[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Konstvetenskapliga institutionen') results in 19 hits


1. Kotkavaara, Kari / Konstvetenskapliga institutionen
  Ikon och betraktare : är känslans roll tidlös? / Kari Kotkavaara.
- In: Bild och känsla från antik till nyantik : [föredrag framlagda vid det 13 nordiska symposiet för ikonografisk forskning, Nya Valamo kloster, Finland 30.8.-4.9.1992] / red. Helena Edgren. - Åbo : Åbo Akademi, 1994, s. 99-108. - (Picta, ISSN 0356-9705 ; 3).
ISBN 951-650-466-3
2. Kotkavaara, Kari / Konstvetenskapliga institutionen
  Ivan Kudrjavtsewin artikkeli Kotkan kirkosta mukaan Venäjan tiedeakatemian julkaisuun / Kari Kotkavaara.
- In: Ortodoksia, ISSN 0355-5690, 43 (1993) s. 122-123.

3. Kotkavaara, Kari / Konstvetenskapliga institutionen
  Parjatut akateemiset ikonit : kappale asenteiden historiaa / Kari Kotkavaara.
- In: Ortodoksinen kirkko ja akateemiset taiteen ihanteet : Viaporin Aleksanteri Nevskin katedraalin ikoneita / [työryhmä: Heikki Hanka, Kari Kotkavaara, Kristiina Thomenius (toim.)]. - Kuopio : Suomen ortodoksinen kirkkomuseo, 1994, s. 12-20. Ortodoksinen kirkko ja akateemisen taiteen ihanteet : ikoneja ja grafiika kirkkomuseon ja Valamon luostarin kokoelmista: erikoisnäyttely Suomen ortodoksisessa kirkkomuseossa 28.4-2.10.1994.
ISBN 951-9396-22-5
4. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Dateringen av Ålands kyrkor / Åsa Ringbom.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7576, (1994) 3, s. 459-493.

5. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Ålands kyrkor : samarbetsprojekt mellan konsthistoriker, fysiker, kemister och geologer / Alf Lindroos och Åsa Ringbom.
- In: Geocenter tiedottaa = Geocenter informerar, ISSN 1235-0923, 3 (1994) 2, s. 7.

6. Kotkavaara, Kari / Konstvetenskapliga institutionen / Project
  Hyppy ikonien maailmaan : venäläisistä taiteilijoista ikonimaalareina / Kari Kotkavaara.
- In: Ortodoksia, ISSN 0355-5690, 45 (1995) s. 111-140.

7. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Ålands kyrkor : svar till Markus Hiekkanen / Åsa Ringbom.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7576, (1995) 2, s. 263-266.

8. Lindberg, Bo Ossian / Konstvetenskapliga institutionen
  Bilden och konstvetenskapen / Bo Ossian Lindberg.
- In: Rapport från konferensen Bildning och kunskap : sammanfattning och utvärdering : Västerås 24-28 april 1995. - Umeå : Univ, 1995, s. Bil. 14:1. - (Rapport / Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningarna, Umeå universitet ; 2).

9. Lindberg, Bo Ossian / Konstvetenskapliga institutionen
  Dekorationsmålningen i Kapellsalen / Bo Ossian Lindberg.
- In: Spelglädje i Lundagård : 250 år med Akademiska kapellet / red. Greger Andersson . - Lund : Lund U.P., 1996, s. 222-226.
ISBN 91-7966-343-5
10. Lindberg, Bo Ossian / Konstvetenskapliga institutionen
  Konstförfalskningens definition / Bo Ossian Lindberg.
- In: Näköalapaikalla : Aimo Reitalan juhlakirja / toim. = red. Anna Ruotsalainen. - Helsinki : Taidehistorian seura, 1996, s. 149-158. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia, ISSN 0355-1938 ; 17).
ISBN 951-95275-9-1
11. Nummelin, Rolf / Konstvetenskapliga institutionen
  Rubens ligger inte bakom allt : om förlagor och motivdetaljer i Mikael Toppelius' Korsnedtagandet i Kempele kyrka / Rolf Nummelin.
- In: Näköalapaikalla : Aimo Reitalan juhlakirja / toim. = red. Anna Ruotsalainen. - Helsinki : Taidehistorian seura, 1996, s. 137-142. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia, ISSN 0355-1938 ; 17). English summary s. 199.
ISBN 951-95275-9-1
12. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  AMS 14C dating of lime mortar / J. Heinemeier ... [et al.].
- In: Accelerator mass spectrometry : proceedings of the Seventh International Conference on Accelerator Mass Spectrometry, Tucson, AZ, USA, May 20-24, 1996 / editors A. J. T. Jull, J. W. Beck, G. S. Burr. - Amsterdam : North-Holland, 1997, s. 487-495. - (Nuclear instruments & methods in physics research. B ; 123(1997):1-4). International Conference on Accelerator Mass Spectrometry (1996).

13. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  The churches of the Åland Islands and 14C dating of mortar / Åsa Ringbom.
- In: Method and theory in historical archaeology : papers of the "Medieval Europe Brugge 1997" conference : vol. 10 / ed. by Guy De Boe & Frans Verhaeghe. - Zellik : Instituut voor het archeologisch patrimonium, 1997, s. 103-112. - (I. A. P. rapporten ; 10).
ISBN 90-75230-11-7
14. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Dating ancient plaster, mortar, and concrete : a new application of C-14 technology / Åsa Ringbom.
- In: American journal of archaeology, ISSN 0002-9114, volume 102 (1998) number 2, s. 386. Abstract.

15. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Finland # II 2, Architecture 1618-1809 / Åsa Ringbom.
- In: The dictionary of art : vol. 11 / ed. Jane Turner. - New York : Grove, 1996, s. 89-92.
ISBN 1-884446-00-0
16. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Icon to cartoon : a tribute to Sixten Ringbom / [ed. Marja Terttu Knapas and Åsa Ringbom]. - Helsinki : Taidehistorian seura, 1995. - 378 s. : ill., kart. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia, ISSN 0355-1938 ; 16).
ISBN 951-95275-8-3
17. Ringbom, Åsa / Konstvetenskapliga institutionen
  Åland churches and their scientific dating / Åsa Ringbom ... [et al.].
- In: Proceedings from the 6th Nordic Conference on the Application of Scientific Methods in Archaeology, Esbjerg 1993 / [editors of this volume: Vagn Mejdahl and Palle Siemen]. - Esbjerg : Esbjerg Museum, 1996, s. 291-302. - (Arkæologiske rapporter / Esbjerg Museum ; 1, 1996).
ISBN 87-8962-004-6
18. Waenerberg, Annika / Konstvetenskapliga institutionen
  Nimenmuutos, muodonmuutos - figuratiivinen maalaus ja aiheen irtautuminen perinteestä / Annika Waenerberg.
- In: Näköalapaikalla : Aimo Reitalan juhlakirja / toim. = red. Anna Ruotsalainen. - Helsinki : Taidehistorian seura, 1996, s. 161-167. - (Taidehistoriallisia tutkimuksia, ISSN 0355-1938 ; 17).
ISBN 951-95275-9-1
19. Waenerberg, Annika / Konstvetenskapliga institutionen
  Parviaisen matkassa = Med penseln i bagaget : Oscar Parviainen 1880-1938 / Annika Waenerberg. - Joensuu : Joensuun taidemuseo, 1996. - 353 s. : ill., färgill. - (Joensuun taidemuseon julkaisuja ; 1996, 2).
ISBN 951-8971-14-5