[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Litteraturvetenskapliga institutionen') results in 161 hits


1. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Alftans senaste : rec. av R Alftan, B-solo / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 15.3.1988

2. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Att älska livet mer än livets mening : rec. av G. Ågren, Jär / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 18.8.1988

3. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Bo Carpelan för stora och små : rec. av B. Carpelan, Måla himlen / Michel Ekman .
- In: Hufvudstadsbladet 5.12.1988

4. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Brokigt och oroligt : rec. av C. Andersson, Trädpojken och Tuonelas svan / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 3.10.1988

5. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Död och kärlek : presentation av R. M. Rilkes teaterpjäs Den vita furstinnan / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 21.5.1988

6. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Döden på scenen : rec. av Tadeusz Kantors teaterpjäs Kärlekens och dödens maskin / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 4.6.1988

7. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Finlandssvenska prosadebutanter 1987 : /recension/ / Michel Ekman.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 2-3,

8. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Förgängligheten i barnlandet : rec. av B. Lindgrens Vems lilla mössa flyger / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 2.8.1988

9. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Frågarens pärlor : rec. av T.M. Bäck, Frågare! / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 23.11.1988

10. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Från overheadprojektor till dikt : rec. av. C Andersson, Det som blev ord i mig : dikter 1962-1987 / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 28.8.1988

11. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Frisk vind och skrattande sol : rec. av K. Hedman, Den förlorade sommaren / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 7.10.1988

12. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Gravskrift över en myt : rec. av K. Westö, Epitaf över Mr. Nacht / Michel Ekman .
- In: Hufvudstadsbladet 22.4.1988

13. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Hänvisningar till den stora poesin : rec. av E.-S. Byggmäster, Spiralens form / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 4.12.1988

14. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Kristus som metafor : rec. av K. Danielsson, Bilder brister / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 15.9.1988

15. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Poesi och inget annat : rec. av D. Bredenberg, Rast / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 19.5.1988

16. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Poeter i stim : rec. av W. Aspenström, Bertel Malmberg och N. Burton, Den hundrade poeten / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 10.8.1988

17. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Världen och myterna : rec. av R. Ekner, Under träkronorna. L Sjögren, Kopparkrukorna. J E Vold, Sorgen. Sången. Vägen. / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 26.1.1988

18. Ekman, Michel / Litteraturvetenskapliga institutionen
  X: med små gester : rec. av R. Åsbacka, Med tungorna hängande / Michel Ekman.
- In: Hufvudstadsbladet 30.10.1988

19. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Redigering].
- In: Finsk tidskrift : /litteraturnummer/, ISSN 0015-248X, (1988) 5, Red. Roger Holmström och Siv Storå.

20. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Karakteristik och värdering : studier i finlandssvensk litteraturkritik 1916-1929 / av Roger Holmström. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1988. - 358 s. Diss. Zusammenfassung.
ISBN 951-9498-26-5
UDC 839.79.09, 82(091)+82.0
21. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Litteraturkritiken som forskningsobjekt / Roger Holmström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 5, s. 239-244.

22. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Monika Specht, Entwicklung und Bedeutung der finnland-schwedischen Literaturzeitschrift Horisont / Roger Holmström.
- In: Skandinavistik, ISSN 0342-8427, (1988) 1, s. 74-75.

23. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Sju frågor till sju förläggare / Siv Storå och Roger Holmström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 2-3, s. 63-77.

24. Jansson, Henrik / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Isbergens tid / Henrik Jansson. - Hfors : Schildt, 1988. - 178 s.
ISBN 951-50-0441-1
UDC 839.79-3
25. Jansson, Henrik / Litteraturvetenskapliga institutionen
  En järnnäve kring min hals : om Henrik Janssons romaner / Henrik Jansson.
- In: Hufvudstadsbladet 10.7.1988

26. Linner, Sven / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Den stora Lagerkvistbiografin : /rec. av Ingrid Schöier, Pär Lagerkvist : en biografi/ / Sven Linner.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 2-3, s. 118-124.

27. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Lähimenneisyyden teatterikuva / Clas Zilliacus.
- In: Teatteri ja historia : Teatterimuseon vuosikirja / /toim.: Pirkko Koski/. - Hki : Teatterimuseo, 1988, s. 34-43. - (Fondi, ISSN 0783-7836 ; n:o 2).
ISBN 951-96039-1-3
28. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Om läsarens betydelse för det lästa / Clas Zilliacus.
- In: Svenska folkskolans vänners kalender 1988 : årgång 102 / /red. Christoffer Grönholm/. - Jakobstad, 1988, s. 6-11.

29. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Distansen till det pulserande livet : om Runar Schildt och några av hans kritiker / Roger Holmström.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, (1989) 2, s. 40-52.

30. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Hagar Olssons manuskript : kommenterad förteckning / Roger Holmström. - Åbo : Åbo akademi, 1989. - 72 s - (Meddelanden, ISSN 0358-3988 ; nr 14). Även utg. som nr 18 i serien Skrifter utgivna av Åbo Akademis bibliotek.
ISBN 951-649-583-4
UDC 839.79 Olsson, H., 839.79 Olsson, H.:012
31. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Levnadsteckningen som genre : reflexioner kring en Ekelöfbiografi : rec. av Carl Olof Sommar, Gunnar Ekelöf En biografi. Bonniers 1989 och Brev 1916-1968. Bonniers 1989 / Roger Holmström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 2-3, s. 143-150.

32. Linner, Sven / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Dostojevskij som realist i högre mening / Sven Linner.
- In: Artes, ISSN 0345-0015, (1989) 1, s. 70-80.

33. Linner, Sven / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Ingrid Schön, Pär Lagerkvist, en biografi / Sven Linner.
- In: Samlaren, ISSN 0348-6133, 109 (1989) s. 156-157.

34. Meidal, Björn / Litteraturvetenskapliga institutionen
  August Stridbergs brev : 16 : maj 1907-12 juli 1908 / utg. av Björn Meidal. - Stockholm : Bonnier, 1989. - 366 s. - (Strindbergssällskapets skrifter).
ISBN 91-0-047659-0
35. Pettersson, Bo / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Tuomas Anhavas tystnad / Bo Pettersson.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 2-3, s. 123-135.

36. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Avantgardet i öster : finlandssvensk modernism / Clas Zilliacus.
- In: Den svenska litteraturen : 5 : modernister och arbetardiktare. 1920-1950 / red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc. - Stockholm : Bonnier, 1989, s. 149-176.
ISBN 91-34-50865-1
UDC 839.7(091)
37. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Från resande sällskap till stående scen / Clas Zilliacus.
- In: Åbo teaterhus 150 år / Eeva Maija Viljo, Lena Nyman, Clas Zilliacus. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1989, s. 57-109.
ISBN 951-9498-54-0
38. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Den grannare sidan / Clas Zilliacus.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1989) s. 163-164.

39. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Hamlet, Brecht, and Benno Besson / Clas Zilliacus.
- In: Nordic theatre studies (1989) 2/3, s. 126-135.

40. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Helsingör/Helsingfors 1979 / Clas Zilliacus.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1989) s. 197-198.

41. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  En kubistisk diktator : rec. av Ramon Maria del Valle-Inclan, Tyrannen Banderas / Clas Zilliacus.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1989) s. 31-34.

42. Zilliacus, Clas / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Martallens stam : tankar kring ett finlandssvenskt symbolträd / Clas Zilliacus.
- In: Explosivt : finlandssvenska författare om finlandssvensk litteratur / red. Raoul Granqvist. - Vasa : Scriptum, 1989, s. 11-28.
ISBN 951-8902-13-5
UDC 82
43. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Bolsjevikfaran i öster : reflexioner kring finlands-svensk modernism och den unga ryska dikten / Roger Holmström.
- In: Carina amicorum : Carin Davidsson septuagenariae 28.3.1990 oblata / redaktörer Martina Björklund, Helena Lundberg, Janina Orlov. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1990, s. 125-135.
ISBN 951-9498-62-1
UDC 82, 808, 082 Davidsson
44. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Träd som förädlats till bok eller bild är inte längre träd : rec. av Raoul Granqvist (red.), Explosivt. Finlandssvenska författare om finlandssvensk litteratur. Vasa 1989 / Roger Holmström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 2-3, s. 172-175.

45. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Werner Aspenström, Bertil Malmberg / Roger Holmström.
- In: Scandinavica, ISSN 0036-5653, 29 (1990) 2, s. 267-268.

46. Meidal, Björn / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Den finlandssvenska litteraturen : ett trångt rum? / Björn Meidal.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 2-3, s. 63-69.

47. Meidal, Björn / Litteraturvetenskapliga institutionen
  "Jag är kristen, och jag är socialist!" : kommentar till A. Strindberg, "Tolstojs demokratism / Björn Meidal.
- In: För fosterlandets : berättelser ur Lantbrevbäraren / av Victor Arendorff, Dan Mellin, red. - Stockholm : Carlssons, 1990,
ISBN 91-7798-369-6
48. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Gogol mot resten av världen : rec. av Kjell Johansson, Gogols ansikte. Norstedts 1989 / Janina Orlov.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 2-3, s. 157-159.

49. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Tove Jansson, Rent spel. Schildts 1989 / Janina Orlov.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 37 (1990) 1, s. 106-107.

50. Orlov, Janina / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Irmelin Sandman-Lilius, Mattan från Kars. Bonniers 1989 / Janina Orlov.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 37 (1990) 2-3, s. 130-131.

[Next]