboken -86 / utg. av Stiftsrådet i Borgå stift. Avdelningen för gudstjänstliv och kyrkomusik. - Hfors : Församlingsförbundet, 1988, s. 31-39. Förord: Karl-Johan Hansson, ordförande.
ISBN 951-550-354-X
UDC 245(480), 24, 78
2. Cleve, Fredric / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Med vår undran i din närhet : psalmerna vid förrättningar / Fredric Cleve.
- In: En ny sång : en bok om psalmboken -86 / utg. av Stiftsrådet i Borgå stift. Avdelningen för gudstjänstliv och kyrkomusik. - Hfors : Församlingsförbundet, 1988, s. 61-79. Förord: Karl-Johan Hansson, ordförande.
ISBN 951-550-354-X
UDC 245(480), 24, 78
3. Cleve, Fredric / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  De unga Luthers stora katekes / Fredric Cleve.
- In: Kasvatus ja uskonto : juhlakirja professori Kalevi Tammisen täyttäessä 60 vuotta 5.4.1988 / toim. Markku Pyysiäinen. - Porvoo Hki Juva : WSOY, 1988, s. 87-101. - (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, ISSN 0356-9349 ; 160). Alanimeke irtopäällyksessä: Professori Kalevi Tammisen juhlakirja. Summaries.
ISBN 951-0-14816-4
UDC 23/28, 37.0, 372.82
4. Cleve, Fredric / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Psalmvalet vid kyrkliga förrättningar / Fredric Cleve.
- In: Kristet perspektiv, ISSN 0358-5204, (1988) 1, s. 11-16.

5. Cleve, Fredric / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  [Rev. of] Ruth Franzen, Studentekumenik och väckelse. Finlands kristliga studentförbund i internationell brytning 1924-1950 / Fredric Cleve.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1988) 3, s. 242-245.

6. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  "...samt bröders gemenskap och nådens bord..." : evangelifestraditionens framväxt och dess utveckling i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet / Ingvar Dahlbacka.
- In: Hemåt : evangelisk årsbok 1988 / redaktion Jens-Gustav Biskop. - /Hfors/ : Evangeliföreningens förlag, 1988, s. 79-89. - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929 ; 93).
ISBN 951-9275-33-9
7. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Väckelsesituationen i Österbotten under 1800-talet / Ingvar Dahlbacka.
- In: Österbotten : Historicus r.f.:s och Historiska föreningens i Stockholm seminarium i Österbotten den 12-16 maj 1988 / Red. Joachim Mickwitz. - /Hfors/ : Historicus r.f., 1988, s. 85-97. - (Historicus skriftserie ; vol. 7).

8. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Gör vår lovsång mera djup / Karl-Johan Hansson.
- In: En ny sång : en bok om psalmboken -86 / utg. av Stiftsrådet i Borgå stift. Avdelningen för gudstjänstliv och kyrkomusik. - Hfors : Församlingsförbundet, 1988, s. 41-50. Förord: Karl-Johan Hansson, ordförande.
ISBN 951-550-354-X
UDC 245(480), 24, 78
9. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  En liten psalmhistoria / Karl-Johan Hansson.
- In: En ny sång : en bok om psalmboken -86 / utg. av Stiftsrådet i Borgå stift. Avdelningen för gudstjänstliv och kyrkomusik. - Hfors : Församlingsförbundet, 1988, s. 9-14. Förord: Karl-Johan Hansson, ordförande.
ISBN 951-550-354-X
UDC 245(480), 24, 78
10. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  En ny sång : en bok om psalmboken -86 / utg. av Stiftsrådet i Borgå stift. Avdelningen för gudstjänstliv och kyrkomusik. - Hfors : Församlingsförbundet, 1988. - 103 s. Förord: Karl-Johan Hansson, ordförande.
ISBN 951-550-354-X
UDC 245(480), 24, 78
11. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Eric Berne ja transaktioanalyysi / Fride Hedman.
- In: Kasvun vuodet : Ryhmätyö r.y. 30 vuotta / toim. Seija Aalto...et al.. - Hki : Ryhmätyö, 1988, s. 179-184.
ISBN 951-99980-4-7
UDC 364, 316, 36.058.97, 615.851.6, 316.45
12. Smedjebacka, Henrik / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Avartuva lähetys / Henrik Smedjebacka. - /Hki/ : Kirjapaja, 1988. - 114 s. - (Lähetys tänään, ISSN 0786-177X ; 1).
ISBN 951-621-856-3
UDC 26
13. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Finlandsvännen biskop Bengt Jonzon : /rec. av Bror Jonzon, Bengt Jonzon, biskop i norr. Luleå 1988/ / Bill Widén.
- In: Kyrkpressen 1.9.1988

14. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Så här gick det till när kyrkan byggdes : /rec. av Hilding Pleijel, Källkritisk hembygdsforskning. Lund 1988/ / Bill Widén.
- In: Kyrkpressen 8.12.1988

15. Cleve, Fredric / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Konciliaritet och reformatorisk självbesinning på Leuenbergkonkordins grund / Fredric Cleve.
- In: Leuenberg og ökumene : tekster og kommentarer til belysning af Leuenberg-kirkernes forhold til den ökumeniske bevaegelse / red.: Peder Nörgaard-Höjen. - Uppsala : Nordiska ekumeniska institutet, 1989, s. 82-92. - (Nordisk ekumenisk skriftserie ; 18).

16. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  I väckelsens landskap / Ingvar Dahlbacka. - Åbo : Åbo Akademi, 1989. - 83 s. : fotogr.. - (Meddelanden/Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi ; 21).
ISBN 951-649-619-9
17. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kvinnorna inom den evangeliska rörelsen / Ingvar Dahlbacka.
- In: Hemåt : evangelisk årsbok 1989 / red. Jens-Gustav Biskop, Stefan Eriksson, Gösta Nygård. - /Hfors/ : Evangeliföreningens förlag, 1989, s. 57-66. - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929 ; 94).
ISBN 951-9275-35-5
18. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrka, nattvard och tvång : rec. av Immo Nokkala, Ehtoollispakkokysymys Suomessa 1818-1910. Finska kyrkohistoriska samfundets handlingar 137 / Ingvar Dahlbacka.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) 1, s. 162-166.

19. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Himmelsfisken och det nya vinet : exegetiska och mänskliga problem belysta av terapins språk / Fride Hedman.
- In: Sielunhoidon aikakauskirja, ISSN 0785-4878, 2 (1989) s. 51-76.

20. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Människosyner och vårdmodeller : en studie i terapi och själavård / av Fride Hedman. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989. - 275 s. : ill.
ISBN 951-9498-55-9
UDC 25, 615.8, 615.851
21. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Gudstjänstens dramatiska funktion / Yngvill Martola.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 94 (1989) 6, s. 497-500.

22. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrkoinvigningen i Finland / Yngvill Martola. - Åbo : Åbo akademi. Institutionen för praktisk teologi, 1989. - 104 s. - (Skrifter, ISSN 0356-5904 ; nr 34).
ISBN 951-649-646-6
UDC 26, 27
23. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Ordinarium och proprium / Yngvill Martola.
- In: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland : 1989 / Red.: Peter Kankkonen, Ralf Karlsson, Annette Frisk. - Hfors : Församlingsförbundets förlag , 1989, s. 56-61.
ISBN 951-550-393-0
24. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Verba Testamenti i nordisk luthersk liturgitradition / Yngvill Martola. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1989. - 402 s. Diss.: Åbo Akademi. Zusammenfassung.
ISBN 951-9498-44-3
UDC 26
25. Nyman, Helge / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kirkearkitekturens teologiske baggrund / Helge Nyman.
- In: Menighedsrådet som byggherre : 2. del / (redaktion: Henrik E. Fredriksen...et al.). - Köpenhavn : Kirkefondet, cop. 1989, s. 20-35.
ISBN 87-88862-08-9
26. Nyman, Helge / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrkorum, kyrkosång, kyrkobruk / Helge Nyman. - Hfors : Församlingsförbundet, 1989. - 187 s. : ill.
ISBN 951-550-388-4
UDC 72, 24, 26, 78
27. Ryökäs, Esko / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Miten tekisin yhteiskunnallista työtä / Esko Ryökäs. - Hki : Kirkon yhteiskunnallisen työn keskus, 1989. - 48 s. : ill.
ISBN 951-95801-4-1
28. Träskman, Gunnar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Harhaoppi kirkko-oikeudellisena ongelmana / Gunnar Träskman.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1989) 2, s. 149-155.

29. Träskman, Gunnar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kaste ja kirkkoon kuuluminen : Ruotsin kirkon ongelma / Gunnar Träskman.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1989) 6, s. 465-475. Sammandrag: Dopet och kyrkotillhörigheten. Ett problem för Svenska kyrkan.

30. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Ett bönehus och dess funktioner / Bill Widén.
- In: Hemåt : evangelisk årsbok 1989 / red. Jens-Gustav Biskop, Stefan Eriksson, Gösta Nygård. - /Hfors/ : Evangeliföreningens förlag, 1989, s. 67-74. - (Evangelisk årsbok, ISSN 0356-0929 ; 94).
ISBN 951-9275-35-5
31. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Skärgårdsbefolkningen och kommunikationerna / Bill Widén.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 12 (1989) 1, s. 34-39.

32. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrklig sed i Borgå stift år 1988 / Ingvar Dahlbacka och Esko Ryökäs. - Åbo : Åbo Akademi, 1990. - 124 s. : diagr., tab. - (Meddelanden/Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi, ISSN 0355-6069 ; 22).
ISBN 951-649-689-X
33. Dahlbacka, Ingvar / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Jakob Edvard Wefvar - torparson, folklivsforskare, kolportör / Ingvar Dahlbacka .
- In: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland : 1990 / Red.: Peter Kankkonen, Ralf Karlsson, Annette Frisk. - Hfors : Församlingsförbundets förlag , 1990, s. 46-50.
ISBN 951-550-410-4
34. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Psalmen i funktion : ett tvärvetenskapligt nordiskt forskningsprojekt / /inom ramen för Nordhymn, Lars Eckesdal...et al/.
- In: Hymnologiske meddelelser, ISSN 0106-4940, (1990) 2, s. 60-68.

35. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kampen på tröskeln till vuxenlivet / Fride Hedman.
- In: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 1, s. 28-29.

36. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Befrielse och två slags sändning / Fride Hedman.
- In: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 2, s. 36-37.

37. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Väntan på att hjälpen skall komma inifrån samtidigt som den kommer utifrån / Fride Hedman.
- In: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 3, s. 22-23.

38. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Anden raserar våra murar och bygger gemenskap / Fride Hedman.
- In: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 3, s. 24-26.

39. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  I relationerna och gärningarna blir vår osynliga själ synlig och där förverkligas vår tro / Fride Hedman.
- In: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 4, s. 28-29.

40. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Frihet till helande intimitet / Fride Hedman.
- In: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 5, s. 22-23.

41. Hedman, Fride / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Ditt framtidsscenario kommer att avfärga sig på 1991 / Fride Hedman.
- In: Jäsenlehti - Suomen kirkon pappisliitto, ISSN 0783-0122, (1990) 6, s. 36-37.

42. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrkan tar sitt hus i bruk / Yngvill Martola. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990 . - 121 s. Summary.
ISBN 951-9498-82-6
UDC 264-03
43. Martola, Yngvill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Det eukaristiska offret i nyare katolsk teologi och i den ekumeniska diskussionen / Yngvill Martola.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3550, (1990) 2, s. 105-113.

44. Smedjebacka, Henrik / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Vidgade missionsvyer / Henrik Smedjebacka. - Helsingfors : Församlingsförbundet , 1990. - 78 s.
ISBN 951-550-407-4
UDC 266.1, 26
45. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Den historisk-kyrkhistoriska kursen vid Villa Lante våren 1956 / Bill Widén.
- In: Kirkko ja politiikka : juhlakirja professori Eino Murtorinteen täyttäessä 60 vuotta 25.11.1990 / vaastava toim. Hannu Mustakallio. - Helsinki : Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1990, s. 59-72. - (Suomen kirkkohistorian seuran toimituksia, ISSN 0356-0759 ; 153).
ISBN 951-9021-82-5
46. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Livsåskådningsdebatt och finlandsvensk kristlighet / Bill Widén.
- In: Livsåkådningar i finlandssvensk miljö : en föreläsningsserie vid Åbo akademi läsåret 1989-90 / Hans-Olof Kvist (utg.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 110-122.
ISBN 951-9498-78-8
47. Widén, Bill / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  [Rev. of] Harald Wejryd, Fädernearv och framtidstro (Västerås kulturnämnds skriftserie nr 19). Stockholm 1989. 347 s. / Bill Widén.
- In: Kyrkohistorisk årsskrift 1990 / red. av Harry Lenhammar. - Uppsala : Svenska kyrkohistoriska föreningen, 1990, s. 157-158. - (Skrifter utgivna av svenska kyrkohistoriska föreningen, ISSN 0085-2619 ; 90 ).
ISBN 90-85582-30-1
48. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Jacob Tengström : universalgeniet med mänskliga drag / Gustav Björkstrand.
- In: Academica et ecclesia : studia in honorem Fredric Cleve / ed.: Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1991, s. 5-17.
ISBN 951-9498-89-3
49. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kan symbolspråket i dopet göras rikare? / Gustav Björkstrand.
- In: Julbok för Borgå stift : svenskt kyrkoliv i Finland : 1991 / Red.: Peter Kankkonen, Ralf Karlsson, Annette Frisk. - Hfors : Församlingsförbundets förlag , 1991, s. 34-39.
ISBN 951-550-425-2
50. Björkstrand, Gustav / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  State and church in Finland / Gustav Björkstrand.
- In: Studia theologica, ISSN 0039-338X, 44 (1990) s. 17-30.

[Next]