[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)') results in 13 hits


1. Lönnfors, Henry / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Turun kaupunginkirjasto 125 vuotta : /tal/ / Henry Lönnfors.
- In: Kirjastouutiset : juhlanumero, ISSN 0359-9000, (1988)

2. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Aluksen kunnosta ja ominaisuuksista / Hannu Honka.
- In: Studia maritima -sarja : Turussa lukuvuonna 1989/90 pidetyt yleisöluennot / toim. Juhani Vainio. - Turku : Turun yliopisto. Merenkulkualan koulutuskeskus, 1990, s. 1-3. - (Turun yliopiston koulutuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0782-3630 ; B 27).
ISBN 951-880-486-9
3. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Liggetidsfrågor och den dispositiva lagstiftningen / Hannu Honka.
- In: Marius, ISSN 0332-7868, (1990) 178, s. 51-64.

4. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  EY vapauttaa kilpailun myös merialoilla / Hannu Honka.
- In: Navigator, ISSN 0355-7871, (1992) 7, s. 22-23.

5. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Finland / Hannu Honka.
- In: Insurance contract law = Droit du contract d'assurance : vol. 2 / ed. M. Fointane. - Karlsruhe : Verlag Versicherungswirtschaft, 1992, s. 115-137.
ISBN 3-88487-223-0
6. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Harmonisering på avtalsrättens område? / Hannu Honka.
- In: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland, ISSN 0400-6953, 128 (1992) 4, s. 250-279.

7. Långkvist, Kurt / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Beslutsprocessen inom den Europeiska Gemenskapen / Kurt Långkvist.
- In: EG eller EJ : fakta och fiktion om EG / Christoffer Taxell...et al. - Åbo : Åbo Akademi. Fortbildningscentralen, 1992, s. 25-43. På finska: Päätöksentekojärjestelmä Euroopan Yhteisössä, ingår i: Ey vai ei. Åbo : Åbo Akademi, 1992, s. 29-41.
ISBN 951-650-053-6
8. Lönnfors, Henry / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Rörelseinkomst och kommunalbeskattning : en studie av begreppen rörelse och fast driftställe samt mellankommunal inkomstbeskattning / Henry Lönnqvist. - Åbo : Åbo akademins förlag, 1992. - 532 s. Diss.: Helsingfors universitet.
ISBN 952-9616-19-8
9. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Harmonization of contract law? : compendium / Hannu Honka. - Åbo : Åbo Akademi, 1994. - Opag. - (Publikationer. Serie K / Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi ; 3). Läromedel i kompendieform.

10. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Problem vid klassificering av fartyg : särskilt om klassificeringssällskapets skadeståndsansvar / Hannu Honka.
- In: Marius, ISSN 0332-7868, (1994) 208, s. 173-195.

11. Långkvist, Kurt / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Råd till uppgörare av juridiska skrivarbeten : kompendium / Timonen - Långkvist - Ulfvens. - Åbo : Åbo Akademi, 1993. - 77 s - (Publikationer. Serie K / Rättsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi ; 7). Läromedel i kompendieform.

12. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  The classification system and its problems with special reference to the liability of classification societies / Hannu Honka.
- In: Tulane maritime law journal, ISSN 1048-3748, 19 (1995) 1, s. 1-36.

13. Honka, Hannu / Rättsvetenskapliga institutionen (handelsrätt)
  Punitive damages in the United States : international aspects with special reference to admiralty : the jurisdiction question / Hannu Honka. - Åbo : Åbo Akademi, 1995. - V, 122 s. Ryggtitel: Punitive damages - Jurisdiction.
ISBN 951-650-620-8