[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutionen för offentlig förvaltning') results in 210 hits


1. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Pohjoismaiden poliittiset järjestelmät / Voitto Helander. - /Turku/ : Turun yliopisto, 1988. - 316 s : ill. - (Valtio-opillisia tutkimuksia / Turun yliopsto, ISSN 0356-9799 ; n:o 44).
ISBN 951-880-083-9
2. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Suuri valiokunta valinkauhassa / Voitto Helander.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1988) 4, s. 356-364.

3. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Demoktati och byråkrati / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 9, s. 446-457.

4. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Det felande strecket : rec. av Tuomo Martikainen, Puuttuva punainen viiva / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 1, s. 47-49.

5. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Medborgarinitiativ i kommunalt beslutsfattande / Stefan Sjöblom.
- In: Finlands kommunaltidskrift, ISSN 0355-6093, (1988) 7, s. 15.

6. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Medborgarinitiativ i kommunalt beslutsfattande : en studie av medlemsinitiativ i Åbo åren 1977-79 / Stefan Sjöblom. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988. - 373 s. : ill. Diss. Summary. Summary.
ISBN 951-9498-35-4
7. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  På Snellmans långa linje : rec. av Risto Hannula m.fl., På Snellmans långa linje : kultur och debattidskrifter i Finland / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 9, s. 482-483.

8. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Det statliga revisionsväsendet i Finland / Katrin Hellström, Stefan Sjöblom, Markku Suksi. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1988. - 98 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi MOF . Serie A, ISSN 0358-5654 ; 265, 34). Hör till projektet Medelbar offentlig förvaltning (MOF).
ISBN 951-649-472-2
UDC 657.63(480), 336.1/.5, 657
9. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Ungern : ett land i förändring : rec. av Jukka Vakkuri, Yhden miehen Unkari / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 7-8, s. 421-424.

10. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Finlandia / Krister Ståhlberg.
- In: Le relazioni fra amministrazione e partiti : volume secondo : Giuffre editore, 1988, s. 1957-2005.

11. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Den finländska stödpolitiken för lokalt näringsliv / Krister Ståhlberg.
- In: NordRefo, ISSN 0356-3669, (1988) 4, s. 82-99.

12. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Funderingar kring den regionala högskolepolitiken / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 5, s. 231-238.

13. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Krig i Norden / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 9, s. 431-437.

14. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kring den politiska bilden / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 6, s. 297-309.

15. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Om det politiska ledarskapets problem / Krister Ståhlberg.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1988) 4, s. 359-69.

16. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Poliittisen kuvan vaihelta / Krister Ståhlberg.
- In: Valokuvauksen vuosikirja 1988 / Päätoim. Ritva Keski-Korhonen. - Hki : Suomen valokuvataiteen museon säätiö, 1988, s. 8-17. Artikeln även på svenska och engelska.
ISBN 951-9086-32-3
17. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Politikermakt eller teknokrati / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 1, s. 1-12.

18. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Public opinion in Finnish foreign policy / Krister Ståhlberg.
- In: Yearbook of Finnish foreign policy / Jarmo Virmavirta, ed.-in-chief. - Hfors : Finnish Institute of International Affairs, 1988, s. 17-25. - (Yearbook/Finnish Institute of Foreign Policy, ISSN 0355-0079 ; 15).
ISBN 951-769-021-5
19. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Den rostiga järnridån / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 7-8, s. 349-353.

20. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Universitetsfrågan / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 4, s. 147-152.

21. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Aktiiviset ja passiiviset äänestäjät / Voitto Helander.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1989) 1, s. 9-22.

22. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kunnallishallinto Pohjoismaissa / Voitto Helander.
- In: Kunnallishallinto ja -vaalit Pohjoismaissa / Lasse Oulasvirta (toim.). - Tampere : Tampereen yliopisto, 1989, s. 23-73. - (Julkaisusarja/Tampereen yliopisto, kunnallistieteen laitos, ISSN 0782-1972 ; 1989, 4).

23. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  Professionellt inflytande och professionell styrning / Voitto Helander.
- In: Den mångtydiga styrningen / Stefan Sjöblom & Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 107-129.
ISBN 951-9498-50-8
UDC 351/354, 342
24. Helander, Voitto / Institutionen för offentlig förvaltning
  A stable democracy / Voitto Helander.
- In: Business in Finland 1989, ISSN 0785-5540, (1989) s. 12-17.

25. Pekola, Marianne / Institutionen för offentlig förvaltning
  Länets rådgivare : sidoorganen vid länsstyrelsen för Åbo och Björneborgs län mot bakgrunden av länsdelegationsreformen / av Marianne Pekola, Sari Pikkala, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning , 1989. - 95 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 277, 1). Utg. på finska: Neuvonantajat. Occasional papers 8/1989, Turun Yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos.
ISBN 951-649-542-7
UDC 351/354
26. Pekola, Marianne / Institutionen för offentlig förvaltning
  Neuvonantajien edustavuus : Turun ja Porin lääninhallituksen sivuelinorganisaatio edustuksellisuuden valossa / Marianne Pekola. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 30 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 288, 5).
ISBN 951-649-603-2
UDC 353/354
27. Pekola, Marianne / Institutionen för offentlig förvaltning
  Sivuelinjäsenen rooli : tutkimus Turun ja Porin lääninhallituksen sivuelinorganisaatiosta / Marianne Pekola. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 116 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 281, 4).
ISBN 951-649-564-8
UDC 353(480.2), 351/354
28. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  Experiment som politik : länsdelegationsexperimentet i handlingsrationell belysning / av Sari Pikkala. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 31 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 289, 6).
ISBN 951-649-606-7
UDC 353/354
29. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  Inställningar till länsdelegationsreformen / Sari Pikkala. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 28 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 278, 2).
ISBN 951-649-545-1
UDC 351/354, 353(480)
30. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  Länets rådgivare : sidoorganen vid länsstyrelsen för Åbo och Björneborgs län mot bakgrunden av länsdelegationsreformen / av Marianne Pekola, Sari Pikkala, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning , 1989. - 95 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 277, 1). Utg. på finska: Neuvonantajat. Occasional papers 8/1989. Turun Yliopsto. Poliitiikan tutkimuksen laitos.
ISBN 951-649-542-7
UDC 351/354
31. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  När friheten gryr : utgångsläget i frikommunen Ekenäs / av Krister Ståhlberg och Sari Pikkala. - Åbo : Åbo Akademi, 1989. - 100 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 294).
ISBN 951-649-627-X
32. Pikkala, Sari / Institutionen för offentlig förvaltning
  Sidoorganens verksamhet : en undersökning om länsstyrelsens sidoorgan i Åbo och Björneborgs län / Sari Pikkala. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 97 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 282, 3).
ISBN 951-649-566-4
UDC 351/354
33. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  De betrodda : förtroendevalda i de åboländska kommunerna / Stefan Sjöblom, Claus Stolpe, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 39 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 280, 2).
ISBN 951-649-551-6
UDC 351/354, 328:352(480.2), 342.53:352(480.2)
34. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Dagordningens föränderlighet och oföränderlighet / Stefan Sjöblom.
- In: Esseitä politiikan päiväjärjestyksestä / Matti Wiberg (toim.). - Turku : Turun yliopisto, 1989, s. 17-41. - (Tutkimustiedotteita, ISSN 0356-9802 ; n:o 10).
ISBN 951-880-373-0
35. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Människan i välståndets rävsax / Stefan Sjöblom.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1984) 4, s. 221-224.

36. Sjöblom, Stefan / Institutionen för offentlig förvaltning
  Styrningsstrategier i utvecklandet av finländsk förvaltning / Krister Ståhlberg & Stefan Sjöblom.
- In: Den mångtydiga styrningen / Stefan Sjöblom & Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 130-157.
ISBN 951-9498-50-8
UDC 351/354, 342
37. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  De betrodda : förtroendevalda i de åboländska kommunerna / Stefan Sjöblom, Claus Stolpe, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 39 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 280, 2).
ISBN 951-649-551-6
UDC 351/354, 328:352(480.2), 342.53:352(480.2)
38. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Centerns utmaning / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 10, s. 583-585.

39. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Decentralisering av förvaltningen : ett diskussionsinlägg / Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 16 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 293, 5).
ISBN 951-649-621-0
UDC 351/354
40. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Den finländska paradoxen / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 7, s. 377-387.

41. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Finnish neutrality and public opinion / Krister Ståhlberg.
- In: Between the blocks : problems and prospects for Europe's neutral and nonaligned states / Joseph Krugel, Michael Haltzel (eds.). - Cambridge : Cambridge University press, 1989, s. 241-262. - (Woodrow Wilson Center Serie).
ISBN 0-521-37558-4
42. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Framgångens fördelning / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 4, s. 165-167.

43. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  En livskris' bekännelser / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 5, s. 297-300.

44. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Länets rådgivare : sidoorganen vid länsstyrelsen för Åbo och Björneborgs län mot bakgrunden av länsdelegationsreformen / av Marianne Pekola, Sari Pikkala, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning , 1989. - 95 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi Rapport. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 277, 1). Utg. på finska: Neuvonantajat. Occasional papers 8/1989, Turun Yliopisto. Politiikan tutkimuksen laitos.
ISBN 951-649-542-7
UDC 351/354
45. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Maktens nätverk / Krister Ståhlberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 8-9, s. 522-524.

46. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Den mångformiga förvaltningspolitiken / Krister Ståhlberg.
- In: Hallinon tutkimus, ISSN 0359-6680, (1989) s. 79-87.

47. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  När friheten gryr : utgångsläget i frikommunen Ekenäs / av Krister Ståhlberg och Sari Pikkala. - Åbo : Åbo Akademi, 1989. - 100 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 294).
ISBN 951-649-627-X
48. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Offentlig näringspolitik och ny företagsamhet / Krister Ståhlberg, Ole Ehrstedt .
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja = Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1989) 1, s. 36-49.

49. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Poliittisen ohjauksen vaikeus kunnassa / Krister Ståhlberg.
- In: Uusiutuva luottamushenkilötyö : kunnallisen itsehallinnon edellytys - konferenssi 4.-5.1989 : Hyvinkää, Rantasipi Sveitsi. - Tuusula : Kunnallisopisto, 1989, s. 26-36.
ISBN 952-90111-2-1
50. Ståhlberg, Krister / Institutionen för offentlig förvaltning
  Politics and administration in Finland / Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1989. - 56 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 276).
ISBN 951-649-541-9
UDC 321, 329, 35(480)

[Next]