[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutionen för lärarutbildning') results in 510 hits


1. Björkqvist, Ole / Institutionen för lärarutbildning
  Computer analysis of cognitive processes in problem solving / Ole Björkqvist.
- In: Problem solving : a world view : proceedings of problem solving theme group : ICME 5 : Fifth International Congress on Mathematical Education, Adelaine 1984 / Ed. by Hugh Burkhart... et al. - Nottingham : Shell Centre for Mathematical Education, 1988, s. 174-177.
ISBN 0906-126-40-1
2. Björkqvist, Ole / Institutionen för lärarutbildning
  Prepared to compete in mathematics? / Ole Björkqvist.
- In: Abstract of short communations : 1. oral presentation : Sixth International Congress on Mathematical Education, Budapest, Hungary July 27-August 3. 1988 : International Commission on Mathematical Instruction, 1988, s. 33.

3. Lahtinen, Ulla / Institutionen för lärarutbildning
  Nuoren kehitysvammaisen toimintakyky : 1 / Ulla Lahtinen. - Hki : Kehitysvammaliitto, 1988. - 91 s. : ill. - (Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön julkaisuja ; 51). Summary.
ISBN 951-9142-54-1
4. Lahtinen, Ulla / Institutionen för lärarutbildning
  Speciallärarutbildning i Svensk-Finland under perioden 1975-1985 : en utvärdering / Ulla Lahtinen.
- In: Sellistä, ISSN 0359-6842, (1988) 3, s. 13-14.

5. Lahtinen, Ulla / Institutionen för lärarutbildning
  Trivs den finlandssvenska specialläraren i sitt arbete? / Ulla Lahtinen.
- In: Sellistä, ISSN 0359-6842, (1988) 3, s. 8-12.

6. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Nordiskt forskningssamarbete / Linnea Lindfors.
- In: Tekstiiliopettaja=Textilläraren, ISSN 0355-8991, (1988) 4, s. 5.

7. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Perspektiv på textillärarutbildning = Näkymä Vaasan tekstiiliopettajakoulutukseen / Linnea Lindfors.
- In: Tekstiiliopettaja=Textilläraren, ISSN 0355-8991, (1988) 3, s. 16-17.

8. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Textilkultur - mitt livslånga intresse : samlade artiklar och reportage / Ruth Henriksson. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1988. - 137 s. : ill. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 34).
ISBN 951-649-518-4
UDC 39, 74
9. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Slöjd som interaktivt system : ett försök att tillämpa "mjuk" systemmetodologi vid studier av arbetshandledning i textilslöjd / Linnea Lindfors. - Vasa : Åbo Akademi, 1988. - 66 s. : ill. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi, ISSN 0356-6986 ; 26).
ISBN 951-649-452-8
UDC 371, 379.8, 371.13, 372.864.6
10. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Slöjdprocessen som didaktiskt forskningsfält : om grundforskning kring interaktiva arbetsövningar i textilslöjd / Linnea Lindfors.
- In: Forskning innen formingslaererutdanningen : rapport fra Nordisk konferense 4-7 september 1988, Statens laererhogskole i forming Oslo, Telemark laererhogskole, Notodden / /red. Randi-Helen Koch. - Notodden, 1988, s. 129-150.

11. Nyberg, Rainer / Institutionen för lärarutbildning
  Arbetsmotivationens determinanter och konsekvenser bland finlandssvenska facklärare / Rainer Nyberg.
- In: Rapport från nordisk yrkespedagogisk konferens, Rosenön 14-17. juni 1988 : forsknings och utvecklingsarbete i yrkespedagogik : fortbildning i yrkespedagogik : Byrån för utbildning och forskning. Sektion 4. UHÄ, 1988, s. 11-16.

12. Nyberg, Rainer / Institutionen för lärarutbildning
  Yrkeslärares arbetsmotivation : orsaker och samband med elevers inställning till undervisningen / Rainer Nyberg. - Åbo Pargas : Åbo akademis förlag Tidningsbokhandeln, distr., 1988. - 248 s. : ill. Summary.
ISBN 951-9498-29-X
UDC 331, 377, 331.101.3, 377.12, 37.015.32, 371.15
13. Östern, Anna-Lena / Institutionen för lärarutbildning
  Rösten - en pedagogisk resurs : en studie baserad på observation i tal- och röstvårdsundervisning inom lärarutbildning / Anna-Lena Östern. - Vasa : Åbo Akademi, 1988. - 49 s. : ill. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi, ISSN 0356-6986 ; 25). Abstract.
ISBN 951-649-435-8
UDC 82(091)+82.0, 371, 378.4, 371.13
14. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Aktuellt om språkundervisningsmaterial på RELC-seminarium / Rolf Palmberg.
- In: Kielikeskusuutisia, ISSN 0358-2027, (1988) 5, s. 20-21.

15. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Computer games and foreign-language vocabulary learning / Rolf Palmberg.
- In: English language teaching journal, ISSN 0307-8337, 42 (1988) 4, s. 247-252.

16. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Förmånliga datorprogram / Rolf Palmberg.
- In: Läraren, ISSN 0356-7842, (1988) 30, s. 7-8.

17. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Interacting CALL into the foreign-language syllabus / Rolf Palmberg.
- In: Report of the regional seminar on materials for language learning and teaching : new trends and developments, 11-15 April 1988. - Singapore, 1988,

18. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Introducing Rambler : or words words words : handbook / written by Rolf Palmberg. - Vasa : Palmsoft, 1988. - 12 s.
ISBN 952-90030-9-9
19. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Kineserna har 74 frivilliga skolor i London / Rolf Palmberg.
- In: Läraren, ISSN 0356-7842, (1988) 1, s. 7.

20. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  En lärarhandledning för datorstödd språkundervisning : rec. av C. Jones & S. Fortescue, Using computers in the language classrom / Rolf Palmberg.
- In: Tempus, ISSN 0355-8053, (1988) 3, s. 16-17.

21. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  On lexical inferencing and language distance / Rolf Palmberg.
- In: Journal of pragmatics, ISSN 0378-2166, 12 (1988) 2, s. 207-214.

22. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  On vocabulary-knowledge continua and foreign-language learner's mental lexicons / Rolf Palmberg.
- In: Finlance, ISSN 0359-0933, (1988) 7, s. 93-100.

23. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Strategier vid inlärning och förståelse av närbesläktade språk : föredrag hållna vid ett språkpedagogiskt kontaktsymposium i Vasa 28 januari 1988 / Rolf Palmberg & Kaj Sjöholm (red.). - Vasa : Åbo Akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1988. - 83 s. : ill. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 32).
ISBN 951-649-506-0
UDC 800, 803, 372.880, 372.880.397, 372.880.20
24. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Torgmodell ger perspektiv och mål för datorprogram / E. Bang-Nielsen.
- In: Läraren, ISSN 0356-7842, (1988) 18, s. 8.

25. Palmberg, Rolf / Institutionen för lärarutbildning
  Varying text revision / Rolf Palmberg.
- In: Practical English teaching, ISSN 0260-4752, 8 (1988) 3, s. 35-36.

26. Palmqvist, Olav / Institutionen för lärarutbildning
  Några tips för språkundervisningen / Olav Palmqvist.
- In: Tempus, ISSN 0355-8053, (1988) 6,

27. Palmqvist, Olav / Institutionen för lärarutbildning
  Tietokoneavusteisesta kieltenopetuksesta / Olav Palmqvist.
- In: Opettaja, ISSN 0355-3965, (1988) 40,

28. Romar, Jan-Erik / Institutionen för lärarutbildning
  Tisdag, den 26.4 / Bengt Bysted.
- In: Lehrplan, Lehrbuch, Unterrichsthilfe : Wechselseitigen Betingheit und Entwicklung von Lehrplan, Lehrbuch und Unterrichtshilfe : raportti opettajankouluttajien 13. opintomatkasta Erfurtiin 19.- 28.4.1988 / Toim. Antti Lappalainen. - Oulu : Opetusministeriö, 1988, s. 21-24.
ISBN 951-47-1794-5
29. Sjöholm, Kaj / Institutionen för lärarutbildning
  Dolt tvärspråkigt inflytande vid svensk- och finskspråkiga gymnasieelevers inlärning av engelska / Kaj Sjöholm.
- In: Strategier vid inlärning och förståelse av närbesläktade språk : föredrag hållna vid ett språkpedagogiskt kontaktsymposium i Vasa 28 januari 1988 / Rolf Palmberg & Kaj Sjöholm (red.). - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1988, s. 33-50. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 32).
ISBN 951-649-506-0
UDC 800, 803, 372.880, 372.880.397, 372.880.20
30. Sjöholm, Kaj / Institutionen för lärarutbildning
  Strategier vid inlärning och förståelse av närbesläktade språk : föredrag hållna vid ett språkpedagogiskt kontaktsymposium i Vasa 28 januari 1988 / Rolf Palmberg & Kaj Sjöholm (red.). - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1988. - 83 s. : ill. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 32).
ISBN 951-649-506-0
UDC 800, 803, 372.880, 372.880.397, 372.880.20
31. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Idehistoria och pedagogik / Jarl Stormbom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 5, s. 282-286.

32. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Lärarfunktionen och -rollen / Jarl Stormbom.
- In: Läraren i 1900-talets kultur och samhälle : nordisk utbildningshistorisk forskarträff i Åbo den 18-19 augusti 1987 / red. av Taimo Iisalo och Risto Rinne. - Åbo : Turun yliopisto. Pedagogiska institutionen, 1988, s. 169-189. - (Julkaisusarja. B, Selosteita, ISSN 0781-9587 ; 26).
ISBN 951-880-085-5
UDC 371.12(48), 371, 378.4, 371.15, 371.13(091), 371.383, 37.015.4, 37.068
33. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Norge-bilden i de finländska lärokurserna och läromedlen i grundskolan och gymnasiet / Jarl Stormbom L.E. Ulsnes. - Hfors : Nordiska språk- och informationscentret, 1988. - 108 s. : ill. - (Seminarierapport, ISSN 0780-9794 ; 10).

UDC 37.0, 327, 372.832.7
34. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Pedagogiken och regressivismen / Jarl Stormbom.
- In: Kasvatus, ISSN 0022-927X, 19 (1988) 5, s. 371-374.

35. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  The teachers function and role / Jarl Stormbom.
- In: The social role and evolution of the teaching profession in historical context / ed. by Simo Seppo. - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1988, s. 63-70. - (Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita, ISSN 0780-5314 ; n:o 25). Conference papers for the 10th Session of the International Standing Conference for the History of Education, Joensuu 25-28 July 1988, Finland.
ISBN 951-696-760-4
UDC 37.01, 37.0, 37.08, 371.13
36. Stormbom, Jarl / Institutionen för lärarutbildning
  Utbildningsdemokrati och jämlikhet / Jarl Stormbom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 1, s. 41-46.

37. Bäck, Viveca / Institutionen för lärarutbildning
  Yrkespedagogisk litteratur i Finland 1987 : monografier, tidskriftsartiklar / Viveca Bäck. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1988. - 63 s. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 36).
ISBN 951-649-550-8
UDC 01, 377
38. Bäck, Viveca / Institutionen för lärarutbildning
  Erfarenheter av yrkeslärarutbildningen vid Åbo Akademis pedagogiska fakultet / Viveca Bäck.
- In: Ammatti ja koulutus = Yrke och utbildning, ISSN 0359-1085, (1989) 1, s. 16-17.

39. Cleve, Gunnel / Institutionen för lärarutbildning
  Newspaper reporting on women : an exercise with variables / Gunnel Cleve.
- In: Women's worlds : Finnish contributions to the Third International Interdisciplinary Congress of Women, Dublin 1987 / ed. by Solveig Bergman. - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för kvinnoforskning, 1989, s. 107-129. - (Publikationer från Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi ; Nr 4).
ISBN 951-649-573-7
40. Grönholm, Maija / Institutionen för lärarutbildning
  Fläski ja lamppafioli : Turun murteen ruotsalaislainojen tyylipiirteistä / Maija Grönholm.
- In: SKY : Suomen kielitieteellisen yhdistyksen vuosikirja / toim. Jan-Ola Östman...et al. - Hki : Suomen kielitieteellinen yhdistys, 1989, s. 205-208.
ISBN 951-95264-3-9
UDC 800
41. Grönholm, Maija / Institutionen för lärarutbildning
  Miksi sanoja lainataan? : Turun murteen ruotsalaislainojan taustoista / Maija Grönholm.
- In: Virittäjä, ISSN 0042-6806, (1989) 1, s. 70-76.

42. Grönholm, Maija / Institutionen för lärarutbildning
  Ruotsalaislainojen pejoroituminen Turun murteeessa / Maija Grönholm.
- In: Sananjalka, ISSN 0558-4639, 31 (1989) s. 103-126.

43. Grönholm, Maija / Institutionen för lärarutbildning
  Suomen mainosotsikoiden omaleimaisista piirteistä / Maija Grönholm. - Turku : Turun kauppakorkeakoulu, 1989. - 11 blad - (Turun kauppakorkrakoulun julkaisuja. Keskusteluja ja raportteja, ISSN 0357-4687 ; 1989, 4).

44. Grönholm, Maija / Institutionen för lärarutbildning
  Trontti vai tröntti? : Turun murteen ruotsalaisperäisten deskriptiivisanojen äännepiirteistä / Maija Grönholm.
- In: Suomen Turku = Åbo vår stad, ISSN 0780-5101, (1989) 2, s. 82-83.

45. Grönholm, Maija / Institutionen för lärarutbildning
  Åboborna lånar svenska ord / Maija Grönholm.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 1, s. 45-53.

46. Hannus, Vidar / Institutionen för lärarutbildning
  Alleuropeisk språkundervisning i 25 år / Vidar Hannus.
- In: Läraren, ISSN 0356-7842, (1989) 13, s. 6.

47. Hannus, Vidar / Institutionen för lärarutbildning
  Latin och historia på finska : två historiska försök med ämnesundervisning på finska i svenska skolor / Vidar Hannus.
- In: Skolhistoriskt arkiv XX / Karl-Gustav Jossfolk, red. - Hfors : Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, 1989, s. 110-190.
ISBN 952-90053-5-0
48. Hannus, Vidar / Institutionen för lärarutbildning
  En mästare lär sig ett språk : (rec. av Wilga M. Rivers, Communicating naturally in a second language, 1983) / Vidar Hannus.
- In: Läraren, ISSN 0356-7842, (1989) 17, s. 6.

49. Hannus, Vidar / Institutionen för lärarutbildning
  Vår lägerskola under luppen : (rec. av Leirikoulutyöryhmän muistio) / Vidar Hannus.
- In: Läraren, ISSN 0356-7842, (1989) 23, s. 6. Även i: Leirikoulu = Lägerskolan ISSN, 0781-8246, (1989) 3.

50. Lahtinen, Ulla / Institutionen för lärarutbildning
  Finlandssvenska speciallärares upplevelser av sitt arbete / Ulla Lahtinen...et al. - Hfors : Skolstyrelsen, 1989. - 125 s. : ill.. - (Skolstyrelsens publikationer, ISSN 0784-1981 ; 17).

[Next]