[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutionen för vårdvetenskap') results in 158 hits


1. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Diakoninen hoito-oppi : eli oppi kristillisestä rakkaudesta, uskosta ja toivosta / Katie Eriksson.
- In: Suomen kirkon pappisliiton jäsenlehti, ISSN 0783-0114, (1988) 3, s. 16-19.

2. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Hoitotyö ydin-hoitotieteen lähtokohta / Katie Eriksson.
- In: Ylihoitajalehti, ISSN 0783-6759, (1988) 3, s. 4-7.

3. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Vårdvetenskap som disciplin, forsknings- och tillämpningsområde / Katie Eriksson. - Åbo : Åbo akademi. Institutionen för vårdvetenskap, 1988. - 80 s. : ill. - (Vårdforskningar, ISSN 0786-3578 ; 1).
ISBN 951-649-526-5
UDC 616
4. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Caring paradigms : a study of the origins and the development of caring paradigm among nursing students / Katie Eriksson.
- In: Journal of caring science, ISSN 0283-9318, 3 (1989) 3, s. 169-176.

5. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Det finns en vårdsubstans / Katie Eriksson.
- In: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, (1989) 2, s. 27-28.

6. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Motivforskning inom vårdvetenskap : en beskrivning av vårdvetenskapens grundmotiv / Katie Eriksson.
- In: Hoitotiede, ISSN 0786-5686, 1 (1989) 1, s. 61-67.

7. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Systemaattinen ja kontekstualinen hoitotiede / Katie Eriksson.
- In: Ylihoitajalehti, ISSN 0783-6759, (1989) 7, s. 4-6.

8. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Pro caritate : en lägesbestämning av caritativ vård / Katie Eriksson. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för vårdvetenskap, 1990. - 155 s. : fig. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 2).
ISBN 951-649-732-2
9. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Nursing science in a Nordic perspective : systematic and contextual caring science : study of the basic motive of caring and context / Katie Eriksson.
- In: Scandinavian journal of caring science 4 (1990) 1, s. 3-5.

10. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Kärsimyksen lievittäminen / Katie Eriksson.
- In: Ylihoitajalehti, ISSN 0783-6759, 18 (1990) 8, s. 4-8.

11. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Hyvä hoitaminen : erilaisia hoitoyhteisyyden muotoja / Katie Eriksson.
- In: Ylihoitajalehti, ISSN 0783-6759, 18 (1990) 3, s. 4-8.

12. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Språket i vården / Katie Eriksson.
- In: Finska läkaresällskapets handlingar, ISSN 0015-2501, 150 (1990) 134, s. 117-120 .

13. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Mångdimensionell hälsa / Katie Eriksson.
- In: Växa för livet : Skola '90 : Skolkongress i Vasa 6-7 okt. 1990 / arr. Vasa högskola. - Vasa : Vasa högskola, 1990, s. 55-56.

14. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Den mångdimensionella hälsan ur ungdomarnas perspektiv / Lisbeth Lindholm.
- In: Vård i fokus, ISSN 0781-495X, (1990) 4, s. 10-12.

15. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Mångdimensionell hälsa ur gymnasieelevernas perspektiv / Lisbet Lindholm.
- In: Växa för livet : Skola '90 : Skolkongress i Vasa 6-7 okt. 1990 / arr. Vasa högskola. - Vasa : Vasa högskola, 1990, s. 57-61.

16. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Att lindra lidande / Katie Eriksson.
- In: Vårdteologi = Caring theology / Katie Eriksson (red.) & Antonio Barbosa da Silva. - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 204-221. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 3).
ISBN 951-649-927-9
17. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Broar : introduktion till vårdvetenskap / Katie Eriksson. - Åbo : Institutionen för vårdvetenskap, 1991. - 342 s. : ill.
ISBN 951-649-974-0
18. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Caritas & passio - kärlek och lidande / Katie Eriksson, Daily Matilainen.
- In: Vård i focus, ISSN 0781-495X, (1991) 4, s. 7-8.

19. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Caritas-tanken / Katie Eriksson.
- In: Nordiatrans, ISSN 0106-8121, (1991) 32, s. 21-22.

20. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom / Katie Eriksson.
- In: Vård -utbildning -utveckling -forskning, ISSN 0281-921X, (1991) 1-2, s. 29-35.

21. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Tron i hälsans tjänst / Katie Eriksson & Siv Herberts.
- In: Vårdteologi = Caring theology / Katie Eriksson (red.) & Antonio Barbosa da Silva. - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 222-258. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 3).
ISBN 951-649-927-9
22. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Vårdteologi som vårdvetenskapens deldisciplin / Antonio Barbosa da Silva & Katie Eriksson.
- In: Vårdteologi = Caring theology / Katie Eriksson (red.) & Antonio Barbosa da Silva. - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 26-64. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 3).
ISBN 951-649-927-9
23. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Vårdteologins framväxt / Katie Eriksson.
- In: Vårdteologi = Caring theology / Katie Eriksson (red.) & Antonio Barbosa da Silva. - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 1-24. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 3).
ISBN 951-649-927-9
24. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Tron i hälsans tjänst / Katie Eriksson & Siv Herberts.
- In: Vårdteologi = Caring theology / Katie Eriksson (red.) & Antonio Barbosa da Silva. - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 222-258. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 3).
ISBN 951-649-927-9
25. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Idén om människovärde i vården / Lisbet Lindholm, Lillemor Nylynd, Yvonne Carlsson.
- In: Vård i focus, ISSN 0781-495X, (1991) 1, s. 11-16.

26. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Science of caring / Lisbet Lindholm.
- In: The international nurse : news and views : publication of the International Society for University Nurses, Utrecht 5 (1991) 1, s. 4.

27. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Vad menar barn med hälsa? / Lisbet Lindholm.
- In: Helse for barn i år 2000 : hva har de i vente? : den XII Nordiske konferansen om syke barns behov, Oslo, 19.-21. oktober 1990 : konferensrapport / red. av Lisbeth Nortvedt og Ivar Börsheim : Nordisk forening for syke barns behov s. 23-32.

28. Sandelin-Benkö, Singa / Institutionen för vårdvetenskap
  Resistance to a dynamic world view / Singa Sandelin-Benkö.
- In: World futures : the journal of general evolution, ISSN 0260-4027, vol. 30 (1991 ) no. 4, s. 211-219.

29. Bergbom, Barbara / Institutionen för vårdvetenskap
  A comparative analysis of belief systems with special reference to Japan / Barbara Bergbom, Kaj Björkqvist, and Nils G. Holm.
- In: The 3rd Nordic Symposium on Japanese and Korean Studies : May 24 - 27, 1992, Tampere, Finland. - Tampere : University of Tampere, 1992,

30. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  Caritas & passio 1991 : human caring and caring science / Terese Bondas-Salonen .
- In: Vård i fokus, ISSN 0781-495X, (1992) 1, s. 11-13.

31. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  A development of a caritative model of caring for the family with the newborn / Terese Bondas-Salonen.
- In: Internationell omvårdnadskonferens = International caring conference, 22-23 oktober 1992, Örebro, Sweden : program, abstracts : kvalitativ forskning inom vårdområdet : tillämning av olika metoder. - Örebro : Centrum för omvårdnadsvetenskap, 1992, s. 16.

32. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  A development of a caritative model of caring for the woman and her family experiencing pregnancy, birth and the first months with the baby / Terese Bondas-Salonen.
- In: Health and illness in early, middle, and late family life : International Family Nursing Research Symposium, April 22-24, 1992 at the Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden : program and abstract. - Gothenburg : Nordic School of Public Health, 1992, s. 9.

33. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  God vård : kvalitetssäkring mot år 2000 i Vasa sjukvårddistrikt : projektrapport given av kommttén för utvecklandet av kvalitetssäkringen inom distriktet / Terese Bondas-Salonen. - Vasa : Vasa sjukvårdsdistrikt, 1992. - 62 s. - (Projektrapport / Vasa sjukvårdsdistrikt ; 1992).

34. Bondas-Salonen, Terese / Institutionen för vårdvetenskap
  Kwaliteitsbewaking vanuit zorgenkundig perspectiet / Terese Bondas-Salonen.
- In: Tijdschrift voor ziekenverpleging 19 (1992) s. 686-689. På engelska: Quality assurance from a caring science perspective, i: European Nursing Congress. Amsterdam, October 11-14, 1992. Abstract s. 43.

35. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  To understand and alleviate suffering in a caring culture / L. Lindholm, K. Eriksson.
- In: Reassessing nursing care : a challenge for nurses in the 21st century : European Nursing Congress 1992, October 11-14, 1992, Amsterdam, The Netherlands : programme and abstracts. - Amsterdam, 1992, s. 82.

36. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Towards a caritative caring model / K. Eriksson, Siv Herberts.
- In: Reassessing nursing care : a challenge for nurses in the 21st century : European Nursing Congress 1992, October 11-14, 1992, Amsterdam, The Netherlands : programme and abstracts. - Amsterdam, 1992, s. 53.

37. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  The allivation of suffering - the idea of caring / Katie Eriksson.
- In: Scandinavian journal of caring sciences, ISSN 0283-9318, (1992) 2, s. 119-123.

38. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Different forms of caring communion / Katie Eriksson.
- In: Nursing science quarterly, ISSN 0894-3184, 5 (1992) s. 93.

39. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Etiikka hoitoetiikassa : kohti hoitoeettistä teoriaa / Katie Eriksson.
- In: Ylihoitajalehti, ISSN 0783-6759, 20 (1992) 8, s. 4-10.

40. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Hoitoteologia / Katie Eriksson.
- In: Sielunhoidon aikakauskirja, ISSN 0785-4870, 5 (1992) s. 103-114.

41. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Multidimensional health / Katie Eriksson.
- In: Promoting health : international research conference for nursing, King's College, University of London, September 9-11, 1992, Qeen Elizabeth Hall, London : programme, 1992, s. 32.

42. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Den mångdimensionella hälsan : en studie av hälsobilden hos sjukvårdsledare och sjukvårdspersonal / K. Eriksson & S. Herberts. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för vårdvetenskap, 1992. - 87 s. : diagr., tab. - (Projektrapport ; 1992, 2).
ISBN 951-650-100-1
43. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Nursing : the caring practice "being there", caring communion / Katie Eriksson.
- In: The presence of caring in nursing / Delores A. Gaut ed. - New York : National League for Nursing, 1992, s. 201-210. - (Publ. / National League for Nursing Press ; 15-2465).
ISBN 0-88737-547-2
44. Eriksson, Katie / Institutionen för vårdvetenskap
  Nursing : the caring practice "being there", caring communion / Katie Eriksson.
- In: The presence of caring in nursing / Delores A. Gaut ed. - New York : National League for Nursing, 1992, s. 201-210. - (Publ. / National League for Nursing Press ; 15-2465).
ISBN 0-88737-547-2
45. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Den mångdimensionella hälsan : en studie av hälsobilden hos sjukvårdsledare och sjukvårdspersonal / K. Eriksson & S. Herberts. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för vårdvetenskap, 1992. - 87 s. : diagr., tab. - (Projektrapport ; 1992, 2).
ISBN 951-650-100-1
46. Herberts, Siv / Institutionen för vårdvetenskap
  Towards a caritative caring model / K. Eriksson, Siv Herberts.
- In: Reassessing nursing care : a challenge for nurses in the 21st century : European Nursing Congress 1992, October 11-14, 1992, Amsterdam, The Netherlands : programme and abstracts. - Amsterdam, 1992, s. 53.

47. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Caritas et passio : referat kring vårdandets kärna / L. Lindholm.
- In: Vård i fokus, ISSN 0781-495X, (1991) 1, s. 14-16.

48. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Helande genom återupptäckt av helheten : referat från Caritas et passio / L. Lindholm.
- In: Vård i fokus, ISSN 0781-495X, (1992) 1, s. 17-18.

49. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  To understand and alleviate suffering in a caring culture / L. Lindholm, K. Eriksson.
- In: Reassessing nursing care : a challenge for nurses in the 21st century : European Nursing Congress 1992, October 11-14, 1992, Amsterdam, The Netherlands : programme and abstracts. - Amsterdam, 1992, s. 82.

50. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Young persons picture of health : a study of highschool students' idea of health / L. Lindholm.
- In: Promoting health : international research conference for nursing, King's College, University of London, September 9-11, 1992, Qeen Elizabeth Hall, London : programme, 1992, s. 48.

[Next]