[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Religionshistoriska institutionen') results in 38 hits


1. Gothóni, René / Religionshistoriska institutionen
  Weber's theses on Buddhism reconsidered / René Gothóni.
- In: Man in Asia 1 (1988) 2, s. 1-12.

2. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Joel Pettersson och religionen / Nils G. Holm.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, (1988) 4, s. 31-38.

3. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Religion in the nordic countries : introduction / Nils G. Holm.
- In: Social compass, ISSN 0037-7686, 35 (1988) 1, s. 5-13.

4. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Religionens lås och nycklar / Nils G. Holm.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1988) 4, s. 19-22.

5. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Report from a conference on comparative religion at Marburg 15-18 June, 1988 / Nils G. Holm.
- In: Temenos, ISSN 0262-4524, 24 (1988) s. 159-161.

6. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  .
- In: Social compass, ISSN 0037-7686, 35 (1988) 1, Red. Nils G. Holm.

7. Gothóni, René / Religionshistoriska institutionen
  Kenttätyön etiikasta / Rene Gothóni.
- In: Teologinen aikakauskirja, ISSN 0040-3555, (1989) 4, s. 324-329.

8. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Andliga väckelser i skärgården / Nils G. Holm.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 12 (1989) 1, s. 9-15.

9. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Attityder till kremering i Finland / Nils G. Holm.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1989) 3, s. 210-212.

10. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Jumalan lapsenlapset ja muita ilmiöitä uskonnonpsykologian tutkimuskentältä / Nils G. Holm.
- In: Vartija, ISSN 0783-033X, (1989) 4, s. 164-169.

11. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  [Rev. of] Helen Ralston, Christian Ashrams, A new religious movement in contemporary India. 1987 / Nils G. Holm.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 5, s. 304-308.

12. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  [Rev. of] Thorleif Pettersson, Bakom dubbla lås. En studie av små och långsamma värderingsförändringar. Stockholm 1988 / Nils G. Holm.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 4, s. 224-227.

13. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Två norska doktorsavhandlingar : rec. av Sigmund Harbo, Barndomserfaringer og voksentro. Stavanger 1987, Ole Gunnar Winsnes, E' du rel'giös eller...?" Tronsheim 1988 / Nils G. Holm.
- In: Tidskrift for kirke, religion og samfunn, ISSN 0802-0167, 2 (1989) 1, s. 55-60.

14. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Verksamhetens och organisationens utveckling / Nils G. Holm, Bertil Söderlund.
- In: Tro och liv : Fria missionsförbundet hundra år / Boris Björklund...et al.. - Hfors : Fria missionsförbundets förlag, 1989, s. 4-55.
ISBN 952-90079-0-6
UDC 28, 26, 284.9(480)
15. Lahtinen, Tuomo / Religionshistoriska institutionen
  Kremering i Finland : idehistoria och utveckling / Tuomo Lahtinen. - Åbo : Åbo akademi, 1989. - 176 s. : ill. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 17). I finsk övers.: Polttohautaus Sumessa. Aatehistoria ja kehitys. (Religionsvetenskapliga skrifter ; 18). Summary.
ISBN 951-649-570-2
UDC 393.1(480)(091), 614.62, 930, 39, 393.2(480)
16. Lahtinen, Tuomo / Religionshistoriska institutionen
  Pakanallisesta rituaalista kirkolliseksi hautausmuodoksi / Tuomo Lahtinen.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1989) 3, s. 213-219.

17. Gothóni, René / Religionshistoriska institutionen
  Buddhalainen sanasto ja symboliikka / Rene Gothóni, Mahapaänäna (Mikael Niinimäki). - Helsinki : Gaudeamus, 1990. - 117 s. : ill.
ISBN 951-662-499-5
UDC 801.3, 29, 801.3:294.3
18. Gothóni, René / Religionshistoriska institutionen
  Russian reports about Athos during Turkish sovereignty / Rene Gothóni ja Ismo Pellikka.
- In: Byzantium and the north : acta byzantina Fennica, ISSN 0783-2478, 4 (1989) s. 33-41.

19. Gothóni, René / Religionshistoriska institutionen
  Weber's theses on Buddhism reconsidered / Rene Gothóni.
- In: Southeast Asia : contemporary perspectives : the 5th Nordic conference on souteast Asian Studies Sept. 30 - Oct. 2, 1988, Lammi, Finland / ed. by Marja-Leena Heikkilä-Horn and Jouko Seppänen. - Helsinki : Finnish association of East Asian studies, 1990, s. 22-32. - (Itä-Asian tutkimuksen seuran julkaisuja, ISSN 0788-3536 ; 2).
ISBN 951-96122-1-1
20. Helve, Helena / Religionshistoriska institutionen
  Humanistit, jupit ja individualistit : asenteet ja arvot vertailussa / Helena Helve.
- In: Nuorisotutkimus, ISSN 0780-0886, 8 (1990) 4, s. 12-18.

21. Helve, Helena / Religionshistoriska institutionen
  Nuorten arvot ja asenteet tutkimuksessa : ledarartikel / Helena Helve.
- In: Nuorisotutkimus, ISSN 0780-0886, 8 (1990) 4, s. 1.

22. Helve, Helena / Religionshistoriska institutionen
  Rockia tutkien tohtoriksi : review av Stig Söderholms avhandling / Helena Helve .
- In: Nuorisotutkimus, ISSN 0780-0886, 8 (1990) 4, s. 34-35.

23. Helve, Helena / Religionshistoriska institutionen
  Vastakulttuurista massakulttuuriksi / Helena Helve.
- In: Kansanopisto, ISSN 0449-7597, (1990) 2, s. 6-7.

24. Helve, Helena / Religionshistoriska institutionen
  Nuoret työelämässä : haasteita työelämän kehittämiselle / Helena Helve.
- In: Rajat avautuvat - vapaus menestyä : Aavarannan Elohiiri 7.8.1990 / toim. Katri Penttinen. - Oitmäki : Aavaranta, 1991, s. 40-46. - (Aavaranta-sarja, ISSN 0783-5523 ; 22).
ISBN 951-9411-13-5
25. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  The relationship between the acceptance of Hindu thought and personality variables : a cross cultural study / Kaj Björkqvist, Nils G. Holm & Barbara Bergbom.
- In: Encounter with India : studies in neohinduism / Nils G. Holm (ed.). - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 108-153. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr. 20).
ISBN 951-649-731-4
26. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Moni tuntee johdatusta / Nils G. Holm.
- In: Tiede 2000, ISSN 0358-1039, 10 (1990) 6, s. 24-28.

27. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Introduction / Nils G. Holm.
- In: Encounter with India : studies in neohinduism / Nils G. Holm (ed.). - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 7-24. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr. 20).
ISBN 951-649-731-4
28. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Moderna människors livsåskådning / Nils G. Holm.
- In: Livsåkådningar i finlandssvensk miljö : en föreläsningsserie vid Åbo akademi läsåret 1989-90 / Hans-Olof Kvist (utg.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 7-25.
ISBN 951-9498-78-8
29. Gothóni, René / Religionshistoriska institutionen
  Oletko neuvoton : lohdutuksen sanoja opinnäytteen laatijalle / Rene Gothóni. - Hki : Yliopistopaino, 1991. - 75 s.
ISBN 951-570-099-X
30. Gothóni, René / Religionshistoriska institutionen
  The progress of pilgrimage on the Holy Mountain of Athos / René Gothóni.
- In: Social anthropology of pilgrimage / ed. by Makhan Jha. - New Delhi, 1991, s. 292-309.

31. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Einführung in die Religionspsychologie / Nils G. Holm. - München : Reinhardt, 1990. - 159 s. - (Uni-Taschenbücher ; 1592).
ISBN 3-497-01212-2
32. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Ekenäs Friförsamling 100 år : minnesord / nedtecknade av Bertil Söderlund och Nils G. Holm. - /Ekenäs/ : /Ekenäs friförsamling/, 1991. - 60 s. : ill.

33. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Empirisk forskning i religion / Nils G. Holm.
- In: Studier i religionshistoria tillägnade Åke Hultkrantz, professor emeritus, den 1 juli 1986 / utg. av Louise Bäckman, Ulf Drobin och Per-Arne Berglie. - Löberöd : Plus Ultra, 1991, s. 205-214.
ISBN 91-8668-44-7
34. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Gud lånar drag av pappa / Nils G. Holm.
- In: Forskning och framsteg, ISSN 0015-7937, (1991) 2, s. 9-12.

35. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Helande / Nils G. Holm.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1991) 1, s. 46-47.

36. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Inledning / Nils G. Holm.
- In: Islam i forskningens ljus / Nils G. Holm (red.). - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 9-16. - (Religionshistoriska skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 21).
ISBN 951-649-885-X
37. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Pentecostalism : conversion and charismata / Nils G. Holm.
- In: The international journal for the psychology of religion, ISSN 1050-8619, 1 ( 1991) 3, s. 131-151.

38. Holm, Nils G. / Religionshistoriska institutionen
  Religion in Finland and the Scandinavian model / Nils G. Holm.
- In: Social compass, ISSN 0037-7686, 38 (1991) 1, s. 9-15.