[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutionen för samhällsvetenskaper') results in 29 hits


1. Berglund, Sten / Institutionen för samhällsvetenskaper
  The evolution of party systems in eastern Europe / Sten Berglund, Jan Åke Dellenbrant.
- In: Beyond Stalinism : communist political evolution / ed. by Ronald J. Hill. - London : Frank Cass, 1992, s. 148-159. Journal of communist studies vol. 8 (1992), nr. 1.
ISBN 0-7146-3463-8
2. Berglund, Sten / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Ett val i Finland : engagemang och alienation i valmanskåren 1991 / Sten Berglund och Kim O. K. Zilliacus.
- In: Val och vägval : en studie i demokratins villkor / Sten Berglund, Thomas Hellén (red.). - Esbo : Schildt, 1992, s. 9-28.
ISBN 951-50-0496-9
3. Weijola, Tore / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Finns det plats på hyllan? / Tore Weijola.
- In: Österbotten : årsbok 1992 : ekonomin i samhället / red. Kjell Herberts och Christer Laurén. - Vasa : Svensk-Österbottniska samfundet, 1992, s. 25-38. - (Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, ISSN 0357-9956 ; nr 49 ).

4. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Från viljeakt till drivved : hot mot finlandssvenskheten i det nya Europa / Steve Lindberg. - Hfors : Svenska folkskolans vänner. Institutet för framtidsstudier, 1992. - 135 s. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Serie 3, ISSN 0789-6085 ; vol. 6).
ISBN 951-9087-36-2
5. Stolpe, Claus / Institutionen för samhällsvetenskaper
  De centrala ämbetsverken i ett utbildningsperspektiv / av Claus Stolpe.
- In: Professioner, politik och förvaltning / Claus Stolpe & Krister Ståhlberg (red.) . - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för jämförande nordisk politik och förvaltning, 1992, s. 207-221. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 364).
ISBN 951-650-062-5
6. Stolpe, Claus / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Kan politiken vara professionell? / av Claus Stolpe.
- In: Professioner, politik och förvaltning / Claus Stolpe & Krister Ståhlberg (red.) . - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för jämförande politik och förvaltning, 1992, s. 29-51. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 364).
ISBN 951-650-062-5
7. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Hotbilder för Finland : säkerhetspolitisk förändring och kontinuitet / Steve Lindberg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1994. - 447 s. : kart., tab. Diss.: Åbo Akadem. - Summary.
ISBN 951-9616-51-1
8. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Finland mellan geopolitik och geoekonomi : diffusa säkerhetspolitiska vägval / Steve Lindberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) H. 6-7, s. 324-340.

9. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Den ryska försvarsdoktrinen och Finland / Steve Lindberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) H. 9-10, s. 525-541.

10. Strömsholm, Gustav / Institutionen för samhällsvetenskaper
  "Det är fråga om större ting" : en aktionsanalytisk undersökning av striden kring homosexualitet i Finlands kyrka år 1993 / Gustav Strömsholm. - [Vasa] : [Åbo Akademi], 1994. - 221 s. - (Forskningsrapport / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 26). Lic. avh.: Åbo Akademi.
ISBN 951-650-435-1
11. Carlson, Tom / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Citykvinnor och bondmoror : kvinnliga kampanjstrategier i ett komparativt perspektiv / Göran Djupsund, Tom Carlson.
- In: Festskrift till Sten Berglund : 50 år den 10 augusti 1997 / Steve Lindberg & Yngve Mohlin, redaktörer. - Vasa : Åbo Akademi University, 1997, s. 33-52. - (Pro facultate ; nr 2).
ISBN 952-12-0026-X
12. Carlson, Tom / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Political language / Lauri Karvonen, Göran Djupsund, Tom Carlson.
- In: Women in Nordic politics : closing the gap / edited by Lauri Karvonen and Per Selle. - Aldershot : Dartmouth, 1995, s. 343-379. Repr. 1997.
ISBN 1-85521-533-0
13. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Citykvinnor och bondmoror : kvinnliga kampanjstrategier i ett komparativt perspektiv / Göran Djupsund, Tom Carlson.
- In: Festskrift till Sten Berglund : 50 år den 10 augusti 1997 / Steve Lindberg & Yngve Mohlin, redaktörer. - Vasa : Åbo Akademi University, 1997, s. 33-52. - (Pro facultate ; nr 2).
ISBN 952-12-0026-X
14. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Förvaltningssyner i omvandling : cyklisk variation och diffusion / Göran Djupsund.
- In: Festskrift till Krister Ståhlberg : 50 år den 31 maj 1997 / utg. av Voitto Helander och Siv Sandberg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1997, s. 107-129.
ISBN 952-9616-77-5
15. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Intresse och alternativ - politikens bristvaror / Göran Djupsund.
- In: Hallinto ja kansanvalta : esseitä Voitto Helanderin 60-vuotispäivän kunniaksi / toimittaneet Pekka Kettunen, José Valanta. - Turku : Turun Yliopisto, 1997, s. 171-184. - (Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita ; osa 136 ).
ISBN 951-29-1036-5
16. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Om att skala Brysselkålen : tankar inför det instundande EU-parlamentsvalet / Göran Djupsund.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1996) H. 6, s. 325-333.

17. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Partiorganisasjoner : studier i strukturer og prosesser i finske, norske og svenske partier / red. av Göran Djupsund og Lars Svåsand. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1990. - 318 [7] s. : ill., kart. Titel på skyddsomslaget: Partiorganisationer.
ISBN 951-9498-70-2
18. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Partiorgansiationer som forskningsobjekt / Göran Djupsund.
- In: Partiorganisasjoner : studier i strukturer og prosesser i finske, norske og svenske partier / red. av Göran Djupsund og Lars Svåsand. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1990, s. 1-12. Titel på skyddsomslaget: Partiorganisationer.
ISBN 951-9498-70-2
19. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Political language / Lauri Karvonen, Göran Djupsund, Tom Carlson.
- In: Women in Nordic politics : closing the gap / edited by Lauri Karvonen and Per Selle. - Aldershot : Dartmouth, 1995, s. 343-379. Repr. 1997.
ISBN 1-85521-533-0
20. Djupsund, Göran / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Political language / Lauri Karvonen, Göran Djupsund, Tom Carlson.
- In: Women in Nordic politics : closing the gap / edited by Lauri Karvonen and Per Selle. - Aldershot : Dartmouth, 1995, s. 343-379. Repr. 1997.
ISBN 1-85521-533-0
21. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Ellei puolueettomuutta, niin mitä? / Steve Lindberg.
- In: Puolueettomuus ja muutoksen haaste : tutkijaseminaari Ulkopoliittisessa instituutissa 19.12.1989. - [Helsinki] : Ulkopoliittinen instituutti, [1990], s. 18-22. - (Tutkimusraportteja / Ulkopoliittinen instituutti ; 1/1990).
ISBN 951-769-027-4
22. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Festskrift till Sten Berglund : 50 år den 10 augusti 1997 / Steve Lindberg & Yngve Mohlin, redaktörer. - Vasa : Åbo Akademi University, 1997. - 270, [2] s. : ill. - (Pro facultate ; nr 2).
ISBN 952-12-0026-X
23. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Finlands säkerhetspolitik : postdiktivt om prediktioner / Steve Lindberg.
- In: Festskrift till Sten Berglund : 50 år den 10 augusti 1997 / Steve Lindberg & Yngve Mohlin, redaktörer. - Vasa : Åbo Akademi University, 1997, s. 247-264. - (Pro facultate ; nr 2).
ISBN 952-12-0026-X
24. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  En finländsk syn på 1991 års försvarsbeslut / Steve Lindberg.
- In: Gemensam säkerhet i Norden / Tönne Huitfeldt ... [et al.]. - Stockholm : Huvudavd. 1, Försvarsanalys, FOA, 1990, s. 36-61. - (FOA rapport. C.1 ; 10322-1.2) (GEMS ; 1). Svensk, dansk och norsk text med sammanf. på engelska.

25. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Från medborgare till undersåte : ett alleuropeiskt dilemma? / Steve Lindberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 239-240 (1996) H. 9-10, s. 575-584.

26. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Från neutralitet via alliansfrihet : destination okänd! / Steve Lindberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 237-238 (1995) H. 10, s. 599-613.

27. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Nordisk odyssé i EG:s kölvatten / Steve Lindberg, Mikael Forss.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) H. 1, s. 30-47.

28. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Det tunga ryska arvet / Steve Lindberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 237-238 (1995) H. 1, s. 35-48. Lectio praecursoria vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, Åbo Akademi, Vasa 5.1.1995.

29. Lindberg, Steve / Institutionen för samhällsvetenskaper
  Välfärd eller irrfärd? : odysséer bland sociala klippor och skär / redaktörer: Mikael Forss och Steve Lindberg. - Vasa : Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1994. - 194 s. : ill. - (Publikation / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning ; nr 27).
ISBN 951-650-481-7