[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutionen för systematisk teologi') results in 205 hits


1. Hällström, Gunnar af / Institutionen för systematisk teologi
  Carnis resurrectio : the interpretation of a credal formula / Gunnar af Hällström. - Hki : Societas Scientiarum Fennica, 1988. - 106 s. - (Commentationes humanarum litterarum, ISSN 0069-6587 ; 86).
ISBN 951-653-168-7
UDC 276, 23
2. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Eräs kulttuuriteologian ongelma ja kulttuuriteologinen hahmotelma / Tage Kurtén .
- In: Kirkko suomalaisessa kulttuurissa : erään tutkimusprojektin tuloksia / Tage Kurtén. - Tampere : Kirkon tutkimuskeskus, 1988, s. 187-205. - (Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, ISSN 0781-898X ; n:o 49).
ISBN 951-693-132-4
UDC 261.6(480), 26
3. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Finlandssvenska författare och gudstron / Tage Kurtén.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 35 (1988) 4, s. 23-30.

4. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Johdanto : tutkimusprojekti kirkosta ja kulttuurista / Tage Kurtén.
- In: Kirkko suomalaisessa kulttuurissa : erään tutkimusprojektin tuloksia / Tage Kurtén. - Tampere : Kirkon tutkimuskeskus, 1988, s. 1-13. - (Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, ISSN 0781-898X ; n:o 49).
ISBN 951-693-132-4
UDC 261.6(480), 26
5. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Kirkko suomalaisessa kulttuurissa : erään tutkimusprojektin tuloksia / Tage Kurtén. - Tampere : Kirkon tutkimuskeskus, 1988. - 226 s. : ill. - (Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, ISSN 0781-898X ; n:o 49).
ISBN 951-693-132-4
UDC 261.6(480), 26
6. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Kirkon vuosikatsaus 1987 / Tage Kurtén.
- In: Kirkon kalenteri : kirkon vuosikirja 1989 / toim. Irmeli Paarma. - Hki : Suomen kirkon sisälähetysseura, 1988, s. 29-44.

7. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Suomen kirjailijat, jumalausko ja kirkko / Tage Kurtén. - Tampere : Kirkon tutkimuskeskus, 1988. - 133 s. : ill. - (Kirkon tutkimuskeskus. Sarja B, ISSN 0781-8998 ; n:o 54).
ISBN 951-693-127-8
UDC 26:82.081-051(480), 82(091)+82.0, 24
8. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Ekumenian sosiaalieettiset ulottuvuudet / Hans-Olof Kvist.
- In: Näköala, ISSN 0357-3648, (1988) 2,

9. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Nattvarden enligt de lutherska bekännelseskrifterna / Hans-Olof Kvist.
- In: Nattvarden / Red. av Jaakko Rusama. - Hfors : Ekumeniska rådet i Finland, 1988, s. 16-24. - (Ekumeniska rådets i Finland rapportserie, ISSN 0783-3725 ; nr 2).

10. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Suuntaviittoja : puheita, esitelmiä ja saarnoja vuodelta 1987 / John Vikström. - Helsingissä Hki : Otava, 1988. - 126 s.
ISBN 951-1-10277-X
UDC 17, 24, 26
11. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Urheilun identiteetti / John Vikström.
- In: Suomen olympia-akatemia : Suomen olympia-akatemian 1. istunto 1.-2.12.1987. Suomen olympiakomitean 80-vuotisjuhla 2.12.1987 / toim.: Markku Siukonen. - Hki : Suomen olympiayhdistys, 1988, s. 76-78. Olympia-akatemian avaussanat osittain engl. ja ruots.
ISBN 951-99922-2-7
UDC 796/799, 796.032
12. Voutilainen, Martti / Institutionen för systematisk teologi
  Kirche sein in einer radikalen Diaspora / Martti Voutilainen.
- In: Bonifatiusblatt, ISSN 0006-7113, (1988) Juli/September, s. 10-13.

13. Voutilainen, Martti / Institutionen för systematisk teologi
  Rukous katolisessa jumalanpalveluksessa / Martti Voutilainen.
- In: Rukous ja jumalanpalveluselämä / toim. Tapio Lampinen. - Hki : Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1988, s. 21-28. - (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran vuosikirja, ISSN 0356-9349 ; 162 1988).
ISBN 951-9111-74-3
UDC 24, 26
14. Wikström, Iris / Institutionen för systematisk teologi
  Befrielseteologi och feminism / Iris Wikström.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1988) 5, s. 11-13.

15. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Kyrkans vardagsförankring och livsmöjligheterna / Tage Kurtén.
- In: Tro och liv, ISSN 0346-2803, 48 (1989) 2, s. 14-16.

16. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Tutkimus ja suunnittelu / Tage Kurtén.
- In: Suomen evankelilaisluterilainen kirkko : vuosina 1984-1987 / (toim.) Harri Heino, Juha Kauppinen, Risto Ahonen. - Tampere : Kirkon tutkimuskeskus, 1989, s. 222-230.
ISBN 951-693-133-2
17. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Das evangelisch-lutherische Gebet : entwurf einer Gebetstheologie / Hans-Olof Kvist.
- In: Makarios-Symposium über das Gebet : Vorträge der dritten Finnisch-deutschen Theologentagung im Amelungsborn 1986 / hrsg. von Jouko Martikainen und Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 104-131.
ISBN 951-9498-48-6
UDC 24
18. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Der heilige geist in den Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche / Hans-Olof Kvist.
- In: Makarios-Symposium über den heiligen Geist : Vorträge der zweiten Finnisch-deutschen Theologentagung in Karis 1984 / hrsg. von Fredric Cleve und Esko Ryökäs. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 156-171.
ISBN 951-9498-49-4
UDC 23
19. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Inledningsanförande vid den andra delen av symposiet om etiska frågor i företagsledning den 8. december 1988 vid Åbo Akademi / Hans-Olof Kvist.
- In: Företagsledningsetik : föredrag från ett symposium arrangerat av Institutionen för systematisk teologi och Företagsekonomiska institutionen vi Åbo Akademi för företagsfolk, präster och ekonomie- och teologiestuderande den 12.10 och 8.12.1988 / Hans-Olof Kvist & Christer Carlsson (utg.). - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för ekumenik och socialetik, 1989, s. 55-57. - (Forskningsrapporter och meddelanden, ISSN 0781-8289 ; 16). Även utk. som nr 300 i serien meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi.
ISBN 951-649-631-3
20. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Lokalförsamlingen i teologisk belysning / Hans-Olof Kvist.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 94 (1989) 1, s. 38-53.

21. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Den systematiska teologin som universitetsdisciplin / Hans-Olof Kvist.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 94 (1989) 4, s. 289-291.

22. Rinne, Johannes / Institutionen för systematisk teologi
  Den ortodoxa synen på prästadömet / Ärkebiskop Johannes.
- In: Kyrkorna och ämbetet / red. av Jaakko Rusama. - Hfors : Ekumeniska rådet i Finland, 1989, s. 11-12. - (Ekumeniska rådets i Finland rapportserie, ISSN 0783-3725 ; nr 5).

23. Rinne Johannes / Institutionen för systematisk teologi
  Rooma ja Bysantti eli paavius ortodoksisen kirkon näkökulmasta / Arkkipiispa Johannes.
- In: Paavi / toim. Jan Aarts. - Hki : Kirjaneliö, 1989, s. 117-148.
ISBN 951-600-765-1
UDC 26, 28, 23
24. Rinne, Johannes / Institutionen för systematisk teologi
  Världen som ikon / Johannes Rinne.
- In: Bysans och Norden : akta för nordiska forskarkursen i bysantinsk konstvetenskap 1986 / red. av Elisabeth Piltz. - Stockholm : Almqvist & Wiksell international, 1989, s. 19-22. - (Acta Universitatis Upsaliensis Figura. N.S., ISSN 0071-481X ; 23).
ISBN 91-554-2426-0
UDC 7.033.2
25. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Elävä jumalanpalvelus vuonna 2000 / John Vikström.
- In: Puheenvuoroja jumalanpalveluksesta / toim. Esko Koskenvesa. - Hki : Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitos, 1989, s. 113-123. - (Käytännöllisen teologian julkaisuja, ISSN 0357-5772 ; 8).
ISBN 951-45-5063-3
UDC 264-0, 26, 24
26. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Etiska problem i företagslivet / John Vikström.
- In: Företagsledningsetik : föredrag från ett symposium arrangerat av Institutionen för systematisk teologi och Företagsekonomiska institutionen vi Åbo Akademi för företagsfolk, präster och ekonomie- och teologiestuderande den 12.10 och 8.12.1988 / Hans-Olof Kvist & Christer Carlsson (utg.). - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för ekumenik och socialetik, 1989, s. 10-20. - (Forskningsrapporter och meddelanden, ISSN 0781-8289 ; 16). Även utk. som nr 300 i serien Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi.
ISBN 951-649-631-3
27. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Kirkko ja rakennemuutoksessa elävä ihminen / John Vikström.
- In: Päivien kierto : Turun arkkihiippakunta 1990 : vuosikirja XXXIX / Päätoim.: Jarmo Isotalo. - Loimaa : Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, 1989, s. 55-73.
ISBN 951-95260-5-6
28. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Kirkon tehtävät 1990-luvulla / John Vikström.
- In: Katsaus, ISSN 0022-9458, (1989) 6, s. 35-39.

29. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Miten seurakuntalainen voi muuttaa rakenteita hädän ja kärsimyksen poistamiseksi? / John Vikström.
- In: Diakonian vuosikirja. - Hki, 1989, s. 66-73.

30. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Näky saarnasta / John Vikström.
- In: Puheenvuoroja jumalanpalveluksesta / toim. Esko Koskenvesa. - Hki : Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitos, 1989, s. 182-194. - (Käytännöllisen teologian julkaisuja, ISSN 0357-5772 ; 8).
ISBN 951-45-5063-3
UDC 264-0, 26, 24
31. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Report on the situation of religion in Finland / John Vikström.
- In: Church in Finland : the history, present state and outlook for the future of the Evangelical Lutheran Church of Finland / publ. by Church Council for Foreign Affairs. Ecclesiastical Board. - Hki : Church Council For Foreign Affairs, 1989, s. 10-20. - (Documents of the Evangelical Lutheran Church of Finland, ISSN 0785-8558 ; 1 ).
ISBN 951-9301-36-4
UDC 284.1(480)
32. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Toivon merkit / John Vikström.
- In: Toivon rahtikirja / toim. Leena Hietamies. - Helsinki : SKSK-kustannus, 1989, s. 7-10.
ISBN 951-9304-52-5
UDC 26, 25
33. Byfält, Ola / Institutionen för systematisk teologi
  New Age : en utmaning för kyrkan / Ola Byfält.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1990) 3, s. 21-23.

34. Cleve, Fredric / Institutionen för systematisk teologi
  Den lutherska socialetiken som verktyg i samhällsförnyelsens tjänst / Fredric Cleve.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1990) 1-2, s. 6-13.

35. Hällström, Gunnar af / Institutionen för systematisk teologi
  Patristiikan käsikirja / Gunnar af Hällström ja Eila Rämö. - Helsinki : Helsingin yliopisto, 1990. - 212 s. : ill., kart. - (Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja, ISSN 0359-3649 ; 11).
ISBN 951-45-5542-2
UDC 27
36. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  [Rev. of] Jens Glebe-Moller, Den teologiske ellipse / Tage Kurtén.
- In: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, 66 (1990) s. 39-41.

37. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Introduction : theology in relation to church, culture and society / Tage Kurtén.
- In: Studia theologica, ISSN 0039-338X, (1990) 2, s. 81-83.

38. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Theology and the secular fallacy : an outline of coatextual theology / Tage Kurtén.
- In: Studia theologica, ISSN 0039-338X, (1990) 2, s. 137-148.

39. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Fungerande livsåskådningar / Tage Kurtén.
- In: Livsåkådningar i finlandssvensk miljö : en föreläsningsserie vid Åbo akademi läsåret 1989-90 / Hans-Olof Kvist(utg.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 26-59.
ISBN 951-9498-78-8
40. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Frågan om naturlig teologi i Immanuel Kants tänkande / Hans-Olof Kvist.
- In: Naturlig teologi : föredrag och korreferat från den IX konferencen för nordiska systematiker den 9-11.1.1989 i Karis (Lärkkulla), Finland / Hans-Olof Kvit (utg.). - Åbo : Luther-Agricola-sällskapet, 1990, s. 159-202. - (Luther-Agricola-sällskapets skrifter. B, ISSN 0357-3095 ; 18).

41. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Öppningsanförande / Hans-Olof Kvist.
- In: Naturlig teologi : föredrag och korreferat från den IX konferensen för nordiska systematiker den 9-11.1.1989 i Karis (Lärkkulla), Finland / Hans-Olof Kvist (utg.). - Åbo : Luther-Agricola-sällskapet, 1990, s. 7-8. - (Luther-Agricola-sällskapets skrifter. B, ISSN 0357-3095 ; 18).

42. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Elämän puolustaminen ja elämän ryöstöviljely / John Vikström.
- In: Tulevaisuus ja toivo / toim. Yrjö Knuutila. - Helsinki : Sotainvalidien veljesliitto, 1990, s. 22-28.
ISBN 951-95919-6-6
43. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Uuden luomisen juhla / John Vikström.
- In: In cruce morte sva sibi vindicat omnia Christus : Halikon kirkon 550-vuotisjuhlan sanomaa / toim. Seppo Haavisto. - Halikko : Halikon seurakunta , 1990, s. 5-9.
ISBN 952-90-2587-4
44. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Itsensä näköinen kirkko / John Vikström.
- In: Heijastuksia : Turun arkkihiippakunta, 1991, vuosikirja XL / Päätoim. Jarmo Isotalo. - Turku : Turun arkkihiippakunta, 1990, s. 7-11. - (Turun arkkihiippakunnan vuosikirja, ISSN 0358-8513 ; 40).
ISBN 951-95260-6-4
45. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Taivaallista näkyä totellen / John Vikström.
- In: Herää valvomaan, ISSN 0359-2999, (1990) 12, s. 618-622.

46. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Kirkon järjestysmuodon ihanteet ja realiteetit / John Vikström.
- In: Päästä viesti valloilleen : Tampereen hiippakunnan vuosikirja 1991 / toim. Voitto Silverhuth. - Tampere : Tampereen hiippakunta, 1990, s. 126-131. - (Tampereen hiippakunnan vuosikirja, ISSN 0357-0789 ; 42).

47. Byfält, Ola / Institutionen för systematisk teologi
  Gränsöverskridande religiös lyrik / Ola Byfält.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1991) 1, s. 25-27.

48. Byfält, Ola / Institutionen för systematisk teologi
  Spiritualitet i soppkön / Ola Byfält.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1991) 3, s. 23.

49. Byfält, Ola / Institutionen för systematisk teologi
  Än lever de gamla grekerna : rec. av Holger Thesleff, Platon. Lund, Pegas, 1990 / Ola Byfält.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1991) 2, s. 23-24.

50. Cleve, Fredric / Institutionen för systematisk teologi
  Jumalanpalvelusuudistus teologisessa ristivedossa / Fredric Cleve.
- In: Purjeena perinne : juhlakirja arkkipiispa John Vikströmin täyttäessä 60 vuotta 1. lokakuuta 1991 / toimituskunta: Jukka Paarma.../et al/. - Turku : Turun arkkihiippakunta, 1991, s. 58-65. - (Turun arkkihiippakunnan vuosikirja, ISSN 0358-8513 ; 41).
ISBN 951-95260-8-0

[Next]