[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Psykologiska institutionen') results in 334 hits


1. Johansson, Jan / Psykologiska institutionen
  Mihin Suomessa retkahdetaan? / Anja Koski-Jännes.
- In: Alkoholipolitiikkaa, ISSN 0355-9750, 53 (1988) 3, s. 122-132.

2. Johansson, Jan / Psykologiska institutionen
  Rückfall in einem kulturellen Zusammenhang / Anja Koski-Jännes.
- In: Drogalkohol, ISSN 0250-6815, 12 (1988) 3, s. 151-168.

3. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  School absences and school achievments in children with congenital disorders / Béatrice Kvist.
- In: Scandinavian journal of educational research, ISSN 0031-3831, 32 (1988) s. 73-76.

4. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Tiedon ja sosiaalisen tuen merkitys ensisynnyttäjän imetyskokemuksiin / Béatrice Kvist.
- In: Kätilölehti, ISSN 0022-9415, 93 (1988) s. 8-15.

5. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Upplevelsen av amningen i relation till kunskap och socialt stöd / Béatrice Kvist.
- In: Nordisk psykologi, ISSN 0029-1463, 40 (1988) 1, s. 24-33.

6. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Aivojen poikkeavuusnegatiivisuus ja afasia puheärsykkeiden havaitseminen tutkimuksessa / Olli Aaltonen...et al..
- In: Fonetiikan päivät, Espoo 1988 : papers from the 15th meeting of the Finnish phoneticians / Matti Karjalainen. - /Espoo/ : Teknillinen korkeakoulu. Sähkötekniikan osasto. Akustiikka ja äänenkäsittely, 1988, s. 187-201. - (Teknillinen korkeakoulu. Akustiikan julkaisusarja, ISSN 0356-083X ; 31).
ISBN 951-754-741-2
7. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Miksi poika voi olla tyttö? : rec. av Coltheart, M., Patterson, & Marshall, J. (red.) Deep dyslexia / M. Laine.
- In: Psykologia, ISSN 0355-1067, 23 (1988) s. 62-64.

8. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Proceedings of the Finnish-Soviet Symposium on Cognitive Processes : Turku, Finland, May 16-19, 1983 / ed. by Klaus Helkama ja Pekka Niemi. - Hki : Suomen ja Neuvostoliiton välinen tieteellis-teknillinen yhteistoimintakomitea, 1988. - 246 s. : ill. - (Publications of the Finnish-Soviet Committee on Scientific-Technological Cooperation, ISSN 0357-055X ; 26).
ISBN 951-9361-32-4
UDC 159.9
9. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Psykologian jatkokoulutusta Suomen Yliopistossa? / Pekka Niemi.
- In: Psykologia, ISSN 0355-1067, 23 (1988) s. 465-467.

10. Sandnabba, Kenneth / Psykologiska institutionen
  Maternal aggression as a correlated character in selection for aggressiviness in male mice / Kenneth Sandnabba.
- In: Intenational journal of neuroscience, ISSN 0020-7454, 41 (1988) s. 351.

11. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Family background and antisocial behavior in adolecence : /abstract/ / Vappu Viemerö.
- In: Multidisciplinary Studies on Aggression : world meeting of the International Society for Research on Aggression, Swansea July 2-6, 1988 / eds: P.F. Brain.. et al, 1988, s. 134.
ISBN 90-9002324-0
12. ViemerÖ, Vappu / Psykologiska institutionen
  Filmatun väkivallan vaikutuksista lasten ja nuorten käyttäytymiseen / Vappu Viemerö.
- In: Lapset ja joukkoviestintätekniikka / /julk./ Liikenneministeriö. Joukkotiedotuksen tutkimusohjelma. - /Hki/ : Liikenneministeriö, 1988, s. Liite 2, s. 1-5.

13. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Parempi huominen alkaa tänään / Vappu Viemerö.
- In: Psykologia, ISSN 0355-1067, 23 (1988) s. 45-46. Ingår även i: Tehy, ISSN 0358-4038,(1988)7, s.29.

14. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Relationships between peer-nominated aggression, popularity and aggression anxiety at school age / Vappu Viemerö.
- In: Aggression in children / ed. by Lea Pulkkinen. - Sevilla : Universidad de Sevilla, 1988, s. 45-59.
ISBN 84-7405-434-6
15. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Televisio ja lapset / Vappu Viemerö.
- In: Tiedotustutkimus, ISSN 0357-8070, (1988) 4, s. 62-66.

16. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Tiedon ja sosiaalisen tuen merkitys ensisynnyttäjän imetyskokemuksiin / Béatrice Kvist.
- In: Kätilölehti, ISSN 0022-9415, 93 (1988) s. 8-15.

17. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Upplevelsen av amningen i relation till kunskap och socialt stöd / Béatrice Kvist.
- In: Nordisk psykologi, ISSN 0029-1463, 40 (1988) 1, s. 24-33.

18. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Väkivalta lapsen maailmassa / Vappu Viemerö.
- In: Steinerkoulun lehti (1988) 10-11,

19. ViemerÖ, Vappu / Psykologiska institutionen
  Viestintäturvallisuus ja lapsen terveys / Vappu Viemerö.
- In: Lapset ja joukkoviestintätekniikka / /julk./ Liikenneministeriö. Joukkotiedotuksen tutkimusohjelma. - /Hki/ : Liikenneministeriö, 1988, s. Liite 1. s. 49-54.

20. Björkqvist, Kaj / Psykologiska institutionen
  Psykologisia tutkimuksia naissukupuolen aggressiivisuudesta II / K. M. Lagerspetz, K. Björkqvist & T. Peltonen.
- In: Naistutkimus, ISSN 0784-3644, (1989) 3, s. 16-25.

21. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Barn adopterade till Finland från utomeuropeiska länder / B. Kvist, V. Viemerö & N. Forstén.
- In: Nordisk psykologi, ISSN 0029-1463, 41 (1989) s. 97-108.

22. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Hemofilikern i skola : (abstract) / Béatrice Kvist, Mårten Kvist, Jukka Rajantie.
- In: Nordisk förening för hematologi, 20. vårmöte 18.-20.5.1989, Mariehamn, Åland, 1989, s. 31.

23. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Learning in two strains of mice selectively bred for high and low aggressiveness / B. Kvist.
- In: Psychological reports, ISSN 0033-2941, 64 (1989) s. 127-130.

24. Kvist, Béatrice / Psykologiska institutionen
  Skolfrånvaro och skolframgång hos blödarsjuka barn / Béatrice Kvist.
- In: X. nordiske kongres i socialmedicin, Christiansminde, Svendborg 12.-14. juni 1989 : program, deltagerliste, abstracts, 1989, s. 68.

25. Lindman, Ralf / Psykologiska institutionen
  Bullies and victims at school / R. Lindman, Y. Nenonen & D. Schalin.
- In: Aggression in children / ed. by Lea Pulkkinen, J. Martin Ramirez. - Sevilla : Univ. de Sevilla, 1988, s. 63-69.
ISBN 84-7405-434-6
UDC 159.942:159.922.7
26. Lindman, Ralf / Psykologiska institutionen
  Sex and dominance : mood and socioemotional behavior in small groups / B. Lindfors...et al.
- In: International Society for Research on Aggression, 5th European conference, Szombathely, Hungary, June 25-30. 1989 : abstract. - Budapest : Hungarian academy of science. Institute for psychology, 1989, s. 77.

27. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Avo- ja laitoskuntoutuksen vaikuttavuus tuki- ja liikuntaelinsairauksissa / Auli Holstila...et al. - Turku : Kansaneläkelaitoksen kuntoutustutkimuskeskus jakaja, 1989. - 99 s. : ill. - (Kansaneläkelaitoksen julkaisuja. ML, ISSN 0355-483X ; 94). English summary.
ISBN 951-669-288-5
UDC 364.444:616.7, 615.8, 616
28. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Normatiiviset tutkimukset psykologiassa / Carl-Erik Mattlar.
- In: Viitearvoproblematiikka psykodiagnostiikassa, erityisesti Schultzen sanamuistitestin ja Piotrowskin oireiston osalta / Carl-Erik Mattlar (toim.). - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1989, s. 1-10. - (Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja ; 305).

29. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Personality traits characteristic for Finns and Swedes / Å. Daun, C.-E. Mattlar & E. Alanen.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 19 (1989) s. 30-50.

30. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Personlighet och åldrande : en testpsykologisk bild av finska 70-åringar / C.-E. Mattlar & H. Helenius.
- In: Gerontologia, ISSN 0784-0039, 3 (1989) 2, s. 114-127.

31. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Persoonallisuuden ja henkisen kapasiteetin selvittäminen kuntoutumisedellytysten arvioinnissa / Carl-Erik Mattlar.
- In: Juhlakirja Jaakko Pajula : II : ihminen, tutkimus ja sosiaalivakuutus / toim. Esko Kalimo ja Veikko Kallio. - Hki : Kansaneläkelaitos, 1989, s. 355-365.
ISBN 951-669-265-6
UDC 321, 364.4, 368, 364, 615
32. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Rorschach findings for the extremely obese : results from a two-year reducing programme / C.-E. Mattlar, J. K. Salminen & E. Alanen.
- In: British journal of projective psychology, ISSN 0957-7785, 34 (1989) 1, s. 2-27.

33. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Rorschachin menetelmä neuropsykologiassa : Piotrowskin oireiston esiintyvyys suhteessa ikään, älykkyyteen ja faktorirakenteeseen / C.-E. Mattlar, L.-R. Knuts & E. Alanen.
- In: Viitearvoproblematiikka psykodiagnostiikassa, erityisesti Schultzen sanamuistitestin ja Piotrowskin oireiston osalta / Carl-Erik Mattlar (toim.). - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1989, s. 37-66. - (Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja ; 305).

34. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Uni ja mielenvireys / Markku T. Hyyppä, Erkki Kronholm ja Carl-Erik Mattlar. - Turku : Kansaneläkelaitoksen kuntoutustutkimuskeskus jakaja, 1989. - 57 s. : ill. - (Kansaneläkelaitoksen julkaisuja. ML, ISSN 0355-483X ; 87). English summary.
ISBN 951-669-266-4
UDC 159.963.3:159.92, 159.9, 613, 613.7, 159.963.2, 159.91, 613.86
35. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Vanheneminen ja persoonallisuus / Carl-Erik Mattlar.
- In: Vanhustyö = Seniorarbete, ISSN 0358-7304, (1989) 2, s. 3-6.

36. Mattlar, Carl-Erik / Psykologiska institutionen
  Välittömän muistin häiriöden esiintyvyys 30 - 70-vuotiailla naisilla ja miehillä Varsinais-Suomessa / C.-E. Mattlar, H. Helenius & L.-R. Knuts.
- In: Viitearvoproblematiikka psykodiagnostiikassa, erityisesti Schultzen sanamuistitestin ja Piotrowskin oireiston osalta / Carl-Erik Mattlar (toim.). - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1989, s. 11-36. - (Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja ; 305).

37. Myyrä, Johannes / Psykologiska institutionen
  Musta aurinko : Julia Kristevan ajatuksia depression semiotiikasta / Johannes Myyrä.
- In: Psykoterapia, ISSN 0359-601X, (1989) 3, s. 18-24.

38. Myyrä, Johannes / Psykologiska institutionen
  Äitinsä poika Tarkovskin peilissä / Johannes Myyrä.
- In: Psykoterapia, ISSN 0359-601X, (1989) 1-2, s. 49-55.

39. Niemelä, Pirkko / Psykologiska institutionen
  Yhtenäinen hymy-Suomi 1994 / Pirkko Niemelä.
- In: Ajan lyhyt moraali / toim. Hannu Tarmio. - Hki : Art House, 1989, s. 94-101.
ISBN 951-884-031-8
UDC 17
40. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Un enfoque de la inhabilidad lectora basado en procesos y destrezas / Pekka Niemi, Elisa Poskiparta.
- In: Leer en la escuela : nuevas tendencias en la ensenanza de la lectura / Obra coordinada por la Fundacion German Sanchez Ruiperez. - Madrid : Fundacion German Sanchez Ruiperez, 1989, s. 439-447. - (Biblioteca del Libro).
ISBN 84-368-0466-X
41. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Fristående studier psykologi : kognitiva processer och perception / Pekka Niemi . - Åbo : Kurcentralen vid Åbo akademi, 1989. - 17 s. : ill.

42. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Moderni oppimispsykologia ja yliopisto-opetus / Pekka Niemi.
- In: Kielikukko, ISSN 0780-0940, (1989) 2, s. 39-41.

43. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Physiological and cognitive correlates of vowel perception in aphasic patients / O. Aaltonen...et al.
- In: Folia phoniatrica, ISSN 0015-5705, 41 (1989) 4-5,

44. Niemi, Pekka / Psykologiska institutionen
  Reading long words embedded in sentences : informativeness of word halves affects eye movements / J. Hyönä, P. Niemi & G. Underwood.
- In: Journal of experimental psychology : human perception and performance, ISSN 0096-1523, 15 (1989) s. 142-152.

45. Sandnabba, Kenneth / Psykologiska institutionen
  Aggressiivisuuden biologinen tausta / Kenneth Sandnabba.
- In: Kulttuurieläin : ihmistutkimuksen biologiaa / toim. Matti Kamppinen, Pasi Laihonen, Timo Vuorisalo. - Hki : Otava, 1989, s. 128-142.
ISBN 951-1-10352-0
UDC 57, 316, 17, 57.02:316.24
46. Sandnabba, Kenneth / Psykologiska institutionen
  Aggression in male mice, with differences in the hereditarily determined disposition for aggressive behavior, after early exposures to intermale aggression / N. Kenneth Sandnabba.
- In: International Society for Research on Aggression, 5th European conference, Szombathely, Hungary, June 25-30. 1989 : abstract. - Budapest : Hungarian academy of science. Institute for psychology, 1989, s. 56.

47. Sevon, Guje / Psykologiska institutionen
  The development of reasoning about economic events : a study of Finnish children / Guje Sevon & Sonja Weckström.
- In: Journal of economic psychology, ISSN 0167-4870, 10 (1989) s. 495-514.

48. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  About the effects of violence viewing on dreams and fantasies / S. Paajanen, V. Viemerö.
- In: International Society for Research on Aggression, 5th European conference, Szombathely, Hungary, June 25-30. 1989 : abstract. - Budapest : Hungarian academy of science. Institute for psychology, 1989, s. 70.

49. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Barn adopterade till Finland från utomeuropeiska länder / B. Kvist, V. Viemerö & N. Forstén.
- In: Nordisk psykologi, ISSN 0029-1463, 41 (1989) s. 97-108.

50. Viemerö, Vappu / Psykologiska institutionen
  Developmental trends in violence viewing : aggression relationships during ten years / V. Viemerö.
- In: International Society for Research on Aggression, 5th European conference, Szombathely, Hungary, June 25-30. 1989 : abstract. - Budapest : Hungarian academy of science. Institute for psychology, 1989, s. 73.

[Next]