[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)') results in 307 hits


1. Bramstång, Gunnar / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kommunalrätt i utveckling : historisk bakgrund och utvecklingstendenser i Finland och Sverige / utg. av Gunnar Bramstång. - Lund : Juristförlaget i Lund, 1988. - 116 s. - (Juridiska Föreningen i Lund. Skrifter ; nr 103).
ISBN 91-544-2031-8
UDC 342(480+485)
2. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  L'administration publique indirecte : la notion / Tore Modeen.
- In: Indirect public administration in fourteen countries=L'Administration public indirecte dans quatorze pays / ed. by Tore Modeen and Allan Rosas in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 21-30.
ISBN 951-9498-31-1
3. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  /Diskussionsinlägg/ / Tore Modeen.
- In: Les autorités administratives indépendantes / Dir. Claude Colliard. - /Paris/ : PUF, 1988, s. 286-287. - (Les Voises du droit).
ISBN 2-13-041734-5
4. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Euroopan kunnallisen itsehallinnon yleissopimus / Tore Modeen.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja=Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, 16 (1988) s. 171-180.

5. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Euroopan neuvosto ja Suomen kunnallishallinto / Tore Modeen.
- In: Suomen kunnallislehti, ISSN 0039-5544, 73 (1988) 16, s. 50-51.

6. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Garantier för kommunal självstyrelse / Tore Modeen.
- In: Finlands kommunaltidskrift, ISSN 0355-6093, 73 (1988) s. 20-21.

7. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Indirect public administration in fourteen countries=L'Administration public indirecte dans quatorze pays / ed. by Tore Modeen and Allan Rosas in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988. - 335 s. : ill.
ISBN 951-9498-31-1
8. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Inleiding in het Finse recht / Tore Modeen.
- In: Een inleiding tot het rechtsvergelijkende onderzoek / D. Kokkini-Iatridou (red.). - Dewenter : Kluver, 1988, s. 303-310.
ISBN 90-268-1843-2
9. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Itsehallinto ja kuntien väliset erot Ruotsissa / Tore Modeen.
- In: Suomen kunnat, ISSN 0586-8971, 67 (1988) s. 53.

10. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kommunernas socialvårdande verksamhet / Tore Modeen. - Åbo : /Åbo akademi/. Rättsvetenskapliga institutionen, 1988. - 24 s - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 270).
ISBN 951-649-511-7
11. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Läkarens straffrättsliga ansvar / Tore Modeen.
- In: Finlands läkartidning=Suomen lääkärilehti, ISSN 0039-5560, 43 (1988) s. 1097-1100.

12. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Ny statstjänstemannalag i Finland / Tore Modeen.
- In: Nordisk administrativt tidsskrift, ISSN 0029-1285, 69 (1988) s. 107-113.

13. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Om gränserna för det offentligas möjligheter att överlämna förvaltningsuppgifter åt de enskilda / Tore Modeen.
- In: Nordisk administrativt tidskrift, ISSN 0029-1285, 69 (1988) s. 222-237.

14. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Ranskan julkishallinnon vuosikirjat / Tore Modeen.
- In: Hallinon tutkimus=Förvaltningsforskning, ISSN 0359-6680, (1988) 6, s. 323.

15. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Ranskan kunnat ja yritysten tukeminen / Tore Modeen.
- In: Suomen kunnat, ISSN 0586-8971, 67 (1988) s. 38-39.

16. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Bertil Bengtsson, Ersättning vid offentliga ingrepp I / Tore Modeen.
- In: Lakimies, ISSN 0023-7361, 86 (1988) s. 556-558.

17. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Donald Söderling, Olof Pettersson, Svensk förvaltningspolitik / Tore Modeen.
- In: Hallinon tutkimus=Förvaltningsforskning, ISSN 0359-6680, (1988) 6, s. 226-227.

18. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Kerstin Kolam, Lokala organ i Norden / Tore Modeen.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja=Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, 16 (1988) s. 76.

19. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Socialvårdsorganisationen i kommunerna / Tore Modeen.
- In: Kunnallistieteellinen aikakauskirja=Kommunalvetenskaplig tidskrift, ISSN 0356-3669, (1988) 16, s. 85-114. Suomenkielinen yhteenveto. Yhteenveto.

20. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Tankar kring Åbo Akademi / Tore Modeen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 4, s. 176-182.

21. Modeen, Tore / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Vers un modele européen d'administration publique : la Finlande / Tore Modeen.
- In: Annuaire eurpéen d'administration publique 10 / Ed. du CNRS : CNRS, 1988, s. 379-393.
ISBN 2-222-04165-1
22. Myntti, Kristian / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Mänskliga rättigheter och frihetsberövande i Finland / Kristian Myntti. - Åbo : Åbo Akademi. Rättsvetenskapliga institutionen, 1988. - 160 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A., ISSN 0358-5654 ; 268).
ISBN 951-649-493-5
23. Myntti, Kristian / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Rättsmedel mot rasism och rasdiskriminering i finsk lagstiftning / Kristian Myntti.
- In: Mennesker og rettigheter, ISSN 0800-0735, (1988) 3, s. 51-58.

24. Myntti, Kristian / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet ja Suomi : seminaari Helsingissä 4.12.1987 / Kristian Myntti (toim.). - Åbo : Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter, 1988. - 91 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 260). Pärm- och ryggtitel: TSS-oikeudet ja Suomi.
ISBN 951-649-456-0
UDC 342.7(485), 342
25. Peczenik, Aleksander / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Athority reasons / Aleksander Peczenik.
- In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosphie : beihefte, ISSN 0001-2343, 3 (1988) s. 144-152.

26. Peczenik, Aleksander / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Legal reasoning as a special case of moral reasoning / Aleksander Peczenik.
- In: Ratio juris, ISSN 0952-1917, 1 (1988) 2, s. 123-139.

27. Peczenik, Aleksander / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Rätten och förnuftet : en lärobok i allmän rättslära / Aleksander Peczenik. - Stockholm : Nordstedt, 1988. - 316 s. 2. uppl..
ISBN 91-1-877521-7
28. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  (Book note on) Ove Bring, Nedrustningens folkrätt / Allan Rosas.
- In: Journal of peace research, ISSN 0022-3433, 25 (1988) s. 201.

29. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Finländsk säkerhetspolitk / Allan Rosas.
- In: utrikespolitik i Norden : fem inlägg om vår roll i världen. - Stockholm : SAMAK (Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommittee), 1988, s. 27-45.
ISBN 95-532-0254-6
30. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Från herrklubb till universitet / Allan Rosas.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 4, s. 210-215.

31. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Guidelines for human rights reporting : political democracy / Allan Rosas.
- In: Mennesker og rettigheter, ISSN 0800-0735, 6 (1988) s. 23-24.

32. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Humanistiseen integraatioon? : Suomen ihmisoikeuskultturi vaatii ulkoisia ärsykkeitä / Allan Rosas.
- In: Ydin, ISSN 0356-357X, (1988) 4, s. 22-23.

33. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Ihmisoikeuksien kansainvälinen suojelu / Allan Rosas.
- In: Ihmisoikeudet : tavoitteista todellisuuteen / /toim. Helena Allahwerdi. - /Hki/ : Suomen YK-liitto, 1988, s. 11-13.

34. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Indirect public administration : general comments / Allan Rosas.
- In: Indirect public administration in fourteen countries=L'Administration public indirecte dans quatorze pays / ed. by Tore Modeen and Allan Rosas in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 31-38.
ISBN 951-9498-31-1
35. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Indirect public administration in Finland / Allan Rosas.
- In: Indirect public administration in fourteen countries=L'Administration public indirecte dans quatorze pays / ed. by Tore Modeen and Allan Rosas in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988, s. 86-108.
ISBN 951-9498-31-1
36. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Indirect public administration in fourteen countries=L'Administration public indirecte dans quatorze pays / ed. by Tore Modeen and Allan Rosas in co-operation with the International Institute of Administrative Sciences. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1988. - 335 s. : ill.
ISBN 951-9498-31-1
37. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Institutional arrangements for five public services in six countries / Allan Rosas.
- In: Delivering public service in Western Europe : Sharing Western European experience of para-government organisation / ed. by Christopher Hood and Gunnar Folke Schuppert. - London : Sage, 1988, s. 27-58. - (Sage modern politics series ; vol. 16).
ISBN 0-8039-8078-7
UDC 351(4-15), 361.8
38. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Det internationella skyddet av mänskliga rättigheter / Allan Rosas.
- In: Hur tackla rasismen : föreläsningar om mänskliga rättigheter och rasism / utg. av Åbo Akademi. Institutet för mänskliga rättigheter. - Åbo : Åbo Akademi, 1988 , s. 1-8. Delar av texten på norska.
ISBN 951-649-466-8
UDC 323.118(042):342.7(100), 342, 323.1, 327, 396
39. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Det internationella skyddet av mänskliga rättigheter : med beaktande av flyktingarnas ställning / Allan Rosas.
- In: Flyktingboken / red.: Margherita Zilliacus. - /Hfors/ : Folkets bildningsförbund, 1988, s. 107-116.
ISBN 951-95455-5-7
40. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kansallinen hätätila ja kansainvälinen oikeus : kommenttipuheenvuoro / Allan Rosas.
- In: Lukeeko hätä lakia / Kaarlo Touri. - Hki : Helsingin yliopisto, 1988, s. 147-154. - (Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja. D, ISSN 0785-4129 ; 5).
ISBN 951-45-4865-3
41. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Kollektiv säkerhet i Europa / Allan Rosas.
- In: Fredsposten, ISSN 0357-2250, (1988) 5-6, s. 42-45.

42. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Miten käy julkisen sektorin? / Allan Rosas.
- In: Turun sanomat 7.6.1988 s. Alakerta.

43. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Mot en partikulär Östersjörätt.
- In: Säkerhetsutveckling i Östersjöområdet : tendenser, läge, framtidsperspektiv / Pertti Joenniemi, Unto Vesa (red.). - Tammerfors : Freds- och konfliktforskningsinstitutet, 1988, s. 141-145. - (Forskningsrapport, ISSN 0355-5550 ; nr. 35).
ISBN 951-706-088-2
UDC 355/359, 327
44. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  Nationaler Stil oder funktionaler Imperativ? : Institutionelle Arrangements für fünf Aufgabenbereiche in sechs Ländern / C. Hood...et al..
- In: Verselbständigte Verwaltungseinheiten in Westeuropa : die Erfüllung öffentlichen Aufgaben durch Para-Government Organizations (PGOs) / Christopher Hood, Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.). - Baden-Baden : Nomos, 1988, s. 61-103.
ISBN 3-7890-1613-6
UDC 354(4-15)
45. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  De nordiska ländernas människorättspolitik inom FN / Allan Rosas.
- In: Ihmisoikeudet ja vähemmistöt / /julk./ Pohjoismaisen oikeuden instituutti = Institutet för nordisk rätt = The Institute for Nordic Law. - Hki Rovaniemi : Lakimiesliiton kustannus Pohjoismaisen oikeuden instituutti, 1988, s. 8-21. - (Juridica Lapponica, ISSN 0783-4144 ; 4). Abstracts.
ISBN 951-640-375-1
UDC 323.1, 342
46. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  PGOs und Kooperation der nordeuropäischen Länder / Allan Rosas.
- In: Verselbständigte Verwaltungseinheiten in Westeuropa : die Erfüllung öffentlichen Aufgaben durch Para-Government Organizations (PGOs) / Christopher Hood, Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.). - Baden-Baden : Nomos, 1988, s. 324-337.
ISBN 3-7890-1613-6
UDC 354(4-15)
47. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  PGOs and nordic co-operation / Allan Rosas.
- In: Delivering public service in Western Europe : Sharing Western European experience of para-government organisation / ed. by Christopher Hood and Gunnar Folke Schuppert. - London : Sage, 1988, s. 224-234. - (Sage modern politics series ; vol. 16).
ISBN 0-8039-8078-7
UDC 351(4-15), 361.8
48. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  PGOs in Finland / Allan Rosas.
- In: Delivering public service in Western Europe : Sharing Western European experience of para-government organisation / ed. by Christopher Hood and Gunnar Folke Schuppert. - London : Sage, 1988, s. 120-133. - (Sage modern politics series ; vol. 16).
ISBN 0-8039-8078-7
UDC 351(4-15), 361.8
49. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  PGOs in Finnland / Allan Rosas.
- In: Verselbständigte Verwaltungseinheiten in Westeuropa : die Erfüllung öffentlichen Aufgaben durch Para-Government Organizations (PGOs) / Christopher Hood, Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.). - Baden-Baden : Nomos, 1988, s. 185-201.
ISBN 3-7890-1613-6
UDC 354(4-15)
50. Rosas, Allan / Rättsvetenskapliga institutionen (offentlig rätt - folkrätt)
  [Rev. of] Niklas Bruun & Olli Mäenpää & Kaarlo Tuori, Uusi virkamiesoikeus / Allan Rosas.
- In: Juridiska föreningen i Finland. Tidskrift, ISSN 0040-6953, 124 (1988) s. 310-311.

[Next]