[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)') results in 40 hits


1. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Huskurer mot förkylning : en folkmedicinsk studie / Lena Marander-Eklund.
- In: NORD-nytt, ISSN 0008-1345, (1992) 45, s. 79-87.

2. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rev. of] Jan-Inge Wall, Hon var en gång tagen under jorden. Visionsdikt och sjukdomsbot i gotländska trolldomsprocesser / Lena Marander-Eklund.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1990) s. 66-67.

3. Sjöman, Marianne / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Current research in the nordic and baltic countries / Marianne Sjöman.
- In: NIF newsletter, ISSN 0355-0206, (1992) 4, s. 13-23, 57-63.

4. Sjöman, Marianne / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Folklore och etik : seminarium i Mariehamn 11-12 maj 1992 / Marianne Sjöman.
- In: NORD-nytt, ISSN 0008-1345, (1992) 47, s. 48-55.

5. Sjöman, Marianne / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Isaac Basevis Singer och den judiska traditionen / Marianne Sjöman.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1992) 2, s. 19-20 .

6. Sjöman, Marianne / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  NIF:s nordisk-baltiska seminarium / Marianne Sjöman.
- In: Suomen antropologi = Antropologi i Finland, ISSN 0355-3930, (1992) 4, s. 57-63.

7. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  The 26th Nordic Congress of Ethnology and Folklore, Ystad, 17-20 June 1991 / Kari Amundsen...et al.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 22 (1992) s. 136-139.

8. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Förord / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Djävulen : seminarium den 13 november 1990 / red. Ulrika Wolf-Knuts. - Åbo : Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi, 1992, s. 3-4. - (IF-rapport, ISSN 0357-3672 ; 13).
ISBN 951-650-024-2
9. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Nutida folkloristik : en ämnespresentation / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Saga och sed, ISSN 0586-5360, (1991) s. 65-71.

10. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Är det folk eller fan? / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: I rågens rike : folkkulturella yttringar förr och nu / /utg. av Vörå kulturnämnd/. - Vörå : Vörå kommun, 1992, s. 90-93.

11. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rev. of] Bente Gullveig Alver, Torunn Selberg, Der er mellom himmel og jord. Sanvika 1992. Diss / Lena Marander-Eklund.
- In: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1993 : vol. 49 / editor Ulrika Wolf-Knuts. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1993, s. 154-155.
ISBN 91-22-01592-2
12. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Revitalisering av folkkulturen : historieförfalskning eller modernt fenomen / Lena Marander-Eklund.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 16 (1993) 2, s. 28-34.

13. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  En student från 1920-talets Åbo Akademi minns : intervju med Gunvor Söderling / Lena Marander-Eklund.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 4, s. 220-232.

14. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Attributionsteoretiska aspekter på föreställningen om djävulen / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Tradisjon, ISSN 0322-5997, 23 (1993) s. 77-89.

15. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Förord / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Folklore och etik : föredrag vid seminariet "Folklore och etik" arrangerat av Ålands högskola och folkloristerna vid Åbo Akademi 11-12 maj 1992 i Mariehamn / . - Mariehamn : Ålands högskola, 1993, s. 7-9. - (Meddelanden från Ålands högskola ; 4).
ISBN 952-9735-01-4
16. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Grappling with ethno-folkloristic concepts : (rec. av) Brottningar med begrepp, utg, av Birgitta Skarin-Frykman & Helene Brembeck / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1993) s. 142-144.

17. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  The Nordic idea : (rec. av) Den nordiske verden 1-2, utg. av Kirsten Hastrup / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1993) s. 148-152.

18. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Nordisk folktro och sägen : (rec. av) Scandinavian folk belief and legend, ed. by Reimund Kvideland & Henning K. Sehmsdorf / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Budkavlen 1992, ISSN 0302-2447, 71 (1993) s. 78-79.

19. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rev. of] The Good People, ed. by Peter Narvaez / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1993 : vol. 49 / editor Ulrika Wolf-Knuts. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1993, s. 182-183.
ISBN 91-22-01592-2
20. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Tre böcker om djävulen : / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 8, s. 512-514.

21. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen folkloristik)
  Nordisk folkloristik / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Åbo Akademi 1918-1993 : forskning och institutioner : del 2: Humanistiska fakulteten. Teologiska fakulteten / red. Solveig Widén. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 209-216.
ISBN 952-9616-22-8
22. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Vilustumisen itsehoito Turun saaristossa / Franzen Susann...et al.
- In: Dosis, ISSN 0783-4233, 9 (1993) 2, s. 62-68.

23. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Flykten från vardagen : seminarium på Åland / Lena Marander-Eklund.
- In: NORD-nytt, ISSN 0008-1345, (1994) 56, s. 105-108.

24. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Historien/Tiden som dimension i 1900-talets kulturforskning. Nordisk forskarkurs i Uppsala den 4-9 oktober 1993 / Lena Marander-Eklund.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1993) s. 60-61.

25. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Homecures for common cold : a family tradition / Lena Marander-Eklund.
- In: Family as the tradition carrier : Nordic-Baltic Finno-Ugric Conference, Võsu, Estonia, May 25-29, 1994 : abstracts / [comp. and ed. Ingrid Rüütel]. - [Talinn] : Institutet of Estonian Language. Folklore Department, 1994,

26. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Huskurer mot förkylning, lekmannamedecin mellan folkligt och lärt / Lena Marander-Eklund.
- In: Gränser i tid och rum : gränproblematiken i etnologisk och folkloristisk forskning : program och abstract / [utgivare: XXVII Nordiska Etnolog- och Folkloristkongressen 21-25.8. 1994 Åbo ; [redaktörer: Helena Ruotsala , Mervi Siltanen]. - Åbo : [Turun yliopisto], 1994, s. 69-70.
ISBN 951-29-0286-9
27. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rev. of] Lisbeth Sachs, Vårdens etnografi. Stockholm 1992 / Lena Marander-Eklund.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, (1993) s. 113-114.

28. Marander-Eklund, Lena / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  [Rev. of] Tuula Vaskilampi, Vaihtoehtoinen terveydenhuolto hyvinvointivaltion terveysmarkkinoilla. Kuopio 1992 / Lena Marander-Eklund.
- In: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1994 : vol. 50 / editor Ulrika Wolf-Knuts. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1994, s. 192-194.
ISBN 91-22-01630-9
29. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Akademi- och studenttraditioner som folkloristiskt forskningsobjekt / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: O, gamla klang- och jubeltid : aboensiska studentminnen : festskrift med anledning av Åbo Akademis studentkårs 75-årsjubileum / red. Sonja Sahnström och Lena Marander-Eklund. - Åbo : Åbo Akademi, 1994, s. 169-178. - (IF-rapport, ISSN 0357-3672 ; 15).
ISBN 951-650-321-7
30. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Danish versus German : [rec. av Inge Adriansen & Immo Doege, Faedrelandet, folkminderne og modersmålet] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 24 (1994) s. 147-149.

31. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Folkloren som port till finlandssvenskheten / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finlandssvenskt i skolan. - Helsingfors : Svenska folkskolans vänner, 1994, s. 58-61. - (Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Serie 3, ISSN 0789-6085 ; 7 ).
ISBN 951-9087-37-0
32. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Folktron i Finlands svenska folkdiktning som forskningsobjekt idag / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Svenska landsmål och svenskt folkliv : 1993, ISSN 0347-1837, 116 (1994) s. 79-89.

33. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Fransk kontakt och lejonjakt / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1994) 2, s. 43-44 .

34. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  The great evil of Valais. [Rec. av Eva Kärfve, Den stora ondskan i Valais. Den första häxförföljelsen i Europa] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1994 : vol. 50 / editor Ulrika Wolf-Knuts. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1994, s. 187-188.
ISBN 91-22-01630-9
35. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Nordische Forscherkurse für Ethnologen und Folkloristen / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Zeitschrift für Volkskunde, ISSN 0044-3700, 90 (1994) s. 85-87.

36. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Popular cosmology on the threshold of the 20th century / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Europea, ISSN 0425-4597, 24 (1994) s. 77-81.

37. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Savolaxisk adel i fokus : [rec. av Anna-Maria Åström, Sockenboarne. Herrgårskultur i Savolax 1790-1850] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) s. 662-665.

38. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Swedish and Danish diaries : [rec. av Intressant att leva. Dagböcker 14 maj 1991, red. av Stefan Bohman, Ottonie Nyberg och Dagbogen 2. september 1992, red. av Estrid Anker Olsen & Mette Skougaard] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, 24 (1994) s. 179-181.

39. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Tiden/historien som dimension i etnologisk och folkloristisk forskning med speciell hänsyn till nostalgi / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Tiden och historien i 1900-talets kulturforsknig : föredrag vid en nordisk forskarkurs i Uppsala / red. Anders Gustavsson. - Uppsala : Uppsala universitet , 1994, s. 62-80. - (Etnolore, ISSN 0280-9559 ; 15). Summary.
ISBN 91-506-1022-8
40. Wolf-Knuts, Ulrika / Religionshistoriska och folkloristiska institutionen (folkloristik)
  Tore Wretö - a Swedish romantic. [Re. av Tore Wretö, Ydrekungen. En bok om Leonard Fredrik Rääf] / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1994 : vol. 50 / editor Ulrika Wolf-Knuts. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1994, s. 185-186.
ISBN 91-22-01630-9