[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutionen för specialpedagogik') results in 29 hits


1. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Första steget till nordiskt forskarnätverk inom specialpedagogiken : nordiskt planeringsmöte kring forskning och forskarutbildning 24-25.10.1991 i Vasa / Birgit Häger-Nylund, Ulla Lahtinen.
- In: Nordisk tidsskrift for specialpaedagogik, ISSN 0048-0509, (1992) 2, s. 59-68.

2. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Interaktionssystem och konstruktioner i inlärnings situationer : vad underlättar respektive försvårar inlärning / Birgit Häger-Nylund.
- In: Erityispedagogiikan tutkijakoulutuksen nykytila / Kari Tuunainen, Hannu Savolainen, Pirjo Savolainen (toim.). - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1992, s. 219-235. - (Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita / Joensuun yliopisto, ISSN 0780-5314 ; n:o 42). Kooste Mekrijärven tutkimusasemalla 4.-6.11.1991 järjestetystä erityispedagogiikan valtakunnallisesta jatkokoulutusseminaarista "Erityispedagogiikka nyt".
ISBN 951-708-074-3
3. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Psykologi som vetenskap : uppgifter till litteraturen / Birgit Häger. - Åbo : Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, 1992. - 31 s. Den öppna högskolan, fristående studier i psykologi.

4. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Päiväkoti-ikäisten, fyysisesti vammaisten lasten integraatiosta / Vappu Viemerö ja Birgit Häger-Nylund.
- In: Kirjoituksia lastentarhanopettajakoulutuksesta, varhaiskasvatuksesta ja lasten päivähoidosta : turkulaisten artikkeleita lastentarhanopettajakoulutuksen 100-vuotisjuhlajulkaisuun / Jarmo Kinos (toim.). - Turku : Turun opettajakoulutuslaitos, 1992, s. 191-199. - (Turun yliopiston kasvatustiteiden tiedekunnan julkaisusarja. B: Selosteita, ISSN 0359-5587 ; 36).
ISBN 951-880-857-0
5. Lahtinen, Ulla / Institutionen för specialpedagogik
  The effect of conventional movement training and trampoline training on balance and gait in chronic hemiplegic patients / Ulla Lahtinen.
- In: Physiotherapy theory and practice, ISSN 0959-3985, (1991) 7, s. 223-230.

6. Lahtinen, Ulla / Institutionen för specialpedagogik
  Ge specialpedagogiken rätt att utvecklas! : specialpedagogiken som vetenskaplig disciplin i finländskt perspektiv / Ulla Lahtinen.
- In: Spesialpedagogikk, ISSN 0332-8457, (1992) 1, s. 33-38.

7. Lahtinen, Ulla / Institutionen för specialpedagogik
  Specialundervisning och specialpedagogik : utgångspunkter och perspektiv / Ulla Lahtinen.
- In: Erityispedagogiikan tutkijakoulutuksen nykytila / Kari Tuunainen, Hannu Savolainen, Pirjo Savolainen (toim.). - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1992, s. 99-107. - (Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita / Joensuun yliopisto, ISSN 0780-5314 ; n:o 42). Kooste Mekrijärven tutkimusasemalla 4.-6.11.1991 järjestetystä erityispedagogiikan valtakunnallisesta jatkokoulutusseminaarista "Erityispedagogiikka nyt".
ISBN 951-708-074-3
8. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik / Project
  Självuppfattning och matematik / Karin Linnanmäki.
- In: Erityispedagogiikan tutkijakoulutuksen nykytila / Kari Tuunainen, Hannu Savolainen, Pirjo Savolainen (toim.). - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1992, s. 261-276. - (Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita / Joensuun yliopisto, ISSN 0780-5314 ; n:o 42). Kooste Mekrijärven tutkimusasemalla 4.-6.11.1991 järjestetystä erityispedagogiikan valtakunnallisesta jatkokoulutusseminaarista "Erityispedagogiikka nyt".
ISBN 951-708-074-3
9. Ström, Kristina / Institutionen för specialpedagogik
  Speciallärarens arbete i utveckling / Kristina Ström.
- In: Erityispedagogiikan tutkijakoulutuksen nykytila / Kari Tuunainen, Hannu Savolainen, Pirjo Savolainen (toim.). - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1992, s. 335-340. - (Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita / Joensuun yliopisto, ISSN 0780-5314 ; n:o 42). Kooste Mekrijärven tutkimusasemalla 4.-6.11.1991 järjestetystä erityispedagogiikan valtakunnallisesta jatkokoulutusseminaarista "Erityispedagogiikka nyt".
ISBN 951-708-074-3
10. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik
  Erityispedagogiikkaa : del 1: erityispedagogiikka tieteenä / Jarkko Hautamäki.... - Porvoo : WSOY, 1993. - 201 s.
ISBN 951-0-18517-5
11. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik / Project
  Självuppfattning och matematik / Karin Linnanmäki.
- In: Vuorovaikutus, oppiminen ja toimintajärjestelmät erityispedagogiikassa : valtakunnallisen tutkijakoulutuksen kirjoittakurssin artikkeleita / toim. Esko Holopainen.... - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1993, s. 172-193. - (Research reports / Department of Special Education. University of Jyväskylä, ISSN 0358-013X ; no 39).
ISBN 951-680-947-2
12. Hagkvist, Carina / Institutionen för specialpedagogik
  Vasa specialpedagogiska center : ett finlandssvenskt specialpedagogiskt center under uppbyggnad / Carina Hagkvist, Britta Hannus-Gullmets, Birgit Häger-Nylund .
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

13. Hannus-Gullmets, Britta / Institutionen för specialpedagogik
  Syntetiskt tal på dator som hjälpmedel vid läs- och skrivträning / Britta Hannus-Gullmets.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF=Nordisk förening för pedagogisk forskning.

14. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Heterogenitet i undervisningsgrupper vid svenskspråkiga yrkesläroanstalter / Birgit Häger-Nylund.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 2 s. NFPF=Nordisk förening för pedagogisk forskning.

15. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Tankar om och kring den nya läroplanen / Birgit Häger-Nylund.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], NFPF=Nordisk förening för pedagogisk forskning.

16. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik
  Självuppfattning och matematik : en undersökning om samband mellan självuppfattning och prestationer i matematik hos elever i årskurserna 2, 5 och 8 / Karin Linnanmäki.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 2 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

17. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik / Project
  Självuppfattningens inverkan på matematikprestationer hos flickor och pojkar / Karin Linnanmäki.
- In: Kvinnor och matematik : konferens : Högskolan i Luleå 13-16 juni 1993 / red. Gerd Brandell...[et al.]. - Luleå : Institutionen för matematik, Högskolan i Luleå, 1994, s. 97-108.

18. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik
  Tankar om och kring den nya läroplanen / Karin Linnanmäki.
- In: SPEC-NYTT, ISSN 0782-8039, (1994) 2, s. 25-33.

19. Hannus-Gullmets, Britta / Institutionen för specialpedagogik
  Vasa specialpedagogiska center : ett finlandssvenskt specialpedagogiskt center under uppbyggnad / Carina Hagkvist, Britta Hannus-Gullmets, Birgit Häger-Nylund .
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

20. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Svenskspråkigt test för kartläggning av ordavkodningsstrategier / Birgit Häger-Nylund.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

21. Häger-Nylund, Birgit / Institutionen för specialpedagogik
  Vasa specialpedagogiska center : ett finlandssvenskt specialpedagogiskt center under uppbyggnad / Carina Hagkvist, Britta Hannus-Gullmets, Birgit Häger-Nylund .
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.

22. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik
  Integrerad specialundervisning i grundskolans högstadium / Karin Linnanmäki.
- In: Opettaja opissa : opetuksen monimuotoistaminen / Markku Suortama, Raine Valli (toim.). - Porvoo : WSOY, 1993, s. 164-168. - (Opetus 2000).
ISBN 951-0-19061-6
23. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik
  Matematiksvårigheter hos elever i årskurs 6 i tre skolor i svensk-finland / Karin Linnanmäki. - Vasa : Åbo Akademi, 1990. - 98, [18] s. : ill. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi ; 30).
ISBN 951-649-698-9
24. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik / Project
  Minäkäsitys ja matematiikan oppiminen / Karin Linnanmäki.
- In: Matematiikka : näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen / [toim.] Räsänen P. ... [et al.]. - Jyväskylä : Niilo Mäki instituutti, 1997, s. 283-300.
ISBN 951-39-0046-0
25. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik
  Presentation av speciallärarutbildningarna vid institutionen för specialpedagogik / Karin Linnanmäki.
- In: SPEC-NYTT, ISSN 0782-8039, (1993) 4, s. 16-21.

26. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik
  Prestationer i matematik i årskurs 6 och 7 / Karin Linnanmäki.
- In: Erityiskasvatus, ISSN 0787-4936, (1990) 1, s. 36-39. Även i: Nordisk tidsskrift for specialpaedagogik = Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk = Pohjoismainen erityiskasvatuksen aikakauslehti = Norrænt timarit um sérkennslu, ISSN 0048-0509, (1990) 2, s. 98-105.

27. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik / Project
  Tutkimus matematiikan keskeisen oppiaineksen hallinnasta peruskoulussa / Karin Linnanmäki.
- In: Erityisopetuksen tila / Heikki Blom ... [et al.]. - Helsinki : Opetushallitus, 1996, s. 305-322. - (Arviointi ; 1996, 2). Även i: Erityisopetuksen tila / Heikki Blom ... [et al.]. - 2. korr. uppl. - Helsinki : Opetushallitus, 1996. - (Arviointi ; 1996, 2). ISBN 951-719-626-1.
ISBN 951-719-548-6
28. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik / Project
  Undersökning om behärskandet av det centrala lärostoffet i grundskolan / Karin Linnanmäki.
- In: Specialundervisningen i Svenskfinland : utvärdering 1995 / red. Renata Svedlin och Samuel Lindgrén. - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1996, s. 107-124. - (Utvärdering ; 1996, 14).
ISBN 951-719-762-4
29. Ström, Kristina / Institutionen för specialpedagogik
  Speciallärarnas arbete i utveckling : utveckling av högstadiernas specialundervisning genom tillämpning av utvecklande arbetsforskning / Kristina Ström.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13. mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.